VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-06-23 - 2019-06-30

********************************************************************
Vi firar Kristi Kropps och Blods högtid
1 Mos 14:18-20, Ps 110, 1 Kor 11:23-26, Luk 9:11b-17
Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. (671)


Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterier, att vi ständigt får erfara din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Mässor:
Ingen mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Pontifikalmässa och procession
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagJohannes Döparens födelse
24/06Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 12 veckan 'under året'
25/061 Mos 13:2,5-18, Ps 15, Matt 7:6,12-14
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 12 veckan 'under året'
26/061 Mos 15:1-12,17-18, Ps 105, Matt 7:15-20
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 12 veckan 'under året'
27/061 Mos 16:1-12,15-16, Ps 106, Matt 7:21-29
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
Föddes år 370. Efterträdde sin morbror som biskop och patriark i Alexandria 412. Bekämpade Nestorius och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431, som fastslog Marias titel Theotokos (Guds moder). Dog år 444.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagJesu Hjärtas Dag
28/06Hes 34:11-16, Ps 23, Rom 5:5b-11, Luk 15:3-7
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagPetrus och Paulus
29/06Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag13 söndagen 'under året'
30/061 Kung 19:16b,19-21, Ps 16, Gal 5:1,13-18, Luk 9:51-62
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)