VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-06-07 - 2020-06-14

********************************************************************
Vi firar Heliga Trefaldighets dag
2 Mos 34:4b-6,8-9, Ps Dan B:29-33, 2 Kor 13:11-13, Joh 3:16-18
Lovad och upphöjd i evighet. (699)

Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son

Mässor:
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 10 veckan 'under året'
08/061 Kung 17:1-6, Ps 121, Matt 5:1-12
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 10 veckan 'under året'
09/061 Kung 17:7-16, Ps 4, Matt 5:13-16
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
Född i Nisibis i Mesopotamien 306 i en kristen familj. Undervisade i den teologiska skolan i Nisibis, efter 363 i Edessa. Levde som asket, men ingrep också aktivt i kyrkans liv. Var mycket produktiv som författare och har efterlämnat bibelkommentarer, men fr.a. ett stort antal hymner, ett slags predikningar i hymnisk och poetisk form, där han bl.a. vänder sig mot tidens villoläror. Denne "den heliga Andens lyra" dog år 373.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 10 veckan 'under året'
10/061 Kung 18:20-39, Ps 16, Matt 5:17-19
kl. 12.00 - Mässa

torsdagBarnabas apostel
11/06Apg 11:21b-26,13:1-3, Ps 98 Matt 10:7-13
Var levit från Cypern och tillhörde den första församlingen i Jerusalem. Förkunnade i Antiochia och följde Paulus på hans första resa. Deltog i apostlamötet år 49. Skall ha dött på Cypern.
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag i 10 veckan 'under året'
12/061 Kung 19:9a,11-16. Ps 27 Matt 5:27-32
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
Från England, predikade på den kristne sveakungen Inges tid vid mitten av 1000-talet i Sörmland. Han skall ha blivit stenad den 11 juni (årtal okänt) invid Strängnäs och avbildas därför med stenar i handen.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagAntonius av Padua präst och kyrkolärare
13/061 Kung 19:19-21, Ps 16, Matt 5:33-37
Föddes i Lissabon mot slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika men kom i stället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Hade stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Utsågs av Franciscus att som den förste i orden undervisa medbröderna i teologi. Han dog i Padua år 1231.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagKristi Kropps och Blods högtid
14/065 Mos 8:2-3,14b-16a, Ps 147, 1 Kor 10:16-17, Joh 6:51-58
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad