Månads liturgiMånads liturgi
2020-11-30 - 2020-12-302020-11-30
Andreas apostel
måndag
Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22
Kom från Betsaida och var först lärjunge till Johannes döparen. Blev kallad av Jesus och förde sin bror Petrus till honom. Nämns ett flertal gånger i evangelierna. Efter pingsten skall han ha förkunnat evangeliet i flera länder och blivit korsfäst i Achaia2020-12-01
1 tisdag i advent
tisdag
Jes 11:1-10, Ps 72, Luk 10:21-242020-12-02
1 onsdag i advent
onsdag
Jes 25:6-10a, Ps 23, Matt 15:29-372020-12-03
Francisco Xavier präst
torsdag
Jes 26:1-6, Ps 118, Matt 7:21,24-27
Spanjor, född 1506. Under sina studier i Paris slöt han sig till S:t Ignatius och tillhörde den grupp som blev fröet till jesuitorden. Han prästvigdes i Rom och ägnade sig ät karitativ verksamhet. 1541 begav han sig på en missionsresa till Orienten, förkunnade under tio år i Indien och Japan och förde många till tron. Han dog 1552 på en ö vid Kinas kust. Missionens skyddshelgon.2020-12-04
1 fredag i advent
fredag
Jes 29:17-24, Ps 27, Matt 9:27-31
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare
Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Efter grundliga studier i filosofi blev han munk och präst i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna; hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkr. hundra års ålder.2020-12-05
1 lördag i advent
lördag
Jes 30:19-21,23-26, Ps 147, Matt 9:35-10:1,6-82020-12-06
Andra söndagen i advent
söndag
Jes 40:1-5,9-11, 2 Pet 3:8-14, Mark 1:1-08
2020-12-07
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
måndag
Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.2020-12-08
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
tisdag
1 Mos 3:9-15,20, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
2020-12-09
2 onsdag i advent
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.2020-12-10
2 torsdag i advent
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-152020-12-11
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.2020-12-12
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.2020-12-13
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 61:1-2a,10-11, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8,19-28
2020-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
måndag
4 Mos 24:2-7,15-17a, Ps 25, Matt 21:23-27
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.2020-12-15
3 tisdag i advent
tisdag
Sef 3:1-2,9-13, Ps 34, Matt 21:28-322020-12-16
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 45:5a,7-8,18,21b-25, Ps 85, Luk 7:19-232020-12-17
3 torsdag i advent
torsdag
1 Mos 49:2,8-10, Ps 72, Matt 1:1-17
17 december2020-12-18
3 fredag i advent
fredag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18 december2020-12-19
3 lördag i advent
lördag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december2020-12-20
Fjärde söndagen i advent
söndag
2 Sam 7:1-5,8b-12,14a,16, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38
2020-12-21
4 måndag i advent
måndag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare2020-12-22
4 tisdag i advent
tisdag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22 december2020-12-23
4 onsdag i advent
onsdag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
Johannes av Kety präst2020-12-24
torsdag
2 Sam7:1-5, 8b-12, 14 Ps 89 Luk 1:67-79
Julenatt2020-12-25
Juledag
fredag
Jes 62:11-12, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2020-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
lördag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Matt 10:17-22
2020-12-27
Den Heliga Familjen
söndag
1 Mos 15:1-6;21:1-3, Heb 11:8,11-12,17-19, Luk 2:22-40
2020-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
måndag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.2020-12-29
Femte dagen i Juloktaven
(Thomas Becket biskop och martyr - kan ihågkommas)
tisdag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.