Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 19 maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I påve och martyr

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Herren, vår Gud, verner med sin hånd den som er ham tro. Halleluja!

Salme 18
Takksigelse
Hvis Gud er for oss, hvem kan da vare mot oss? (Rom 8,31).

IV


Guds vei er fullkommen, rent er Herrens ord. *
Han er et skjold for alle som tar sin tilflukt til ham.

Hvem er Gud foruten Herren, *
hvem er klippe, om ikke vår Gud?

Det er Gud som gir meg styrke, *
han gjør min vei fullkommen.

Han gir meg føtter som en hind, *
holder meg oppe på høydene.

Han lærer mine hender å stride, *
mine armer å spenne buen av bronse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren, vår Gud, verner med sin hånd den som er ham tro. Halleluja!

Ant. 2 Herre, din høyre hånd er min støtte og min frelse. Halleluja!

V

Du gir meg din frelse til skjold, *
din høyre holder meg oppe, din ydmykhet gjør meg stor.

Du baner vei for mine skritt, *
mine ankler skal ikke vakle.

Jeg forfølger mine fiender og når dem igjen, *
jeg snur ikke før jeg har slått dem.

Jeg knuser dem så de ikke kan reise seg, *
de faller under mine føtter.

Du spenner beltet omkring meg til strid, *
mine motstandere tvinger du i kne.

Du slår mine fiender på flukt, *
og jeg utrydder dem som hater meg.

De roper, men ingen frelser, *
de roper til Herren, han svarer dem ikke.

Jeg knuser dem til støv for vinden, *
jeg koster dem ut som avfall på gaten.

Du berger meg fra folk i strid, *
setter meg til høvding for folkeslag.

Folk jeg ikke kjente, må tjene meg, *
de adlyder uten å nøle.

Fremmede mennesker kryper for meg, *
de fremmede synker sammen, de kommer skjelvende ut av sine borger.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, din høyre hånd er min støtte og min frelse. Halleluja!

Ant. 3 Lovet være Gud, min frelse, som lar meg seire over det onde. Halleluja!

VI

Herren lever! Lovet være min klippe, *
opphøyet være Gud, min frelser!

Det er Gud som lar meg få hevn, *
du legger folkeslag under meg.

Du frir meg fra mine fiender, ja, lar meg beseire dem, *
du berger meg fra voldsmenn.

Derfor vil jeg takke deg, Herre, blant folkene, *
synge til ære for ditt navn.

Han gir sin konge seier, viser troskap mot sin salvede, *
mot David og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Lovet være Gud, min frelse, som lar meg seire over det onde. Halleluja!

Gud oppreiste Herren. Halleluja!
Han vil oppreise oss ved sin kraft. Halleluja!

Første lesning
Åp 21,9-27
Fra Johannes’ Åpenbaring
Synet av det himmelske Jerusalem, Lammets hustru


En av de syv engler som hadde de syv skåler - de som var fylt med de syv siste plager - kom hen til meg og sa: „Kom, så skal jeg vise deg bruden, Lammets hustru!" Så førte han meg, i ånden, opp på et høyt fjell, og viste meg den hellige by, Jerusalem, som steg ned fra himmelen, fra Gud. Guds herlighet lyste ut fra den, så den strålte som den dyreste edelsten, som krystallklar jaspis. En svær, høy mur var reist omkring den, med tolv porter i. Ved portene stod tolv engler og tolv navn stod skrevet der - navnene på Israels tolv stammer. Mot øst tre porter, mot nord tre porter, mot syd tre porter og mot vest tre porter. Og bymuren hviler på tolv grunnvoller, som hver bærer navnet på en av Lammets tolv apostler. Han som talte til meg, hadde en målestav, et rør av gull, for å måle byen, dens porter og dens murer. Byen dannet en firkant, like lang som den var bred. Så målte han byen med røret, og den var tolv tusen stadier - i lengde som i bredde og høyde. Derpå målte han muren, og den var ethundreogfireogførti alen høy i menneskemål - det mål som engelen brukte. Og muren var bygget av jaspis og byen av det pure gull, fint som slepet krystall.
Grunnvollene i bymuren var prydet med alle slags edle stener: Den første var av jaspis, den annen av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, den femte av sardonyks, den sjette av sardersten, den syvende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint og den tolvte av ametyst. Men de tolv porter var tolv perler, hver port dannet av en eneste perle. Og byens gater var av rent gull, gjennomsiktig som krystall. Men noe tempel så jeg ikke i byen, for der er templet Gud Herren, Allherskeren og Lammet. Heller ikke trengte byen å få sitt lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser i den, og Lammet er dens lampe. Alle folkeslag skal ferdes i lyset fra den, og kongene på jorden skal føre dit alle sine skatter. Dagen lang skal dens porter stå åpne - natt skal der aldri være - og alt det folkene eier av dyrt og hellig, skal de føre dit. Men noe vanhellig skal ikke komme inn i den, heller ingen som dyrker styggedom og falskhet, - bare de som er innskrevet i Livets Bok hos Lammet.

Responsorium Jf. Tob 13,17.18.11

Dine gater, Jerusalem, skal dekkes med gull, og Jerusalems porter skal juble av fryd.
* Og alle dine gårder skal stemme i: Halleluja!
Ditt lys skal skinne klart til jordens ender.
* Og alle dine gårder skal stemme i: Halleluja!

Annen lesning
Fra den hellige Gaudentius av Brescias traktater
Eukaristien er Herrens påske


En er død for alle, og det er han som i alle kirkehus i brødets og vinens mysterium gir næring når han ofres, gir liv til dem som tror på ham. Han, den hellige, helliggjør dem som konsekrerer. Dette er Lammets legeme, dette er blodet. Brødet, steget ned fra himmelen, sier nemlig: „Det brød jeg vil gi, er mitt legeme som jeg vil gi for verdens liv“l. Det er med rette at hans blod fremstilles under vinens skikkelse siden han selv sier i evangeliet: ,Jeg er den sanne vinstokk“2. Med dette sier han klart at all vin som blir frembåret for å fremstille hans lidelse, er hans blod. Derfor var det at den salige patriark, Jakob, profeterte om Kristus da han sa: «Han skal vaske sin kjortel i vin, og i druens blod sin kappe“3. For vårt legemes kjortel som var hans kledning, måtte renses i hans eget blod.
Han som er naturens skaper og Herre, han som frembringer brød av jorden, han gjør også brødet til sitt eget legeme, både fordi han kan det og fordi han lovet det. Han som gjorde vann til vin, han gjorde også vinen til sitt blod. „Det er Herrens påske“, står det skrevet4, det vil si Herrens overgang. Dette sies for at du ikke skal tro at det er noe jordisk, det som er blitt gjort himmelsk av ham som gikk over fra det himmelske til det jordiske og gjorde det jordiske til sitt legeme og blod. Det du mottar, er legemet til brødet fra himmelen, og blodet er blodet fra den hellige vinstokk.
For da han rakte sine disipler det vigslede brødet og vinen, sa han: „Dette er mitt legeme; dette er mitt blod“. Jeg ber dere: La oss tro ham som vi tror på. Sannheten kjenner ikke løgn. Da han talte til folkemengden om å spise hans legeme og drikke hans blod, ble de forarget og murret: «Dette er hård tale. Hvem kan høre på slikt?" 5. For å rense med ild fra himmelen slike tanker jeg har sagt vi må unngå, la han til: «Det er Anden som gir liv, kjøtt og blod er til ingen nytte. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv“6.

Responsorium Joh 6,57; Luk 22,19

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har liv ved ham,
* slik skal også den som spiser meg, ha liv ved meg. Halleluja!
Dette er mitt legeme, gitt for dere.
* Slik skal også den som spiser meg, ha liv ved meg. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere rettferdige og sorgfulle salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
19. maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I pave og martyr

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
19. maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I pave og martyr

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Vis deg høy over himmelen, Gud. Halleluja!

Salme 57
Morgenbønn under angst og uro
Denne salmen synger om Herrens lidelse (Augustin).


Miskunn deg, Herre, miskunn deg over meg, *
for hos deg skal min sjel søke ly.

Jeg søker tilflukt i skyggen av dine vinger *
til ulykken er drevet over.

Jeg roper til Gud, den Høyeste, *
den Gud som gjør vel mot meg.

Han sende sin hjelp fra himmelen mot dem
som vil meg til livs, *
han vise meg sin miskunn og sin troskap.

For jeg er som blant rasende løver *
med tenner som spyd og tunge skarp som sverd.

Vis deg høy over himmelen, Gud. *
Din herlighet lyse over jorden.

De la en snare for min fot. *
Min sjel var knuget ned.

Den grav de grov for meg, *
den ble dem selv til fall.

Mitt hjerte er rede, Herre, mitt hjerte er rede, *
jeg vil synge og lovprise deg.

Våkn opp, min sjel, min ære, våkn opp, harpe og sitar, *
så jeg kan vekke morgenrøden.

Blant folkene vil jeg love deg, Herre, *
spille for deg blant alle folkeslag.

For til himmelen rekker din miskunn, Herre, *
din troskap like til skyene.

Vis deg høy over himmelen, Gud, *
din herlighet lyse over jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Vis deg høy over himmelen, Gud. Halleluja!

Ant. 2 Herren har løskjøpt sitt folk. Halleluja!

Jeremias (31,10-14)
Det frigitte folks lykke
Jesus skulle dø ... for å samle til ett alle de Guds barn som er spredt omkring (Joh 11,51.52).


Hør Herrens ord, alle folk, *
forkynn det for de fjerne øyer og si:

„Han som spredte Israel, samler det, *
han vokter det som hyrden sin hjord.“

For Herren har løskjøpt Jakob, *
fridd ham fra den hånd som var ham for sterk.

De kommer til Sions fjell under gledesrop, *
de strømmer sammen for å motta Herrens gaver,

hvete og ny vin og olje, *
småfe og okser.

Som en vannrik have blir deres sjel, *
de skal ikke lenger lide nød.

Da skal unge piker danse av glede, *
gamle og unge fryde seg sammen.

Deres klage vender jeg til fryd, *
jeg trøster og gleder dem etter deres sorg.

Prestene lar jeg få rikelig med fett, *
jeg metter mitt folk med gode gaver.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herren har løskjøpt sitt folk. Halleluja!

Ant. 3 Han er vår Gud i all evighet. Halleluja!

Salme 48
Takksigelse for folkets frelse
Han førte meg i Ånden opp på et høyt fjell... og viste meg den hellige by Jerusalem (Åp 21,10).


Stor er Herren og høylovet i Guds stad, *
på hans hellige fjell.

Kneisende reiser det seg, *
en glede for all jorden,

Sion, fjellet i nord, *
den store konges by.

Blant Sions palasser *
er det han som er dens borg.

For jordens konger samlet seg, *
de rykket frem i flokk.

Men da de så ham, vek de tilbake, *
slått av redsel flyktet de i hast.

Der ble de grepet av beven, av angst som
hos en fødende kvinne.  *
Vinden fra øst knuste deres Tarsisskip.

Alt det man hadde sagt oss, *
det har vi sett i Guds stad.

Härskarenes Herre er han, *
han lar den bestå til evig tid.

Vi grunner på din miskunnhet, Gud,  *
i ditt hellige tempel.

Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå
til jordens ender, *
full av rettferd er din høyre.

Sions fjell skal glede seg, Judas døtre juble av fryd  *
over dine dommer, Herre.

Gå rundt om Sions borg, *
se på den og tell dens tårn.

Akt på dens voller, dens festningsverker, *
for å si til kommende slekter at han er Gud.

Han er vår Gud til alle tider.  *
Det er han som fører oss.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Han er vår Gud i all evighet. Halleluja!

Lesning
Rom 8,10-11


Dersom Kristus bor i dere, vil legemet nok være døden undergitt på grunn av synden, men ånden levende i kraft av rettferdigheten. Og så sant hans And, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Jesus Kristus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere.

Responsorium

Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Han som for vår skyld ble naglet til korset.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!

Ant. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Halleluja!

Forbønner

La oss ære Kristus, den oppstandne, han som til alle tider er nærværende i sin Kirke, la oss påkalle ham og si:
R. Bli hos oss, Herre.

- Herre Jesus, du som seiret over synden og døden, vær midt iblant oss, du som lever fra evighet til evighet.
- Kom til oss med din seirende kraft, og la våre hjerter kjenne Guds godhet og miskunn.
- Hjelp vår verden som plages av splittelse, for du, og bare du, er i stand til å fornye og forsone menneskers sinn.
- Styrk oss i troen på det godes endelige seier og befest oss i håpet om din gjenkomst.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere rettferdige og sorgfulle salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Gud, vår Fader, du lönar dem som håller ut i tro. Ge oss en tillförsikt som aldrig vacklar, så att vi liknar den helige påven Johannes, vars osvikliga trohet kröntes med martyriets härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 19 maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I pave og martyr


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (17-24 III Ghimel)

Gjør vel mot din tjener, *
så jeg kan leve og holde dine bud.

Gjør blikket klart, så jeg kan se *
de underfulle ting i din lov.

På jorden er jeg en fremmed, *
skjul ikke dine bud for meg.

Min sjel fortæres stadig *
av lengsel etter dine dommer.

De hovmodige, de forbannede har du truet, *
de som farer vill, bort fra dine bud.

Befri meg for ringeakt og spott, *
for jeg holder dine bud.

Om høvdinger legger opp råd mot meg, *
så grunner din tjener på dine bud.

Jeg har min lyst i dine bud, *
din vilje gir meg råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 25
Bønn om tilgivelse og frelse
Håpet skuffer ikke (Rom 5,5).

I


Herre, jeg løfter min sjel til deg, *
jeg stoler på deg, min Gud.

La meg ikke bli til skamme, *
la ikke mine fiender håne meg.

Ingen som venter på deg, *
skal stå igjen med skam.

Skamfull, med tomme hender, *
står den som er troløs.

Herre, vis meg dine veier *
og lær meg dine stier.

La din sannhet lære og lede meg. *
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, *
for den er fra evighet.

Glem min ungdoms synder, *
se til meg, Herre, i din kjærlighet,
for din godhets skyld.

Herren er god og rettvis, *
derfor viser han syndere veien.

Til sannhet fører han de små *
og leder dem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, *
for dem som holder hans pakt og hans bud.

For ditt navns skyld, Herre, *
forlat meg min synd, for den er stor.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Enhver som frykter Herren, *
får lære av ham den vei han skal ta.

Lykkelig skal han leve, *
hans ætt skal arve landet.

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, *
han rettleder dem ved sin pakt.

Mine øyne er vendt mot Herren, *
han løser min fot fra snaren.

Vend deg til meg, vær meg nådig, *
jeg er ensom og elendig.

Fri meg fra mitt hjertes angst, *
før meg ut av mine trengsler.

Se til min nød og min møye, *
tilgi meg alle mine synder.

Mine fiender, se hvor mange de er, *
hvor voldsomt de hater meg.

Bevar min sjel og fri meg ut. *
Du skjuler min skam, du er mitt vern.

Herre, la uskyld og rettsinn verne meg, *
for jeg håper på deg.

Min Gud, fri Israel ut *
fra all dets nød og trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
1 Kor 12,13


Vi ble alle døpt i en Ånd, til å være ett legeme, enten vi så er jøder eller hellenere, slaver eller fribårne, som det også er den ene og samme Ånd vi har fått å drikke av.

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere rettferdige og sorgfulle salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 19 maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I pave og martyr


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (17-24 III Ghimel)

Gjør vel mot din tjener, *
så jeg kan leve og holde dine bud.

Gjør blikket klart, så jeg kan se *
de underfulle ting i din lov.

På jorden er jeg en fremmed, *
skjul ikke dine bud for meg.

Min sjel fortæres stadig *
av lengsel etter dine dommer.

De hovmodige, de forbannede har du truet, *
de som farer vill, bort fra dine bud.

Befri meg for ringeakt og spott, *
for jeg holder dine bud.

Om høvdinger legger opp råd mot meg, *
så grunner din tjener på dine bud.

Jeg har min lyst i dine bud, *
din vilje gir meg råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 25
Bønn om tilgivelse og frelse
Håpet skuffer ikke (Rom 5,5).

I


Herre, jeg løfter min sjel til deg, *
jeg stoler på deg, min Gud.

La meg ikke bli til skamme, *
la ikke mine fiender håne meg.

Ingen som venter på deg, *
skal stå igjen med skam.

Skamfull, med tomme hender, *
står den som er troløs.

Herre, vis meg dine veier *
og lær meg dine stier.

La din sannhet lære og lede meg. *
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, *
for den er fra evighet.

Glem min ungdoms synder, *
se til meg, Herre, i din kjærlighet,
for din godhets skyld.

Herren er god og rettvis, *
derfor viser han syndere veien.

Til sannhet fører han de små *
og leder dem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, *
for dem som holder hans pakt og hans bud.

For ditt navns skyld, Herre, *
forlat meg min synd, for den er stor.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Enhver som frykter Herren, *
får lære av ham den vei han skal ta.

Lykkelig skal han leve, *
hans ætt skal arve landet.

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, *
han rettleder dem ved sin pakt.

Mine øyne er vendt mot Herren, *
han løser min fot fra snaren.

Vend deg til meg, vær meg nådig, *
jeg er ensom og elendig.

Fri meg fra mitt hjertes angst, *
før meg ut av mine trengsler.

Se til min nød og min møye, *
tilgi meg alle mine synder.

Mine fiender, se hvor mange de er, *
hvor voldsomt de hater meg.

Bevar min sjel og fri meg ut. *
Du skjuler min skam, du er mitt vern.

Herre, la uskyld og rettsinn verne meg, *
for jeg håper på deg.

Min Gud, fri Israel ut *
fra all dets nød og trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Jf. Tit 3,5b—7


Gud frelste oss ut fra sin egen miskunn, ved det bad som lar oss fødes på ny og som ved den Hellige Ands kraft fornyer vår natur. Og denne Ånd har han i rikt mål utgvtt over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, rettterdiggjort ved hans nåde, i håp skal kunne se frem til det evige livs arv.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere rettferdige og sorgfulle salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 19 maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I pave og martyr


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (17-24 III Ghimel)

Gjør vel mot din tjener, *
så jeg kan leve og holde dine bud.

Gjør blikket klart, så jeg kan se *
de underfulle ting i din lov.

På jorden er jeg en fremmed, *
skjul ikke dine bud for meg.

Min sjel fortæres stadig *
av lengsel etter dine dommer.

De hovmodige, de forbannede har du truet, *
de som farer vill, bort fra dine bud.

Befri meg for ringeakt og spott, *
for jeg holder dine bud.

Om høvdinger legger opp råd mot meg, *
så grunner din tjener på dine bud.

Jeg har min lyst i dine bud, *
din vilje gir meg råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 25
Bønn om tilgivelse og frelse
Håpet skuffer ikke (Rom 5,5).

I


Herre, jeg løfter min sjel til deg, *
jeg stoler på deg, min Gud.

La meg ikke bli til skamme, *
la ikke mine fiender håne meg.

Ingen som venter på deg, *
skal stå igjen med skam.

Skamfull, med tomme hender, *
står den som er troløs.

Herre, vis meg dine veier *
og lær meg dine stier.

La din sannhet lære og lede meg. *
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, *
for den er fra evighet.

Glem min ungdoms synder, *
se til meg, Herre, i din kjærlighet,
for din godhets skyld.

Herren er god og rettvis, *
derfor viser han syndere veien.

Til sannhet fører han de små *
og leder dem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, *
for dem som holder hans pakt og hans bud.

For ditt navns skyld, Herre, *
forlat meg min synd, for den er stor.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Enhver som frykter Herren, *
får lære av ham den vei han skal ta.

Lykkelig skal han leve, *
hans ætt skal arve landet.

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, *
han rettleder dem ved sin pakt.

Mine øyne er vendt mot Herren, *
han løser min fot fra snaren.

Vend deg til meg, vær meg nådig, *
jeg er ensom og elendig.

Fri meg fra mitt hjertes angst, *
før meg ut av mine trengsler.

Se til min nød og min møye, *
tilgi meg alle mine synder.

Mine fiender, se hvor mange de er, *
hvor voldsomt de hater meg.

Bevar min sjel og fri meg ut. *
Du skjuler min skam, du er mitt vern.

Herre, la uskyld og rettsinn verne meg, *
for jeg håper på deg.

Min Gud, fri Israel ut *
fra all dets nød og trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Jf. Kol 1,12-14


La oss med glede takke Faderen, som har satt oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Ja, han har revet oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. Og i Sønnen er vi da frikjøpt, gjennom ham er våre synder tilgitt.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere rettferdige og sorgfulle salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 19 maj 2022, torsdag
5 torsdag i påsketiden
Johannes I pave og martyr

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Du vendte min sorg til glede. Halleluja!

Salme 30
Takksigelse for frelse fra døden
Kristus takker Faderen etter sin herlige oppstandelse (Cassiodorus).


Herre, jeg opphøyer deg, for du berget meg *
og lot ikke mine fiender glede seg over meg.

Herre, min Gud, jeg ropte til deg *
og du helbredet meg.

Du løftet meg fra dødens land, *
du kalte til livet fra gravens dyp.

Lovsyng Herren, hele hans folk, *
pris hans hellige navn.

Kort varer hans vrede, *
hele livet hans velbehag.

Om gråt er vår aftengjest, *
er morgenen full av fryd.

Jeg tenkte den gang jeg var trygg: *
„Jeg rokkes aldri i evighet.“

Herre, du festet min trygghet i nåde, *
du skjulte ditt åsyn, da ble jeg redd.

Jeg ropte, min Gud, til deg *
og tryglende bad jeg til Herren:

„Hva vinning har du av mitt blod, *
av at jeg synker i graven?

Kan støvet synge din pris, *
rope din sannhet ut?“

Herre, hør meg i din nåde; *
Herre, kom meg til hjelp.

Du vendte sorgen til dans *
og skiftet min botsdrakt med gledens skrud,

så sjelen kan synge din pris *
og evig takke deg, Herre, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Du vendte min sorg til glede. Halleluja!

Ant. 2 Vi ble forsonet med Faderen ved Sønnens død. Halleluja!

Salme 32
Salig den hvis synd er tilgitt
David priser den mann salig som Gud regner for rettferdig uavhengig av hans gjerninger (Rom 4,6).


Salig den hvis overtredelser er forlatt, *
hvis synd er tilgitt.

Salig det menneske som er uklanderlig for Herren, *
som er funnet uten svik.

Jeg syknet hen så lenge jeg tidde, *
mens min dag var som et eneste skrik.

Dag og natt lå din hånd tungt på meg, *
mitt liv visnet bort
som gress under sommerens hete.

Jeg har latt deg se min synd, *
og ikke skjult mine feilgrep for deg.

Jeg sa: „Jeg vil gå til Herren *
og bekjenne min synd.“

Og du, Herre, har utslettet min skyld, *
du har tilgitt min synd.

Derfor skal den trofaste be til deg i nødens stund. *
Om store vannflommer veller frem,
skal de ikke nå ham.

Du er min tilflukt, du bevarer meg fra trengsel, *
du omgir meg med frelsesjubel.

Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal gå. *
Mitt blikk skal hvile på deg og jeg skal gi deg råd.

Vær ikke vettløs som hest eller muldyr. *
De må tøyles med tømme og bissel
for å komme til deg.

Talløse plager venter den gudløse. *
Herrens miskunn omgir dem
som setter sin lit til ham.

Gled dere i Herren, rop av fryd, *
oppriktige av hjertet, bryt ut i jubelsang.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vi ble forsonet med Faderen ved Sønnens død. Halleluja!

Ant. 3 Herre, hvem er som du, mektig i styrke og hellighet? Halleluja!

Canticum
Johannes’Åpenbaring (11,17—18;12,10b—12b)

Om Guds dom


Vi takker deg, Herre Gud, Allhersker, *
du som er og som var,

fordi du har tatt din store makt i eie, *
fordi du har tiltrådt ditt kongevelde.

Folkene er i opprør, *
men din vrede er kommet og tiden
for de dødes dom.

Da skal du lønne dine tjenere profetene, *
de hellige og dem som frykter ditt navn,
små og store.

Nå er de kommet, vår Guds frelse, hans kraft og hans rike *
og hans Salvedes makt.

For våre brødres anklager er blitt styrtet, *
han som dag og natt anklager dem for vår Gud.

For de har overvunnet ham ved Lammets blod *
og ved det ord de vitnet om.

De hadde ikke livet for kjært til å gå i døden. *
Derfor fryd dere, himler, og alle som bor der!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, hvem er som du, mektig i styrke og hellighet? Halleluja!

Lesning
1 Pet 3,18.22


Kristus led, den ene gang, for våre synders skyld; rettferdig døde han for de urettferdige, for å føre oss frem for Gud. Legemlig ble han drept, men i kraft av sin ånd ble han oppreist til nytt liv, han som er gått inn i himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, mens engler, »myndigheter" og „krefter" har underkastet seg hans veide.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede være full og hel. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede være full og hel. Halleluja!

Forbønner

La oss i glede lovsynge Kristus, han som oppstod fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. La oss be til ham og si:
R. Du som stod opp fra de døde, hør vår bønn.

- Kristus, kom ihu din hellige Kirke som du bygget på apostlenes grunnvoll og utbredte til jordens ende. Velsign alle som tror på deg.
- Du lege for sjel og legeme, kom til oss og frels oss i din godhet.
- Hjelp og styrk de syke, leg deres plager.
- Hjelp dem som treller under angst og nød, vær de fattiges venn og støttestav.
- Du som åpnet veien til udødelighet for alle mennesker ved ditt kors og din oppstandelse, gi våre avdøde brødre og søstre del i gleden i ditt rike.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere rettferdige og sorgfulle salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Gud, vår Fader, du lönar dem som håller ut i tro. Ge oss en tillförsikt som aldrig vacklar, så att vi liknar den helige påven Johannes, vars osvikliga trohet kröntes med martyriets härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 19 maj 2022
Torsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 16
Herren er min arvedel
Gud lot ham oppstå og løste ham fra dødens ve (Apg 2,24).


Vern meg, min Gud. *
Jeg håper på deg.

Jeg sier til Herren: *
„Du er min Gud og mitt eneste gode."

Gagnløst er det for meg *
å lite på jordens guder.

Mange plager rammer dem *
som følger fremmede guder.

I deres blodoffer vil jeg ikke ta del. *
Jeg vil ikke ta deres navn i min munn.

Herren er min arvedel, mitt beger. *
Det er du som bestemmer min lodd.

Min jord ble meg tilmålt på fagre enger. *
Jeg gleder meg over min arv.

Jeg priser Herren for hans råd, *
for manende ord i mitt hjerte om natten.

Herren har jeg alltid for øye. *
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler, *
i håp skal mitt legeme hvile.

Du overgir ikke min sjel til døden, *
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei, *
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
1 Tess 5,23

Måtte han selv, fredens Gud, hellige dere helt og fullt, og med legeme, sjel og ånd bevare dere helstøpte, så dere kan stå plettfrie frem når vår Herre Jesus Kristus kommer.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, forny våre krefter ved nattens hvile etter dagens strev, så vi alltid fornyet ved din nåde, må tjene deg med legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.