VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-05-22 - 2022-05-29

********************************************************************
Vi firar Sjätte Påsksöndagen
Apg 15:1-2,22-29, Ps 67, Upp 21:10-14,22-24a, Joh 14:23-29
Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig. (646)

Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro. Genom din Son

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 6 påskveckan
23/05Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 6 påskveckan
24/05Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-11
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 6 påskveckan
25/05Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-15
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru
Beda föddes i närheten av klostret Wearmouth i norra England år 673. Utbildades av den lärde Benedict Biscop, blev munk och präst. Författade ett stort antal bibelkommentarer, där han förde traditionen från kyrkofäderna, särskilt Augustinus, vidare. Skrev en engelsk kyrkohistoria, som är källan till en stor del av vår kunskap om Englands äldsta historia. Dog år 735. Gregorius VII hette egentligen Hildebrand och föddes i Toscana omkr. år 1028. Efter studier i Rom blev han munk. Han deltog i många beskickningar för att hjälpa påvarna i arbetet på kyrkans förnyelse. 1073 blev han själv påve under namnet Gregorius VII och hävdade som ingen före honom kyrkans oberoende, vilket motarbetades blå. av kejsar Henrik IV. Han dog landsflyktig i Salerno år 1085. Maria de Pazzi, född i Florens 1566, karmelit, förde ett liv fyllt av bön och umbäranden. Bad ivrigt för kyrkans förnyelse. Mystiker, benådad med profetians ande. Medsystrarna tecknade ner hennes ord om vägen till fullkomningen. Död 1607.
kl. 12.00 - Mässa

torsdagKristi Himmelsfärdsdag
26/05Apg 1:1-11, Ps 47, Heb 9:24-28,10:19-23, Luk 24:46-53
kl. 11.00 - Mässa

fredagfredag i 6 påskveckan
27/05Apg 18:9-18, Ps 47, Joh 16:20-23a
Augustinus av Canterbury biskop
Augustinus var munk i Rom när han sändes iväg av påven Gregorius den store för att utbreda tron i England. ("Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!") 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert, Han ordnade det kyrkliga livet och omvände många till tron. Död 604 eller 605.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 6 påskveckan
28/05Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagSjunde Påsksöndagen
29/05Apg 7:55-60, Ps 97, Upp 22:12-14,16-17,20, Joh 17:20-26
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

Sjätte Påsksöndagen
2022-05-22

Första läsningen
Apg 15:1-2, 22-29
(Apostlamötet)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Några som hade rest ner från Judeen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem.
Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev:
»Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande. Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (646)
Ps 67:2-3, 5-6, 8

R.
Folken skall tacka dig, o Gud,
alla folk skall tacka dig.


Gud vare oss nådig och välsígne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg, *
bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och júbla, †
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jórden.
Folken, o Gud, skall tácka dig, *
alla folk skall tácka dig. R.

Må Gud välsígna oss *
och alla jordens ändar frúkta honom. R.

Andra läsningen
Upp 21:10-14, 22-24a
(Det nya Jerusalem)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
En av de sju änglarna förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min Fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom.

Evangelium
Joh 14:23-29
(Anden skall lära er allt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad