Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 20 november 2018, tisdag
tisdag i 33 veckan 'under året'
Läsningar: Upp 3:1-6,14-22, Ps 15, Luk 19:1-10
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

426. Vad menas med förtjänst?
Förtjänst är något som ger rätt till belöning för en god handling. När det gäller Gud kan människan inte i och för sig förtjäna någonting, eftersom hon har tagit emot allt gratis. Ändå ger Gud möjlighet för människan att erhålla förtjänster genom föreningen med Kristi kärlek, som är källan för våra förtjänster inför Gud. Förtjänster för goda gärningar skall därför först och främst tillskrivas Guds nåd och i andra hand människans fria vilja.
                      (hela texten)