VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-01-17 - 2021-01-24

********************************************************************
Vi firar 2 söndagen 'under året'
1 Sam 3:3b-10,19, Ps 40, 1 Kor 6:13c-15,17-20, Joh 1:35-42
Se, jag kommer för att göra din vilja. (633)

Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son

Mässor:
******************************************************************************************
måndagS:t Eriks domkyrkas invigning
18/01Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24
Stiftets domkyrka invigdes på Marie bebådelsedag 1983. Byggnaden ansluter till den äldre domkyrkan från 1892, som liksom den nya var helgad åt S:t Erik, Sveriges skyddspatron (se 18 maj). Dagen firas som fest i hela stiftet som en erinran om stiftets enhet kring sin biskop.

tisdagHenrik biskop och martyr Finlands apostel
19/01Heb 6:10-20, Ps 111, Mark 2:23-28
Engelskfödd biskop i Uppsala, som enligt legenden följde kung Erik Jedvardsson på ett krigståg till Finland, där han stannade kvar för att ta hand om de nyomvända och mördades år 1151.

onsdagonsdag i 2 veckan 'under året'
20/01Heb 7:1-3,15-17, Ps 110, Mark 3:1-6
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.

torsdagAgnes jungfru och martyr
21/01Heb 7:25-8,6, Ps 40, Mark 3:7-12
En av de romerska martyrerna, någon gång omkr. år 300. Hon skall då bara ha varit 13 år. Påven Damasus skrev en hymn till hennes ära, Ambrosius nämner henne, och hon omnämns i den romerska kanonbönen. Avbildas ofta med ett lamm (lat. agnus), en anspelning på namnet.

fredagfredag i 2 veckan 'under året'
22/01Heb 8:6-13, Ps 85, Mark 3:13-19
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.

lördaglördag i 2 veckan 'under året'
23/01Heb 9:2-3,11-14, Ps 47, Mark 3:20-21

söndag3 söndagen 'under året'
24/01Jon 3:1-5,10, Ps 25, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad