Hej då Cliche och Hej one.com... och problem med databas.
One.coms support arbetar nu 7 dagar med problemet.


Månads liturgiMånads liturgi
2020-02-21 - 2020-03-222020-02-21
fredag i 6 veckan 'under året'
fredag
Jak 2:14,24,26, Ps 112, Mark 8:34-9:1
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.2020-02-22
Petrus biskopsstol
lördag
1 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19
Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerske biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, hur firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som, biskop i Rom.2020-02-23
7 söndagen 'under året'
söndag
3 Mos 19:1-2,17-18, 1 Kor 3:16-23, Matt 5:38-48
2020-02-24
måndag i 7 veckan 'under året'
måndag
Jak 3:13-18, Ps 19, Mark 9:14-292020-02-25
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-372020-02-26
Askonsdag
onsdag
Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6,16-18
2020-02-27
torsdag efter Askonsdag
torsdag
5 Mos 30:15-20, Ps 1, Luk 9:22-252020-02-28
fredag efter Askonsdag
fredag
Jes 58:1-9a, Ps 51, Matt 9:14-152020-02-29
lördag efter Askonsdag
lördag
Jes 58:9b-14, Ps 86, Luk 5:27:322020-03-01
Första söndagen i fastan
söndag
1 Mos 2:7-9,3:1-7, Rom 5:12-19, Matt 4:1-11
2020-03-02
måndag i 1 fasteveckan
måndag
3 Mos 19:1-2,11-18, Ps 19, Matt 25:31-462020-03-03
tisdag i 1 fasteveckan
tisdag
Jes 55:10-11, Ps 34, Matt 6:7-152020-03-04
onsdag i 1 fasteveckan
onsdag
Jona 3:1-10, Ps 51, Luk 11:29-322020-03-05
torsdag i 1 fasteveckan
torsdag
Est 12,14-16,23-25, Ps 138, Matt 7:7-122020-03-06
fredag i 1 fasteveckan
fredag
Hes 18:21-28, Ps 130, Matt 5:20-262020-03-07
lördag i 1 fasteveckan
lördag
5 Mos 26:16-19, Ps 119, Matt 5:43-482020-03-08
Andra söndagen i fastan
söndag
1 Mos 12:1-4a, 2 Tim 1:8b-10, Matt 17:1-9
2020-03-09
måndag i 2 fasteveckan
måndag
Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-382020-03-10
tisdag i 2 fasteveckan
tisdag
Jes 1:10-20, Ps 50, Matt 23:1-122020-03-11
onsdag i 2 fasteveckan
onsdag
Jer 18:18-20, Ps 31, Matt 20:17-282020-03-12
torsdag i 2 fasteveckan
torsdag
Jer 17:5-10, Ps 1, Luk 16:19-312020-03-13
fredag i 2 fasteveckan
fredag
1 Mos 37:3-4,12-13a,17b-28, Ps 105, Matt 21:33-43,45-462020-03-14
lördag i 2 fasteveckan
lördag
Mik 7:14-15,18-20, Ps 103, Luk 15:1-3,11-322020-03-15
Tredje söndagen i fastan
söndag
2 Mos 17:3-7, Rom 5:1-2,5-8, Joh 4:5-42
2020-03-16
måndag i 3 fasteveckan
måndag
2 Kung 5:1-15a, Ps 42, Luk 4:24-302020-03-17
tisdag i 3 fasteveckan
tisdag
Dan B:2,11-20, Ps 25, Matt 18:21-352020-03-18
onsdag i 3 fasteveckan
onsdag
5 Mos 4:1,5-9, Ps 147, Matt 5:17-192020-03-19
Josef Jungfru Marias Brudgum
torsdag
2 Sam 7:4-5a,12-14a,16, Rom 4:13,16-18,22, Matt 1:16,18-21,24a
2020-03-20
fredag i 3 fasteveckan
fredag
Hos 14:2-10, Ps 81, Mark 12:28b-342020-03-21
lördag i 3 fasteveckan
lördag
Hos 6:1-6, Ps 51, Luk 18:9-142020-03-22
Fjärde söndagen i fastan
söndag
1 Sam 16:1b,4-7,10-13, Ef 5:8-14, Joh 9:1-41
2020-03-23
måndag i 4 fasteveckan
måndag
Jes 65:17-21, Ps 30, Joh 4:43-542020-03-24
tisdag i 4 fasteveckan
tisdag
Hes 47:1-9,12, Ps 46, Joh 5:1-3,5-162020-03-25
Jungfru Marie Bebådelsedag
onsdag
Jes 7:10-14, Heb 10:4-10, Luk 1:26-38
2020-03-26
torsdag i 4 fasteveckan
torsdag
2 Mos 32:7-14, Ps 106, Joh 5:31-472020-03-27
fredag i 4 fasteveckan
fredag
Vish 2:1a,12-22, Ps 34, Joh 7:1-2,10,25-302020-03-28
lördag i 4 fasteveckan
lördag
Jer 11:18-20, Ps 7, Joh 7:40-522020-03-29
Femte söndagen i fastan
söndag
Hes 37:12-14, Rom 8:8-11, Joh 11:1-45
2020-03-30
måndag i 5 fasteveckan
måndag
Dan A:1-9,15-17,19-30,33-62, Ps 23, Joh 8:1-112020-03-31
tisdag i 5 fasteveckan
tisdag
4 Mos 21:4-9, Ps 102, Joh 8:21-30