Liturgiska texter


 PDF fil

Den 16 juni 2024, söndag
11 söndagen 'under året'


Inledning:

Guds rike finns inom oss. Den Helige Anden har inpräglat det i våra hjärtan i dopets stund. Det uppdrag som Jesus ålagt oss, är att vi ständigt skall arbeta för detta kungarikes utbredning på jorden. Detta rikes synliga form här i världen är Kyrkan, som är en gemenskap av troende.

Låt oss vid början av denna Eukaristi, ärligt rannsaka oss själva och fråga oss om vi verkligen är medvetna om denna vår kallelse att bygga Guds rike i våra hjärtan och i våra liv?

HERRE - genom trons nåd har du kallat oss till ditt rike. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - genom din död besegrade du satan, ondskans och syndens såningsman. Kristus, förbarma dig.
HERRE - genom din uppståndelse, har du gjort kyrkan till frälsningens sakrament. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning. Genom din Son

Läsningar: Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34

Första läsningen
Hes 17:22-24
(Jag låter det låga trädet växa högt)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Jag skall bryta en kvist från det höga cederträdets topp, ta ett litet skott från den översta kvisten och själv plantera det på ett högt och mäktigt berg. På det höga berget i Israel skall jag plantera det. Och det skall få grenar och bära frukt och bli till en praktfull ceder. Fåglar av alla de slag, en mångfald bevingade varelser, skall bo i dess hägn, i grenarnas skugga skall de ha sina bon. Då skall alla markens träd inse att jag, Herren, gör det höga trädet lågt och låter det låga trädet växa högt. Jag låter det friska trädet förtorka och får det torra att skjuta skott. Jag, Herren, har talat, och jag skall göra som jag har sagt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (660)
Ps 130

R.
Det är gott att tacka dig, o Herre.

Det är gott att tacka Hérren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trófasthet, R.

Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, *
som en ceder på Libanon växer han tíll.
Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, *
de grönskar i hans gårdar. R.

Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, *
de frodas och grönskar.
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, *
han är min klippa, i honom finns ingen órätt. R.

Andra läsningen
2 Kor 5:6-10
(Alla skall stä inför Kristi domstol)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Vi är alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren — vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;
alla som finner honom får det eviga livet.

Evangelium
Mark 4:26-34
(Liknelserna om sådden och senapskornet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Jesus sade: »Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.« Och han sade: »Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.« Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Jesus Kristus kom till världen för att föra oss till Guds rike. Låt oss därför be till Gud, vår Fader.

1. För den heliga kyrkan, att hon genom förkunnelsen av Guds ord skördar riklig frukt i hela världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För alla som arbetar på att utveckla och förbättra världen, att deras arbete vittnar om att de följer Guds bud, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För dem som har makten och som förfogar över världens resurser, att de alltid låter sig styras av kärlek och respekt för människan, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För alla sjuka, lidande och övergivna, att de får uppleva osjälvisk hjälp från sina medmänniskor, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För alla oss som är samlade här, att vardagslivets oro och bekymmer aldrig skall tysta vår kallelse att utbreda Guds rike, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige Gud, du som styr världens öden, låt alla människor lära känna dig i din enfödde son Jesus Kristus. Må de finna den väg, som leder till frälsningen. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter