Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2019-04-24 - 2019-05-242019-04-24
onsdag i påskoktaven
onsdag
Apg 3:1-10, Ps 105, Luk 24:13-352019-04-25
torsdag i påskoktaven
torsdag
Apg 3:11-26, Ps 8, Luk 24:35-482019-04-26
fredag i påskoktaven
fredag
Apg 4:1-12, Ps 118, Joh 21:1-142019-04-27
lördag i påskoktaven
lördag
Apg 4:13-21, Ps 118, Mark 16:9-152019-04-28
Andra Påsksöndagen
söndag
Apg 5:12-16, Upp 1:9-11a,12-13,17-19, Joh 20:19-31
2019-04-29
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare
måndag
1 Joh 1:5-2:2; Ps 103, Matt 11:25-30
Född i Siena 1347. Redan som flicka anslöt hon sig till domininikanordens lekmannagren. Brinnande av kärlek till Gud och nästan verkade hon för fred, påvens återvändande från Avignon och förnyelse av ordenslivet. Dog år 1380. K. och Teresa av Åvila är de hittills enda två kvinnliga kyrkolärarna.2019-04-30
tisdag i 2 påskveckan
tisdag
Apg 4:32-37, Ps 93, Joh 3:7b-15
Pius V påve
Född år 1504 inträdde han i dominikanorden och undervisade i teologi. Efter att ha blivit biskop och kardinal valdes han till påve 1566 och lade ner stor kraft på att förverkliga den reformation av kyrkan som det tridentinska konciliet beslutat om. Han fastställde den romerska mässbok som förblev gällande i 400 år, och han främjade missionen. Dog den l maj 1572.2019-05-01
onsdag i 2 påskveckan
onsdag
Apg 5:17-26, Ps 34, Joh 3:16-21
Josef arbetaren
Instiftades 1955 av Pius XII för att ge kristet innehåll (en "arbetets teologi") åt den internationella arbetardagen och åt arbetet överhuvud. Josef var enligt Matt 13:55 snickare.2019-05-02
Athanasios biskop och kyrkolärare
torsdag
Apg 5:27-33, Ps 34, Joh 3:31-36
Som presbyter stod han vid sin biskop Alexanders sida vid konciliet i Nicea 325. När han själv blivit biskop av Alexandria, blev han den ledande förkämpen för tron på Kristi gudom mot arianerna och tvangs att tillbringa sammanlagt 17 år på flykt. Framstående som teologisk författat e Han skrev bl.a. en biografi över den helige Antonius. Dog 373.2019-05-03
Filippos och Jakob apostlar
fredag
1 Kor 15:1-8, Ps 19, Joh 14:6-14
Filippos kom från Betsaida i Galiléen och var först lärjunge till Johannes doparen. Det var han som enligt Johannesevangeliet bad Jesus: "Herre, visa oss Fadern" och fick svaret: "Den som har sett mig har sett Fadern" Jakob var den yngre av de båda apostlarna med samma namn, son titt Alfaios.2019-05-04
lördag i 2 påskveckan
lördag
Apg 6:1-7, Ps 33, Joh 6:16-212019-05-05
Tredje Påsksöndagen
söndag
Apg 5:27-32,40b-41, Upp 5:11-14, Joh 21:1-19
2019-05-06
måndag i 3 påskveckan
måndag
Apg 6:8-15, Ps 119, Joh 6:22-292019-05-07
tisdag i 3 påskveckan
tisdag
Apg 7:51-8:1a, Ps 31, Joh 6:30-352019-05-08
onsdag i 3 påskveckan
onsdag
Apg 8:1b-8, Ps 66, Joh 6:35-402019-05-09
torsdag i 3 påskveckan
torsdag
Apg 8:26-40, Ps 66, Joh 6:44-512019-05-10
fredag i 3 påskveckan
fredag
Apg 9:1-20, Ps 117, Joh 6:52-592019-05-11
lördag i 3 påskveckan
lördag
Apg 9:31-42, Ps 116, Joh 6:60-692019-05-12
Fjärde Påsksöndagen
söndag
Apg 13:14,43-52, Upp 7:9,13-17, Joh 10:27-30
2019-05-13
måndag i 4 påskveckan
måndag
Apg 11:1-18, Ps 42, Joh 10:1-10
Vår Fru av Fatima
År 1917 uppenbarade sig Jungfru Maria vid 6 tillfällen för tre herdebarn i Fatima, Portugal. Det är i dessa uppenbarelser som andakten till Marias obefläckade hjärta har sitt ursprung.2019-05-14
Mattias apostel
tisdag
Apg 1:15-17,20-26, Ps 113, Joh 15:9-17
Valdes enligt Apg 1 till att efterträda Judas Iskariot. l övrigt är ingen känt om honom. Dagens liturgi låter oss meditera över vad det innebär att fogas in i den apostoliska gemenskapen.2019-05-15
onsdag i 4 påskveckan
onsdag
Apg 12:24-13:5a, Ps 67, Joh 12:44-502019-05-16
torsdag i 4 påskveckan
torsdag
Apg 13:13-25, Ps 89, Joh 13:16-202019-05-17
fredag i 4 påskveckan
fredag
Apg 13:26-33, Ps 2, Joh 14:1-62019-05-18
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron
lördag
Upp 21:2,22-27, Ps 101 Luk 22:24-30
Erik Jedvardsson dog i strid 1160, enligt traditionen efter att ha bevistat mässan på Kristi himmelsfärds dag i Uppsala. Han framställs som mönstret för en rättfärdig konung. Han skrinlades mycket snart, och hans namn finns medtaget redan i kalendariet från Vallentuna 1198. Hans reliker finns i Uppsala domkyrka.2019-05-19
Femte Påsksöndagen
söndag
Apg 14:21b-27, Upp 21:1-5a, Joh 13:31-33a,34-35
2019-05-20
måndag i 5 påskveckan
måndag
Apg 14:5-18, Ps 115, Joh 14:21-26
Bernardino av Siena präst
Franciskan, en av medeltidens största folkpredikanter, som genomkorsade Italien under många resor och med sina predikningar utbredde vördnaden för Jesu namn. Han engagerade sig också för ett bättre teologiskt studium inom sin egen orden, skrev själv flera teologiska arbeten och bidrog tillfred mellan de två fiendepartierna i dåtidens Italien. Tog starka intryck av magister Mathias av Linköping, den heliga Birgittas biktfader. Föddes i Toscana 1380, dog 1444.2019-05-21
tisdag i 5 påskveckan
tisdag
Apg 14:19-28, Ps 145, Joh 14:27-31a
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Eugene de Mazenod föddes 1782 i Aix-en-Provence i en adlig familj. Hans familj flydde från Frankrike under franska revolutionen. Han tillbringade ungdomsåren i Italien. 20 år gammal återvände han till Frankrike och blev prästvigd 1811 i Amiens. 1816 grundade han kongregationen: Den obefläckade Jungfru Marias oblatmissionärer. Från 1837 och fram till sin död 1861 var han biskop av Marseille. Han saligförklarades den 19 oktober 1975 av den dåvarande påven Paulus VI och helgonförklarades den 3 December 1995 av påven Johannes Paulus II.
Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.
Hemming av Åbo Född i Bälinge utanför Uppsala i slutet av 1200-talet, valdes enhälligt till biskop av Åbo 1338. På sin tid den resligaste gestalten i det svenska episkopatet, en god organisatör, from herde, uppskattad av den heliga Birgitta. Hans skrinläggning (beatificering) ägde rum 1514.2019-05-22
onsdag i 5 påskveckan
onsdag
Apg 15:1-6, Ps 122, Joh 15:1-8
Rita av Cascia ordenskvinna
Rita. Levde i Umbrien på 1400-talet. Till en början gift med en våldsam man, vars utbrott hon uthärdade och som hon småningom försonade med Gud. Efter att ha förlorat man och barn inträdde hon som syster i augustinorden och blev där ett lysande föredöme i tålamod och hjärtats förkrosselse. Död före år 1457.2019-05-23
torsdag i 5 påskveckan
torsdag
Apg 15:7-21, Ps 96, Joh 15:9-112019-05-24
fredag i 5 påskveckan
fredag
Apg 15:22-31, Ps 57, Joh 15:12-172019-05-25
lördag i 5 påskveckan
lördag
Apg 16:1-10, Ps 100, Joh 15:18-21
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru
Beda föddes i närheten av klostret Wearmouth i norra England år 673. Utbildades av den lärde Benedict Biscop, blev munk och präst. Författade ett stort antal bibelkommentarer, där han förde traditionen från kyrkofäderna, särskilt Augustinus, vidare. Skrev en engelsk kyrkohistoria, som är källan till en stor del av vår kunskap om Englands äldsta historia. Dog år 735. Gregorius VII hette egentligen Hildebrand och föddes i Toscana omkr. år 1028. Efter studier i Rom blev han munk. Han deltog i många beskickningar för att hjälpa påvarna i arbetet på kyrkans förnyelse. 1073 blev han själv påve under namnet Gregorius VII och hävdade som ingen före honom kyrkans oberoende, vilket motarbetades blå. av kejsar Henrik IV. Han dog landsflyktig i Salerno år 1085. Maria de Pazzi, född i Florens 1566, karmelit, förde ett liv fyllt av bön och umbäranden. Bad ivrigt för kyrkans förnyelse. Mystiker, benådad med profetians ande. Medsystrarna tecknade ner hennes ord om vägen till fullkomningen. Död 1607.2019-05-26
Sjätte Påsksöndagen
söndag
Apg 15:1-2,22-29, Upp 21:10-14,22-24a, Joh 14:23-29
2019-05-27
måndag i 6 påskveckan
måndag
Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a
Augustinus av Canterbury biskop
Augustinus var munk i Rom när han sändes iväg av påven Gregorius den store för att utbreda tron i England. ("Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!") 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert, Han ordnade det kyrkliga livet och omvände många till tron. Död 604 eller 605.2019-05-28
tisdag i 6 påskveckan
tisdag
Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-112019-05-29
onsdag i 6 påskveckan
onsdag
Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-152019-05-30
Kristi Himmelsfärdsdag
torsdag
Apg 1:1-11, Heb 9:24-28;10:19-23, Luk 24:46-53
2019-05-31
Jungfru Marias besök
fredag
Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.2019-06-01
lördag i 6 påskveckan
lördag
Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28
Justinus martyr
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.2019-06-02
Sjunde Påsksöndagen
söndag
Apg 7:55-60, Upp 22:12-14,16-17,20, Joh 17:20-26