Den 8 december 2021, onsdag
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
Läsningar: 1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38

Länkar:

   * Mässor online
      * Msze sw. po polsku
   * Breviar-Kyrkans dagliga bön-Tidegärden
   * Breviar-Tidebønnene
   * Litania till den Helige Josef
   * Stiftets hemsida - "Coronaviruset".
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi
Månadens
liturgi


Breviar
Tidebønnene
Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

342. Är äktenskapet en plikt för alla?
Äktenskapet är inte en plikt för alla. Gud kallar speciellt några män och kvinnor att följa Herren i ett liv i jungfrulighet och celibat för himmelrikets skull genom att de avstår från äktenskapets stora gåva och rikedom för att ägna sig åt Herrens angelägenheter och söka behaga honom genom att bli tecken på Kristi kärleks absoluta primat och den brinnande väntan på hans ankomst i härlighet.
                      (hela texten)