Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
Läsningar: Jer 31:31-34 Ps 110, Mark 14:22-25


Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi Dagens
 helgon


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

246. Vad är särskilt viktigt i kyrkobyggnaderna?
Särskilt viktiga ting är altaret, tabernaklet, platsen där man förvarar det heliga krismat och andra heliga oljor, biskopens respektive prästens stol (biskopens stol kallas “katedra”), ambonen, dopfunten och biktstolen.
                      (hela texten)