Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Maj 2019

TiOnToFr
1onsdag i 2 påskveckan
Josef arbetaren

2torsdag i 2 påskveckan
Athanasios biskop och kyrkolärare

3fredag i 2 påskveckan
Filippos och Jakob apostlar

4lördag i 2 påskveckan

5Tredje Påsksöndagen

6måndag i 3 påskveckan

7tisdag i 3 påskveckan

8onsdag i 3 påskveckan

9torsdag i 3 påskveckan

10fredag i 3 påskveckan

11lördag i 3 påskveckan

12Fjärde Påsksöndagen
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr

13måndag i 4 påskveckan
Vår Fru av Fatima

14tisdag i 4 påskveckan
Mattias apostel

15onsdag i 4 påskveckan

16torsdag i 4 påskveckan

17fredag i 4 påskveckan

18lördag i 4 påskveckan
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron

19Femte Påsksöndagen
Johannes I påve och martyr

20måndag i 5 påskveckan
Bernardino av Siena präst

21tisdag i 5 påskveckan
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop

22onsdag i 5 påskveckan
Rita av Cascia ordenskvinna

23torsdag i 5 påskveckan

24fredag i 5 påskveckan

25lördag i 5 påskveckan
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru

26Sjätte Påsksöndagen
Filippo Neri präst

27måndag i 6 påskveckan
Augustinus av Canterbury biskop

28tisdag i 6 påskveckan

29onsdag i 6 påskveckan

30Kristi Himmelsfärdsdag

31fredag i 6 påskveckan
Jungfru Marias besökLiturgiska texter

 PDF fil

Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'

Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej

Inledning:

Människans frälsning är Gud Faderns verk genom sin Son. Jesus Kristus åtog sig det frivilligt för att därigenom friköpa alla människor från syndens slaveri. Det närvarandegörs också idag, var gång vi samlas vid Kristi altare för att fira Eukaristi. Detta tacksägelseoffer frambär vi till Gud i glädje och tacksamhet över frälsningens ofattbara gåva.

Låt oss bekänna våra synder, så att vi med rent hjärta skall kunna ta emot Herren, som kommer till oss med sin frälsning.

Dagens bön:

Gud, din gåva är det att kyrkans mänga lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son...

Läsningar: Jes 66:18-21, Ps 117, Heb 12:5-7,11-13, Luk 13:22-30

Första läsningen
Jes 66:18-21
(Jag skall samla alla folk och alla språk)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Jag kommer för att samla alla folk och alla språk. De skall komma och se min härlighet. Jag skall göra ett tecken bland dem och sända dem som överlevt till de andra folken, till Tarshish, Put och Lud, till Meshek, Tuval, Javan och de fjärran kustländerna, som inte har hört om mig och inte har sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland de andra folken. Och de skall föra alla era bröder från folken som en offergåva till Herren, på hästar och vagnar, i kärror, på mulåsnor och kameler, till mitt heliga berg, Jerusalem, säger Herren, så som Israels folk för sina offergåvor i rena kärl till Herrens tempel. Även bland dem skall jag välja några till präster och leviter, säger Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (676)
Ps 117

R.
Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet.

Lova Herren, alla hédningar, *
prisa honom, alla fólk. R.

Ty hans nåd är väldig över óss, *
och Herrens sanning varar i évighet. R.

Andra läsningen
Heb 12:5-7, 11-13
(Den Herren älskar, den tuktar han)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner:
Min son, var tacksam för Herrens tuktan
och förlora inte modet när han straffar dig.
Ty den Herren älskar, den tuktar han,
och han agar var son som han har kär.
Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet.
Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är vägen, sanningen och livet, säger Herren.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Luk 13:22-30
(Människor skall komma från öster och väster)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade honom: »Herre, är det bara några få som blir räddade?« Han sade till dem: »Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. — Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2004
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2010
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2013
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2016

Förböner:

Kristus dog och uppstod från de döda för vår frälsnings skull. Fulla av förtröstan vågar vi därför bära fram våra böner till Gud.

1. För den heliga kyrkan, att hon modigt förkunnar för alla folk, att varje människa är kallad till frälsning, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve och för alla biskopar, att deras själavårdande arbete, som har sitt stöd i Kristus, ständigt medverkar till att människorna strävar efter helighet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För alla dem som förbereder sig att ta emot dopets sakrament, att de i sina liv, som förvandlas och renas i detta livets vatten, troget vandrar mot Guds rike, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För alla dem som av olika orsaker förlorat sin tro, att de inte fastnar i syndens våld, utan att Kristus, som alltid söker efter den som gått vilse, för dem tillbaka till tron, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som samlats här, att vi blir uppfyllda av Kristi ord och hans heliga sakrament, och vandrar på den väg som leder till frälsningen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Kärleksfulle och allsmäktige Fader, lyssna till våra böner och led dina barn på säkra vägar till den eviga glädjen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter