Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Juli 2019

TiOnToFr
1måndag i 13 veckan 'under året'

2tisdag i 13 veckan 'under året'

3onsdag i 13 veckan 'under året'
Tomas apostel

4torsdag i 13 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal

5fredag i 13 veckan 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst

6lördag i 13 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr

714 söndagen 'under året'

8måndag i 14 veckan 'under året'

9tisdag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer

10onsdag i 14 veckan 'under året'
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron

11torsdag i 14 veckan 'under året'
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron

12fredag i 14 veckan 'under året'

13lördag i 14 veckan 'under året'
Henrik II

1415 söndagen 'under året'
Camillo de Lellis präst

15måndag i 15 veckan 'under året'
Bonaventura biskop och kyrkolärare

16tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

17onsdag i 15 veckan 'under året'

18torsdag i 15 veckan 'under året'

19fredag i 15 veckan 'under året'
Apollinaris biskop och martyr

20lördag i 15 veckan 'under året'
Thorlak biskop Islands skyddspatron

2116 söndagen 'under året'
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare

22måndag i 16 veckan 'under året'
Maria från Magdala

23tisdag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag

24onsdag i 16 veckan 'under året'
Charbel Makhluf präst

25torsdag i 16 veckan 'under året'
Jakob apostel

26fredag i 16 veckan 'under året'
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

27lördag i 16 veckan 'under året'
Marta

2817 söndagen 'under året'
Botvid martyr

29måndag i 17 veckan 'under året'
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

30tisdag i 17 veckan 'under året'
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare

31onsdag i 17 veckan 'under året'
Ignatius av Loyola prästLiturgiska texter
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'

Vår Fru av berget Karmel

Helgon: Vår Fru av berget Karmel
I bibeln omtalas berget Karmel för sin skönhet. Det var där profeten Elia försvarade Israels tro mot baalsdyrkan. Från 1100- talet fanns eremiter på Karmel. De bildade en kontemplativ orden under Guds moders beskydd.


Dagens bön:

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd.

eller
Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi trygga vandrar genom detta livet fram till ditt heliga berg, som är Kristus, din Son, vår Herre.


Läsningar: 2 Mos 2:1-15a, Ps 69, Matt 11:20-24

Första läsningen
2 Mos 2:1–15a
(Han fick namnet Mose, och när han blev stor
begav han sig till sina bröder)


Läsning ur andra Moseboken.
Det fanns en man av Levis släkt som tog till hustru Levis dotter. Och hustrun blev havande och födde en son. Och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i tre månader. Men när hon inte längre kunde dölja honom, tog hon en kista av rör, beströk den med jordbeck och tjära och lade barnet i den och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden. Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån, för att se hur det skulle gå med honom.
Och faraos dotter kom ned till floden för att bada, och hennes tärnor gick utmed floden. När hon nu fick se kistan i vassen, sände hon sin tjänarinna dit och lät hämta den till sig. Och när hon öppnade den, fick hon se barnet och såg att det var en gosse, och han grät. Då tyckte hon synd om honom och sade: »Detta är ett av de hebreiska barnen.«
Men hans syster frågade faraos dotter: »Vill du att jag skall gå och kalla hit till dig en hebreisk amma som kan amma upp barnet åt dig?« Faraos dotter svarade henne: »Ja, gå.« Då gick flickan och kallade dit barnets moder. Och faraos dotter sade till henne: »Ta detta barn med dig, och amma upp det åt mig, så vill jag ge dig lön för det.« Och kvinnan tog barnet och ammade upp det. När sedan gossen hade växt upp, förde hon honom till faraos dotter, och denna tog honom som sin son och gav honom namnet Mose, »ty«, sade hon, »ur vattnet har jag dragit upp honom«.
På den tiden hände sig att Mose, sedan han hade blivit stor, gick ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Och han fick se att en egyptisk man slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla sidor, och när han såg att ingen annan människa fanns där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. Dagen därefter gick han åter ut och fick då se två hebreiska män träta med varandra. Då sade han till den som gjorde orätt: »Skall du slå din landsman?«
Han svarade: »Vem har satt dig till hövding och domare över oss? Vill du dräpa mig, såsom du dräpte egyptiern?« Då blev Mose förskräckt och tänkte: »Så har då saken blivit känd.« Farao fick också höra om denna sak och ville dräpa Mose. Men Mose flydde bort undan farao. Och han stannade i Midjans land.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 69:3, 14, 30–31, 33–34 (R. jfr 33)

R.
Ni fattiga, sök Gud och era hjärtan skall leva.

Jag har sjunkit ner i dy,
där ingen botten finns,
jag har kommit i djupa vatten,
floden sveper över mig. R.

Men jag kommer med min bön till dig.
Herre, låt nådens stund vara inne!
Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet,
svara mig i din frälsande trofasthet. R.

Men mig som är betryckt och plågad,
mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda.
Jag vill lova Guds namn med sång
och med tacksägelse upphöja honom. R.

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig,
ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.
Ty Herren lyssnar till de fattiga
och föraktar inte sina fångna. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Matt 11:20–24
(För Tyros och Sidon
skal det bli lindrigare på domens dag än för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden började Jesus anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig: »Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag. Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter