Arbetar med sidan !!! OblatmissionärernaDen 24 februari 2017, fredag
fredag i 7 veckan 'under året'
Läsningar: Syr 6:5-17, Ps 119, Mark 10:1-12

Påvens besök
Breviar


Månads liturgi


Dagens liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

157. Vem är huvud för denna kropp?
Kristus “är huvudet för kroppen, för kyrkan” (Kol 1:18). Kyrkan lever av honom, i honom och med honom. Kristus och kyrkan utgör tillsammans “Kristus i sin helhet” (S:t Augustinus); “huvud och lemmar är så att säga en enda mystisk person” (S:t Thomas av Aquino).
                      (hela texten)