Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Juli 2019

TiOnToFr
1måndag i 13 veckan 'under året'

2tisdag i 13 veckan 'under året'

3onsdag i 13 veckan 'under året'
Tomas apostel

4torsdag i 13 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal

5fredag i 13 veckan 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst

6lördag i 13 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr

714 söndagen 'under året'

8måndag i 14 veckan 'under året'

9tisdag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer

10onsdag i 14 veckan 'under året'
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron

11torsdag i 14 veckan 'under året'
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron

12fredag i 14 veckan 'under året'

13lördag i 14 veckan 'under året'
Henrik II

1415 söndagen 'under året'
Camillo de Lellis präst

15måndag i 15 veckan 'under året'
Bonaventura biskop och kyrkolärare

16tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

17onsdag i 15 veckan 'under året'

18torsdag i 15 veckan 'under året'

19fredag i 15 veckan 'under året'
Apollinaris biskop och martyr

20lördag i 15 veckan 'under året'
Thorlak biskop Islands skyddspatron

2116 söndagen 'under året'
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare

22måndag i 16 veckan 'under året'
Maria från Magdala

23tisdag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag, Apollinaris biskop och martyr

24onsdag i 16 veckan 'under året'
Charbel Makhluf präst

25torsdag i 16 veckan 'under året'
Jakob apostel

26fredag i 16 veckan 'under året'
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

27lördag i 16 veckan 'under året'
Marta

2817 söndagen 'under året'
Botvid martyr

29måndag i 17 veckan 'under året'
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

30tisdag i 17 veckan 'under året'
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare

31onsdag i 17 veckan 'under året'
Ignatius av Loyola präst


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O du som speglar Faderns ljus,
ja, själv är ljuset ur hans djup,
med sång vi bryter nattens sömn.
Stå vid vår sida i vår bön.

Allt mörker från vår själ tag bort,
på flykt driv onda andars hop,
från sinnet lyft all sömnighet,
att det ej tyngs till jorden ned.

I tro vi nalkas nådens tron:
Förlåt vår svaghet, o Guds Son,
låt våra psalmers offergärd
för din skull leda till vårt väl.

Din är all makt och härlighet,
barmhärtighetens Kungason,
med Fadern och vår Hjälpare
en enda Gud i evighet. Amen.

Under dagen:

Ej annat lamm, ej annat namn,
ej annat hopp i skyn, på jord och hav,
ej annan tillflykt undan synd och skam
än den du gav.

Mitt hopp är klent, min tro är matt,
och endast hjärtat ropar i mitt bröst
tvärs genom stormarna i nöd och natt
till dig, min tröst.

Gud, du är liv när jag är död,
är kärleks eld, när kölden skakar mig.
Jag har ej himmel, hem, ej huvudstöd
förutom dig. Amen.


Ant. 1 Gud står upp, och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Psalm 68
Herrens intåg i triumf
Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor (Ef 4:8)

I


Gud står upp, hans fiender skingras, *
och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig, *
som vaxet smälter för eld
förgås de gudlösa för Guds ansikte.

Men de rättfärdiga är glada, *
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.

Sjung och spela till Guds ära, *
jubla inför honom som drar fram genom öknarna.

Hans namn är Herren, *
fröjdas inför honom,

de faderlösas fader och änkors försvarare, *
Gud i sin heliga boning.

Gud hjälper de ensamma till ett hem
och för de fångna ut till lycka, *
men de trotsiga får bo där marken ligger öde.

Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, *
när du gick fram i öknen,

då bävade jorden, +
då utgöt himlen sina flöden inför Gud, *
inför Sinais Herre, inför Israels Gud.

Ett rikligt regn lät du falla, o Gud, *
du gav liv åt ditt land, som försmäktade.

Din skara fick bo där, *
i din godhet, Gud, beredde du det åt de arma.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Gud står upp, och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Ant. 2 Vår Gud är den Gud som vinner seger, och hos Herren finns räddning från döden.

II

Herren sänder ut sitt ord, *
stor är skaran av kvinnor som bär glädjebud: *

"Härarnas konungar flyr! *
I husen får man utskifta bytet!

Vill ni då ligga stilla inom era hägnader, +
när duvans vingar blir höljda i silver, *
och hennes fjädrar skimrar av guld?

När den Allsmäktige skingrar kungarna i landet, *
faller snö på Salmon."

Ett väldigt berg är Bashan, *
ett berg rikt på höjder är Bashan.

Ni höga berg, varför ser ni med avund
på det berg som Gud har utvalt till sitt säte *
och där Herren skall bo för alltid?

Guds vagnar är tiotusenden, *
tusen och åter tusen.

Herren drog fram med dem, *
Sinais Gud är nu i templet.

Du for upp i höjden, du tog fångar, +
du krävde gåvor av de trotsiga, *
för att de skulle få bo hos Herren Gud.

Lovad vare Herren dag efter dag! *
Han bär oss, Gud ger oss seger.

Vår Gud är den Gud som vinner seger, *
och hos Herren finns räddning från döden.

Men han krossar sina fienders huvuden, *
krossar hjässan på den som övar orätt.

Herren säger: "Från Bashan skall jag hämta dem, *
från havets djup skall jag hämta upp dem,

så att du kan vada i blod *
och dina hundars tunga får sin del av dina fiender."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vår Gud är den Gud som vinner seger, och hos Herren finns räddning från döden.

Ant. 3 Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, spela och sjung till Herrens lov.

III

Man ser, o Gud, ditt högtidståg, *
min Guds, min konungs, tåg inne i templet.

Främst går sångare, +
harpospelare följer efter, *
mitt ibland unga kvinnor som slår på pukor.

Lova Gud i den stora församlingen, *
lova Herren, ni av Israels brunn.

Där går Benjamin, den yngste, han för dem an. *
Där går skaran av Judas furstar,
Sebulons furstar, Naftalis furstar.

Gud, stå upp i din makt, *
den väldiga makt som du har visat oss.

Träd fram i ditt tempel i Jerusalem, *
låt kungarna bära fram sina gåvor.

Straffa odjuret i vassen, *
tjurarnas hop med deras kalvar.

De är giriga efter silver, tvinga dem till lydnad! *
Ja, han skingrar de folk som vill föra krig.

De mäktiga skall komma hit från Egypten, *
Etiopien skall skynda hit till Gud,
med gåvor i händerna.

Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, *
spela och sjung till Herrens lov.

Han far fram på urtidshimlarnas himmel *
och låter höra sin röst, sin mäktiga röst.

Ge Gud äran! +
Han råder över Israel i härlighet, *
och hans makt når ända till skyarna.

Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom, *
du som är Israels Gud.

Han ger makt och styrka åt sitt folk. *
Lovad vare Gud!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, spela och sjung till Herrens lov.

Jag vill höra Guds ord.
Herren talar frid till sitt folk.

Första läsningen
1 Kung 19:l-9a, 11-21
Elia vandrar till berget Horeb


När Ahab berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isebel en budbärare till Elia och lät säga: "Må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte i morgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv." När han fick veta detta, bröt han upp och begav sig i väg för att rädda sitt liv, och han kom så till Beer-Seba, som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare.
Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske. Och han önskade sig döden och sade: "Det är nog. Ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte förmer än mina fäder."
Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske. Men se, då rörde en ängel vid honom och sade till honom: "Stig upp och ät." När han då såg upp, fick han vid sin huvudgärd se ett bröd, sådant som bakas på glödande stenar, och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom, för andra gången, och sade: "Stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig." Då steg han upp och åt och drack och gick så, styrkt av maten, i fyrtio dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten.
Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren." Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning.
Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: "Vad vill du här, Elia?"
Han svarade: "Jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de traktar efter att ta mitt liv."
Herren sade till honom: "Gå nu tillbaka igen, och ta vägen till Damaskus' öken, och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel-Mehola. Och så skall ske: den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda, och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda. Men jag skall låta 7 000 män bli kvar i Israel, alla de knän som inte har böjt sig för Baal och varje mun som inte har gett honom hyllningskyss."
När han sedan gick därifrån, träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: "Låt mig först få kyssa min fader och min moder, så vill jag sedan följa dig."
Han sade till honom: "Nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig."
Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket, och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare.

Responsorium 2 Mos 33:22,20; Joh 1:18

Herren sade till Mose: Medan min härlighet går förbi, skall jag låta dig stå i en klyfta i berget och täcka över dig med min hand, tills jag har gått förbi,
+ ty ingen människa kan se mig och leva.
Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.
+ Ty ingen människa kan se mig och leva.

Andra läsningen
Ur Ambrosius av Milanos skrift Om mysterierna.
Förebilden i Gamla testamentet


Aposteln lär oss att våra fäder alla hade molnet över sig och alla gick genom havet. Alla blev de döpta till Mose i molnet och havet. Därför säger Mose själv i sin lovsång: Du sände ut din Ande, då övertäckte havet dem. Du lägger märke till att det heliga dopets förebild fanns redan vid denna hebreernas övergång, då egyptierna gick under och hebreerna undkom. Ty vad annat lär vi oss dagligen i detta sakrament om inte att skulden dränks och villfarelsen blir utplånad medan oskulden har blivit kvar?
Du hör att våra fäder alla hade molnet över sig, ett gott moln som kyler ner de köttsliga lidelsernas eld. Ett gott moln överskuggar dem som den heliga Anden har besökt. Senare kom den ner över jungfru Maria, och den Högstes kraft överskuggade henne när hon för människosläktet födde återlösningen. Detta under skedde som förebild genom Mose. Om Anden alltså var närvarande i förebilden, skulle den då inte finnas i verkligheten, eftersom nu skriften säger till dig att lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus?
Mara var en mycket bitter källa, Mose lade ett trästycke i den och den blev söt. Ty vattnet är inte till någon nytta för den frälsning som blir vår, om man inte förkunnar Herrens kors. Men när det har blivit invigt genom det frälsningsbringande korsets mysterium, då är det tillrett som ett andligt bad och som frälsningens bägare. Liksom Mose, profe-ten, den gången lade trä i källan, så nämner nu biskopen Herrens kors över den andra källan och vattnet blir sött för nåden.
Du skall alltså inte enbart tro din kropps ögon. Det är bättre att se det osynliga, ty det förra är timligt, det senare är evigt, och du ser här vad ögonen inte uppfattar men vad själen och sinnet varseblir.
Ta också lärdom av läsningen ur Kungaböckerna som vi just har hört. Naaman var syrier och led av spetälska, och ingen hade kunnat rena honom. En flicka bland de fångna sade då till honom att det fanns en profet i Israel som kunde rena honom från spetälskans smitta. Han tog guld och silver och begav sig till Israels kung. När denne hörde varför Naaman hade kommit rev han sönder sina kläder och sade att detta var en prövning, eftersom man begärde av honom något som inte låg inom kungens makt. Men Elisa anförtrodde honom att han skulle skicka efter syriern så att denne kunde få veta att det fanns en Gud i Israel. Och när han hade kommit befallde Elisa honom att han skulle doppa sig sju gånger i floden Jordan.
Då började Naaman säga till sig själv att han hade bättre vatten i sitt eget land och att han ofta hade doppat sig i det utan att han någonsin hade blivit renad från sin spetälska. Därför tvekade han och lydde inte profetens bud. Men på tjänarnas uppmaning och efter deras övertalningar fann han sig och doppade sig. Han blev botad på stunden och förstod att när någon renas, sker det inte på grund av vattnet utan av nåd.
Naaman tvivlade innan han blev botad. Men du är redan botad och bör inte tvivla.

Responsorium Ps 78:52, 53; 1 Kor 10:2

Herren lät sitt folk bryta upp som en fårhjord. Han ledde dem säkert, så att de inte behövde frukta,
+ och deras fiender övertäcktes av havet.
Alla blev de döpta till gemenskap med Mose i molnet och i havet.
+ Och deras fiender övertäcktes av havet.

Slutbön

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel


(eller - black-white)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Herren är konung över världen. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vilken väldig makt och klarhet,
Herre Kristus, i ditt ljus,
du betvingar nattens fasor,
för till seger dagen fram,
du förintar mörkrets välde
och är lyktan på vår väg.

Då du födes, vi förnyas,
då du kallar, väcks vi upp,
då du rör oss, öppnas himlen,
då du döljes, flyr vår frid,
i din död är all vår frihet
och din gudom är vårt ljus.

Du som låter oss få dela
segern över natt och värld,
giv oss, Konung, som en gåva
detta evighetens ljus,
det som ingen natt fördunklar,
som är glädje, ren och sann.

Ära vare Gud Treenig,
Fader, Son och Ande god,
o du mäktige och höge,
du är liv och härlighet,
du är frid och du är glädje,
nu och evigt hjärtats lust. Amen.

Ant. 1 Herre, du välsignade ditt land, du förlät ditt folk deras synd.
eller:
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Psalm 85
Vår räddning är nära
Genom vår Frälsares nedstigande till jorden välsignade Gud sitt land (Origenes)


Herre, du var en gång nådig mot ditt land, *
du återupprättade Jakobs hus.

Du förlät ditt folks missgärning, *
du överskylde all deras synd.

Du lät din förgrymmelse fara *
och dämpade din glödande vrede.

Så vänd dig nu åter till oss, Gud, vår frälsare, *
och upphör med din förtörnelse mot oss.

Vill du vredgas på oss för evigt *
och låta din vrede vara från släkte till släkte?

Vill du inte åter ge oss liv, *
så att ditt folk får glädjas i dig? <

Herre, låt oss se din nåd, *
och ge oss din frälsning.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma, *
må de då inte vända åter till dårskap.

Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom, *
och hans ära skall bo i vårt land.

Godhet och trofasthet skall mötas där, *
rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden *
och rättfärdighet blicka ned från himmelen.

Herren skall ge oss goda gåvor, *
och vårt land skall ge sin gröda. <

Rättfärdighet skall gå framför honom, *
frälsning skall följa i hans spår.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, du välsignade ditt land, du förlät ditt folk deras synd.
eller:
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Ant. 2 Jag längtar efter dig om natten, och i gryningen söker jag dig.

Canticum
Jes 26:1-4,7-9,12
Jubelsång efter segern över fienderna
Stadsmuren hade tolv grundstenar (Upp 21:14)


Vår stad är väl befäst, *
inom dess murar och vallar är vi trygga.

Öppna portarna, +
här får ett rättfärdigt folk dra in, *
det folk som visar trohet mot Herren.

Dem som står fast ger du trygghet och fred, *
ty de förtröstar på dig.

Förtrösta alltid på Herren, *
ty Herren är en evig klippa.

Den rättfärdiges väg är rak, *
du jämnar den rättfärdiges stig.

Herre, vi hoppas på dig,
vi vet att du kommer med din dom, *
att få prisa ditt namn är vår längtan.

Jag längtar efter dig om natten, *
min ande, mitt innersta söker dig.

Ty din dom är ett ljus för hela världen: *
då ser alla som bor på jorden din rättfärdighet.

Herre, du skänker oss fred. *
Allt vad vi gjort har du utfört åt oss.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag längtar efter dig om natten, och i gryningen söker jag dig.

Ant. 3 Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Psalm 67
Alla folk skall tacka Gud
Ni skall veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen (jfr Apg 28:28)


Gud vare oss nådig och välsigne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,

så att man på jorden lär känna hans vag, *
bland alla hedningar hans frälsning.

Folken skall tacka dig, o Gud, *
alla folk skall tacka dig.

Folkslagen skall glädja sig och jubla, +
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jorden.

Jorden har givit sin gröda. *
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

Må Gud välsigna oss *
och alla jordens ändar frukta honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Kort läsning
1 Joh 4:14-15


Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud.

Responsorium

Herren är min klippa, + jag hoppas på honom.
Herren är min klippa, + jag hoppas på honom.
Han är min borg och min räddare,
+ jag hoppas på honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren är min klippa, + jag hoppas på honom.

Ant. Herren reser för oss frälsningens horn, så som han har lovat genom sina heliga profeter.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herren reser för oss frälsningens horn, så som han har lovat genom sina heliga profeter.

Förbön

Kristus har vunnit ett folk åt sig i sitt blod. Vi tillber honom och säger:
R. Herre, kom ihåg ditt folk.

Vår konung och vår frälsare, hör din kyrkas morgonbön
- och låt henne utan att tröttna förhärliga dig.
Du vårt hopp och vår styrka, vi förlitar oss på dig
- och skall aldrig komma på skam.
Se vår svaghet, skynda till vår hjälp
- ty utan dig kan vi ingenting göra.
Tänk på de fattiga och de övergivna
- så att den nya dagen inte tynger dem utan bringar hopp och glädje.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi trygga vandrar genom detta livet fram till ditt heliga berg, som är Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Kärleken är lagen i dess fullhet.

Psalm 119:XIII (97-104)

Herre, din lag har jag kär, *
jag begrundar den hela dagen.

Jag är visare än alla mina fiender, *
ty dina bud tillhör mig för evigt.

Jag är klokare än alla mina lärare, *
ty jag begrundar dina vittnesbörd.

Jag är förståndigare än de gamla, *
ty jag tar dina befallningar i akt.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar, *
ty jag vill hålla ditt ord.

Jag viker inte från dina lagar, *
ty du, Herre, lär mig.

Dina löften är ljuva för min tunga, *
de är ljuvare än honung för min mun.

Dina befallningar ger mig förstånd, *
därför hatar jag alla lögnens vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Kärleken är lagen i dess fullhet.


Ant. 2 Herre, tänk på din menighet, som du fordom förvärvade.

Psalm 74
Klagosång över det ödelagda templet
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen (Matt 10:28)

I


Gud, varför har du så länge förkastat oss? *
Varför brinner din vrede mot fåren i din hjord?

Tänk på din menighet, som du fordom förvärvade, +
den stam som du gjorde till din egen, *
tänk på Sions berg, där du har din boning.

Vänd dina steg till den plats
där förödelse råder utan ände *
- allt har ju fienden fördärvat i templet.

Dina motståndare har skränat på din heliga plats, *
de har satt upp sina tecken som rätta tecken.

Det var en syn, som när man höjer yxor mot en skog, *
alla dess snidverk har de krossat med yxa och bila.

De har satt eld på din helgedom *
och orenat ditt namns boning ända till grunden.

De har sagt i sina hjärtan: "Vi skall kuva dem", *
de har bränt upp alla Guds hus, runtom i landet.

Vi ser inte längre våra tecken, +
det finns inte mer någon profet, *
och ingen vet för hur länge.

Hur länge, Gud, skall ovännen få smäda *
och fienden ständigt få förakta ditt namn?

Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? *
Dra fram den ur din barm och förgör dem!

Gud, du är ju sedan urtiden vår konung, *
du är den som gör mäktiga gärningar på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, tänk på din menighet, som du fordom förvärvade.


Ant. 3 Stå upp, o Gud, utför din sak.

II

Det var du som delade havet i din kraft, *
du krossade drakarnas huvuden på vattnet.

Det var du som bräckte Leviatans huvuden *
och gav honom till mat åt öknens djur.

Du lät bäck och källa bryta fram, *
du lät de stridaste strömmar torka ut.

Din är dagen, din är natten, *
du har berett månen och solen.

Du har fastställt jordens gränser, *
du har skapat sommar och vinter.

Tänk då på hur fienden smädar Herren, *
hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

Lämna inte ut din turturduva åt vilddjur, *
glöm inte för alltid dina förtryckta.

Tänk på förbundet, *
ty våldsnästen finns i varje vrå i landet.

Låt den förtryckte vika tillbaka med skam, *
låt den betryckte och den fattige lova ditt namn.

Stå upp, o Gud, utför din sak. *
Tänk på hur du smädas hela dagen av dåren. <

Hör hur dina ovänner skriar, *
hur dina motståndare ständigt larmar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Stå upp, o Gud, utför din sak.

Kort läsning
Jer 22:3


Öva rätt och rättfärdighet, och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Förorätta inte främlingen, den faderlöse och änkan, gör inte övervåld mot dem, och utgjut inte oskyldigt blod.

Herren skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du som vid tredje timmen utgöt Hjälparen, den helige Ande, över apostlarna, ge honom också åt oss, så att vårt vittnesbörd i världen blir trovärdigt och troget. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Kärleken är lagen i dess fullhet.

Psalm 119:XIII (97-104)

Herre, din lag har jag kär, *
jag begrundar den hela dagen.

Jag är visare än alla mina fiender, *
ty dina bud tillhör mig för evigt.

Jag är klokare än alla mina lärare, *
ty jag begrundar dina vittnesbörd.

Jag är förståndigare än de gamla, *
ty jag tar dina befallningar i akt.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar, *
ty jag vill hålla ditt ord.

Jag viker inte från dina lagar, *
ty du, Herre, lär mig.

Dina löften är ljuva för min tunga, *
de är ljuvare än honung för min mun.

Dina befallningar ger mig förstånd, *
därför hatar jag alla lögnens vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Kärleken är lagen i dess fullhet.


Ant. 2 Herre, tänk på din menighet, som du fordom förvärvade.

Psalm 74
Klagosång över det ödelagda templet
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen (Matt 10:28)

I


Gud, varför har du så länge förkastat oss? *
Varför brinner din vrede mot fåren i din hjord?

Tänk på din menighet, som du fordom förvärvade, +
den stam som du gjorde till din egen, *
tänk på Sions berg, där du har din boning.

Vänd dina steg till den plats
där förödelse råder utan ände *
- allt har ju fienden fördärvat i templet.

Dina motståndare har skränat på din heliga plats, *
de har satt upp sina tecken som rätta tecken.

Det var en syn, som när man höjer yxor mot en skog, *
alla dess snidverk har de krossat med yxa och bila.

De har satt eld på din helgedom *
och orenat ditt namns boning ända till grunden.

De har sagt i sina hjärtan: "Vi skall kuva dem", *
de har bränt upp alla Guds hus, runtom i landet.

Vi ser inte längre våra tecken, +
det finns inte mer någon profet, *
och ingen vet för hur länge.

Hur länge, Gud, skall ovännen få smäda *
och fienden ständigt få förakta ditt namn?

Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? *
Dra fram den ur din barm och förgör dem!

Gud, du är ju sedan urtiden vår konung, *
du är den som gör mäktiga gärningar på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, tänk på din menighet, som du fordom förvärvade.


Ant. 3 Stå upp, o Gud, utför din sak.

II

Det var du som delade havet i din kraft, *
du krossade drakarnas huvuden på vattnet.

Det var du som bräckte Leviatans huvuden *
och gav honom till mat åt öknens djur.

Du lät bäck och källa bryta fram, *
du lät de stridaste strömmar torka ut.

Din är dagen, din är natten, *
du har berett månen och solen.

Du har fastställt jordens gränser, *
du har skapat sommar och vinter.

Tänk då på hur fienden smädar Herren, *
hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

Lämna inte ut din turturduva åt vilddjur, *
glöm inte för alltid dina förtryckta.

Tänk på förbundet, *
ty våldsnästen finns i varje vrå i landet.

Låt den förtryckte vika tillbaka med skam, *
låt den betryckte och den fattige lova ditt namn.

Stå upp, o Gud, utför din sak. *
Tänk på hur du smädas hela dagen av dåren. <

Hör hur dina ovänner skriar, *
hur dina motståndare ständigt larmar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Stå upp, o Gud, utför din sak.

Kort läsning
5 Mos 15:7-8


Om någon fattig finns hos dig, en av dina bröder inom någon av dina städer, i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, så skall du inte förhärda ditt hjärta och tillsluta din hand för denne din fattige broder, utan du skall gärna öppna din hand för honom och gärna låna honom vad han behöver i sin brist.

Herre, hör de ödmjukas längtan,
du skaffar den faderlöse och förtryckte rätt.

Slutbön

Gud, du uppenbarade för Petrus din plan att rädda alla folk. Ge oss nåden att arbeta som dina verktyg på ett sätt som kan behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Kärleken är lagen i dess fullhet.

Psalm 119:XIII (97-104)

Herre, din lag har jag kär, *
jag begrundar den hela dagen.

Jag är visare än alla mina fiender, *
ty dina bud tillhör mig för evigt.

Jag är klokare än alla mina lärare, *
ty jag begrundar dina vittnesbörd.

Jag är förståndigare än de gamla, *
ty jag tar dina befallningar i akt.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar, *
ty jag vill hålla ditt ord.

Jag viker inte från dina lagar, *
ty du, Herre, lär mig.

Dina löften är ljuva för min tunga, *
de är ljuvare än honung för min mun.

Dina befallningar ger mig förstånd, *
därför hatar jag alla lögnens vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Kärleken är lagen i dess fullhet.


Ant. 2 Herre, tänk på din menighet, som du fordom förvärvade.

Psalm 74
Klagosång över det ödelagda templet
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen (Matt 10:28)

I


Gud, varför har du så länge förkastat oss? *
Varför brinner din vrede mot fåren i din hjord?

Tänk på din menighet, som du fordom förvärvade, +
den stam som du gjorde till din egen, *
tänk på Sions berg, där du har din boning.

Vänd dina steg till den plats
där förödelse råder utan ände *
- allt har ju fienden fördärvat i templet.

Dina motståndare har skränat på din heliga plats, *
de har satt upp sina tecken som rätta tecken.

Det var en syn, som när man höjer yxor mot en skog, *
alla dess snidverk har de krossat med yxa och bila.

De har satt eld på din helgedom *
och orenat ditt namns boning ända till grunden.

De har sagt i sina hjärtan: "Vi skall kuva dem", *
de har bränt upp alla Guds hus, runtom i landet.

Vi ser inte längre våra tecken, +
det finns inte mer någon profet, *
och ingen vet för hur länge.

Hur länge, Gud, skall ovännen få smäda *
och fienden ständigt få förakta ditt namn?

Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? *
Dra fram den ur din barm och förgör dem!

Gud, du är ju sedan urtiden vår konung, *
du är den som gör mäktiga gärningar på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, tänk på din menighet, som du fordom förvärvade.


Ant. 3 Stå upp, o Gud, utför din sak.

II

Det var du som delade havet i din kraft, *
du krossade drakarnas huvuden på vattnet.

Det var du som bräckte Leviatans huvuden *
och gav honom till mat åt öknens djur.

Du lät bäck och källa bryta fram, *
du lät de stridaste strömmar torka ut.

Din är dagen, din är natten, *
du har berett månen och solen.

Du har fastställt jordens gränser, *
du har skapat sommar och vinter.

Tänk då på hur fienden smädar Herren, *
hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

Lämna inte ut din turturduva åt vilddjur, *
glöm inte för alltid dina förtryckta.

Tänk på förbundet, *
ty våldsnästen finns i varje vrå i landet.

Låt den förtryckte vika tillbaka med skam, *
låt den betryckte och den fattige lova ditt namn.

Stå upp, o Gud, utför din sak. *
Tänk på hur du smädas hela dagen av dåren. <

Hör hur dina ovänner skriar, *
hur dina motståndare ständigt larmar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Stå upp, o Gud, utför din sak.

Kort läsning
Ords 22:22-23


Plundra inte den arme, därför att han är arm, och förtrampa inte den fattige i porten. Ty Herren skall utföra deras sak, och dem som rövar från dem skall han beröva livet.

Herren skall rädda den fattige som ropar
och den betryckte och den som ingen hjälper.

Slutbön

Gud, du lät en ängel visa frälsningens väg för Cornelius. Lär oss att villigt ställa oss i varandras tjänst, så att vi tillsammans i din kyrka finner vägen hem till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O du som skilde dag och natt,
du måne, sol och stjärnor satt
till tecken över hav och land
att världen hägnas av din hand.

Du solars sol, som skimmer strör
kring jorden och den fruktbar gör:
i blommor, träd och gräsets strå
din godhet återspeglad står.

Låt ske i oss ditt skaparverk.
Läk hjärtats sår, vår vilja stärk.
I ångerns tårar ögat tvag,
att vi kan se din stora dag.

Du låter liv stå upp ur död.
I nöden finns ej verklig nöd,
när ur din fadershand vi tar
den onda och den goda dag.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant. 1 Herren skyddar sitt folk, nu och i all evighet.

Psalm 125
Guds folks trygghet
Frid över Guds Israel! (Gal 6:16)


De som förtröstar på Herren liknar berget Sion, *
som inte vacklar utan består för evigt.

Jerusalem skyddas av berg,
och Herren skyddar sitt folk, *
nu och i all evighet.

De gudlösa skall inte få härska
över de rättfärdigas arvslott, *
så att de rättfärdiga griper efter orätt.

Herre, gör gott mot de goda *
mot dem som har redliga hjärtan.

Men dem som viker av på vrånga vägar, +
dem må Herren rycka bort med de onda. *
Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren skyddar sitt folk, nu och i all evighet.

Ant. 2 Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta.

Psalm 131
Tilliten till Herren
Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta (Matt 11:29)


Herre, mitt hjärta är inte fyllt av stolthet, *
jag ser mig inte omkring i högmod.

Jag umgås inte med stora planer, *
med ting som är mig för svåra.

Nej, jag har lugnat och stillat min själ, *
min själ är stilla som ett barn i sin moders famn.

Hoppas på Herren, Israel, *
nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta.

Ant. 3 Du har gjort oss till konungar och präster åt vår Gud.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Du har gjort oss till konungar och präster åt vår Gud.

Kort läsning
Rom 12:9-12


Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.

Responsorium

Från evighet till evighet + står ditt ord, o Herre, fast i himlen.
Från evighet till evighet + står ditt ord, o Herre, fast i himlen.
Från släkte till släkte varar din trofasthet,
+ står ditt ord, o Herre, fast i himlen.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Från evighet till evighet + står ditt ord, o Herre, fast i himlen.

Ant. Min ande jublar över Gud, min frälsare.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Min ande jublar över Gud, min frälsare.

Förbön

Gud har i Kristus skänkt oss hoppet om härligheten. Vi ropar med glädje:
R. Du är vår framtid, Herre.

Vi tackar dig, Gud, för att vi har allt i överflöd genom Kristus
- i ordet och kunskapen om honom.
Gud, i din hand vilar makten och rätten
- ge folkens ledare den uppriktiga avsikten att utföra ditt verk.
Du låter konstnärerna avspegla din skaparkraft
- skänk hopp och glädje genom deras verk.
Du låter inte någon prövas över förmåga
- stärk de kraftlösa och res dem som fallit.
Du som genom Kristus lovar oss uppståndelsen på den sista dagen
- glöm inte bort dem som i dag har avlagt sin jordiska kropp.

Fader vår...

Slutbön
Må vår aftonbön stiga upp som rökelse och din välsignelse sänka sig ner över oss, så att vi nu och för evigt lever under ditt beskydd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi trygga vandrar genom detta livet fram till ditt heliga berg, som är Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 16 juli 2019, tisdag
Tisdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.
     Gå inte till doms med din tjänare, *
     ty inför dig är ingen levande rättfärdig.
Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.
     Min ande försmäktar, *
     mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.
Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.
     Jag räcker ut mina händer till dig, *
     som ett törstigt land längtar min själ efter dig.
Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.
     Dölj inte ditt ansikte, *
     låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.
Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.
     Visa mig den väg som jag bör vandra, *
     ty till dig lyfter jag min själ.
Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.
     Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
     må din goda ande leda mig på jämn mark.
Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg