Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2017-12-12 - 2018-01-112017-12-12
2 tisdag i advent
tisdag
Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-14
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.2017-12-13
Lucia jungfru och martyr
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet; hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.2017-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.2017-12-15
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-192017-12-16
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-132017-12-17
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 61:1-2a,10-11, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8,19-28
2017-12-18
3 måndag i advent
måndag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18 december2017-12-19
3 tisdag i advent
tisdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december2017-12-20
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20 december2017-12-21
3 torsdag i advent
torsdag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare2017-12-22
3 fredag i advent
fredag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22 december2017-12-23
3 lördag i advent
lördag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
Johannes av Kety präst2017-12-24
Fjärde söndagen i advent
söndag
2 Sam 7:1-5,8b-12,14a,16, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38
2017-12-25
Juledag
måndag
Jes 62:11-12, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2017-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
tisdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Matt 10:17-22
2017-12-27
Johannes apostel och evangelist
onsdag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).2017-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
torsdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.2017-12-29
Thomas Becket biskop och martyr
fredag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.2017-12-30
lördag efter jul
lördag
1 Joh 2:12-17, Ps 96, Luk 2:36-40
30 december2017-12-31
Den Heliga Familjen
söndag
1 Mos 15:1-6;21:1-3, Heb 11:8,11-12,17-19, Luk 2:22-40
2018-01-01
Guds Mor Maria
måndag
4 Mos 6:22-27, Gal 4:4-7, Luk 2:16-21
2018-01-02
tisdag efter Nyårsdagen
tisdag
1 Joh 2:22-28, Ps 98, Joh 1:19-28
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare2018-01-03
onsdag efter Nyårsdagen
onsdag
Fil 2:1-11 Ps 8, Luk 2:21-24
Jesu Heliga Namn2018-01-04
torsdag efter Nyårsdagen
torsdag
1 Joh 3:7-10, Ps 98, Joh 1:35-42
Vardag efter Nyårsdagen2018-01-05
fredag efter Nyårsdagen
fredag
1 Joh 3:11-21, Ps 98, Joh 1:43-51
Vardag efter Nyårsdagen2018-01-06
Herrens Uppenbarelse
lördag
Jes 60:1-6, Ef 3:2-3a,5-6, Matt 2:1-12
2018-01-07
Herrens Dop
söndag
Jes 55:1-11, 1 Joh 5:1-9, Mark 1:7-11
2018-01-08
måndag i 1 veckan 'under året'
måndag
1 Joh 4:7-10, Ps 72, Mark 6:34-44
Vardag efter Epifania2018-01-09
tisdag i 1 veckan 'under året'
tisdag
1 Joh 4:11-18, Ps 72, Mark 6:45-52
Vardag efter Epifania2018-01-10
onsdag i 1 veckan 'under året'
onsdag
1 Joh 4:19-5:4, Ps 72, Luk 4:14-22a
Vardag efter Epifania2018-01-11
torsdag i 1 veckan 'under året'
torsdag
1 Joh 5:5-6,8-13, Ps 147, Luk 5:12-16
Vardag efter Epifania2018-01-12
fredag i 1 veckan 'under året'
fredag
1 Joh 5:14-21, Ps 149, Joh 3:22-30
Vardag efter Epifania2018-01-13
lördag i 1 veckan 'under året'
lördag
1 Sam 9:1-4,17-19,10:1a, Ps 20, Mark 2:13-17
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare
Född i Portiers i början av 300-talet, blev biskop i sin hemstad år 350 och dog där 367, Bekämpade ivrigt arianerna och fick av det skälet utstå mycken förföljelse och kom i onåd hos kejsar Constantius. Tidvis i landsflykt. Hans viktigaste skrift handlar om Treenigheten. Brukar betecknas som västerlandets första hymndiktare, men bara ett par av hans hymner har bevarats.2018-01-14
2 söndagen 'under året'
söndag
1 Sam 3:3b-10,19, 1 Kor 6:13c-15,17-20, Joh 1:35-42
2018-01-15
måndag i 2 veckan 'under året'
måndag
1 Sam 15:16-23, Ps 50, Mark 2:18-222018-01-16
tisdag i 2 veckan 'under året'
tisdag
1 Sam 16:1-13, Ps 89, Mark 2:23-282018-01-17
Antonius abbot
onsdag
1 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6
"Munkväsendets fader" föddes i Egypten omkr. 250.Efter föräldrarnas död delade han ut sina tillgångar till de fattiga och började föra ett strängt asketiskt liv i öknen. Han fick många lärjungar innan han dog mer än hundraårig 356. Ingrep aktivt i kyrkans liv och hjälpte enligt traditionen Athanasios mot arianerna.2018-01-18
S:t Eriks domkyrkas invigning
torsdag
Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24
Stiftets domkyrka invigdes på Marie bebådelsedag 1983. Byggnaden ansluter till den äldre domkyrkan från 1892, som liksom den nya var helgad åt S:t Erik, Sveriges skyddspatron (se 18 maj). Dagen firas som fest i hela stiftet som en erinran om stiftets enhet kring sin biskop.2018-01-19
Henrik biskop och martyr Finlands apostel
fredag
1 Sam 24:3-21, Ps 57, Mark 3:13-19
Engelskfödd biskop i Uppsala, som enligt legenden följde kung Erik Jedvardsson på ett krigståg till Finland, där han stannade kvar för att ta hand om de nyomvända och mördades år 1151.2018-01-20
lördag i 2 veckan 'under året'
lördag
2 Sam 1:1-4,11-12,17,19,23-27, Ps 80, Mark 3:20-21
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.