Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2018-09-26 - 2018-10-262018-09-26
onsdag i 25 veckan 'under året'
onsdag
Ords 30:5-9, Ps 119, Luk 9:1-6
Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.2018-09-27
Vincent de Paul präst
torsdag
Pred 1:2-11, Ps 90, Luk 9:7-9
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.2018-09-28
fredag i 25 veckan 'under året'
fredag
Pred 3:1-11, Ps 144, Luk 9:18-22
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.2018-09-29
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
lördag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".2018-09-30
26 söndagen 'under året'
söndag
4 Mos 11:25-29, Jak 5:1-6, Mark 9:38-48
2018-10-01
Teresa av Jesusbarnet jungfru
måndag
Job 1:6-22, Ps 17, Luk 9:46-50
Föddes i Alencon i Frankrike 1873. Redan som flicka trädde hon m i karmelitklostret i Lisieux. Hennes liv var kort ? hon dog 26 år gammal i tuberkulos ? och utan märkliga händelser, men genom sina nedtecknade ord har hon betytt mycket, Hon ville lära ut en väg till fullkomning utan stordåd, "den lilla vägen".2018-10-02
Skyddsänglarna
tisdag
2 Mos 23:20-23a, Ps 91, Matt 18:1-5,10
Skyddsänglarna
Skyddsänglarnas dag firas för att hedra de osynliga väsen som av Gud fått uppgiften att skydda oss på vår väg (Matt 4:6; 18:10). Dagen infördes i det romerska kalendariet 1615.

2018-10-03
onsdag i 26 veckan 'under året'
onsdag
Job 9:1-12,14-16, Ps 88, Luk 9:57-622018-10-04
Franciscus av Assisi
torsdag
Job 19:21-27, Ps 27, Luk 10:1-12
Efter en lättsinnig ungdomstid genomgick Franciscus en genomgripande omvändelse, avstod från sin egendom och inriktade sitt liv helt på Gud. Han förde ett evangeliskt liv i fattigdom, och förkunnade under sina vandringar Guds kärlek till hela skapelsen. Han lade grunden till en orden vars medlemmar skulle leva i världen och ägna sig åt förkunnelse. Dog 1226, endast 44 år gammal.2018-10-05
fredag i 26 veckan 'under året'
fredag
Job 38:1,12-21;40:36-38, Ps 139, Luk 10:13-162018-10-06
lördag i 26 veckan 'under året'
lördag
Job 42:1-3,5-6,12-16, Ps 119, Luk 10:17-24
Bruno, präst
Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.2018-10-07
Birgitta av Vadstena
söndag
Vish 7:7-14, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24
2018-10-08
Vår Fru av Rosenkransen
måndag
Gal 1:6-12, Ps 111, Luk 10:25-37
Den 7 oktober 1571 besegrade den kristna flottan turkarna i slaget vid Lepanto. S:t Pius V instiftade denna firningsdag till minne av detta och den hjälp som tillskrevs Guds moder. Dagen inbjuder alla att under Marias ledning begrunda Kristi hemligheter i inkarnationen, lidandet och uppståndelsen.2018-10-09
tisdag i 27 veckan 'under året'
tisdag
Gal 1:13:24, Ps 139, Luk 10:38-42
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst
Som nybliven änka blev Ingrid 1281 priorinna i Sveriges första kvinnliga dominikankonvent. Hon dog efter ett år, men sägs hela sitt liv ha tjänat Gud och sin nästa. Reste flera gånger till Rom och gjorde också en. pilgrimsfärd till Jerusalem. Dionysios. Enligt Gregorius av Tours kom D. från Rom till Gallien omkr. år 250 och blev den förste biskopen av Paris, där han tillsammans med två präster led martyrdöden under Decius förföljelse. Giovanni Leonardi. Född i Toscana 1541, utbildades till apotekare men ville bli präst. Han ägnade sig mycket åt att undervisa barn i den kristna tron, men ägnade sig också med stor iver åt ungdomsarbete och vuxenundervisning i det tridentinska konciliets anda. Han anses vara en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av missionskongregationen De propaganda fide. Dog i Rom 1609.2018-10-10
onsdag i 27 veckan 'under året'
onsdag
Gal 2:1-2,7-14, Ps 117, Luk 11:1-42018-10-11
torsdag i 27 veckan 'under året'
torsdag
Gal 3:1-5, Ps Luk 1:69-75, Luk 11:5-13
Johannes XXII påve
Angelo Giuseppe Roncalli föddes i byn Sotto il Monte i trakten av Bergamo i Italien 1881. Elvaårig inträdde han i stiftsseminariet och fullbordade senare sin prästutbildning vid det påvliga seminariet i Rom. Han prästvigdes 1904 och blev sekreterare till biskopen av Bergamo. 1921 trädde han i tjänst vid den Heliga stolen som ordförande för den italienska avdelningen av påvliga Rådet för utbredandet av tron. 1925 utnämndes han till påvlig visitator och därefter apostolisk delegat i Bulgarien och 1935 i Turkiet och Grekland. 1944 blev han påvlig nuntie i Frankrike och 1953 kardinal och patriark av Venedig. Han upphöjdes till påveämbetet 1958 och sammankallade en romersk synod, beslutade om revision av Codex iuris canonici och utlyste det andra ekumeniska Vatikankonciliet. Han avled i Rom på kvällen 3 juni 1963.2018-10-12
fredag i 27 veckan 'under året'
fredag
Gal 3:7-14, Ps 111, Luk 11:14-262018-10-13
lördag i 27 veckan 'under året'
lördag
Gal 3:22-29, Ps 105, Luk 11:27-282018-10-14
28 söndagen 'under året'
söndag
Vish 7:7-11, Heb 4:12-13, Mark 10:17-30
2018-10-15
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
måndag
Gal 4:22-24,26-27,31, Ps 113, Luk 11:29-32
Född i Spanien 1515. Som karmelit gjorde hon stora framsteg på fullkomlighetens väg och hade uppenbarelser. Men hon var även handlingsmänniska och utarbetade ett program för sin ordens förnyelse, l detta arbete hade hon stora motgångar, som hon bar med jämnmod. Dog 1582. Utnämndes av Paulus VI till historiens första kvinnliga kyrkolärare.2018-10-16
tisdag i 28 veckan 'under året'
tisdag
Gal 5:1-6, Ps 119, Luk 11:37-41
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
Hedvig född i Bayern 1174, gifte sig med fursten av Schlesien och fick sju barn. Brinnande i sin fromhet, tog sig an fattiga och sjuka, för vilka hon grundade sjukhus. Sedan maken dött gick hon in i ett kloster, där hon dog 1243. Margareta. Född 1647 i stiftet Autun, Frankrike. Gick in i Marie besöks orden, blev känd som mystiker. Verkade för att utbreda kulten av Jesu hjärta. Dog den 17 oktober 1690.2018-10-17
Ignatius av Antiochia biskop och martyr
onsdag
Gal 5:18-25, Ps 1, Luk 11:42-46
Död omkr. 107. Från sin biskopsstad i Syrien fördes han för att kastas för vilddjuren på Roms cirkus. Under vägen skrev han sju brev till de församlingar som han passerade, och även till de kristna i Rom. Breven genomsyras av brevskrivarens innerliga förening med Gud i Kristus, och de utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kyrkan. I breven undervisar han om Kristus, kyrkan, det kristna livet och martyriet.2018-10-18
Lukas evangelist
torsdag
2 Tim 4:9-17a, Ps 145, Luk 10:1-9
Enligt traditionen författare till tredje evangeliet och Apostlagärningarna, som bildar ett dubbelverk. Läkaren L., som var grek, var Paulus följeslagare och medarbetare och fick sin första undervisning av honom ,2018-10-19
fredag i 28 veckan 'under året'
fredag
Ef 1:11-14, Ps 33, Luk 12:1-7
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
Mellan åren 1642 och 1649 dödades i Nordamerika åtta jesuiter av indianer efter fruktansvärd tortyr. Isaac Jogues dog den 18 oktober 1647, Jean de Brébeuf den 16 mars 1648. Paulus. Föddes i Ligurien 1694. Levde ett apostoliskt liv för att hjälpa fattiga och sjuka. Grundade Passionistkongregationen. Sedan han blivit präst verkade han med stor iver för själarnas frälsning, allt under sträng botgöring. Dog i Rom den 18 oktober 1775.2018-10-20
lördag i 28 veckan 'under året'
lördag
Ef 1:15-23, Ps 8, Luk 12:8-122018-10-21
29 söndagen 'under året'
söndag
Jes 53:10-11, Heb 4:14-16, Mark 10:35-45
2018-10-22
måndag i 29 veckan 'under året'
måndag
Ef 2:1-10, Ps 100, Luk 12:13-21
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.2018-10-23
tisdag i 29 veckan 'under året'
tisdag
Ef 2:12-22, Ps 85, Luk 12:35-38
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.2018-10-24
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.2018-10-25
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Ef 3:14-21, Ps 33, Luk 12:49-532018-10-26
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Ef 4:1-6, Ps 24, Luk 12:54-592018-10-27
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-92018-10-28
30 söndagen 'under året'
söndag
Jer 31:7-9, Heb 5:1-6, Mark 10:46-52
2018-10-29
måndag i 30 veckan 'under året'
måndag
Ef 4:32-5:8, Ps 1, Luk 13:10-172018-10-30
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Ef 5:21-33, Ps 128, Luk 13:18-212018-10-31
onsdag i 30 veckan 'under året'
onsdag
Ef 6:1-9, Ps 145, Luk 13:22-302018-11-01
Alla Helgons Dag
torsdag
Upp 7:2-4,9-14, 1 Joh 3:1-3, Matt 5:1-12a
2018-11-02
Alla Själars Dag
fredag
Job 19:1,23,27, Fil 3:20-21, Joh 5:24-29
2018-11-03
Martin de Porres ordensman
lördag
Fil 1:18b-26, Ps 42, Luk 14:1,7-11
Fadern var spanjor och modern ättling till afrikanska slavar. Han utbildades till sjukvårdare, blev dominikansk lekbroder och ägnade sig särskilt åt omsorg om sjuka. Förde ett ödmjukt liv och älskade den tysta tillbedjan inför tabernaklet. Död i Lima i Peru 1639.2018-11-04
31 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 6:2-6, Heb 7:23-28, Mark 12:28-34