VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-10-21 - 2018-10-28

********************************************************************
Vi firar 29 söndagen 'under året'
Jes 53:10-11, Ps 33, Heb 4:14-16, Mark 10:35-45
Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. (630)


Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 29 veckan 'under året'
22/10Ef 2:1-10, Ps 100, Luk 12:13-21
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 29 veckan 'under året'
23/10Ef 2:12-22, Ps 85, Luk 12:35-38
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 29 veckan 'under året'
24/10Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 29 veckan 'under året'
25/10Ef 3:14-21, Ps 33, Luk 12:49-53
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag i 29 veckan 'under året'
26/10Ef 4:1-6, Ps 24, Luk 12:54-59
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 29 veckan 'under året'
27/10Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-9
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag30 söndagen 'under året'
28/10Jer 31:7-9, Ps 126, Heb 5:1-6, Mark 10:46-52
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet!!!)