St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 26
2018-06-24 - 2018-07-01

****************************************************************************************
2018-06-24
Johannes Döparens födelse
söndag
Jes 49:1-6, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
Ingen mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa och konfirmation
Ingen mässa i Simrishamn

2018-06-25
måndag i 12 veckan 'under året'
måndag
2 Kung 17:5-8,13-15a,18, Ps 60, Matt 7:1-5
David av Munktorp abbot
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-06-26
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36, Ps 48, Matt 7:6,12-14
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-06-27
onsdag i 12 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 22:8-13;23:1-3, Ps 119, Matt 7:15-20
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-06-28
Irenaeus av Lyon biskop och martyr
torsdag
2 Kung 24:8-17, Ps 79, Matt 7:21-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-06-29
Petrus och Paulus
fredag
Apg 12:1-11, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-06-30
lördag i 12 veckan 'under året'
lördag
Klag 2:2,10-14,18-19, Ps 74, Matt 8:5-17
Den romerska kyrkans första martyrer
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-07-01
13 söndagen 'under året'
söndag
Vish 1:13-15;2:23-24, 2 Kor 8:7,9,13-15, Mark 5:21-43
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)