Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 23 januari 2019, onsdag
onsdag i 2 veckan 'under året'
Läsningar: Heb 7:1-3,15-17, Ps 110, Mark 3:1-6

+ Br. Olof Åsblom omi
1933-06-20 - 2019-01-16

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

125. Vad menas med 'dödsriket' till vilket Jesus steg ned?
“Dödsriket” - som inte är detsamma som de fördömdas “helvete” - är det tillstånd som alla de döda - rättfärdiga eller onda - som dött före Kristus befann sig i. Med den själ som är förenad med hans gudomliga person kom Jesus till de rättfärdiga i dödsriket som sedan århundraden där väntade på sin frälsare för att nå fram till skådandet av Gud. Efter det att han med sin död hade besegrat döden och “dödens herre, djävulen” (Heb 2:14) befriade han de rättfärdiga som väntade på sin frälsare och öppnade himlens portar för dem.
                      (hela texten)