Kalender - liturgi
April 2020

TiOnToFr
1onsdag i 5 fasteveckan

2torsdag i 5 fasteveckan
Francesco di Paola eremit

3fredag i 5 fasteveckan

4lördag i 5 fasteveckan
Isidor av Sevilla biskop och kyrkolärare

5Palmsöndagen
Vincentius Ferrer präst

6måndag i stilla veckan

7tisdag i stilla veckan
Jean Baptiste de la Salle präst

8onsdag i stilla veckan

9Skärtorsdag

10Långfredag

11Påskafton
Stanislaus biskop och martyr

12Påskdagen - Kristi Uppståndelse

13Annandag påsk
Martin I påve och martyr

14tisdag i påskoktaven

15onsdag i påskoktaven

16torsdag i påskoktaven

17fredag i påskoktaven

18lördag i påskoktaven

19Andra Påsksöndagen

20måndag i 2 påskveckan

21tisdag i 2 påskveckan
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare

22onsdag i 2 påskveckan

23torsdag i 2 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

24fredag i 2 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

25lördag i 2 påskveckan
Markus evangelist

26Tredje Påsksöndagen

27måndag i 3 påskveckan

28tisdag i 3 påskveckan
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst

29onsdag i 3 påskveckan
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare

30torsdag i 3 påskveckan
Pius V påveLiturgiska texter


Den 31 mars 2020, tisdag
tisdag i 5 fasteveckan


Dagens bön:

Herre, ge ditt folk uthållighet på vägen och lydnad för din vilja, så att nya människor i vår tid tjänar dig med iver och glädje.


Läsningar: 4 Mos 21:4-9, Ps 102, Joh 8:21-30

Första läsningen
4 Mos 21:4-9
(Den som ser på ormen skall bli vid liv)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Israels barn bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda havet till för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: »Varför har ni fört oss upp ur Egypten, så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi får.« Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa bet folket. Och mycket folk i Israel blev dödat. Då kom folket till Mose och sade: »Vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss.« Och Mose bad för folket. Då sade Herren till Mose: »Gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som har blivit ormbiten se på den, så skall han bli vid liv.« Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit biten av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 102:2-3, 16-21 (R. 2)

R.
Herre, låt mitt rop komma inför dig.

Herre, hör min bön,
och låt mitt rop komma inför dig.
Dölj inte ditt ansikte, när jag är i nöd,
hör mig när jag ropar, skynda att svara mig. R.

Då skall hedningarna frukta Herrens namn
och alla jordens konungar din härlighet,
när en gång Herren har byggt upp Sion
och uppenbarat sig i sin härlighet,
när han har vänt sig till de utblottades bön
och upphört att förakta deras rop. R.

Må detta tecknas upp för kommande släkten,
så att det folk som skapas kan lova Herren:
Han har blickat ned från sin heliga höjd,
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,
för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. R.

Lovsång

Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;
alla som finner honom får det eviga livet.

Evangelium
Joh 8:21-30
(När ni har upphöjt Människosonen
skall ni förstå att jag är den jag är)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni skall dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.« Judarna sade då: »Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger att vi inte kan komma dit han går?« Han sade till dem: »Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, skall ni dö i era synder.« De frågade: »Vem är du då?« Jesus svarade: »Varför talar jag alls till er? Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för. Men han som har sänt mig talar sanning, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen.« De förstod inte att han talade till dem om Fadern. Och Jesus sade: »När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.« När han sade detta, kom många till tro på honom.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter