Månads liturgiMånads liturgi
2022-05-19 - 2022-06-182022-05-19
torsdag i 5 påskveckan
torsdag
Apg 15:7-21, Ps 96, Joh 15:9-11
Johannes I påve och martyr
Född i Toscana, valdes till påve 523. Som ombud för kung Theoderik begav han sig till kejsar Justinus i Konstantinopel. På hemresan tillfångatogs han av kungen, som var missnöjd med utfallet av beskickningen. Han fördes till Ravenna, där han dog 526. Firas enligt det allmänna kalendariet den 18 maj.2022-05-20
fredag i 5 påskveckan
fredag
Apg 15:22-31, Ps 57, Joh 15:12-17
Bernardino av Siena präst
Franciskan, en av medeltidens största folkpredikanter, som genomkorsade Italien under många resor och med sina predikningar utbredde vördnaden för Jesu namn. Han engagerade sig också för ett bättre teologiskt studium inom sin egen orden, skrev själv flera teologiska arbeten och bidrog tillfred mellan de två fiendepartierna i dåtidens Italien. Tog starka intryck av magister Mathias av Linköping, den heliga Birgittas biktfader. Föddes i Toscana 1380, dog 1444.2022-05-21
lördag i 5 påskveckan
lördag
Apg 16:1-10, Ps 100, Joh 15:18-21
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Eugene de Mazenod föddes 1782 i Aix-en-Provence i en adlig familj. Hans familj flydde från Frankrike under franska revolutionen. Han tillbringade ungdomsåren i Italien. 20 år gammal återvände han till Frankrike och blev prästvigd 1811 i Amiens. 1816 grundade han kongregationen: Den obefläckade Jungfru Marias oblatmissionärer. Från 1837 och fram till sin död 1861 var han biskop av Marseille. Han saligförklarades den 19 oktober 1975 av den dåvarande påven Paulus VI och helgonförklarades den 3 December 1995 av påven Johannes Paulus II.
Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.
Hemming av Åbo Född i Bälinge utanför Uppsala i slutet av 1200-talet, valdes enhälligt till biskop av Åbo 1338. På sin tid den resligaste gestalten i det svenska episkopatet, en god organisatör, from herde, uppskattad av den heliga Birgitta. Hans skrinläggning (beatificering) ägde rum 1514.2022-05-22
Sjätte Påsksöndagen
söndag
Apg 15:1-2,22-29, Ps 67, Upp 21:10-14,22-24a, Joh 14:23-29
2022-05-23
måndag i 6 påskveckan
måndag
Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a2022-05-24
tisdag i 6 påskveckan
tisdag
Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-112022-05-25
onsdag i 6 påskveckan
onsdag
Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-15
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru
Beda föddes i närheten av klostret Wearmouth i norra England år 673. Utbildades av den lärde Benedict Biscop, blev munk och präst. Författade ett stort antal bibelkommentarer, där han förde traditionen från kyrkofäderna, särskilt Augustinus, vidare. Skrev en engelsk kyrkohistoria, som är källan till en stor del av vår kunskap om Englands äldsta historia. Dog år 735. Gregorius VII hette egentligen Hildebrand och föddes i Toscana omkr. år 1028. Efter studier i Rom blev han munk. Han deltog i många beskickningar för att hjälpa påvarna i arbetet på kyrkans förnyelse. 1073 blev han själv påve under namnet Gregorius VII och hävdade som ingen före honom kyrkans oberoende, vilket motarbetades blå. av kejsar Henrik IV. Han dog landsflyktig i Salerno år 1085. Maria de Pazzi, född i Florens 1566, karmelit, förde ett liv fyllt av bön och umbäranden. Bad ivrigt för kyrkans förnyelse. Mystiker, benådad med profetians ande. Medsystrarna tecknade ner hennes ord om vägen till fullkomningen. Död 1607.2022-05-26
Kristi Himmelsfärdsdag
torsdag
Apg 1:1-11, Ps 47, Heb 9:24-28,10:19-23, Luk 24:46-53
2022-05-27
fredag i 6 påskveckan
fredag
Apg 18:9-18, Ps 47, Joh 16:20-23a
Augustinus av Canterbury biskop
Augustinus var munk i Rom när han sändes iväg av påven Gregorius den store för att utbreda tron i England. ("Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!") 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert, Han ordnade det kyrkliga livet och omvände många till tron. Död 604 eller 605.2022-05-28
lördag i 6 påskveckan
lördag
Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-282022-05-29
Sjunde Påsksöndagen
söndag
Apg 7:55-60, Ps 97, Upp 22:12-14,16-17,20, Joh 17:20-26
2022-05-30
måndag i 7 påskveckan
måndag
Apg 19:1-8, Ps 68, Joh 16:29-332022-05-31
Jungfru Marias besök
tisdag
Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.2022-06-01
Justinus martyr
onsdag
Apg 20:28-38, Ps 68, Joh 17:11b-19
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.2022-06-02
torsdag i 7 påskveckan
torsdag
Apg 22:30,23:6-11, Ps 16, Joh 17:20-26
Marcellinus och Petrus martyrer
Påven Damasus berättar om deras martyrium (omkr. 305), som han fått kunskap om genom deras egen bödel. De halshöggs i en lund, varefter kropparna gravsattes i kyrkogården Ad duas lauros, där en basilika sedan kom att uppföras över deras grav. De nämns i den romerska kanonbönen.2022-06-03
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
fredag
Apg 25:13-21, Ps 103, Joh 21:15-19
Under åren 1885-1887 dödades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Några av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dessa var C. L. och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.2022-06-04
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
lördag
Apg 28:1620,30-31, Ps 11, Joh 21:20-25
Elisabeth Hesselblad föddes 4 juni 1870 av lutherska föräldrar i Fåglavik i Västergötland. Hon utvandrade till USA vid 18 års ålder och upptogs 1902 i katolska kyrkan. Hennes önskan att bli läkare omöjliggjordes av sjukdom. Hon fick 1906 påvligt tillstånd att bära birgittindräkten och grundade en reformerad gren av orden (godkänd 1920) med kloster i Europa, Indien och USA. Hon avled 1957 och saligförklarades av Johannes Paulus II år 2000.2022-06-05
Pingstdagen
söndag
Apg 2:1-11, Ps 104, Rom 8:8-17, Joh 14:15-16,23b-26
2022-06-06
Jungfru Maria, kyrkans moder
måndag
1 Mos 3:9-15, 20, Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7, Joh 19:25–34
Jungfru Maria, kyrkans moder


2022-06-07
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-372022-06-08
onsdag i 7 veckan 'under året'
onsdag
Jak 4:13-17, Ps 49, Mark 9:38-402022-06-09
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
torsdag
Jes 6:1-4,8 Ps 23, Joh 17:1-2,9,14-26
2022-06-10
fredag i 7 veckan 'under året'
fredag
Jak 5:9-12, Ps 103, Mark 10:1-122022-06-11
Barnabas apostel
lördag
Apg 11:21b-26,13:1-3, Ps 98 Matt 10:7-13
Barnabas apostel
Var levit från Cypern och tillhörde den första församlingen i Jerusalem. Förkunnade i Antiochia och följde Paulus på hans första resa. Deltog i apostlamötet år 49. Skall ha dött på Cypern.

2022-06-12
Heliga Trefaldighets dag
söndag
Ords 8:22-31, Ps 8, Rom 5:1-5, Joh 16:12-15
2022-06-13
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
måndag
1 Kung 21:1-16, Ps 5, Matt 5:38-42
Föddes i Lissabon mot slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika men kom i stället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Hade stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Utsågs av Franciscus att som den förste i orden undervisa medbröderna i teologi. Han dog i Padua år 1231.2022-06-14
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 21:17-29, Ps 51, Matt 5:43-482022-06-15
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 2:1,6-14, Ps 31, Matt 6:1-6,16-182022-06-16
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
Syr 48:1-14, Ps 97, Matt 6:7-152022-06-17
fredag i 11 veckan 'under året'
fredag
2 Kung 11:1-4,9-18,20, Ps 132, Matt 6:19-23