Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
September 2018

TiOnToFr
1lördag i 21 veckan 'under året'

222 söndagen 'under året'
Herrens törnekrona

3måndag i 22 veckan 'under året'
Gregorius den store påve och kyrkolärare

4tisdag i 22 veckan 'under året'

5onsdag i 22 veckan 'under året'

6torsdag i 22 veckan 'under året'

7fredag i 22 veckan 'under året'

8lördag i 22 veckan 'under året'
Jungfru Marias födelse

923 söndagen 'under året'
Petrus Claver präst

10måndag i 23 veckan 'under året'

11tisdag i 23 veckan 'under året'

12onsdag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias heliga namn

13torsdag i 23 veckan 'under året'
Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare

14Det heliga korsets upphöjelse
Det heliga korsets upphöjelse

15lördag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias smärtor

1624 söndagen 'under året'
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer

17måndag i 24 veckan 'under året'
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare

18tisdag i 24 veckan 'under året'

19onsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

20torsdag i 24 veckan 'under året'
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

21fredag i 24 veckan 'under året'
Matteus apostel och evangeliet

22lördag i 24 veckan 'under året'

2325 söndagen 'under året'
Pio av Pietrelcina präst

24måndag i 25 veckan 'under året'
Alla Sveriges skyddshelgon

25tisdag i 25 veckan 'under året'

26onsdag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer

27torsdag i 25 veckan 'under året'
Vincent de Paul präst

28fredag i 25 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer

29lördag i 25 veckan 'under året'
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar

3026 söndagen 'under året'
Hieronymus präst och kyrkolärareLiturgiska texter
Den 26 september 2018, onsdag
onsdag i 25 veckan 'under året'

Kosmas och Damianus martyrer

Helgon: Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.


Dagens bön:

Helige Gud, du som sammanfattat din lag kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet.

eller
Din är äran och härligheten, Herre vår Gud, du som skänkt dina heliga martyrer Kosmas och Damianus seger över döden, du som i din outsägliga försyn har gett dem evig ära och inte upphör att göra väl mot oss.


Läsningar: Ords 30:5-9, Ps 119, Luk 9:1-6

Första läsningen
Ords 30:5–9
(Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom
men låt mig få det bröd mig tillkommer)


Läsning ur Ordspråksboken.
Allt Guds tal är luttrat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.
Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte, intill min död: Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev alltför mätt, förneka dig, så att jag frågade: »Vem är Herren?« Eller om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:29, 72, 89, 101, 104, 163 (R. 105a)

R.
Ditt ord är mina fötters lykta.

Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,
och förunna mig din undervisning. R.

Din lag är mig bättre
än tusentals stycken guld och silver. R.

Herre, du är i evighet,
ditt ord står fast i himlen. R.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar,
ty jag vill hålla ditt ord. R.

Dina befallningar ger mig förstånd,
därför hatar jag alla lögnens vägar. R.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse,
men din lag har jag kär. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 9:1–6
(Jesus sände ut dem
för att förkunna Guds rike och bota sjuka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: »Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem.« Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter