VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-08-08 - 2021-08-15

********************************************************************
Vi firar 19 söndagen 'under året'
1 Kung 19:4-8, Ps 34, Ef 4:30-5:2, Joh 6:41-51
Smaka och se att Herren är god. (631)

Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vår arvslott i besittning. Genom din Son

Mässor:
Ingen mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagTheresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron
09/08Höga V 8:6-7, Ps 148Luk 9:23-26
Edith Stein föddes i en praktiserande judisk familj i Wroclaw (Breslau) i dåvarande Tyskland 1891. 1922 mottog hon dopet. Under stora svårigheter genom trycket av den begynnande nazipropagandan undervisade hon i filosofi vid universitetet i Freiburg. Inträdde hos karmeliterna i Köln och fick namnet Teresa Benedicta av Korset. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. Hon deporterades till förintelselägret Oswiecim (Auschwitz) nära Kraków i Polen och sändes omedelbart till gaskammaren, sannolikt 9 augusti.
Ingen mässa

tisdagLaurentius diakon och martyr
10/082 Kor ):6-10, Ps 112,Joh 12:24-26
Romersk ärkediakon som dog martyrdöden under Valerianus förföljelse fyra dagar efter påven Sixtus II (se 7 aug.). Ansvarig för kyrkans ekonomi och karitativa verksamhet. Över hans grav lät Konstantin den store uppföra en basilika. Hans kult spreds redan under 300-talet.
Ingen mässa

onsdagClara jungfru
11/085 Mos 34:1-12, Ps 66, Matt 18:15-20
Född i Assisi 1193. Franciscus inspirerade henne att grunda ett konvent i hans anda. Hennes liv präglades av sträng fattigdom och kärlekens gärningar. Dog år 1253.
Ingen mässa

torsdagtorsdag i 19 veckan 'under året'
12/08Jos 3:7-10a,11,13-17, Ps 114 Matt 18:21-19:1
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Född i Dijon i Frankrike 1572. Gifte sig med en adelsman, med vilken hon fick sex barn. Efter makens död ställde hon sig under andlig ledning av François de Sates och grundade med hans hjälp Marie besöks orden. Hon ägnade sig med iver åt att tjäna de sjuka och fattiga, men levde också ett liv i kontemplation. Dog 1641.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagfredag i 19 veckan 'under året'
13/08Jos 24:1-13, Ps 136, Matt 19:3-12
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer
Pontianus blev biskop i Rom 231. Kejsar Maximinus deporterade år 235 honom och den lärde och självständige presbytern Hippolytos till gruvarbete på Sardinien, Där avsade sig P. sitt ämbete och dog, graven finns i Calixtuskatakomben. Även Hippolytos dog på Sardinien.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagMaximilian Maria Kolbe präst och martyr
14/08Jos 24:14-29, Ps 16, Matt 19:13-15
Född 1894 i Polen, inträdde som ung i konventualfranciskanernas orden. Grundade sällskapet Militia Mariae Immaculatae, som spreds bl.a. till Japan, l koncentrationslägret Auschwitz erbjöd han sitt liv i stället för en flerbarnsfar och dog efter att ha uppmuntrat sina medfångar den 14 augusti 1941.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagMarias upptagning i himmelen
15/08Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, Ps 45, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56
kl. 11.00 - Mässa

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad