Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr
Läsningar: 2 Mack 7:1,20,31, Ps 17, Luk 19:11-28

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


1 november
Alla Helgons Dag


2 november
Alla Själars Dag


Bp Anders
- kardinal


Fatima - 100 år
Biskopens brev
Fatima - 100 lat
List biskupa
Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

428. Är vi alla kallade till den kristna heligheten?
Alla troende är kallade till den kristna heligheten. Den är det kristna livet i sin fullhet och kärleken i sin fulländning, och den blir verklighet i den intima föreningen med Kristus, och i honom med den allraheligaste Treenigheten. Den kristna människans väg till helgelse går över korset och kommer att nå sin fullbordan i de rättfärdigas slutliga uppståndelse, i vilken Gud skall vara allt i alla.
                      (hela texten)