VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-04-28 - 2019-05-05

********************************************************************
Vi firar Andra Påsksöndagen
Apg 5:12-16, Ps 118, Upp 1:9-11a,12-13,17-19, Joh 20:19-31
Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss jubla och vara glada. (677)


Barmhärtige, evige Gud, du som gjort oss till ditt eget folk och varje påsk förnyar vår tro, låt nådens gåvor växa till i oss, så att vi allt djupare fattar påskens hemlighet: vår helighet som döpta, vårt nya liv i Anden, vår värdighet som vunnits med Kristi dyrbara blod. Genom honom, Jesus Kristus...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagKatarina av Siena jungfru och kyrkolärare
29/041 Joh 1:5-2:2; Ps 103, Matt 11:25-30
Född i Siena 1347. Redan som flicka anslöt hon sig till domininikanordens lekmannagren. Brinnande av kärlek till Gud och nästan verkade hon för fred, påvens återvändande från Avignon och förnyelse av ordenslivet. Dog år 1380. K. och Teresa av Åvila är de hittills enda två kvinnliga kyrkolärarna.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
Ingen mässa i Ystad

tisdagtisdag i 2 påskveckan
30/04Apg 4:32-37, Ps 93, Joh 3:7b-15
Pius V påve
Född år 1504 inträdde han i dominikanorden och undervisade i teologi. Efter att ha blivit biskop och kardinal valdes han till påve 1566 och lade ner stor kraft på att förverkliga den reformation av kyrkan som det tridentinska konciliet beslutat om. Han fastställde den romerska mässbok som förblev gällande i 400 år, och han främjade missionen. Dog den l maj 1572.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Ordets liturgi i Ystad

onsdagonsdag i 2 påskveckan
01/05Apg 5:17-26, Ps 34, Joh 3:16-21
Josef arbetaren
Instiftades 1955 av Pius XII för att ge kristet innehåll (en "arbetets teologi") åt den internationella arbetardagen och åt arbetet överhuvud. Josef var enligt Matt 13:55 snickare.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
Ingen mässa i Ystad

torsdagAthanasios biskop och kyrkolärare
02/05Apg 5:27-33, Ps 34, Joh 3:31-36
Som presbyter stod han vid sin biskop Alexanders sida vid konciliet i Nicea 325. När han själv blivit biskop av Alexandria, blev han den ledande förkämpen för tron på Kristi gudom mot arianerna och tvangs att tillbringa sammanlagt 17 år på flykt. Framstående som teologisk författat e Han skrev bl.a. en biografi över den helige Antonius. Dog 373.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
Ingen mässa i Ystad

fredagFilippos och Jakob apostlar
03/051 Kor 15:1-8, Ps 19, Joh 14:6-14
Filippos kom från Betsaida i Galiléen och var först lärjunge till Johannes doparen. Det var han som enligt Johannesevangeliet bad Jesus: "Herre, visa oss Fadern" och fick svaret: "Den som har sett mig har sett Fadern" Jakob var den yngre av de båda apostlarna med samma namn, son titt Alfaios.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

lördaglördag i 2 påskveckan
04/05Apg 6:1-7, Ps 33, Joh 6:16-21
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagTredje Påsksöndagen
05/05Apg 5:27-32,40b-41, Ps 30, Upp 5:11-14, Joh 21:1-19
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)