Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 16 juli 2019, tisdag
tisdag i 15 veckan 'under året'
Läsningar: 2 Mos 2:1-15a, Ps 69, Matt 11:20-24

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Vår Fru av berget Karmel
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

299. Behöver de döpta omvända sig?
Kristi kallelse till omvändelse ljuder alltid i de döptas liv. Omvändelsen är en ständig uppgift för hela kyrkan, som är helig men också bär syndarna i sitt sköte.
                      (hela texten)