Liturgiska texter


Den 9 februari 2023, torsdag
torsdag i 5 veckan 'under året'


Dagens bön:

Herre, håll din hand över ditt eget folk, och var för oss det stöd som aldrig sviker, ty vi har satt vårt hopp till din kärlek och din himmelska nåd.


Läsningar: 1 Mos 2:18-25, Ps 128, Mark 7:24-30

Första läsningen
1 Mos 2:18–25
(Gud förde henne fram till mannen och de blev ett kött)


Läsning ur första Moseboken.
Herren Gud sade: »Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som anstår honom.« Och Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem; ty som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han inte någon hjälp, sådan som anstod honom.
Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen. Då sade mannen:
»Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött.
Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.«
Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.
Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 128:1–5 (R. jfr 1a)

R.
Salig den som fruktar Herren.

Salig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers arbete får du njuta frukten.
Salig är du, det skall gå dig väl! R.

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. R.

Så välsignas den man som fruktar Herren.
Herren välsigne dig från Sion.
Må du få se Jerusalems välgång
i alla dina dagar. R.

Halleluja
Jfr Jak 1:21

Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er
och som förmår rädda ert liv.

Evangelium
Mark 7:24–30
(Hundarna under bordet äter smulorna
som barnen lämnar kvar)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden begav sig Jesus bort ifrån Gennesaret och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syriskfenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter. Han sade: »Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, svarade hon, »men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar.« Då sade han till henne: »För de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har farit ut ur din dotter.« Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter