Arbetar med sidan !!! OblatmissionärernaDen 28 mars 2017, tisdag
tisdag i 4 fasteveckan
Läsningar: Hes 47:1-9,12, Ps 46, Joh 5:1-3,5-16

Påvens besök
Breviar


Månads liturgi


Dagens liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

189. Hur deltar de troende som är lekmän i Kristi prästerliga ämbete?
De gör detta genom att frambära - som ett andligt offer “som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus” (1 Pet 2:5), framför allt i eukaristin - sitt eget liv med alla gärningar, böner och apostoliska initiativ, familjelivet och det dagliga arbetet, livets svårigheter som bärs med tålamod och den andliga och kroppsliga trösten och vilan. Så viger sig också lekfolket, män och kvinnor, åt Kristus och ger sig åt honom, de helgas av den Helige Ande och frambär världen åt Gud.
                      (hela texten)