Månads liturgiMånads liturgi
2021-06-12 - 2021-07-12Warning: Undefined array key "hl2k" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/manad.php on line 164
2021-06-12
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
lördag
Jes 61:9-11, Ps 1 Sam 1,4-8d, Luk 2:41-51
Jungfru Marias obefläckade Hjärta


2021-06-13
11 söndagen 'under året'
söndag
Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34
2021-06-14
måndag i 11 veckan 'under året'
måndag
2 Kor 6:1-10, Ps 98, Matt 5:38-422021-06-15
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
2 Kor 8:1-19, Ps 146, Matt 5:43-482021-06-16
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kor 9:6-11, Ps 112, Matt 6:1-6,16-182021-06-17
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
2 Kor 11:1-11, Ps 111, Matt 6:7-152021-06-18
fredag i 11 veckan 'under året'
fredag
2 Kor 11:18,22-30, Ps 34, Matt 6:19-232021-06-19
lördag i 11 veckan 'under året'
lördag
2 Kor 12:1-10, Ps 34, Matt 6:24-34
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.2021-06-20
12 söndagen 'under året'
söndag
Job 38:1,8-11, Ps 107, 2 Kor 5:14b-17, Mark 4:35-41
2021-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
måndag
1 Mos 12:1-9, Ps 33, Matt 7:1-5
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.2021-06-22
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 13:2,5-18, Ps 15, Matt 7:6,12-14
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.2021-06-23
onsdag i 12 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 15:1-12,17-18, Ps 105, Matt 7:15-202021-06-24
Johannes Döparens födelse
torsdag
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
2021-06-25
fredag i 12 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 17:1,9-10,15-22, Ps 128, Matt 8:1-4
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.2021-06-26
lördag i 12 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 18:1-15, Ps Luk 1:46-55, Matt 8:5-172021-06-27
13 söndagen 'under året'
söndag
Vish 1:13-15,2:23-24, Ps 30, 2 Kor 8:7,9,13-15, Mark 5:21-43
2021-06-28
Irenaeus av Lyon biskop och martyr
måndag
1 Mos 18:16-33, Ps 103, Matt 8:18-22
Född omkr. 135, lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. År 177 blev han presbyter i Lyon och snart därefter biskop. Två skrifter av honom är bevarade, därhän utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Hans teologi utövar fortfarande starkt inflytande. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr. år 202.2021-06-29
Petrus och Paulus
tisdag
Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
2021-06-30
onsdag i 13 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 21:5,8-20, Ps 34, Matt 8:28-34
Den romerska kyrkans första martyrer
En minnesdag för dem som led martyrdöden under Neros förföljelse. Både historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar kort tid därefter i sina skrifter om denna förföljelse.2021-07-01
torsdag i 13 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 22:1-19, Ps 116, Matt 9:1-82021-07-02
fredag i 13 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 23:1-4,19,24:1-8,62-67, Ps 106, Matt 9:9-132021-07-03
Tomas apostel
lördag
Ef 2:19-22, Ps 117, Joh 20:24-29
Känd främst för sitt tvivel inför Kristi uppståndelse, som dock blev till en bekännelse så snart han fick se den uppståndne: "Min Herre och min Gud!" Inget säkert är känt om hans liv utöver det som står i evangelierna. Skall enligt traditionen ha fört evangeliet via Syrien till Indien. Tomas firas nu på den dag då han av ålder har firats i den syriska kyrkan.2021-07-04
14 söndagen 'under året'
söndag
Hes 2:2-5, Ps 123, 2 Kor 12:7-10, Mark 6:1-7
2021-07-05
måndag i 14 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 28:10-22a, Ps 91, Matt 9:18-26
Antonio Maria Zaccaria präst
Född i Italien år 1502, studerade medicin i Padua men blev präst och grundade barnabitorden med evangelisation och ungdomsarbete som huvuduppgifter. Dog år 1539.2021-07-06
tisdag i 14 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 32:22-32, Ps 17, Matt 9:32-38
Maria Goretti jungfru och martyr
Växte upp under mycket fattiga förhållanden. Knivstacks är 1902 vid tolv års ålder av en förtvivlad beundrade, som hon inte ville ge sig ät. Innan hon avled förlät hon sin mördare. Helgonförklarad av Pius XII år 1950.2021-07-07
onsdag i 14 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 41:55-57,42:5-7a,17-24a, Ps 33, Matt 10:1-72021-07-08
torsdag i 14 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 44:18-21,23b-29,45:1-5, Ps 105, Matt 10:7-152021-07-09
fredag i 14 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 46:1-7,28-30 Ps 37, Matt 10:16-23
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer
Född i Kina 1746, gjorde tjänst i kejsarens armé men påverkad av de heliga martyrernas ståndaktighet omvändes han, blev präst och dog som martyr 1815 därför att han bekänt och förkunnat evangeliet. Tillsammans med honom ihågkommes idag en mängd martyrer i Guds kyrka i Kina, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk, män, kvinnor, ungdomar och barn i olika åldrar,2021-07-10
lördag i 14 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 49:29-33,50:15:26a, Ps 105, Matt 10:24-332021-07-11
15 söndagen 'under året'
söndag
Am 7:12-15, Ps 85, Ef 1:3-14, Mark 6:7-13