VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-04-18 - 2021-04-25

********************************************************************
Vi firar Tredje Påsksöndagen
Apg 3,13-15,17-19, Ps 4, 1 Joh 2:1-5a, Luk 24:35-48
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. (612)

Helige Gud, genom påskens mysterium blir din kyrka ständigt ung på nytt. Låt vår härlighet som dina barn ge oss osvikligt hopp i väntan pä uppståndelsens dag, då allt förvandlas och förnyas. Genom din Son

Mässor:
******************************************************************************************
måndagmåndag i 3 påskveckan
19/04Apg 6:8-15, Ps 119, Joh 6:22-29

tisdagtisdag i 3 påskveckan
20/04Apg 7:51-8:1a, Ps 31, Joh 6:30-35

onsdagonsdag i 3 påskveckan
21/04Apg 8:1b-8, Ps 66, Joh 6:35-40
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare
Född i Piemonte år 1033, blev benediktin i klostret Le Bec i Normandie, undervisade i teologi och förde ett strängt asketiskt liv. Som ärkebiskop av Canterbury kämpade han för kyrkans oberoende och drevs två gånger i landsflykt. I sina skrifter har han bl.a. formulerat det s.k. ontologiska gudsbeviset. Dog är 1109.

torsdagtorsdag i 3 påskveckan
22/04Apg 8:26-40, Ps 66, Joh 6:44-51

fredagfredag i 3 påskveckan
23/04Apg 9:1-20, Ps 117, Joh 6:52-59
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr
Georg. Redan under 300-talet vördades han som martyr i Lydda, Palestina, där en kyrka kom att uppföras till hans ära. Georgskulten utbreddes tidigt i både öst och väst. Han var soldat och säges ha dött i Lydda, men ingen vet när.
Adalbert.
Född i Libice i Böhmen omkring 956. Studerade i Magdeburg och antog vid konfirmationen namnet Adalbert. Åter i hemlandet prästvigdes han 983 och blev Prags andre biskop, som energiskt verkade för utrotandet av hedniska sedvänjor. När han misslyckades i denna verksamhet begav han sig till Rom och blev där munk. Under ett nytt försök att missionera, denna gång i Preussen, dödades han av sina motståndare den 23 april 997.

lördaglördag i 3 påskveckan
24/04Apg 9:31-42, Ps 116, Joh 6:60-69
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr
Föddes i Sigmaringen i Sydtyskland 1578. Efter att först ha varit advokat inträdde han i kapucinorden och förde ett strängt asketiskt liv, Outtröttlig som predikant fick han i uppdrag att stärka den katolska tron i Schweiz, där han 1622 dödades av calvinistiska bönder. Juristernas skyddshelgon.

söndagFjärde Påsksöndagen
25/04Apg 4:8-12, Ps 118, 1 Joh 3:1-2, Joh 10:11-18

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad