VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-02-23 - 2020-03-01

********************************************************************
Vi firar 7 söndagen 'under året'
3 Mos 19:1-2,17-18, Ps 103, 1 Kor 3:16-23, Matt 5:38-48
Nådig och barmhärtig är Herren. (667)

Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid kan behaga dig. Genom din Son

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 7 veckan 'under året'
24/02Jak 3:13-18, Ps 19, Mark 9:14-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 7 veckan 'under året'
25/02Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-37
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagAskonsdag
26/02Joel 2:12-18, Ps 51, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6,16-18
kl. 07.40 - Mässa och utdelandet av askan i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och utdelandet av askan

torsdagtorsdag efter Askonsdag
27/025 Mos 30:15-20, Ps 1, Luk 9:22-25
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag efter Askonsdag
28/02Jes 58:1-9a, Ps 51, Matt 9:14-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag efter Askonsdag
29/02Jes 58:9b-14, Ps 86, Luk 5:27:32
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagFörsta söndagen i fastan
01/031 Mos 2:7-9,3:1-7, Ps 51, Rom 5:12-19, Matt 4:1-11
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad