VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-01-28 - 2018-02-04

********************************************************************
Vi firar 4 söndagen 'under året'
5 Mos 18:15-20, Ps 95, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28
Om ni hör hans röst i dag, så förhärda inte era hjärtan. (662)


Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig. Genom din Son...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 4 veckan 'under året'
29/012 Sam 15:13-14,30;16:5-13a, Ps 3, Mark 5:1-20
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagtisdag i 4 veckan 'under året'
30/012 Sam 18:9-10,14b,24-25a,31-33;19:1-3, Ps 86, Mark 5:21-43
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagGiovanni Bosco präst
31/012 Sam 24:2,9-17, Ps 32, Mark 6:1-6a
Född år 1815 nära Castelnuovo i Italien. Efter en svår uppväxt kom han att agna sitt liv som präst åt att ge pojkar en bättre utbildning. Grundade salesianorden. Död 1888.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 4 veckan 'under året'
01/021 Kung 2:1-4,10-12, Ps 1 Krön 29:10-12, Mark 6:7-13
Blasius biskop och martyr
Biskop i Sebaste i Armenien under 300-talet. Under medeltiden spreds vördandet av honom över hela kyrkan. Firas enligt det allmänna romerska kalendariet den 3 februari.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

fredagfredag i 4 veckan 'under året'
02/02Syr 47:2-11, Ps 18, Mark 6:14-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

lördagAnsgar biskop Nordens apostel
03/021 Kung 3:4-13, Ps 119 Mark 6:30-34
Född i Frankrike trädde A, i unga år in i klostret Corbie och blev sedan lärare i dess tyska dotterkloster Corvey. 826 sändes han som missionen till Danmark, men hade ringa framgång; bättre gick det hos svearna. Ansgar utnämndes av Gregorius IV till biskop i Hamburg med ansvar för de nordliga missionsområdena. Han dog den 3 februari 865. Hans lärjunge Rimbett ägnade honom en av medeltidens historiskt mest tillförlitliga helgonbiografier.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagKyndelmässodagen
04/02Mal 3:1-4, Ps 24, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)