Den 30 oktober 2020, fredag
fredag i 30 veckan 'under året'
Läsningar: Fil 1:1-11, Ps 111, Luk 14:1-6

Länkar:

   * Mässor online
      * Msze sw. po polsku
   * Breviar-Kyrkans dagliga bön-Tidegärden
   * Stiftets hemsida - "Coronaviruset".
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news
Breviar
Tidebønnene (prov)

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

406. När utövas myndighet på legitimt sätt?
Myndighet utövas på legitimt sätt när den handlar med det allmänna bästa för ögonen och använder moraliskt tillåtna medel för att uppnå detta. Därför bör politiska styrelser bestämmas av medborgarnas fria val och respektera den princip som kallas “rättsstaten”, där ju lagen och inte människors nyckfulla vilja härskar suveränt. Orättfärdiga lagar och åtgärder som står i motsättning till den moraliska ordningen förpliktar inte samvetena.
                      (hela texten)