VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-06-24 - 2018-07-01

********************************************************************
Vi firar Johannes Döparens födelse
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
Jag tackar dig för att du har danat mig så underbart. (689)


Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen att gå före Herren Kristus och bereda ett folk åt honom. Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter in på fredens och frälsningens väg. Genom din Son...

Mässor:
Ingen mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa och konfirmation
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 12 veckan 'under året'
25/062 Kung 17:5-8,13-15a,18, Ps 60, Matt 7:1-5
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 12 veckan 'under året'
26/062 Kung 19:9b-11,14-21,31-36, Ps 48, Matt 7:6,12-14
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 12 veckan 'under året'
27/062 Kung 22:8-13;23:1-3, Ps 119, Matt 7:15-20
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
Föddes år 370. Efterträdde sin morbror som biskop och patriark i Alexandria 412. Bekämpade Nestorius och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431, som fastslog Marias titel Theotokos (Guds moder). Dog år 444.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagIrenaeus av Lyon biskop och martyr
28/062 Kung 24:8-17, Ps 79, Matt 7:21-29
Född omkr. 135, lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. År 177 blev han presbyter i Lyon och snart därefter biskop. Två skrifter av honom är bevarade, därhän utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Hans teologi utövar fortfarande starkt inflytande. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr. år 202.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagPetrus och Paulus
29/06Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 12 veckan 'under året'
30/06Klag 2:2,10-14,18-19, Ps 74, Matt 8:5-17
Den romerska kyrkans första martyrer
En minnesdag för dem som led martyrdöden under Neros förföljelse. Både historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar kort tid därefter i sina skrifter om denna förföljelse.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag13 söndagen 'under året'
01/07Vish 1:13-15;2:23-24, Ps 30, 2 Kor 8:7,9,13-15, Mark 5:21-43
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)