MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2019-12-14 - 2020-01-132019-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.2019-12-15
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 35:1-6a,10, Jak 5:7-10, Matt 11:2-11
2019-12-16
3 måndag i advent
måndag
4 Mos 24:2-7,15-17a, Ps 25, Matt 21:23-272019-12-17
3 tisdag i advent
tisdag
1 Mos 49:2,8-10, Ps 72, Matt 1:1-17
17 december2019-12-18
3 onsdag i advent
onsdag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18 december2019-12-19
3 torsdag i advent
torsdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december2019-12-20
3 fredag i advent
fredag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20 december2019-12-21
3 lördag i advent
lördag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare2019-12-22
Fjärde söndagen i advent
söndag
Jes 7:10-14, Rom 1:1-7, Matt 1:18-24
2019-12-23
4 måndag i advent
måndag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
Johannes av Kety präst2019-12-24
4 tisdag i advent
tisdag
Julenatt2019-12-25
Juledag
onsdag
Jes 62:11-12, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2019-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
torsdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Matt 10:17-22
2019-12-27
Johannes apostel och evangelist
fredag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).2019-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
lördag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.2019-12-29
Den Heliga Familjen
söndag
Syr 3:2-6,12-14, Kol 3:12/21, Matt 2:13-15,19-23
2019-12-30
30 december
måndag
1 Joh 2:12-17, Ps 96, Luk 2:36-40
2019-12-31
Sjunde dagen i Juloktaven
(Silvester I påve- kan ihågkommas)
tisdag
1 Joh 2:18-21, Ps 96, Joh 1:1-18
Blev biskop av Rom 314 under Konstantin den stores regering. Under de donatistiska och arianska striderna ledde han kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog 335.2020-01-01
Guds Mor Maria
onsdag
4 Mos 6:22-27, Gal 4:4-7, Luk 2:16-21
2020-01-02
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare
torsdag
Basilios föddes i Caesarea i Kappadokien år 330 av kristna föräldrar. Efter grundliga studier i bl.a. Athen levde han som eremit men valdes 370 till biskop i hemstaden. Framstående som predikant verkade han också för sociala förbättringar. Det österländska munkväsendet regleras ännu i dag av B:s regel. Han dog 379. Gregorios föddes även han 330 och var nära vän och studiekamrat till B. År 381 blev han ärkebiskop av Konstantinopel, men drog sig tillbaka till hemstaden, där han blev biskop. Död 390. Båda underströk mot arianerna Kristi och Andens gudom och har blivit betydande genom skrifter i andliga ämnen.2020-01-03
fredag efter Nyårsdagen
fredag
Jesu Heliga Namn
2020-01-04
lördag efter Nyårsdagen
lördag
1 Joh 3:7-10, Ps 98, Joh 1:35-42
Vardag efter Nyårsdagen2020-01-05
Andra söndagen efter Jul
söndag
Syr 24:1-2,8-12, Ef 1:3-6,15-18, Joh 1:1-18
2020-01-06
Herrens Uppenbarelse
måndag
Jes 60:1-6, Ef 3:2-3a,5-6, Matt 2:1-12
2020-01-07
tisdag efter Epifania
tisdag
1 Joh 3:22-4:6, Ps 2, Matt 4:12-17,23-25
Raimond av Penafort präst2020-01-08
onsdag efter Epifania
onsdag
1 Joh 4:7-10, Ps 72, Mark 6:34-44
Vardag efter Epifania2020-01-09
torsdag efter Epifania
torsdag
1 Joh 4:11-18, Ps 72, Mark 6:45-52
Vardag efter Epifania2020-01-10
fredag efter Epifania
fredag
1 Joh 4:19-5:4, Ps 72, Luk 4:14-22a
Vardag efter Epifania2020-01-11
lördag efter Epifania
lördag
1 Joh 5:5-6,8-13, Ps 147, Luk 5:12-16
Vardag efter Epifania2020-01-12
Herrens Dop
söndag
Jes 42:1-4,6-7, Apg 10:34-38, Matt 3:13-17
2020-01-13
måndag i 1 veckan 'under året'
måndag
1 Sam 1;1-8, Ps 116, Mark 1:14-20
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare
Född i Portiers i början av 300-talet, blev biskop i sin hemstad år 350 och dog där 367, Bekämpade ivrigt arianerna och fick av det skälet utstå mycken förföljelse och kom i onåd hos kejsar Constantius. Tidvis i landsflykt. Hans viktigaste skrift handlar om Treenigheten. Brukar betecknas som västerlandets första hymndiktare, men bara ett par av hans hymner har bevarats.2020-01-14
tisdag i 1 veckan 'under året'
tisdag
1 Sam 1;9-20, Ps 1Sam 2:1,4-8, Mark 1:21-282020-01-15
onsdag i 1 veckan 'under året'
onsdag
1 Sam 3:1-10,19-20, Ps 40, Mark 1:29-392020-01-16
torsdag i 1 veckan 'under året'
torsdag
1 Sam 4:1b-11, Ps 44, Mark 1:40-452020-01-17
Antonius abbot
fredag
1 Sam 8:4-7,10-22a, Ps 89, Mark 2:1-12
"Munkväsendets fader" föddes i Egypten omkr. 250.Efter föräldrarnas död delade han ut sina tillgångar till de fattiga och började föra ett strängt asketiskt liv i öknen. Han fick många lärjungar innan han dog mer än hundraårig 356. Ingrep aktivt i kyrkans liv och hjälpte enligt traditionen Athanasios mot arianerna.2020-01-18
S:t Eriks domkyrkas invigning
lördag
Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24
Stiftets domkyrka invigdes på Marie bebådelsedag 1983. Byggnaden ansluter till den äldre domkyrkan från 1892, som liksom den nya var helgad åt S:t Erik, Sveriges skyddspatron (se 18 maj). Dagen firas som fest i hela stiftet som en erinran om stiftets enhet kring sin biskop.2020-01-19
2 söndagen 'under året'
söndag
Jes 49:3,5-6, 1 Kor 1:1-3, Joh 1:29-34
2020-01-20
måndag i 2 veckan 'under året'
måndag
1 Sam 15:16-23, Ps 50, Mark 2:18-22
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.2020-01-21
Agnes jungfru och martyr
tisdag
1 Sam 16:1-13, Ps 89, Mark 2:23-28
En av de romerska martyrerna, någon gång omkr. år 300. Hon skall då bara ha varit 13 år. Påven Damasus skrev en hymn till hennes ära, Ambrosius nämner henne, och hon omnämns i den romerska kanonbönen. Avbildas ofta med ett lamm (lat. agnus), en anspelning på namnet.2020-01-22
onsdag i 2 veckan 'under året'
onsdag
1 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.