VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-12-06 - 2020-12-13

********************************************************************
Vi firar Andra söndagen i advent
Jes 40:1-5,9-11, Ps 85, 2 Pet 3:8-14, Mark 1:1-08
Visa oss, Herre, din barmhärtighet, och ge oss din frälsning. (655)

Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus

Mässor:
******************************************************************************************
måndagAmbrosius av Milano biskop och kyrkolärare
07/12Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.

tisdagJungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
08/121 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38

onsdag2 onsdag i advent
09/12Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.

torsdag2 torsdag i advent
10/12Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15

fredag2 fredag i advent
11/12Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.

lördag2 lördag i advent
12/12Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.

söndagTredje söndagen i advent
13/12Jes 61:1-2a,10-11, Ps Luk 1:46-55, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8,19-28

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad