Den 30 november 2020, måndag
Andreas apostel
Läsningar: Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22

Länkar:

   * Mässor online
      * Msze sw. po polsku
   * Breviar-Kyrkans dagliga bön-Tidegärden
   * Breviar-Tidebønnene
   * Stiftets hemsida - "Coronaviruset".
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news
Breviar
Tidebønnene

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

437. Vilket sammanhang har dekalogen, Tio Guds bud, med förbundet?
Dekalogen blir förståelig i ljuset av förbundet, där Gud uppenbarar sig och låter sin vilja bli känd. Då folket håller buden erfar det att det tillhör Gud och svarar med tacksamhet på hans erbjudande om kärlek.
                      (hela texten)