Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 21 maj 2019, tisdag
tisdag i 5 påskveckan
Läsningar: Apg 14:19-28, Ps 145, Joh 14:27-31a

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

243. Vad är tidegärdens liturgi?
Tidegärden, kyrkans offentliga och gemensamma bön, är Kristi bön tillsammans med hans kropp, kyrkan. Genom att man ber tidegärden helgas och förvandlas varje tidsavsnitt under dagen av Kristi mysterium, som vi firar i eukaristin. Tidegärden består huvudsakligen av psaltarpsalmer och andra bibliska texter och även av läsningar ur kyrkofädernas och andliga mästares skrifter.
                      (hela texten)