Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 29 juni 2017, torsdag
Petrus och Paulus
Läsningar: Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19

Breviar
Bp Anders - kardinal


Fatima - 100 år
Biskopens brev
Fatima - 100 lat
List biskupa
Dagens liturgi


Månads liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

282. Hur är Jesus närvarande i eukaristin?
Jesus Kristus är närvarande i eukaristin på ett unikt och ojämförligt sätt. Han är närvarande på ett sant, verkligt och väsensmässigt sätt: med sin kropp och sitt blod, med sin själ och med sin gudom. I eukaristin är han alltså närvarande på ett sakramentalt sätt, dvs under de eukaristiska gestalterna av bröd och vin, Kristus helt och hållet, Gud och människa.
                      (hela texten)