VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2024-06-16 - 2024-06-23

********************************************************************
Vi firar 11 söndagen 'under året'
Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34
Det är gott att tacka dig, o Herre. (660)

Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning. Genom din Son

Mässor:
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 11 veckan 'under året'
17/061 Kung 21:1-16, Ps 5, Matt 5:38-42
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 11 veckan 'under året'
18/061 Kung 21:17-29, Ps 51, Matt 5:43-48
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 11 veckan 'under året'
19/062 Kung 2:1,6-14, Ps 31, Matt 6:1-6,16-18
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 11 veckan 'under året'
20/06Syr 48:1-14, Ps 97, Matt 6:7-15
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagAloisius Gonzaga ordensman
21/062 Kung 11:1-4,9-18,20, Ps 132, Matt 6:19-23
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 11 veckan 'under året'
22/062 Krön 24:17-25, Ps 89, Matt 6:24-34
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag12 söndagen 'under året'
23/06Job 38:1,8-11, Ps 107, 2 Kor 5:14b-17, Mark 4:35-41
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

12 söndagen 'under året'
2024-06-23

Första läsningen
Job 38:1, 8-11
((Här skall dina stolta vågor hejdas)


Läsning ur Jobs bok.
Herren svarade Job ur stormen:
Vem satte portar som spärr för havet?
När det bröt fram ur moderlivet
och jag gav det molnen till kläder
och dimman till lindor,
satte jag för det en gräns
och stängde med portar och bommar.
Jag sade: »Hit men inte längre,
här skall dina stolta vågor hejdas.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (670)
Ps 107:23-26, 28-31

R.
Tacka Herren, ty han är god.

De for på havet med sina sképp *
och drev sin handel på stora vátten.
Där fick de se Herrens gärningar, *
hans under på det djupa hávet. R.

Med sitt ord väckte han stórmen, *
så att den hävde upp dess böljor.
De for upp mot himlen, ner i djúpen, *
då svek deras mod, och de fylldes av ångest. R.

De ropade till Herren i sin nöd, *
och han förde dem ut ur deras trångmål.
Han förbytte stormen i lúgn, *
och vågorna omkring dem tystnade. R.

De blev glada att det blev stílla, *
och han förde dem till den hamn dit de vílle.
De må tacka Herren för hans nåd *
och för hans under med människor. R.

Andra läsningen
2 Kor 5:14b-17
(En ny skapelse)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.
Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


En stor profet har uppstått bland oss,
Gud har besökt sitt folk.

Evangelium
Mark 4:35-41
(Jesus tystar stormen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Låt oss fara över till andra sidan.« De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sade: »Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?« Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: »Tig! Håll tyst!« Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och han sade till dem: »Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?« Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: »Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad