Den 18 januari 2020, lördag
S:t Eriks domkyrkas invigning
Läsningar: Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

120. Hur uttrycks vid den sista måltiden Jesu frambärande av sig själv som offergåva?
Vid den sista måltiden med apostlarna kvällen före sitt lidande föregriper, dvs betecknar och förverkligar Jesus i förväg frambärandet av sig själv: “Detta är min kropp som blir offrad för er”, “detta är mitt blod, som blir utgjutet för er” (Lk 22: 19-20). Samtidigt instiftar han eukaristin som “minne” (1 Kor 11:25), åminnelsehandling, av sitt offer och gör sina apostlar till det nya förbundets präster.
                      (hela texten)