Månads liturgiMånads liturgi
2023-09-23 - 2023-10-232023-09-23
Pio av Pietrelcina präst
lördag
1 Tim 6:13-16, Ps 100, Luk 8:4-15
Född i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.2023-09-24
25 söndagen 'under året'
söndag
Jes 55:6-9, Ps 145, Fil 1:20c-24,27a, Matt 20:1-16
2023-09-25
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag
Esra 1:1-6, Ps 126, Luk 8:16-182023-09-26
tisdag i 25 veckan 'under året'
tisdag
Esra 6:7-8,12b,14-20, Ps 122, Luk 8:19-21
Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.2023-09-27
Vincent de Paul präst
onsdag
Esra 9:5-9, Ps Tob 13:2-5,8, Luk 9:1-6
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.2023-09-28
torsdag i 25 veckan 'under året'
torsdag
Hagg 1:1-8, Ps 149, Luk 9:7-9
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.2023-09-29
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
fredag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".2023-09-30
Hieronymus präst och kyrkolärare
lördag
Sak 2:1-5,10-11a, Ps Jer 31:10-12b,13, Luk 9:43b-45
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina, där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.2023-10-01
26 söndagen 'under året'
söndag
Hes 18:25-28, Ps 25, Fil 2:1-11, Matt 21:28-32
2023-10-02
Skyddsänglarna
måndag
2 Mos 23:20-23a, Ps 91, Matt 18:1-5,10
Skyddsänglarna
Skyddsänglarnas dag firas för att hedra de osynliga väsen som av Gud fått uppgiften att skydda oss på vår väg (Matt 4:6, 18:10). Dagen infördes i det romerska kalendariet 1615.

2023-10-03
tisdag i 26 veckan 'under året'
tisdag
Sak 8:20-23, Ps 87, Luk 9:51-562023-10-04
Franciscus av Assisi
onsdag
Neh 2:1-8, Ps 137, Luk 9:57-62
Efter en lättsinnig ungdomstid genomgick Franciscus en genomgripande omvändelse, avstod från sin egendom och inriktade sitt liv helt på Gud. Han förde ett evangeliskt liv i fattigdom, och förkunnade under sina vandringar Guds kärlek till hela skapelsen. Han lade grunden till en orden vars medlemmar skulle leva i världen och ägna sig åt förkunnelse. Dog 1226, endast 44 år gammal.2023-10-05
torsdag i 26 veckan 'under året'
torsdag
Neh 8:1-4a,5b-6,7b-12, Ps 19, Luk 10:1-122023-10-06
fredag i 26 veckan 'under året'
fredag
Bar 1:15-22, Ps 79, Luk 10:13-16
Bruno, präst
Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.2023-10-07
Birgitta av Vadstena
lördag
Vish 7:7-14, Ps 25, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24
2023-10-08
27 söndagen 'under året'
söndag
Jes 5:1-7, Ps 80, Fil 4:6-9, Matt 21:33-43
2023-10-09
måndag i 27 veckan 'under året'
måndag
Jon 1:1-16, 2:1,11, Ps Jona 2:2-5,8, Luk 10:25-37
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst
Som nybliven änka blev Ingrid 1281 priorinna i Sveriges första kvinnliga dominikankonvent. Hon dog efter ett år, men sägs hela sitt liv ha tjänat Gud och sin nästa. Reste flera gånger till Rom och gjorde också en. pilgrimsfärd till Jerusalem. Dionysios. Enligt Gregorius av Tours kom D. från Rom till Gallien omkr. år 250 och blev den förste biskopen av Paris, där han tillsammans med två präster led martyrdöden under Decius förföljelse. Giovanni Leonardi. Född i Toscana 1541, utbildades till apotekare men ville bli präst. Han ägnade sig mycket åt att undervisa barn i den kristna tron, men ägnade sig också med stor iver åt ungdomsarbete och vuxenundervisning i det tridentinska konciliets anda. Han anses vara en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av missionskongregationen De propaganda fide. Dog i Rom 1609.2023-10-10
tisdag i 27 veckan 'under året'
tisdag
Jon 3:1-10, Ps 130, Luk 10:38-422023-10-11
onsdag i 27 veckan 'under året'
onsdag
Jon 3:10-4:11, Ps 86, Luk 11:1-4
Johannes XXIII påve
Angelo Giuseppe Roncalli föddes i byn Sotto il Monte i trakten av Bergamo i Italien 1881. Elvaårig inträdde han i stiftsseminariet och fullbordade senare sin prästutbildning vid det påvliga seminariet i Rom. Han prästvigdes 1904 och blev sekreterare till biskopen av Bergamo. 1921 trädde han i tjänst vid den Heliga stolen som ordförande för den italienska avdelningen av påvliga Rådet för utbredandet av tron. 1925 utnämndes han till påvlig visitator och därefter apostolisk delegat i Bulgarien och 1935 i Turkiet och Grekland. 1944 blev han påvlig nuntie i Frankrike och 1953 kardinal och patriark av Venedig. Han upphöjdes till påveämbetet 1958 och sammankallade en romersk synod, beslutade om revision av Codex iuris canonici och utlyste det andra ekumeniska Vatikankonciliet. Han avled i Rom på kvällen 3 juni 1963.2023-10-12
torsdag i 27 veckan 'under året'
torsdag
Mal 3:13-4:2a, Ps 1, Luk 11:5-132023-10-13
fredag i 27 veckan 'under året'
fredag
Joel 1:13-15, 2:1-2, Ps 9, Luk 11:14-262023-10-14
lördag i 27 veckan 'under året'
lördag
Joel 3:12-21, Ps 97, Luk 11:27-28
Calixtus I påve och martyr
Denne påve, vars grekiska namn var Kallistos, var en frigiven slav. Han vigdes till diakon av påven Zefyrinos, vars efterträdare han blev 217, Som påve bekämpade han olika villoläror men mötte också motstånd när han mjukade upp den kyrkliga disciplinen. Blev martyr 222. En av Roms katakomber är uppkallad efter honom, som under sin diakontid bl.a. hade hand om gravplatsförvaltningen.2023-10-15
28 söndagen 'under året'
söndag
Jes 25:6-9, Ps 23, Fil 4:12-14,19-20, Matt 22:1-14
2023-10-16
måndag i 28 veckan 'under året'
måndag
Rom 1:1-7, Ps 98, Luk 11:29-32
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
Hedvig född i Bayern 1174, gifte sig med fursten av Schlesien och fick sju barn. Brinnande i sin fromhet, tog sig an fattiga och sjuka, för vilka hon grundade sjukhus. Sedan maken dött gick hon in i ett kloster, där hon dog 1243. Margareta. Född 1647 i stiftet Autun, Frankrike. Gick in i Marie besöks orden, blev känd som mystiker. Verkade för att utbreda kulten av Jesu hjärta. Dog den 17 oktober 1690.2023-10-17
Ignatius av Antiochia biskop och martyr
tisdag
Rom 1:16-25, Ps 19, Luk 11:37-41
Död omkr. 107. Från sin biskopsstad i Syrien fördes han för att kastas för vilddjuren på Roms cirkus. Under vägen skrev han sju brev till de församlingar som han passerade, och även till de kristna i Rom. Breven genomsyras av brevskrivarens innerliga förening med Gud i Kristus, och de utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kyrkan. I breven undervisar han om Kristus, kyrkan, det kristna livet och martyriet.2023-10-18
Lukas evangelist
onsdag
2 Tim 4:9-17a, Ps 145, Luk 10:1-9
Enligt traditionen författare till tredje evangeliet och Apostlagärningarna, som bildar ett dubbelverk. Läkaren L., som var grek, var Paulus följeslagare och medarbetare och fick sin första undervisning av honom ,2023-10-19
torsdag i 28 veckan 'under året'
torsdag
Rom 3:21-30, Ps 130, Luk 11:46-54
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
Mellan åren 1642 och 1649 dödades i Nordamerika åtta jesuiter av indianer efter fruktansvärd tortyr. Isaac Jogues dog den 18 oktober 1647, Jean de Brébeuf den 16 mars 1648. Paulus. Föddes i Ligurien 1694. Levde ett apostoliskt liv för att hjälpa fattiga och sjuka. Grundade Passionistkongregationen. Sedan han blivit präst verkade han med stor iver för själarnas frälsning, allt under sträng botgöring. Dog i Rom den 18 oktober 1775.2023-10-20
fredag i 28 veckan 'under året'
fredag
Rom 4:1-8, Ps 32, Luk 12:1-72023-10-21
lördag i 28 veckan 'under året'
lördag
Rom 4:13,16-18, Ps 105, Luk 12:8-122023-10-22
29 söndagen 'under året'
söndag
Jes 45:1,4-6, Ps 96, 1 Thess 1:1-5a, Matt 22:15-21