Oblatmissionärerna i Sverige
Ramels väg 149, 213 69 Malmö

Den 1 juli 2016, fredag


fredag i 13 veckan 'under året'
Läsningar: Am 8:4-6,9-12, Ps 119, Matt 9:9-13Dagens evangelium


Matt 9:9-13

Vid den tiden, när Jesus var på vandring, fick han se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset och han sade till honom: "Följ mig!" Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. fariséerna som såg det sade till lärjungarna: "Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?" Han hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”Församlingar omiMaria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö


Ordspråksbok


" "Katolsk tro


Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

518. Hur förverkligas rättvisa och solidaritet bland nationerna?
På internationell nivå bör nationer och institutioner arbeta i solidaritet och subsidiaritet: De bör ha som mål att utrota eller åtminstone reducera fattigdom och bristande jämlikhet när det gäller resurser och ekonomiska medel, ekonomiska och sociala orättvisor, ökande av skuldbördan i de fattiga länderna och de snedvridna mekanismer som hindrar mindre utvecklade länders framsteg.
                      (hela texten)


1115127  -