Kalender - liturgi
Juli 2020

TiOnToFr
1onsdag i 13 veckan 'under året'

2torsdag i 13 veckan 'under året'

3fredag i 13 veckan 'under året'
Tomas apostel

4lördag i 13 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal

514 söndagen 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst

6måndag i 14 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr

7tisdag i 14 veckan 'under året'

8onsdag i 14 veckan 'under året'

9torsdag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer

10fredag i 14 veckan 'under året'
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron

11lördag i 14 veckan 'under året'
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron

1215 söndagen 'under året'

13måndag i 15 veckan 'under året'
Henrik II

14tisdag i 15 veckan 'under året'
Camillo de Lellis präst

15onsdag i 15 veckan 'under året'
Bonaventura biskop och kyrkolärare

16torsdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

17fredag i 15 veckan 'under året'

18lördag i 15 veckan 'under året'

1916 söndagen 'under året'
Apollinaris biskop och martyr

20måndag i 16 veckan 'under året'
Thorlak biskop Islands skyddspatron

21tisdag i 16 veckan 'under året'
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare

22onsdag i 16 veckan 'under året'
Maria från Magdala

23torsdag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag

24fredag i 16 veckan 'under året'
Charbel Makhluf präst

25lördag i 16 veckan 'under året'
Jakob apostel

2617 söndagen 'under året'
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

27måndag i 17 veckan 'under året'
Marta

28tisdag i 17 veckan 'under året'
Botvid martyr

29onsdag i 17 veckan 'under året'
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

30torsdag i 17 veckan 'under året'
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare

31fredag i 17 veckan 'under året'
Ignatius av Loyola prästLiturgiska texter


 PDF fil

Den 5 juli 2020, söndag
14 söndagen 'under året'


Inledning:

'Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila' (Mt 11.28). Herren bjuder oss till sitt bord, vid vilket han vill mätta oss med sitt ord och sin kropp och sitt blod. I Eukaristins mysterium som vi nu skall fira till minnet av Kristi död och uppståndelse, finner vår tro både kraft och styrka.

HERRE - Fridens konung, du, som förintar krigets vapen och som förkunnar fred för folken. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - Mild och ödmjuk av hjärtat, ditt hjärta blev genomborrat för våra synders skull. Kristus, förbarma dig.
HERRE - Faderns enfödde son, du avslöjar för oss hans liv och hans kärleks mysterium. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom din Son

Läsningar: Sak 9:9-10, Ps 145, Rom 8:9,11-13, Matt 11:25-30

Första läsningen
Sak 9:9-10
(I ringhet kommer han, ridande på en åsna)


Läsning ur profeten Sakarias bok.
Så säger Herren: Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (691)
Ps 145:1-2, 8-11, 13b-14

R.
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung.

Jag vill upphöja dig, min Gud, du kónung, *
och lova ditt namn alltid och i évighet.
Jag vill dagligen lóva dig *
och prisa ditt namn alltid och i évighet. R.

Nådig och barmhärtig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot álla *
och förbarmar sig över alla sina vérk. R.

Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, *
dina heliga skall välsígna dig.
De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjúnga. R.

Herren är trofast i alla sina órd *
och helig i alla sina vérk.
Herren uppehåller alla dem som är på väg att fálla, *
och han upprättar alla förnédrade. R.

Andra läsningen
Rom 8:9, 11-13
(Guds Ande bor i er)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Ni är inte kvar i er köttsliga natur utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 11:25-30
(Jag har ett milt och ödmjukt hjärta)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Endast Sonen känner Fadern och endast han är vår förespråkare hos honom. I tro på detta vänder vi oss nu till vår Fader i himlen och ber.

1. Fader, du är Herre över himmel och jord. Vi ber för alla folk och nationer i världen som lider av krig och konflikter.
Herre, hör vår bön.

2. Fader, vi ber för människorna i våra hemländer, att de skall få leva i fred och frihet.
Herre, hör vår bön.

3. Fader, vi ber för dem som tyngs av hårt arbete, för alla sjuka och lidande, att de finner tröst i dig.
Herre, hör vår bön.

4. Fader, vi ber för våra barn och för de ungdomar som nu har sommarlov, att de alltid söker dig, vart de än befinner sig.
Herre, hör vår bön.

5. Fader, vi ber för oss själva, att kraften i ditt ord ledsagar oss genom livet, så att vi kan resa oss var gång vi faller i synd och alltid kan börja om på nytt.
Herre, hör vår bön.

Herre, vi kommer till dig fulla av tillförsikt. Hör i din nåd våra böner och skänk oss din frid. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter