St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 9
2020-02-23 - 2020-03-01

****************************************************************************************
2020-02-23
7 söndagen 'under året'
söndag
3 Mos 19:1-2,17-18, 1 Kor 3:16-23, Matt 5:38-48
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2020-02-24
måndag i 7 veckan 'under året'
måndag
Jak 3:13-18, Ps 19, Mark 9:14-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2020-02-25
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-37
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-02-26
Askonsdag
onsdag
Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6,16-18
kl. 07.40 - Mässa och utdelandet av askan i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och utdelandet av askan

2020-02-27
torsdag efter Askonsdag
torsdag
5 Mos 30:15-20, Ps 1, Luk 9:22-25
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-02-28
fredag efter Askonsdag
fredag
Jes 58:1-9a, Ps 51, Matt 9:14-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-02-29
lördag efter Askonsdag
lördag
Jes 58:9b-14, Ps 86, Luk 5:27:32
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-03-01
Första söndagen i fastan
söndag
1 Mos 2:7-9,3:1-7, Rom 5:12-19, Matt 4:1-11
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)