Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Maj 2019

TiOnToFr
1onsdag i 2 påskveckan
Josef arbetaren

2torsdag i 2 påskveckan
Athanasios biskop och kyrkolärare

3fredag i 2 påskveckan
Filippos och Jakob apostlar

4lördag i 2 påskveckan

5Tredje Påsksöndagen

6måndag i 3 påskveckan

7tisdag i 3 påskveckan

8onsdag i 3 påskveckan

9torsdag i 3 påskveckan

10fredag i 3 påskveckan

11lördag i 3 påskveckan

12Fjärde Påsksöndagen
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr

13måndag i 4 påskveckan
Vår Fru av Fatima

14tisdag i 4 påskveckan
Mattias apostel

15onsdag i 4 påskveckan

16torsdag i 4 påskveckan

17fredag i 4 påskveckan

18lördag i 4 påskveckan
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron

19Femte Påsksöndagen
Johannes I påve och martyr

20måndag i 5 påskveckan
Bernardino av Siena präst

21tisdag i 5 påskveckan
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop

22onsdag i 5 påskveckan
Rita av Cascia ordenskvinna

23torsdag i 5 påskveckan

24fredag i 5 påskveckan

25lördag i 5 påskveckan
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru

26Sjätte Påsksöndagen
Filippo Neri präst

27måndag i 6 påskveckan
Augustinus av Canterbury biskop

28tisdag i 6 påskveckan

29onsdag i 6 påskveckan

30Kristi Himmelsfärdsdag

31fredag i 6 påskveckan
Jungfru Marias besökLiturgiska texter
Den 21 maj 2019, tisdag
tisdag i 5 påskveckan

Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop

Helgon: Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Eugene de Mazenod föddes 1782 i Aix-en-Provence i en adlig familj. Hans familj flydde från Frankrike under franska revolutionen. Han tillbringade ungdomsåren i Italien. 20 år gammal återvände han till Frankrike och blev prästvigd 1811 i Amiens. 1816 grundade han kongregationen: Den obefläckade Jungfru Marias oblatmissionärer. Från 1837 och fram till sin död 1861 var han biskop av Marseille. Han saligförklarades den 19 oktober 1975 av den dåvarande påven Paulus VI och helgonförklarades den 3 December 1995 av påven Johannes Paulus II.
Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.
Hemming av Åbo Född i Bälinge utanför Uppsala i slutet av 1200-talet, valdes enhälligt till biskop av Åbo 1338. På sin tid den resligaste gestalten i det svenska episkopatet, en god organisatör, from herde, uppskattad av den heliga Birgitta. Hans skrinläggning (beatificering) ägde rum 1514.


Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som låter vårt eviga liv ta sin början i Kristi uppståndelse från de döda, ge oss en tro och ett hopp som aldrig tvivlar på att du håller vad du själv har lovat genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

eller
Allsmäktige, evige Gud, som satt den helige biskopen Eugene de Mazenod i spetsen för ditt folk, låt hans hängivna liv till din ära i oss uppväcka ett verksamt svar på din eviga kärlek till oss.


Läsningar: Apg 14:19-28, Ps 145, Joh 14:27-31a

Första läsningen
Apg 14:19-28
(De berättade för församlingen hur mycket Gud hade gjort genom dem)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Till Lystra kom några judar från Antiochia och Ikonion. Dessa fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom, reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe.
Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonion och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. »Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike«, sade de. I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på.
Sedan for de vidare genom Pisidien och Pamfylien, och när de hade förkunnat ordet i Perge, fortsatte de ner till Attaleia. Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:10-13b, 21 (R. jfr 10)

R.
Alla dina verk skall tacka dig.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de besjunga. R.

De skall förkunna för människorna dina väldiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
och ditt herravälde varar från släkte till släkte. R.

Min mun skall förkunna Herrens lov,
allt som lever skall prisa hans heliga namn
alltid och i evighet. R.

Halleluja
Jfr Luk 24:46, 26

Kristus måste lida och uppstå från de döda
och så gå in i sin härlighet.

Evangelium
Joh 14:27-31a
(Min frid ger jag er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det, när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter