Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop
Läsningar: 1 Pet 1:3-9, Ps 111, Mark 10:17-27

Länkar:


   * Breviar (norsk) - Tidebønnene
   * Breviary (english) - The Divine Office
   * Brewiarz (polski) - Liturgia Godzin
   * Brevijar (hrvatski) - Božanski časoslov
   * Brevier (deutsch) - Stundengebet
   * Breviaire (français) - Liturgie des Heures
   * Breviárium (magyarul) - Az Imaórák Liturgiája
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Breviar
Tidebønnene
Stockholms
katolska stift
Vatican.va
english

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

148. Vilka andra benämningar och bilder finns för kyrkan i Bibeln?
I den heliga Skrift finner vi många bilder som förklarar och utvecklar aspekter på kyrkans mysterium. Gamla testamentet gynnar bilder som är förknippade med Guds folk; Nya testamentet sådana som har att göra med Kristus som huvud för detta folk, som är hans kropp och sådana som är hämtade ur herdens (fårahus, hjord, får) eller jordbrukarens liv (åker, olivträd, vingård) eller från vistelseorten (boning, klippa, tempel) eller familjelivet (brud, moder, familj).
                      (hela texten)