VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-10-02 - 2022-10-09

********************************************************************
Vi firar 27 söndagen 'under året'
Hab 1:2-3,2:2-4, Ps 95, 2 Tim 1:6-8,13-14, Luk 17:5-10
Om ni hör hans röst i dag, så förhärda inte era hjärtan. (662)

Allsmäktige, evige Gud, din kärlek övergår allt vad vi kan kräva eller önska. Omslut oss med din barmhärtighet: förlåt oss allt som tynger samvetet, och ge oss också det vi inte vågar be om. Genom din Son

Mässor:
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 27 veckan 'under året'
03/10Gal 1:6-12, Ps 111, Luk 10:25-37
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagFranciscus av Assisi
04/10Gal 1:13:24, Ps 139, Luk 10:38-42
Efter en lättsinnig ungdomstid genomgick Franciscus en genomgripande omvändelse, avstod från sin egendom och inriktade sitt liv helt på Gud. Han förde ett evangeliskt liv i fattigdom, och förkunnade under sina vandringar Guds kärlek till hela skapelsen. Han lade grunden till en orden vars medlemmar skulle leva i världen och ägna sig åt förkunnelse. Dog 1226, endast 44 år gammal.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 27 veckan 'under året'
05/10Gal 2:1-2,7-14, Ps 117, Luk 11:1-4


kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 27 veckan 'under året'
06/10Gal 3:1-5, Ps Luk 1:69-75, Luk 11:5-13
Bruno, präst
Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagBirgitta av Vadstena
07/10Vish 7:7-14, Ps 25, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.40 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

lördag
08/10

kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag28 söndagen 'under året'
09/102 Kung 5:14-17, Ps 98, 2 Tim 2:8-13, Luk 17:11-19
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

27 söndagen 'under året'
2022-10-02

Första läsningen
Hab 1:2-3; 2:2-4
(Troheten räddar den rättfärdiges liv)


Läsning ur Habackuks bok.
Hur länge, Herre, skall jag ropa
utan att du lyssnar,
kalla dig till hjälp mot våldet
utan att du griper in?
Varför låter du mig bevittna ondskan?
Hur kan du åse förtrycket?
Våld och skövling vart jag ser —
tvister blossar upp, split måste jag uthärda.
Herren svarade mig:
Skriv ner det du får se
med tydlig skrift på tavlor,
så att det blir lätt att läsa,
ty synen vittnar om den bestämda tiden,
den talar om slutet, den slår inte fel.
Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt,
den kommer förvisso, den uteblir inte.
Se, den falske far bort med vinden,
men troheten räddar den rättfärdiges liv.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (662)
Ps 95:1-2, 6-9

R.
Om ni hör hans röst i dag,
så förhärda inte era hjärtan.


Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, *
jubel till vår frälsnings klíppa.
Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse
och höja jubel till honom med lóvsång. R.

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skápare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjórd, *
vi är får som står under hans vård. R.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina vérk. R.

Andra läsningen
2 Tim 1:6-8,13-14
(Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Jag påminner dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud.
Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens ord består i evighet,
det ord som har förkunnats för er.

Evangelium
Luk 17:5-10
(Om ni bara hade tro!)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade apostlarna till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad