Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Mars 2018

TiOnToFr
1torsdag i 2 fasteveckan

2fredag i 2 fasteveckan

3lördag i 2 fasteveckan

4Tredje söndagen i fastan
Kasimir

5måndag i 3 fasteveckan

6tisdag i 3 fasteveckan

7onsdag i 3 fasteveckan
Perpetua och Felicitas martyrer

8torsdag i 3 fasteveckan
Johannes av Gud ordensman

9fredag i 3 fasteveckan
Francesca Romana ordenskvinna

10lördag i 3 fasteveckan

11Fjärde söndagen i fastan

12måndag i 4 fasteveckan

13tisdag i 4 fasteveckan

14onsdag i 4 fasteveckan

15torsdag i 4 fasteveckan

16fredag i 4 fasteveckan

17lördag i 4 fasteveckan
Patrick biskop Irlands apostel

18Femte söndagen i fastan
Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare

19Josef Jungfru Marias Brudgum
Josef Jungfru Marias Brudgum

20tisdag i 5 fasteveckan

21onsdag i 5 fasteveckan

22torsdag i 5 fasteveckan

23fredag i 5 fasteveckan
Toribio av Mongrovejo biskop

24lördag i 5 fasteveckan

25Palmsöndagen
Jungfru Marie Bebådelsedag

26måndag i stilla veckan

27tisdag i stilla veckan

28onsdag i stilla veckan

29Skärtorsdag

30Långfredag

31PåskaftonLiturgiska texter
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

Dagens bön:

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl.


Läsningar: 3 Mos 19:1-2,11-18, Ps 19, Matt 25:31-46

Dagens Evangelium: Matt 25:31-46

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: 'Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.' Då kommer de rättfärdiga att fråga: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?' Kungen skall svara dem: 'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ Sedan skall han säga till dem som står till vänster: 'Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.' Då kommer också de att fråga: 'Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?' Då skall han svara dem: 'Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.' Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv."

Andra liturgiska texter