VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-12-04 - 2022-12-11

********************************************************************
Vi firar Andra söndagen i advent
Jes 11:1-10, Ps 72, Rom 15:4-9, Matt 3:1-12
Herren kommer, och hela världen får skåda frälsningen. (650)

Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus

Mässor:
******************************************************************************************
måndag2 måndag i advent
05/12Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
kl. 18.00 - Mässa

tisdag2 tisdag i advent
06/12Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-14
Nicolaus av Myra biskop
Biskop i Myra i nuv. Turkiet, död omkr. år 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagAmbrosius av Milano biskop och kyrkolärare
07/12Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.
kl. 12.00 - Mässa

torsdagJungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
08/121 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredag2 fredag i advent
09/12Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördag2 lördag i advent
10/12Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13söndagTredje söndagen i advent
11/12Jes 35:1-6a,10, Ps 146, Jak 5:7-10, Matt 11:2-11

Tredje söndagen i advent
2022-12-11

Första läsningen
Jes 35:l-6a, 10
(Gud själv kommer för att rädda er)


Läsning ur Jesaja bok.
Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma.
Som en äng med liljor skall öknen blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libanons glans skall skänkas den,
Karmels och Sharons härlighet,
och folket får skåda Herrens glans,
vår Guds härlighet.
Ge styrka åt kraftlösa armar,
stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda:
»Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här,
hämnden kommer,
Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er.«
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel,
krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146

R.
Herre, kom och rädda oss.

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon, R.

Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
Jak 5:7-10
(Visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära)


Läsning ur Jakobs brev.
Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Matt 11:2-11
(Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?« Jesus svarade dem: »Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«
När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad