Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna RWDDen 26 oktober 2016, onsdag
onsdag i 30 veckan 'under året'
Läsningar: Ef 6:1-9, Ps 145, Luk 13:22-30

Påvens besök
Breviar


Herdabrev


Månads liturgi


Dagens liturgi


Stockholms stift
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

37. Varför bekänner vi vår tro på en enda Gud?
Vi gör det därför att Gud har uppenbarat sig för Israel som den Ende, när han sade: “Hör, Israel, Herren din Gud, Herren är en” (5 Mos 6:4), “jag är Gud, ingen annan finns” (Jes 45: 22). Jesus själv har bekräftat det: Gud är den “ende Herren” (Mk 12:29). Att bekänna att Jesus och den Helige Ande också är Herre och Gud medför inte någon “uppdelning” i den ende Guden.
                      (hela texten)