VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-08-14 - 2022-08-21

********************************************************************
Vi firar 20 söndagen 'under året'
Jer 38:4-6,8-10, Ps 40, Heb 12:1-4, Luk 12:49-53
Herre, skynda till min hjälp. (633)

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son

Mässor:
kl. 14.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagMarias upptagning i himmelen
15/08Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, Ps 45, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56
Ingen mässa

tisdagtisdag i 20 veckan 'under året'
16/08Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 1038
Ingen mässa

onsdagonsdag i 20 veckan 'under året'
17/08Hes 34:1-11, Ps 23, Matt 20:1-16
Ingen mässa

torsdagtorsdag i 20 veckan 'under året'
18/08Hes 36:23-28, Ps 51, Matt 22:1-14
Ingen mässa

fredagfredag i 20 veckan 'under året'
19/08Hes 37:1-14, Ps 107, Matt 22:34-40
Jean Eudes präst
Föddes i stiftet Séez i Frankrike 1601. Var under flera år församlingspräst, framstående särskilt som predikant. Grundade kongregationer för att förbättra prästutbildningen och verkade för att utbreda vördnaden för Jesu och Marias hjärtan. Död 1680.
Ingen mässa

lördagBernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
20/08Hes 43:1-7a, Ps 85, Matt 23:1-12
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag21 söndagen 'under året'
21/08Jes 66:18-21, Ps 117, Heb 12:5-7,11-13, Luk 13:22-30
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

20 söndagen 'under året'
2022-08-14

Första läsningen
Jer 38:4-6, 8-10
(Jeremia i brunnen)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Stormännen sade till kung Sidkia: »Den mannen måste dö, för han sprider modlöshet bland soldaterna som är kvar här i staden och bland hela befolkningen när han talar till dem som han gör. Den mannen strävar inte efter folkets väl utan efter dess olycka.« Kung Sidkia svarade: »Ni får göra som ni vill med honom.« Kungen var maktlös mot dem.
Då tog de Jeremia och kastade honom i prins Malkias brunn på vaktgården. De firade ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten, bara gyttja, och Jeremia sjönk ner i gyttjan. När Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen, begav han sig i väg från kungapalatset för att tala med kungen. Han sade: »Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.«
Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: »Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (633)
Ps 40:2-4,18

R.
Herre, skynda till min hjälp.

Jag satte allt mitt hopp till Hérren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt róp.
Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn,
han ställde mina fötter på en klíppa, *
mina steg gjorde han fásta. R.

Han lade en ny sång i min mún, *
en lovsång till vår Gúd.
Det skall många se och bli häpna, *
de skall förtrösta på Hérren. R.

Jag är betryckt och fáttig, *
men Herren sörjer för mitt lív.
Min hjälp och min befriare är dú. *
Dröj inte, du min Gúd. R.

Andra läsningen
Heb 12:1-4
(Låt oss hålla ut i det lopp vi har framför oss)


Läsning ur Hebreerbrevet.
När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.
Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Mina får lyssnar till min röst, säger Herren,
och jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Luk 12:49-53
(Jag har kommit för att tända en eld på jorden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann! Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad