Månads liturgiMånads liturgi
2020-03-31 - 2020-04-302020-03-31
tisdag i 5 fasteveckan
tisdag
4 Mos 21:4-9, Ps 102, Joh 8:21-302020-04-01
onsdag i 5 fasteveckan
onsdag
Dan 3:14:28, Ps Dan B:29-33, Joh 8:31-422020-04-02
torsdag i 5 fasteveckan
torsdag
1 Mos 17:3-9, Ps 105, Joh 8:51-592020-04-03
fredag i 5 fasteveckan
fredag
Hes 37:21-28, Ps Jer 31:10-13, Joh 11:45-562020-04-04
lördag i 5 fasteveckan
lördag
Jer 20:10-13, Ps 17, Joh 10:31-422020-04-05
Palmsöndagen
söndag
Jes 50:4-7, Fil 2:6-11, Matt 26:14-27:66
2020-04-06
måndag i stilla veckan
måndag
Jes 42:1-7, Ps 27, Joh 12:1-112020-04-07
tisdag i stilla veckan
tisdag
Jes 49:1-6, Ps 71, Joh 13:21-33,36-382020-04-08
onsdag i stilla veckan
onsdag
Jes 50:4-9a, Ps 69, Matt 26:14-252020-04-09
Skärtorsdag
torsdag
2 Mos 12:1-8,11-14, 1 Kor 11:23-26, Joh 13:1-15
2020-04-10
Långfredag
fredag
Jes 52:13-53:12, Heb 4:14-16;5:7-9, Joh 18:1-19:42
2020-04-11
Påskafton
lördag
Rom 6:3-11, Matt 28:1-10
2020-04-12
Påskdagen - Kristi Uppståndelse
söndag
Apg 10:34a,37-43, Kol 3:1-4, Joh 20:1-9
2020-04-13
Annandag påsk
måndag
Apg 2:14,22-33, Matt 28:8-15
2020-04-14
tisdag i påskoktaven
tisdag
Apg 2:36-41, Ps 33, Joh 20:11-182020-04-15
onsdag i påskoktaven
onsdag
Apg 3:1-10, Ps 105, Luk 24:13-352020-04-16
torsdag i påskoktaven
torsdag
Apg 3:11-26, Ps 8, Luk 24:35-482020-04-17
fredag i påskoktaven
fredag
Apg 4:1-12, Ps 118, Joh 21:1-142020-04-18
lördag i påskoktaven
lördag
Apg 4:13-21, Ps 118, Mark 16:9-152020-04-19
Andra Påsksöndagen
söndag
Apg 2:42-47, 1 Pet 1:3-9, Joh 20:19-31
2020-04-20
måndag i 2 påskveckan
måndag
Apg 4:23-31, Ps 2, Joh 3:1-82020-04-21
tisdag i 2 påskveckan
tisdag
Apg 4:32-37, Ps 93, Joh 3:7b-15
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare
Född i Piemonte år 1033, blev benediktin i klostret Le Bec i Normandie, undervisade i teologi och förde ett strängt asketiskt liv. Som ärkebiskop av Canterbury kämpade han för kyrkans oberoende och drevs två gånger i landsflykt. I sina skrifter har han bl.a. formulerat det s.k. ontologiska gudsbeviset. Dog är 1109.2020-04-22
onsdag i 2 påskveckan
onsdag
Apg 5:17-26, Ps 34, Joh 3:16-212020-04-23
torsdag i 2 påskveckan
torsdag
Apg 5:27-33, Ps 34, Joh 3:31-362020-04-24
fredag i 2 påskveckan
fredag
Apg 5:34-42, Ps 27, Joh 6:1-152020-04-25
Markus evangelist
lördag
1 Pet 5:5b-14, Ps 89, Mark 16:15-20
Av de fyra evangelierna är Markus det äldsta. Troligen skrevs det i Rom och återger bl.a. Petrus predikan och minnen. Han följde Paulus på den första missionsresan, kom senare till Rom. Hans mor upplät sitt hemför den första församlingen i Jerusalem.. Kyrkan i Alexandria vördar honom som sin grundare. Hans dag firades först bara i östkyrkan men ingår fr.o.m. 1000-talet även i den romerska kalendern.2020-04-26
Tredje Påsksöndagen
söndag
Apg 2:14,22-33, 1 Pet 1:17-21, Luk 24:13-35
2020-04-27
måndag i 3 påskveckan
måndag
Apg 6:8-15, Ps 119, Joh 6:22-292020-04-28
tisdag i 3 påskveckan
tisdag
Apg 7:51-8:1a, Ps 31, Joh 6:30-35
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst
Pierre. Föddes 1803 i Frankrike, där han under några år var verksam som församlingspräst. Begav sig till Oceanien som missionär. Han fick utstå stora svårigheter men kunde likväl omvända några till tron. En av de omvända var son till öns hövding, som lät avrätta missionären, år 1841. Efter hans död blev hela öbefolkningen katolsk.
Louis
Marie Grigion de Montfort föddes i byn Montfort i Bretagne, prästvigdes i Paris, utnämndes av påven Clemens XI till apostolisk missionär. I denna egenskap genomkorsade han västra Frankrike och förkunnade glädjebudet om den eviga Visdomens mysterium, den inkarnerade och korsfäste Kristus, genom att undervisa om helgelsens väg genom Maria till Jesus. Han knöt präster och bröder till sin verksamhet, och i samarbete med den saliga Marie-Louise Trichet också systrar. Avled i Saint-Laurentsur- Sèvre i stiftet Luçon 28 april 1716 och efterlämnade åtskilliga skrifter, främst om den marianska spiritualiteten.2020-04-29
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare
onsdag
1 Joh 1:5-2:2; Ps 103, Matt 11:25-30
Född i Siena 1347. Redan som flicka anslöt hon sig till domininikanordens lekmannagren. Brinnande av kärlek till Gud och nästan verkade hon för fred, påvens återvändande från Avignon och förnyelse av ordenslivet. Dog år 1380. K. och Teresa av Åvila är de hittills enda två kvinnliga kyrkolärarna.2020-04-30
torsdag i 3 påskveckan
torsdag
Apg 8:26-40, Ps 66, Joh 6:44-51
Pius V påve
Född år 1504 inträdde han i dominikanorden och undervisade i teologi. Efter att ha blivit biskop och kardinal valdes han till påve 1566 och lade ner stor kraft på att förverkliga den reformation av kyrkan som det tridentinska konciliet beslutat om. Han fastställde den romerska mässbok som förblev gällande i 400 år, och han främjade missionen. Dog den l maj 1572.