Den 9 februari 2023, torsdag
torsdag i 5 veckan 'under året'
Läsningar: 1 Mos 2:18-25, Ps 128, Mark 7:24-30

Länkar:

   * Msze sw. po polsku - on line
   * Breviar (norsk) - Tidebønnene
   * Breviary (english) - The Divine Office
   * Brewiarz (polski) - Liturgia Godzin
   * Brevijar (hrvatski) - Božanski časoslov
   * Brevier (deutsch) - Stundengebet
   * Breviaire (français) - Liturgie des Heures
   * Breviárium (magyarul) - Az Imaórák Liturgiája
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Breviar
Tidebønnene
Stockholms
katolska stift
Vatican.va
english

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

40. Varför är uppenbarelsen av Guds namn viktig? 

Genom att uppenbara sitt namn låter Gud rikedomen i sitt outsägliga mysterium bli känd: han ensam är till, alltid och för alltid, den som överstiger världen och historien. Det är han som har gjort himmel och jord. Han är den trofaste Guden, som alltid är nära sitt folk för att frälsa det. Han är den Helige i ordets särskilda bemärkelse, “rik på barmhärtighet” (Ef 2:4), alltid beredd att förlåta. Han är det andliga Väsendet, den som överstiger allt skapat, den allsmäktige, evige, personlige och fullkomlige. Han är sanning och kärlek.

“Gud är det oändligt fullkomliga väsen som är den allraheligaste Treenigheten” (S:t Toribio de Mongrovejo).


                      (hela texten)