Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 23 september 2017, lördag
Pio av Pietrelcina präst
Läsningar: 1 Tim 6:13-16, Ps 100, Luk 8:4-15

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Bp Anders
- kardinal


Fatima - 100 år
Biskopens brev
Fatima - 100 lat
List biskupa
Dagens
liturgi


Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

368. När är en mänsklig handling moraliskt god?
Handlingen är moraliskt god när den samtidigt bygger på att dess objekt är gott, liksom dess mål och dess omständigheter. Det objekt man väljer kan ensamt förstöra hela handlingen, även om avsikten är god. Det är inte tillåtet att göra det onda därför att det kan komma något gott av denna handling. Ett ont mål kan fördärva handlingen även om dess objekt i och för sig är gott. Ett gott ändamål kan inte göra ett uppträdande gott som på grund av sitt objekt är ont, eftersom ändamålet inte helgar medlen. Omständigheterna kan förminska eller öka ansvaret hos den som handlar, men de kan inte påverka den moraliska halten av själva handlingarna, de kan aldrig göra en handling som i sig själv är ond till god.
                      (hela texten)