VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-08-19 - 2018-08-26

********************************************************************
Vi firar 20 söndagen 'under året'
Ords 9:1-6, Ps 34, Ef 5:15-20, Joh 6:51-58
Smaka och se att Herren är god. (631)


Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagBernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
20/08Hes 24:15-24, Ps 5 Mos 32:18-21, Matt 19:16-22
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagPius X påve
21/08Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30
Född nära Venedig 1835. Uträttade ett stort pastoralt arbete som biskop av Mantua och patriark av Venedig. Valdes till påve 1903 och tog som sitt valspråk Instaurare omnia in Christo ("att sammanfatta allting i Kristus"). Verkade för liturgisk förnyelse och för ett flitigare mottagande av kommunionen och förnyade den kanoniska lagen. Dog den 20 augusti 1914.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagJungfru Maria Drottningen
22/08Jes 9:2-7, Ps 113, Luk 1:26-38
Instiftades 1954 av Pius XII för att hedra Herrens ödmjuka tjänarinna, som upphöjts högre än någon annan skapad varelse (Luk l :52) och nu regerar med Kristus, närmast honom på hans högra sida (jfr Ef 1:20; 2:6; Ps 45:10).
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 20 veckan 'under året'
23/08Hes 36:23-28, Ps 51, Matt 22:1-14
Rosa av Lima jungfru
Född i Lima i Peru 1586. Levde som dominikantertiär ett tillbakadraget liv under kroppsliga och själsliga lidanden. Dog 1617.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagBartolomaios apostel
24/08Hes 37:1-14, Ps 107, Matt 22:34-40
Frän Kana, fördes av Filippos till Jesus. Enligt traditionen skall han ha förkunnat i Indien och där ha blivit martyr.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 20 veckan 'under året'
25/08Hes 43:1-7a, Ps 85, Matt 23:1-12
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst
Ludvig född 1214, blev konung av Frankrike vid 22 års ålder (Ludvig IV). I hans äktenskap föddes elva barn. En duglig regent, som också var from och tänkte på sina undersåtars andliga behov. Dog i Karthago under ett korståg 1270. Josef av Calasanz, från Aragonien, född 1557. Verkade först som präst i sitt hemland, men begav sig sedan till Rom där han öppnade skolor för medellösa barn. Led svära motgångar i sitt arbete, något som han bar med jämnmod. Dog i Rom 1648.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag21 söndagen 'under året'
26/08Jos 24:1-2a,15-17,18b, Ps 34, Ef 5:21-32, Joh 6:60-69
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)