VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-08-25 - 2019-09-01

********************************************************************
Vi firar 21 söndagen 'under året'
Jes 66:18-21, Ps 117, Heb 12:5-7,11-13, Luk 13:22-30
Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet . (676)


Gud, din gåva är det att kyrkans mänga lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 21 veckan 'under året'
26/081 Thess 1:1-5,8b-10, Ps 149, Matt 23:13-22
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagMonica Augustinus mor
27/081 Thess 2:1-8, Ps 139, Matt 23:23-26
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagAugustinus biskop och kyrkolärare
28/081 Thess 2:9-13, Ps 139, Matt 23:27-32
Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagJohannes döparens martyrium
29/08Jer 1:17-19, Ps 71, Mark 6:17-29
Johannes döparens stora högtidsdag är hans födelsedag (24 juni), men från 5/600-talen ägnas också en dag åt minnet av hur han avrättades på Herodes order och Herodias önskan.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag i 21 veckan 'under året'
30/081 Thess 4:1-8, Ps 97, Matt 25:1-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 21 veckan 'under året'
31/081 Thess 4:9-11, Ps 98, Matt 25:14-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag22 söndagen 'under året'
01/09Syr 3:17-18,20,28-29, Ps 68, Heb 12:18-19,22-24a, Luk 14:7-14
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)