Den 27 februari 2021, lördag
lördag i 1 fasteveckan
Läsningar: 5 Mos 26:16-19, Ps 119, Matt 5:43-48

Länkar:

   * Mässor online
      * Msze sw. po polsku
   * Breviar-Kyrkans dagliga bön-Tidegärden
   * Breviar-Tidebønnene
   * Stiftets hemsida - "Coronaviruset".
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Breviar
Tidebønnene
Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

525. Hur skall de sociala kommunikationsmedlen brukas?
Den information som sprids i medierna skall tjäna det allmänna bästa och alltid vara sann vad gäller innehållet; den skall alltid ges i sin helhet och därvid ta hänsyn till rättvisa och kärlek. Den skall dessutom uttryckas på ett hederligt och passande sätt och därvid noga beakta de moraliska lagarna och personens legitima rättigheter och värdighet.
                      (hela texten)