VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-09-26 - 2021-10-03

********************************************************************
Vi firar 26 söndagen 'under året'
4 Mos 11:25-29, Ps 19, Jak 5:1-6, Mark 9:38-48
Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. (619)

Helige Gud, din skonsamhet och mildhet är det främsta tecknet på din allmakt. Benåda oss i din oändliga barmhärtighet, och låt oss ständigt sträva mot det goda du berett åt oss i himlen. Genom din Son

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagVincent de Paul präst
27/09Sak 8:2-8, Ps 102, Luk 9:46-50
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 26 veckan 'under året'
28/09Sak 8:20-23, Ps 87, Luk 9:51-56
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagMikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
29/09Dan 7:9-10,13-14, Ps 138,Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".
kl. 12.00 - Mässa

torsdagHieronymus präst och kyrkolärare
30/09Neh 8:1-4a,5b-6,7b-12, Ps 19, Luk 10:1-12
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina, där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagTeresa av Jesusbarnet jungfru
01/10Bar 1:15-22, Ps 79, Luk 10:13-16
Föddes i Alencon i Frankrike 1873. Redan som flicka trädde hon m i karmelitklostret i Lisieux. Hennes liv var kort — hon dog 26 år gammal i tuberkulos — och utan märkliga händelser, men genom sina nedtecknade ord har hon betytt mycket, Hon ville lära ut en väg till fullkomning utan stordåd, "den lilla vägen".
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.40 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

lördagSkyddsänglarna
02/102 Mos 23:20-23a, Ps 91, Matt 18:1-5,10
Skyddsänglarnas dag firas för att hedra de osynliga väsen som av Gud fått uppgiften att skydda oss på vår väg (Matt 4:6, 18:10). Dagen infördes i det romerska kalendariet 1615.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag27 söndagen 'under året'
03/101 Mos 2:18-24, Ps128, Heb 2:9-11, Mark 10:2-16
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad