Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2018-12-19 - 2019-01-182018-12-19
3 onsdag i advent
onsdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december2018-12-20
3 torsdag i advent
torsdag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20 december2018-12-21
3 fredag i advent
fredag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare2018-12-22
3 lördag i advent
lördag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22 december2018-12-23
Fjärde söndagen i advent
söndag
Mik 5:1-4a, Heb 10:5-10, Luk 1:39-45
2018-12-24
Julenatt
måndag
Julenatt2018-12-25
Juledag
tisdag
Jes 62:11-12, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2018-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
onsdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Matt 10:17-22
2018-12-27
Johannes apostel och evangelist
torsdag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).2018-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
fredag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.2018-12-29
Femte dagen i Juloktaven
(Thomas Becket biskop och martyr - kan ihågkommas)
lördag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.2018-12-30
Den Heliga Familjen
söndag
1 Sam 1:20-22,24-28, 1 Joh 3:1-2,21-24, Luk 2:41-52
2018-12-31
Sjunde dagen i Juloktaven
(Silvester I påve- kan ihågkommas)
måndag
1 Joh 2:18-21, Ps 96, Joh 1:1-18
Blev biskop av Rom 314 under Konstantin den stores regering. Under de donatistiska och arianska striderna ledde han kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog 335.