Den 16 juni 2024, söndag
11 söndagen 'under året'
Läsningar: Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34

Länkar:


   * Breviar (norsk) - Tidebønnene
   * Breviary (english) - The Divine Office
   * Brewiarz (polski) - Liturgia Godzin
   * Brevijar (hrvatski) - Božanski časoslov
   * Brevier (deutsch) - Stundengebet
   * Breviaire (français) - Liturgie des Heures
   * Breviárium (magyarul) - Az Imaórák Liturgiája
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Breviar
Tidebønnene
Stockholms
katolska stift
Vatican.va
english

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

168. Vem tillhör den katolska kyrkan?
Alla människor tillhör på olika sätt eller har en inriktning på Gudsfolkets katolska enhet. Fullt ut inlemmad i den katolska kyrkan är den som har Kristi Ande och är förenad med kyrkan med de band som utgörs av trosbekännelsen, sakramenten, kyrkostyrelsen och gemenskapen. De döpta som inte helt och fullt förverkligar denna katolska enhet har viss gemenskap, om än ofullkomlig, med den katolska kyrkan.
                      (hela texten)