Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Mars 2019

TiOnToFr
1fredag i 7 veckan 'under året'

2lördag i 7 veckan 'under året'

38 söndagen 'under året'

4måndag i 8 veckan 'under året'
Kasimir

5tisdag i 8 veckan 'under året'

6Askonsdag

7torsdag efter Askonsdag
Perpetua och Felicitas martyrer

8fredag efter Askonsdag
Johannes av Gud ordensman

9lördag efter Askonsdag
Francesca Romana ordenskvinna

10Första söndagen i fastan

11måndag i 1 fasteveckan

12tisdag i 1 fasteveckan

13onsdag i 1 fasteveckan

14torsdag i 1 fasteveckan

15fredag i 1 fasteveckan

16lördag i 1 fasteveckan

17Andra söndagen i fastan
Patrick biskop Irlands apostel

18måndag i 2 fasteveckan
Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare

19Josef Jungfru Marias Brudgum
Josef Jungfru Marias Brudgum

20onsdag i 2 fasteveckan

21torsdag i 2 fasteveckan

22fredag i 2 fasteveckan

23lördag i 2 fasteveckan
Toribio av Mongrovejo biskop

24Tredje söndagen i fastan

25Jungfru Marie Bebådelsedag
Jungfru Marie Bebådelsedag

26tisdag i 3 fasteveckan

27onsdag i 3 fasteveckan

28torsdag i 3 fasteveckan

29fredag i 3 fasteveckan

30lördag i 3 fasteveckan

31Fjärde söndagen i fastanLiturgiska texter
Den 18 mars 2019, måndag
måndag i 2 fasteveckan

Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare - kan ihågkommas

Helgon: Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare
Född av kristna föräldrar 315, biskop av Jerusalem 348. Han måste på grund av de pågående arianska striderna tre gånger gå i landsflykt. Särskilt i sina kateketiska predikningar visar han sig som en framstående utläggare av den ortodoxa läran med pastorala tillämpningar. Han dog är 386 eller 387.


Dagens bön:

Herre, vår Gud, till läkedom för själen har du befallt oss att tukta kroppen. Skänk oss din nåd, så att vi aldrig sviker dig utan vänder om av hjärtat och gör vad din kärlek bjuder.

eller
Gud och Fader, genom den helige biskopen Kyrillos har vi fått djupare insikt i frälsningens mysterier. Låt oss på hans förbön känna den gode Herden och i honom få liv, och liv i överflöd.


Läsningar: Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-38

Första läsningen
Dan 9:4b-10
(Vi har syndat och gjort illa)


Läsning ur profeten Daniels bok.
»Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud! Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas, så som vi också nu gör, vi Judas män och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bor nära och de som bor fjärran i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de var otrogna mot dig. Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste blygas, därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi var avfälliga från honom och hörde inte Herrens, vår Guds, röst, så att vi vandrade efter hans lagar, dem som han förelade oss genom sina tjänare profeterna.« Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 79:8, 9, 11, 13 (R. Ps 103:10a)

R.
Herre, handla inte med oss efter våra synder.

Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade. R.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte,
låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv. R.

Men vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet,
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte. R.

Lovsång
Jfr Joh 6:63c, 68c

Alla dina ord är ande och liv;
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Luk 6:36-38
(Frikänn, så skall ni bli frikända)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter