VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-02-17 - 2019-02-24

********************************************************************
Vi firar 6 söndagen 'under året'
Jer 17:5-8, Ps 1, 1 Kor 15:12,16-20, Luk 6:17-18a,20-26
Salig den som litar på Herren. (611)


Gud, du som vill komma till dem som har ett redligt och uppriktigt hjärta, gör oss genom nåden sådana att du kan bo i oss. Genom din Son...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 6 veckan 'under året'
18/021 Mos 4:1-15,25, Ps 50, Mark 8:11-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagtisdag i 6 veckan 'under året'
19/021 Mos 6:5-8;7:1-5,10, Ps 29, Mark 8:14-21
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 6 veckan 'under året'
20/021 Mos 8:6-13,20-22, Ps 116, Mark 8:22-26
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 6 veckan 'under året'
21/021 Mos 9:1-13, Ps 102, Mark 8:27-33
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

fredagPetrus biskopsstol
22/021 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19
Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerske biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, hur firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som, biskop i Rom.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 6 veckan 'under året'
23/02Heb 11:1-7, Ps 145, Mark 9:2-13
Polykarpos biskop och martyr
Polykarpos var apostlalärjunge och vän till biskop Ignatius av Antiochia. Själv var han biskop av Smyrna och reste till Rom. för att överlägga med påven Aniketos om den rätta tiden för påskfirandet. Brändes på bål omkr. år 155, mer än nittio år gammal. Ögonvittnen har antecknat hans svar då han uppmanades att smäda Kristus: I 86 år har jag tjänat honom, och han har aldrig gjort mig någon orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag7 söndagen 'under året'
24/021 Sam 26:2,7-9,12-13,22-23, Ps 103, 1 Kor 15:45-49, Luk 6:27-38
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)