Månads liturgiMånads liturgi
2024-06-16 - 2024-07-162024-06-16
11 söndagen 'under året'
söndag
Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34
2024-06-17
måndag i 11 veckan 'under året'
måndag
1 Kung 21:1-16, Ps 5, Matt 5:38-422024-06-18
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 21:17-29, Ps 51, Matt 5:43-482024-06-19
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 2:1,6-14, Ps 31, Matt 6:1-6,16-18
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.2024-06-20
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
Syr 48:1-14, Ps 97, Matt 6:7-152024-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
fredag
2 Kung 11:1-4,9-18,20, Ps 132, Matt 6:19-23
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.2024-06-22
lördag i 11 veckan 'under året'
lördag
2 Krön 24:17-25, Ps 89, Matt 6:24-34
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.2024-06-23
12 söndagen 'under året'
söndag
Job 38:1,8-11, Ps 107, 2 Kor 5:14b-17, Mark 4:35-41
2024-06-24
Johannes Döparens födelse
måndag
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
2024-06-25
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36, Ps 48, Matt 7:6,12-14
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.2024-06-26
onsdag i 12 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 22:8-13,23:1-3, Ps 119, Matt 7:15-202024-06-27
torsdag i 12 veckan 'under året'
torsdag
2 Kung 24:8-17, Ps 79, Matt 7:21-29
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
Föddes år 370. Efterträdde sin morbror som biskop och patriark i Alexandria 412. Bekämpade Nestorius och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431, som fastslog Marias titel Theotokos (Guds moder). Dog år 444.2024-06-28
Irenaeus av Lyon biskop och martyr
fredag
2 Kung 25:1-12, Ps 137, Matt 8:1-4
Född omkr. 135, lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. År 177 blev han presbyter i Lyon och snart därefter biskop. Två skrifter av honom är bevarade, därhän utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Hans teologi utövar fortfarande starkt inflytande. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr. år 202.2024-06-29
Petrus och Paulus
lördag
Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
2024-06-30
13 söndagen 'under året'
söndag
Vish 1:13-15,2:23-24, Ps 30, 2 Kor 8:7,9,13-15, Mark 5:21-43
2024-07-01
måndag i 13 veckan 'under året'
måndag
Am 2:6-10,13-16, Ps 50, Matt 8:18-222024-07-02
tisdag i 13 veckan 'under året'
tisdag
Am 3:1-8,,4:11-12, Ps 5, Matt 8:23-272024-07-03
Tomas apostel
onsdag
Ef 2:19-22, Ps 117, Joh 20:24-29
Känd främst för sitt tvivel inför Kristi uppståndelse, som dock blev till en bekännelse så snart han fick se den uppståndne: "Min Herre och min Gud!" Inget säkert är känt om hans liv utöver det som står i evangelierna. Skall enligt traditionen ha fört evangeliet via Syrien till Indien. Tomas firas nu på den dag då han av ålder har firats i den syriska kyrkan.2024-07-04
torsdag i 13 veckan 'under året'
torsdag
Am 7:10-17, Ps 18, Matt 9:1-8
Elisabeth av Portugal
Av kunglig härkomst från Aragonien blev hon redan som flicka förmäld med kungen av Portugal, med vilken hon fick två söner. Efter makens död delade hon ut sina ägodelar åt de fattiga och levde sedan som franciskantertiär ett liv i bön och goda gärningar, men hon fortsatte också att ingripa för att stifta fred och medla i sitt land. Död 1336.2024-07-05
fredag i 13 veckan 'under året'
fredag
Am 8:4-6,9-12, Ps 119, Matt 9:9-13
Antonio Maria Zaccaria präst
Född i Italien år 1502, studerade medicin i Padua men blev präst och grundade barnabitorden med evangelisation och ungdomsarbete som huvuduppgifter. Dog år 1539.2024-07-06
lördag i 13 veckan 'under året'
lördag
Am 9:11-15, Ps 85, Matt 9:14-17
Maria Goretti jungfru och martyr
Växte upp under mycket fattiga förhållanden. Knivstacks är 1902 vid tolv års ålder av en förtvivlad beundrade, som hon inte ville ge sig ät. Innan hon avled förlät hon sin mördare. Helgonförklarad av Pius XII år 1950.2024-07-07
14 söndagen 'under året'
söndag
Hes 2:2-5, Ps 123, 2 Kor 12:7-10, Mark 6:1-7
2024-07-08
måndag i 14 veckan 'under året'
måndag
Hos 2:14,15b-16,19-20, Ps 145, Matt 9:18-262024-07-09
tisdag i 14 veckan 'under året'
tisdag
Hos 8,4-7,11-13, Ps 115, Matt 9:32-38
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer
Född i Kina 1746, gjorde tjänst i kejsarens armé men påverkad av de heliga martyrernas ståndaktighet omvändes han, blev präst och dog som martyr 1815 därför att han bekänt och förkunnat evangeliet. Tillsammans med honom ihågkommes idag en mängd martyrer i Guds kyrka i Kina, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk, män, kvinnor, ungdomar och barn i olika åldrar,2024-07-10
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron
onsdag
Hos 10:1-3,7-8,12, Ps 105, Matt 10:1-7
Knut IV var konung av Danmark och främjade kyrkans intressen gentemot adeln. Han tog sig också an deras sak som stod utanför ättesamhället. Han mördades av en grupp upproriska undersåtar i S:t Albans kyrka i Odense år 1086.2024-07-11
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron
torsdag
Ords 2:1-9 Ps 34 Matt 19:27-29
Född i Nursia i Umbrien omkr. år 480. Uppfostrad i Rom men flydde materialismen i sin miljö därför att leva som eremit i Subiaco. Han samlade sedan lärjungar och grundade på Monte Cassino det berömda klostret. Skrev den regel som efterhand blivit bestämmande för allt västerländskt munkväsende. Dog den 21 murs 547, men redan i slutet av 700-talet firades hans minne på många platser den 11 juli.2024-07-12
fredag i 14 veckan 'under året'
fredag
Hos 14:2-10, Ps 51, Matt 10:16-232024-07-13
lördag i 14 veckan 'under året'
lördag
Jes 6:1-8, Ps 93, Matt 10:24-33
Henrik II
Född i Bayern 973, efterträdde sin far som kung och kröntes till kejsare 1014. Ivrade för kyrkans förnyelse, duglig också som regent. Grundade flera stift och donerade stora gåvor till kloster. Dog 1024 och helgonförklarades av Eugenius III 1146.2024-07-14
15 söndagen 'under året'
söndag
Am 7:12-15, Ps 85, Ef 1:3-14, Mark 6:7-13
2024-07-15
Bonaventura biskop och kyrkolärare
måndag
Jes 1:10-17, Ps 50, Matt 10:34-11:1
Född i Etrurien omkr. 1218. Studerade filosofi och teologi i Paris, undervisade sedan sina franciskanbröder med stor framgång. Blev biskop av Alba och kardinal. Dog i Lyon 1274. Ett grunddrag i hans många skrifter är betonandet av sambandet mellan teologi och mystik, han värjde sig mot en alltför spekulativ teologi.