Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 26 september 2018, onsdag
onsdag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer

Läsningar: Ords 30:5-9, Ps 119, Luk 9:1-6

P. Rudolf Basista omi
1933-2018
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Kosmas och Damianus martyrer
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

371. Är lidelserna moraliskt goda eller onda?
Eftersom lidelserna sätts i rörelse av människans känslovärld är de i sig varken goda eller onda: de är goda när de bidrar till en god handling, de är onda i motsatta fallet. De kan upptas av dygderna eller förvanskas av lasterna.
                      (hela texten)