Den 6 juni 2020, lördag
lördag i 9 veckan 'under året'
Läsningar: 2 Tim 4:1-8, Ps 71, Mark 12:38-44

Länkar:

   * Mässor online
      * Msze sw. po polsku
   * Bön:    Rosenkrans 1,    Rosenkrans 2,
                  Barmhärtighetens rosenkrans,
                  Korsvägen,       Ljusets väg
                   Breviar-Kyrkans dagliga bön-Tidegärden
   * Stiftets hemsida - "Coronaviruset".
   * KPN - katekes hemma i coronatider

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news
Breviar
Tidebønnene (prov)

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

260. Vem kan döpa?
Ordinarie dopförrättare är biskopar och präster, i den latinska kyrkan också diakoner. I nödfall kan vem som helst döpa, om vederbörande blott avser att göra det kyrkan gör. Han eller hon gjuter vatten över kandidatens huvud och uttalar den trinitariska dopformeln: “Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”
                      (hela texten)