Månads liturgiMånads liturgi
2023-04-01 - 2023-05-012023-04-01
lördag i 5 fasteveckan
lördag
Jer 20:10-13, Ps 17, Joh 10:31-422023-04-02
Palmsöndagen
söndag
Jes 50:4-7, Ps 22, Fil 2:6-11, Matt 26:14-27:66
2023-04-03
måndag i stilla veckan
måndag
Jes 42:1-7, Ps 27, Joh 12:1-112023-04-04
tisdag i stilla veckan
tisdag
Jes 49:1-6, Ps 71, Joh 13:21-33,36-382023-04-05
onsdag i stilla veckan
onsdag
Jes 50:4-9a, Ps 69, Matt 26:14-252023-04-06
Skärtorsdag
torsdag
2 Mos 12:1-8,11-14, Ps 116, 1 Kor 11:23-26, Joh 13:1-15
2023-04-07
Långfredag
fredag
Jes 52:13-53:12, Ps 31, Heb 4:14-16,5:7-9, Joh 18:1-19:42
2023-04-08
Påskafton
lördag
Rom 6:3-11, Matt 28:1-10
2023-04-09
Påskdagen - Kristi Uppståndelse
söndag
Apg 10:34a,37-43, Ps 118, Kol 3:1-4, Joh 20:1-9
2023-04-10
Annandag påsk
måndag
Apg 2:14,22-33, Ps 16, Matt 28:8-15
2023-04-11
tisdag i påskoktaven
tisdag
Apg 2:36-41, Ps 33, Joh 20:11-18
Stanislaus biskop och martyr
Efter att ha studerat i Liège och blivit präst blev S. biskop av Krakow 1072. Som en god herde styrde han sitt stift, hjälpte de fattiga och besökte årligen prästerna. Han brännmärkte kung Boleslaw II:s sedeslösa liv och exkommunicerade honom slutligen, varpå kungen med egen hand stack ned S. när han stod inför altaret, år 1079.2023-04-12
onsdag i påskoktaven
onsdag
Apg 3:1-10, Ps 105, Luk 24:13-352023-04-13
torsdag i påskoktaven
torsdag
Apg 3:11-26, Ps 8, Luk 24:35-48
Martin I påve och martyr
Född i Todi i Umbrien, blev påve 649. Samma år fördömde han på ett koncilium monotheleternas villolära. För detta togs han tillfånga av kejsar Constantius II — han greps vid altaret i Lateranbasilikan — och fördes till Konstantinopel. En dödsdom förvandlades till förvisning till Krim, där han dog år 656.2023-04-14
fredag i påskoktaven
fredag
Apg 4:1-12, Ps 118, Joh 21:1-14

2023-04-15
lördag i påskoktaven
lördag
Apg 4:13-21, Ps 118, Mark 16:9-15

2023-04-16
Andra Påsksöndagen
söndag
Apg 2:42-47, Ps 118, 1 Pet 1:3-9, Joh 20:19-31
2023-04-17
måndag i 2 påskveckan
måndag
Apg 4:23-31, Ps 2, Joh 3:1-82023-04-18
tisdag i 2 påskveckan
tisdag
Apg 4:32-37, Ps 93, Joh 3:7b-152023-04-19
onsdag i 2 påskveckan
onsdag
Apg 5:17-26, Ps 34, Joh 3:16-212023-04-20
torsdag i 2 påskveckan
torsdag
Apg 5:27-33, Ps 34, Joh 3:31-362023-04-21
fredag i 2 påskveckan
fredag
Apg 5:34-42, Ps 27, Joh 6:1-15
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare
Född i Piemonte år 1033, blev benediktin i klostret Le Bec i Normandie, undervisade i teologi och förde ett strängt asketiskt liv. Som ärkebiskop av Canterbury kämpade han för kyrkans oberoende och drevs två gånger i landsflykt. I sina skrifter har han bl.a. formulerat det s.k. ontologiska gudsbeviset. Dog är 1109.2023-04-22
lördag i 2 påskveckan
lördag
Apg 6:1-7, Ps 33, Joh 6:16-212023-04-23
Tredje Påsksöndagen
söndag
Apg 2:14,22-33, Ps 16, 1 Pet 1:17-21, Luk 24:13-35
2023-04-24
måndag i 3 påskveckan
måndag
Apg 6:8-15, Ps 119, Joh 6:22-29
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr
Föddes i Sigmaringen i Sydtyskland 1578. Efter att först ha varit advokat inträdde han i kapucinorden och förde ett strängt asketiskt liv, Outtröttlig som predikant fick han i uppdrag att stärka den katolska tron i Schweiz, där han 1622 dödades av calvinistiska bönder. Juristernas skyddshelgon.2023-04-25
Markus evangelist
tisdag
1 Pet 5:5b-14, Ps 89, Mark 16:15-20
Av de fyra evangelierna är Markus det äldsta. Troligen skrevs det i Rom och återger bl.a. Petrus predikan och minnen. Han följde Paulus på den första missionsresan, kom senare till Rom. Hans mor upplät sitt hemför den första församlingen i Jerusalem.. Kyrkan i Alexandria vördar honom som sin grundare. Hans dag firades först bara i östkyrkan men ingår fr.o.m. 1000-talet även i den romerska kalendern.