Månads liturgiMånads liturgi
2021-01-16 - 2021-02-152021-01-16
lördag i 1 veckan 'under året'
lördag
Heb 4:12-16, Ps 19, Mark 2:13-172021-01-17
2 söndagen 'under året'
söndag
1 Sam 3:3b-10,19, 1 Kor 6:13c-15,17-20, Joh 1:35-42
2021-01-18
S:t Eriks domkyrkas invigning
måndag
Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24
Stiftets domkyrka invigdes på Marie bebådelsedag 1983. Byggnaden ansluter till den äldre domkyrkan från 1892, som liksom den nya var helgad åt S:t Erik, Sveriges skyddspatron (se 18 maj). Dagen firas som fest i hela stiftet som en erinran om stiftets enhet kring sin biskop.2021-01-19
Henrik biskop och martyr Finlands apostel
tisdag
Heb 6:10-20, Ps 111, Mark 2:23-28
Engelskfödd biskop i Uppsala, som enligt legenden följde kung Erik Jedvardsson på ett krigståg till Finland, där han stannade kvar för att ta hand om de nyomvända och mördades år 1151.2021-01-20
onsdag i 2 veckan 'under året'
onsdag
Heb 7:1-3,15-17, Ps 110, Mark 3:1-6
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.2021-01-21
Agnes jungfru och martyr
torsdag
Heb 7:25-8,6, Ps 40, Mark 3:7-12
En av de romerska martyrerna, någon gång omkr. år 300. Hon skall då bara ha varit 13 år. Påven Damasus skrev en hymn till hennes ära, Ambrosius nämner henne, och hon omnämns i den romerska kanonbönen. Avbildas ofta med ett lamm (lat. agnus), en anspelning på namnet.2021-01-22
fredag i 2 veckan 'under året'
fredag
Heb 8:6-13, Ps 85, Mark 3:13-19
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.2021-01-23
lördag i 2 veckan 'under året'
lördag
Heb 9:2-3,11-14, Ps 47, Mark 3:20-212021-01-24
3 söndagen 'under året'
söndag
Jon 3:1-5,10, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20
2021-01-25
Paulus omvändelse
måndag
Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18
Paulus omvändelse på vägen till Damaskus blev en händelse av genomgripande betydelse för kyrkans spridning i den icke-judiska världen. Den skildras fyra gånger i Nya testamentet och har firats denna dag sedan 300-talet, Den äldsta kända liturgin finns i frankiska gudstjänstböcker från 700-talets slut.2021-01-26
Timotheos och Titus biskopar
tisdag
2 Tim 1:1-8, Ps 96, Luk 10:1-9
Timotheos och Titus biskopar
Enligt traditionen skall Timotheos ha varit biskop i Efesos, Titus på Kreta. Inget är med visshet känt om dem utöver vad som står i de till dem riktade tre breven i Nya testamentet. De firades tidigare var för sig (Timotheos sedan 700-talet, Titus sedan 1854) men fick 1969 en gemensam dag.

2021-01-27
onsdag i 3 veckan 'under året'
onsdag
Heb 10:11-18, Ps 110, Mark 4:1-20
Angela Merici jungfru
Italienska. Tillhörde franciskanernas tredje orden, ägnade sig åt att ge flickor allsidig utbildning. 1535 grundade hon ursulinorden för detta syfte. Död 1540, helgonförklarad 1807.2021-01-28
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare
torsdag
Heb 10:19-25, Ps 24, Mark 4:21-25
Född omkr. är 1225 i Aquino i Italien. Studerade först i klostret Monte Cassino, sedan i Neapel, slutligen som dominikan i Paris och Köln, där han hade Albertus Magnus som. lärare. Hans livsverk bestod i att med hjälp av aristoteliskfilosofi söka åstadkomma en syntes mellan tro och vetande. Hans mest kända arbete är Summa theologiae. Dog den 7 mars 1274.2021-01-29
fredag i 3 veckan 'under året'
fredag
Heb 10:32-39, Ps 37, Mark 4:26-342021-01-30
lördag i 3 veckan 'under året'
lördag
Heb 11:1-2,8-19, Ps Luk 1, 69-75, Mark 4:35-412021-01-31
4 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 18:15-20, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28
2021-02-01
måndag i 4 veckan 'under året'
måndag
Heb 11:32-40, Ps 31, Mark 5:1-20
Blasius biskop och martyr
Biskop i Sebaste i Armenien under 300-talet. Under medeltiden spreds vördandet av honom över hela kyrkan. Firas enligt det allmänna romerska kalendariet den 3 februari.2021-02-02
tisdag i 4 veckan 'under året'
tisdag
Heb 12:1-4, Ps 22, Mark 5:21-432021-02-03
Ansgar biskop Nordens apostel
onsdag
Heb 12:4-7, Ps 103, Mark 6:1-6a
Född i Frankrike trädde A, i unga år in i klostret Corbie och blev sedan lärare i dess tyska dotterkloster Corvey. 826 sändes han som missionen till Danmark, men hade ringa framgång; bättre gick det hos svearna. Ansgar utnämndes av Gregorius IV till biskop i Hamburg med ansvar för de nordliga missionsområdena. Han dog den 3 februari 865. Hans lärjunge Rimbett ägnade honom en av medeltidens historiskt mest tillförlitliga helgonbiografier.2021-02-04
torsdag i 4 veckan 'under året'
torsdag
Heb 12:18-19,21-24, Ps 48, Mark 6:7-13
Nils Hermansson biskop
Född i Skänninge 1325 eller 1326, studerade i Paris och Orleans. Var huslärare på Ulvåsa och tillhörde den birgittinska kretsen. Tog emot Birgittas reliker i Linköping och invigde klostret i Vadstena. Kämpade som biskop för kyrkans frihet, särskilt mot kung Albrekt. Hade rykte om sig att vara renhjärtad, god mot de fattiga och modig när det gällde att säga sanningen till de mäktiga. En rad diktverk, blå. tidegärden till Birgittas ära med antifonen Rosa, rörans bonitatem (se 7 oktober), har biskop Nils som. upphovsman.2021-02-05
Agatha jungfru och martyr
fredag
Heb 13:1-8, Ps 27, Mark 6:14-29
Led martyrdöden på Sicilien, troligen under Decius förföljelse omkr. 250. Hennes kult spreds snabbt över kyrkan, och hon nämns i den romerska kanonbönen. Enligt legenden blev hon grymt torterad och avrättad av guvernören, när hon vägrade avsvärja sig sin tro och gifta sig med honom.2021-02-06
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer
lördag
Heb 13:15-17,20-21, Ps 23, Mark 6:30-34
Paul Miki föddes i Japan 1564 etter 1566. Han blev jesuit och förkunnade med stor framgång evangeliet för sina landsmän. När förföljelsen av de kristna tilltagit, greps han tillsammans med 25 trosfränder och korsfästes efter svår tortyr i Nagasaki den 5 februari 1597.2021-02-07
Kyndelmässodagen
söndag
Mal 3:1-4, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
2021-02-08
måndag i 4 veckan 'under året'
måndag
Heb 11:32-40, Ps 31, Mark 5:1-20
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru
Hieronimus. Född i Venedig 1486, död 1537. Var först soldat, men ägnade sig sedan helhjärtat åt att tjäna fattiga, pestsmittade och andra sjuka, till vilka han gav alla sina ägodelar. Grundade en orden som han kallade De eländigas tjänare.
JosefinaFöddes i Darfur-regionen i Sudan nära byn Jebel Agilere omkring år 1868. Tillfångatogs redan som barn och såldes flera gånger som slav och blev svårt misshandlad. När hon befriats blev hon kristen i Venedig och trädde in i Kärlekens döttrar i Canossa och tillbragte resten av livet i staden Schio i Vicenza i Italien i självutgivande kärlek intill sin död 1947.2021-02-09
tisdag i 4 veckan 'under året'
tisdag
Heb 12:1-4, Ps 22, Mark 5:21-432021-02-10
onsdag i 4 veckan 'under året'
onsdag
Heb 12:4-7, Ps 103, Mark 6:1-6a
Scholastica jungfru
Syster till den helige Benedictus. Följde sin bror till Monte Cassino och bodde i närheten av klostret. Hon dog där, troligen år 547.2021-02-11
torsdag i 4 veckan 'under året'
torsdag
Heb 12:18-19,21-24, Ps 48, Mark 6:7-13
Vår Fru av Lourdes
1858 uppenbarade sig jungfru Maria för flickan Bernadette Soubirous. Genom henne manade Maria syndare till omvändelse och bön och till att tjäna de fattiga och sjuka. Orten för uppenbarelserna blev vallfartsort, efterhand med de kyrkliga myndigheternas godkännande, och 1907 fördes dagen för de första uppenbarelserna in i kalendariet. Lourdes är en plats med intensiv och oavbruten bön, där otaliga människor funnit andlig styrka, ibland även kroppslig hälsa.2021-02-12
fredag i 4 veckan 'under året'
fredag
Heb 13:1-8, Ps 27, Mark 6:14-292021-02-13
lördag i 4 veckan 'under året'
lördag
Heb 13:15-17,20-21, Ps 23, Mark 6:30-342021-02-14
5 söndagen 'under året'
söndag
Job 7:1-4,6-7, 1 Kor 9:16-19,22-23, Mark 1:29-39