Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 19 december 2018, onsdag
3 onsdag i advent
Läsningar: Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
19 december
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

455. Vad befaller det fjärde budet?
Det befaller oss att hedra och vörda våra föräldrar och dem som Gud för vårt bästa har försett med sin auktoritet.
                      (hela texten)