Månads liturgiMånads liturgi
2022-09-28 - 2022-10-282022-09-28
onsdag i 26 veckan 'under året'
onsdag
Job 9:1-12,14-16, Ps 88, Luk 9:57-62
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.2022-09-29
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
torsdag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".2022-09-30
Hieronymus präst och kyrkolärare
fredag
Job 38:1,12-21,40:36-38, Ps 139, Luk 10:13-16
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina, där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.2022-10-01
Teresa av Jesusbarnet jungfru
lördag
Job 42:1-3,5-6,12-16, Ps 119, Luk 10:17-24
Föddes i Alencon i Frankrike 1873. Redan som flicka trädde hon m i karmelitklostret i Lisieux. Hennes liv var kort — hon dog 26 år gammal i tuberkulos — och utan märkliga händelser, men genom sina nedtecknade ord har hon betytt mycket, Hon ville lära ut en väg till fullkomning utan stordåd, "den lilla vägen".2022-10-02
27 söndagen 'under året'
söndag
Hab 1:2-3,2:2-4, Ps 95, 2 Tim 1:6-8,13-14, Luk 17:5-10
2022-10-03
måndag i 27 veckan 'under året'
måndag
Gal 1:6-12, Ps 111, Luk 10:25-372022-10-04
Franciscus av Assisi
tisdag
Gal 1:13:24, Ps 139, Luk 10:38-42
Efter en lättsinnig ungdomstid genomgick Franciscus en genomgripande omvändelse, avstod från sin egendom och inriktade sitt liv helt på Gud. Han förde ett evangeliskt liv i fattigdom, och förkunnade under sina vandringar Guds kärlek till hela skapelsen. Han lade grunden till en orden vars medlemmar skulle leva i världen och ägna sig åt förkunnelse. Dog 1226, endast 44 år gammal.2022-10-05
onsdag i 27 veckan 'under året'
onsdag
Gal 2:1-2,7-14, Ps 117, Luk 11:1-4

2022-10-06
torsdag i 27 veckan 'under året'
torsdag
Gal 3:1-5, Ps Luk 1:69-75, Luk 11:5-13
Bruno, präst
Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.2022-10-07
Birgitta av Vadstena
fredag
Vish 7:7-14, Ps 25, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24
2022-10-08
lördag2022-10-09
28 söndagen 'under året'
söndag
2 Kung 5:14-17, Ps 98, 2 Tim 2:8-13, Luk 17:11-19
2022-10-10
måndag i 28 veckan 'under året'
måndag
Gal 4:22-24,26-27,31, Ps 113, Luk 11:29-322022-10-11
tisdag i 28 veckan 'under året'
tisdag
Gal 5:1-6, Ps 119, Luk 11:37-41
Johannes XXIII påve
Angelo Giuseppe Roncalli föddes i byn Sotto il Monte i trakten av Bergamo i Italien 1881. Elvaårig inträdde han i stiftsseminariet och fullbordade senare sin prästutbildning vid det påvliga seminariet i Rom. Han prästvigdes 1904 och blev sekreterare till biskopen av Bergamo. 1921 trädde han i tjänst vid den Heliga stolen som ordförande för den italienska avdelningen av påvliga Rådet för utbredandet av tron. 1925 utnämndes han till påvlig visitator och därefter apostolisk delegat i Bulgarien och 1935 i Turkiet och Grekland. 1944 blev han påvlig nuntie i Frankrike och 1953 kardinal och patriark av Venedig. Han upphöjdes till påveämbetet 1958 och sammankallade en romersk synod, beslutade om revision av Codex iuris canonici och utlyste det andra ekumeniska Vatikankonciliet. Han avled i Rom på kvällen 3 juni 1963.2022-10-12
onsdag i 28 veckan 'under året'
onsdag
Gal 5:18-25, Ps 1, Luk 11:42-462022-10-13
torsdag i 28 veckan 'under året'
torsdag
Ef 1:1-10, Ps 98, Luk 11:46-542022-10-14
fredag i 28 veckan 'under året'
fredag
Ef 1:11-14, Ps 33, Luk 12:1-7
Calixtus I påve och martyr
Denne påve, vars grekiska namn var Kallistos, var en frigiven slav. Han vigdes till diakon av påven Zefyrinos, vars efterträdare han blev 217, Som påve bekämpade han olika villoläror men mötte också motstånd när han mjukade upp den kyrkliga disciplinen. Blev martyr 222. En av Roms katakomber är uppkallad efter honom, som under sin diakontid bl.a. hade hand om gravplatsförvaltningen.2022-10-15
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
lördag
Ef 1:15-23, Ps 8, Luk 12:8-12
Född i Spanien 1515. Som karmelit gjorde hon stora framsteg på fullkomlighetens väg och hade uppenbarelser. Men hon var även handlingsmänniska och utarbetade ett program för sin ordens förnyelse, l detta arbete hade hon stora motgångar, som hon bar med jämnmod. Dog 1582. Utnämndes av Paulus VI till historiens första kvinnliga kyrkolärare.2022-10-16
29 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 17:8-13, Ps 121, 2 Tim 3:14-4:2, Luk 18:1-8
2022-10-17
Ignatius av Antiochia biskop och martyr
måndag
Ef 2:1-10, Ps 100, Luk 12:13-21
Död omkr. 107. Från sin biskopsstad i Syrien fördes han för att kastas för vilddjuren på Roms cirkus. Under vägen skrev han sju brev till de församlingar som han passerade, och även till de kristna i Rom. Breven genomsyras av brevskrivarens innerliga förening med Gud i Kristus, och de utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kyrkan. I breven undervisar han om Kristus, kyrkan, det kristna livet och martyriet.2022-10-18
Lukas evangelist
tisdag
2 Tim 4:9-17a, Ps 145, Luk 10:1-9
Lukas evangelist
Enligt traditionen författare till tredje evangeliet och Apostlagärningarna, som bildar ett dubbelverk. Läkaren L., som var grek, var Paulus följeslagare och medarbetare och fick sin första undervisning av honom ,

2022-10-19
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
Mellan åren 1642 och 1649 dödades i Nordamerika åtta jesuiter av indianer efter fruktansvärd tortyr. Isaac Jogues dog den 18 oktober 1647, Jean de Brébeuf den 16 mars 1648. Paulus. Föddes i Ligurien 1694. Levde ett apostoliskt liv för att hjälpa fattiga och sjuka. Grundade Passionistkongregationen. Sedan han blivit präst verkade han med stor iver för själarnas frälsning, allt under sträng botgöring. Dog i Rom den 18 oktober 1775.2022-10-20
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Ef 3:14-21, Ps 33, Luk 12:49-532022-10-21
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Ef 4:1-6, Ps 24, Luk 12:54-592022-10-22
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-9
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.2022-10-23
30 söndagen 'under året'
söndag
Syr 35:15b-17,20-22a, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,16-18, Luk 18:9-14
2022-10-24
måndag i 30 veckan 'under året'
måndag
Ef 4:32-5:8, Ps 1, Luk 13:10-17
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.2022-10-25
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Ef 5:21-33, Ps 128, Luk 13:18-212022-10-26
onsdag i 30 veckan 'under året'
onsdag
Ef 6:1-9, Ps 145, Luk 13:22-302022-10-27
torsdag i 30 veckan 'under året'
torsdag
Ef 6:10-20, Ps 144, Luk 13:31-35