Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan
Läsningar: 3 Mos 19:1-2,11-18, Ps 19, Matt 25:31-46

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

152. Vad menas med att kyrkan är frälsningens universella sakrament?
Därmed menas att hon är tecken och verktyg för hela mänsklighetens försoning och gemenskap med Gud liksom för hela människosläktets enhet.
                      (hela texten)