VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-12-23 - 2018-12-30

********************************************************************
Vi firar Fjärde söndagen i advent
Mik 5:1-4a, Ps 80, Heb 10:5-10, Luk 1:39-45
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. (652)


Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap har fått veta att din Son har blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom honom...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagJulenatt
24/12
kl. 22.30 - Midnattsmässa i Mariavall
kl. 24.00 - Midnattsmässa i Ystad

tisdagJuledag
25/12Jes 62:11-12, Ps 97, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
kl.10.30 - Högmässa i Mariavall
kl. 11.00 - Högmässa i Ystad
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn

onsdagAnnandag Jul - Stefanos den första martyren
26/12Apg 6:8-10, 7:54-60 Ps 31, Matt 10:17-22
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa på polska i Ystad

torsdagJohannes apostel och evangelist
27/121 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagDe oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
28/121 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagFemte dagen i Juloktaven
(Thomas Becket biskop och martyr - kan ihågkommas)
29/121 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagDen Heliga Familjen
30/121 Sam 1:20-22,24-28, Ps 84, 1 Joh 3:1-2,21-24, Luk 2:41-52
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)