Månads liturgiMånads liturgi
2023-02-09 - 2023-03-112023-02-09
torsdag i 5 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 2:18-25, Ps 128, Mark 7:24-302023-02-10
Scholastica jungfru
Mariavall: högtid
fredag
1 Mos 3:1-8, Ps 32, Mark 7:31-37
Syster till den helige Benedictus. Följde sin bror till Monte Cassino och bodde i närheten av klostret. Hon dog där, troligen år 547.2023-02-11
lördag i 5 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 3:9-24, Ps 90, Mark 8:1-10
Vår Fru av Lourdes
Mariavall: Benedictus av Aniane abbot

1858 uppenbarade sig jungfru Maria för flickan Bernadette Soubirous. Genom henne manade Maria syndare till omvändelse och bön och till att tjäna de fattiga och sjuka. Orten för uppenbarelserna blev vallfartsort, efterhand med de kyrkliga myndigheternas godkännande, och 1907 fördes dagen för de första uppenbarelserna in i kalendariet. Lourdes är en plats med intensiv och oavbruten bön, där otaliga människor funnit andlig styrka, ibland även kroppslig hälsa.2023-02-12
6 söndagen 'under året'
söndag
Syr 15:15-20, Ps 119, 1 Kor 2:6-10, Matt 5:17-37
2023-02-13
måndag i 6 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 4:1-15,25, Ps 50, Mark 8:11-132023-02-14
Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner
tisdag
Apg 13:46-49, Ps 117, Luk 10:1-9
De båda bröderna kom från Thessalonike och förde evangeliet till de slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien, För att förse kyrkan där med liturgiska texter skapade de ett nytt alfabet, det kyrilliska. De kallades till Rom, där Kyrilos dog den 14 februari 865. Methodios blev biskop och fortsatte under stora svårigheter sitt missionsverk, men hela tiden hjälpt av påvarna, Han dog den 6 april 885. Dagen påminner om samhörigheten mellan öst och väst i kyrkan och i Europa.2023-02-15
onsdag i 6 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 8:6-13,20-22, Ps 116, Mark 8:22-26
Sigfrid av Växjö biskop
Engelskfödd biskop i början av 1000-talet, som på Olav den heliges uppdrag först kom till Norge och sedan till Sverige, l Erikskrönikans prolog kallas han ",den som kristnade Sveriges land",. Enligt en 1200-talslegend döpte han Olov Skötkonung vid Husaby källa.2023-02-16
torsdag i 6 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 9:1-13, Ps 102, Mark 8:27-332023-02-17
fredag i 6 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 11:1-9, Ps 33, Mark 8:34-9:1
De sju grundarna av servitorden
Sju män i Florens under 1200-talet, som levde som eremiter på ett berg i närheten av sin stad. De vördade särskilt jungfru Maria. De verkade senare i hela Toscana och grundade Marie tjänares orden, stadfäst 1304 och känd för sina insatser för de sköna konsterna och i socialt arbete.2023-02-18
lördag i 6 veckan 'under året'
lördag
Heb 11:1-7, Ps 145, Mark 9:2-132023-02-19
7 söndagen 'under året'
söndag
3 Mos 19:1-2,17-18, Ps 103, 1 Kor 3:16-23, Matt 5:38-48
2023-02-20
måndag i 8 veckan 'under året'
måndag
Syr 17:24-29, Ps 32, Mark 10:17-272023-02-21
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag
Syr 35:1-12, Ps 50, Mark 10:28-31
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.