St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 5
2018-01-28 - 2018-02-04

****************************************************************************************
2018-01-28
4 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 18:15-20, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-01-29
måndag i 4 veckan 'under året'
måndag
2 Sam 15:13-14,30;16:5-13a, Ps 3, Mark 5:1-20
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-01-30
tisdag i 4 veckan 'under året'
tisdag
2 Sam 18:9-10,14b,24-25a,31-33;19:1-3, Ps 86, Mark 5:21-43
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-01-31
Giovanni Bosco präst
onsdag
2 Sam 24:2,9-17, Ps 32, Mark 6:1-6a
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-02-01
torsdag i 4 veckan 'under året'
torsdag
1 Kung 2:1-4,10-12, Ps 1 Krön 29:10-12, Mark 6:7-13
Blasius biskop och martyr
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-02-02
fredag i 4 veckan 'under året'
fredag
Syr 47:2-11, Ps 18, Mark 6:14-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-02-03
Ansgar biskop Nordens apostel
lördag
1 Kung 3:4-13, Ps 119 Mark 6:30-34
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-02-04
Kyndelmässodagen
söndag
Mal 3:1-4, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)