Månads liturgiMånads liturgi
2023-05-30 - 2023-06-292023-05-30
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag
Syr 35:1-12, Ps 50, Mark 10:28-312023-05-31
Jungfru Marias besök
onsdag
Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.2023-06-01
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
torsdag
1 Mos 22:9-18 Ps 40, Matt 26:36-42
2023-06-02
fredag i 8 veckan 'under året'
fredag
Syr 44:1,9-13, Ps 149, Mark 11:11-25
Marcellinus och Petrus martyrer
Påven Damasus berättar om deras martyrium (omkr. 305), som han fått kunskap om genom deras egen bödel. De halshöggs i en lund, varefter kropparna gravsattes i kyrkogården Ad duas lauros, där en basilika sedan kom att uppföras över deras grav. De nämns i den romerska kanonbönen.2023-06-03
lördag i 8 veckan 'under året'
lördag
Syr 51:12-20, Ps 19, Mark 11:27-33
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
Under åren 1885-1887 dödades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Några av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dessa var C. L. och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.2023-06-04
Heliga Trefaldighets dag
söndag
2 Mos 34:4b-6,8-9, Ps Dan B:29-33, 2 Kor 13:11-13, Joh 3:16-18
2023-06-05
Bonifatius biskop och martyr
måndag
Tob 1:1-2,2:1-8, Ps 112, Mark 12:1-12
Född i England på 670-talet. Blev munk i Exeter men begav sig 719 till Tyskland för att förkunna evangeliet och hade stora framgångar. Blev biskop av Mainz, varifrån han med hjälp av sina medarbetare grundade kyrkor och kloster på flera håll i Tyskland. Dog som martyr 754, då han förkunnade bland friserna. Hans grav finns i Fulda.2023-06-06
tisdag i 9 veckan 'under året'
tisdag
Tob 2:9-14,3:1a, Ps 112, Mark 12:13-17
Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.2023-06-07
onsdag i 9 veckan 'under året'
onsdag
Tob 3:1-13,16-17a, Ps 25, Mark 12:18-272023-06-08
torsdag i 9 veckan 'under året'
torsdag
Tob 6:10-12,7:1,7b-14, Ps 128, Mark 12:28b-342023-06-09
fredag i 9 veckan 'under året'
fredag
Tob 11:5-14, Ps 146, Mark 12:35-37
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
Född i Nisibis i Mesopotamien 306 i en kristen familj. Undervisade i den teologiska skolan i Nisibis, efter 363 i Edessa. Levde som asket, men ingrep också aktivt i kyrkans liv. Var mycket produktiv som författare och har efterlämnat bibelkommentarer, men fr.a. ett stort antal hymner, ett slags predikningar i hymnisk och poetisk form, där han bl.a. vänder sig mot tidens villoläror. Denne "den heliga Andens lyra" dog år 373.2023-06-10
lördag i 9 veckan 'under året'
lördag
Tob 12:1-15,20, Ps Tob 13:2,6-8, Mark 12:38-442023-06-11
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
5 Mos 8:2-3,14b-16a, Ps 147, 1 Kor 10:16-17, Joh 6:51-58
2023-06-12
måndag i 10 veckan 'under året'
måndag
2 Kor 1:1-7, Ps 34, Matt 5:1-12
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
Från England, predikade på den kristne sveakungen Inges tid vid mitten av 1000-talet i Sörmland. Han skall ha blivit stenad den 11 juni (årtal okänt) invid Strängnäs och avbildas därför med stenar i handen.2023-06-13
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
tisdag
2 Kor 1:18-22, Ps 119, Matt 5:13-16
Föddes i Lissabon mot slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika men kom i stället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Hade stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Utsågs av Franciscus att som den förste i orden undervisa medbröderna i teologi. Han dog i Padua år 1231.2023-06-14
onsdag i 10 veckan 'under året'
onsdag
2 Kor 3:4-11, Ps 99, Matt 5:17-192023-06-15
torsdag i 10 veckan 'under året'
torsdag
2 Kor 3:15-4:1,4:3-6, Ps 85, Matt 5:20-262023-06-16
Jesu Hjärtas Dag
fredag
5 Mos 7:6-11, Ps 103, 1 Joh 4:7-16, Matt 11:25-30
2023-06-17
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
lördag
Jes 61:9-11, Ps 1 Sam 1,4-8d, Luk 2:41-51
Jungfru Marias obefläckade Hjärta


2023-06-18
11 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 19:2-6a, Ps 100, Rom 5:6-11, Matt 9:36-10:8
2023-06-19
måndag i 11 veckan 'under året'
måndag
2 Kor 6:1-10, Ps 98, Matt 5:38-42
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.2023-06-20
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
2 Kor 8:1-19, Ps 146, Matt 5:43-482023-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
onsdag
2 Kor 9:6-11, Ps 112, Matt 6:1-6,16-18
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.2023-06-22
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
2 Kor 11:1-11, Ps 111, Matt 6:7-15
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.2023-06-23
fredag i 11 veckan 'under året'
fredag
2 Kor 11:18,22-30, Ps 34, Matt 6:19-232023-06-24
Johannes Döparens födelse
lördag
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
2023-06-25
12 söndagen 'under året'
söndag
Jer 20:10-13, Ps 69, Rom 5:12-15, Matt 10:26-33
2023-06-26
måndag i 12 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 12:1-9, Ps 33, Matt 7:1-52023-06-27
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 13:2,5-18, Ps 15, Matt 7:6,12-14
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
Föddes år 370. Efterträdde sin morbror som biskop och patriark i Alexandria 412. Bekämpade Nestorius och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431, som fastslog Marias titel Theotokos (Guds moder). Dog år 444.2023-06-28
Irenaeus av Lyon biskop och martyr
onsdag
1 Mos 15:1-12,17-18, Ps 105, Matt 7:15-20
Född omkr. 135, lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. År 177 blev han presbyter i Lyon och snart därefter biskop. Två skrifter av honom är bevarade, därhän utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Hans teologi utövar fortfarande starkt inflytande. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr. år 202.