Kalender - liturgi
Januari 2020

TiOnToFr
1Guds Mor Maria
Guds Mor Maria

2torsdag efter Nyårsdagen
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

3fredag efter Nyårsdagen
Jesu Heliga Namn

4lördag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

5Andra söndagen efter Jul
Vardag efter Nyårsdagen

6Herrens Uppenbarelse
Herrens Uppenbarelse

7tisdag efter Epifania
Raimond av Penafort präst

8onsdag efter Epifania
Vardag efter Epifania

9torsdag efter Epifania
Vardag efter Epifania

10fredag efter Epifania
Vardag efter Epifania

11lördag efter Epifania
Vardag efter Epifania

12Herrens Dop
Vardag efter Epifania

13måndag i 1 veckan 'under året'
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare

14tisdag i 1 veckan 'under året'

15onsdag i 1 veckan 'under året'

16torsdag i 1 veckan 'under året'

17fredag i 1 veckan 'under året'
Antonius abbot

18lördag i 1 veckan 'under året'
S:t Eriks domkyrkas invigning

192 söndagen 'under året'
Henrik biskop och martyr Finlands apostel

20måndag i 2 veckan 'under året'
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

21tisdag i 2 veckan 'under året'
Agnes jungfru och martyr

22onsdag i 2 veckan 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

23torsdag i 2 veckan 'under året'

24fredag i 2 veckan 'under året'
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

25lördag i 2 veckan 'under året'
Paulus omvändelse

263 söndagen 'under året'
Timotheos och Titus biskopar

27måndag i 3 veckan 'under året'
Angela Merici jungfru

28tisdag i 3 veckan 'under året'
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

29onsdag i 3 veckan 'under året'

30torsdag i 3 veckan 'under året'

31fredag i 3 veckan 'under året'
Giovanni Bosco prästLiturgiska texter


Den 18 januari 2020, lördag
S:t Eriks domkyrkas invigning


Helgon: S:t Eriks domkyrkas invigning
Stiftets domkyrka invigdes på Marie bebådelsedag 1983. Byggnaden ansluter till den äldre domkyrkan från 1892, som liksom den nya var helgad åt S:t Erik, Sveriges skyddspatron (se 18 maj). Dagen firas som fest i hela stiftet som en erinran om stiftets enhet kring sin biskop.


Dagens bön:
Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.


Läsningar: Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24

Första läsningen
Jes 56:1, 6–7
(Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Ge akt på vad rätt är, och öva rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart blir min rättfärdighet uppenbarad.
Främlingarna som har slutit sig till Herren, för att tjäna honom och för att älska Herrens namn och så vara hans tjänare, alla som håller sabbaten, så att de inte ohelgar den, och som står fast vid mitt förbund, dem skall jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 84:3–5, 10–11 (R. 2)

R.
Hur ljuvlig är inte din boning, Herre Sebaot!

Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud. R.

Ty sparven har funnit ett hus
och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. R.

Saliga de som bor i ditt hus,
de lovar dig ständigt.
Gud, se till vår sköld,
akta på din smordes ansikte. R.

Ty en dag i dina gårdar
är bättre än tusen andra,
jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de gudlösas hyddor. R.

Halleluja
Jes 66:1

Himmelen är min tron,
och jorden är min fotapall, säger Herren.
Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig.

Evangelium
Joh 4:19–24
(Alla skall tillbe Fadern i ande och sanning)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade den samariska kvinnan till Jesus: »Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.« Jesus svarade: »Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter