Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 18 mars 2019, måndag
måndag i 2 fasteveckan
Läsningar: Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-38

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

179. Varför har Kristus instiftat kyrkans hierarki?
Kristus har instiftat kyrkans hierarki med uppdraget att ta vård om Guds folk i hans namn, och för detta ändamål har han utrustat den med myndighet. Hierarkin består av vigda ämbetsbärare: biskopar, präster och diakoner. På grund av vigningens sakrament handlar biskoparna och prästerna i utövandet av sitt ämbete i Kristi, huvudets, namn och person; diakonerna tjänar Guds folk i ordets, liturgins och kärleksverksamhetens diakoni (tjänst).
                      (hela texten)