Kalender - liturgi
December 2019

TiOnToFr
1Första söndagen i advent

21 måndag i advent

31 tisdag i advent
Francisco Xavier präst

41 onsdag i advent
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare

51 torsdag i advent

61 fredag i advent
Nicolaus av Myra biskop

71 lördag i advent
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare

8Andra söndagen i advent
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

9Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
Juan Diego Cuahtlatoatzin

102 tisdag i advent

112 onsdag i advent
Damasus I påve

122 torsdag i advent
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

132 fredag i advent
Lucia jungfru och martyr

142 lördag i advent
Johannes av Korset präst och kyrkolärare

15Tredje söndagen i advent

163 måndag i advent

173 tisdag i advent
17 december

183 onsdag i advent
18 december

193 torsdag i advent
19 december

203 fredag i advent
20 december

213 lördag i advent
Petrus Canisius präst och kyrkolärare

22Fjärde söndagen i advent
22 december

234 måndag i advent
Johannes av Kety präst

24Julenatt
Julenatt

25Juledag
Juledag

26Annandag Jul - Stefanos den första martyren
Annandag Jul - Stefanos den första martyren

27fredag efter jul
Johannes apostel och evangelist

28lördag efter jul
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer

29Den Heliga Familjen
Femte dagen i Juloktaven
(Thomas Becket biskop och martyr - kan ihågkommas)

30måndag efter jul
30 december

31tisdag efter julLiturgiska texter


Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'

Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru

Helgon: Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru
Margareta. Född i Ungern 1046, där hennes far då vistades i landsflykt. Gifte sig med Malcolm III av Skottland, med vilken hon fick åtta barn. Framstod som ett föredöme både som mor och som drottning, främjade undervisning och kultur Dog i Edinburgh 1093. Gertrud. Född i Eisleben 1256, inträdde redan som flicka i cisterciensklostret i Helfta. Där ägnade hon sig med stor iver åt studier, särskilt i litteratur och filosofi. Räknas som en av Tysklands största mystiker. Hennes skrifter utmärks av kärlek till liturgin och andakten till Jesu hjärta. Dog den 17 november 1301


Dagens bön:

Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder till kropp eller själ, i frihet göra det goda som du har berett åt oss.

eller
Gud, vår Fader, du gav den heliga Margareta en särskild kärlek till de fattiga och små. Låt oss på hennes förbön utstråla din kärlek bland alla som vi möter på vår väg.


Läsningar: Vish 18:14-16,19:6-9, Ps 105, Luk 18:1-8

Första läsningen
Vish 18:14–16; 19:6–9
(En framkomlig väg höjde sig ur Röda havet)


Läsning ur Vishetens bok.
När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp, svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned till det land som skulle förödas, en hotfull krigare med din obönhörliga befallnings skarpa svärd. Där han stannade spred han död överallt, han stod på jorden och nådde ända till himlen.
Hela skapelsens väsen omformades än en gång från grunden i lydnad för dina befallningar, för att dina tjänare skulle bevaras oskadda. Man fick se hur ett moln täckte lägret och hur torr mark steg upp där det nyss var vatten; en framkomlig väg höjde sig ur Röda havet, en grönskande slätt ur det vilda vågsvallet. Där gick de fram, hela det folk som beskyddades av din hand och som hade fått se så märkliga tecken. De var som hästar på bete, de skuttade som lamm, och de lovsjöng dig, Herre, sin räddare.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 105:2–3, 36–37, 42–43 (R. 5a)

R.
Tänk på de underbara gärningar Herren har gjort.

Sjung och spela till Herrens ära,
förkunna alla hans under.
Var stolta över hans heliga namn,
må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. R.

Han slog allt förstfött i deras land,
förstlingen av deras kraft.
Så förde han ut sitt folk med silver och guld,
och i hans stammar fanns ingen som stapplade. R.

Han tänkte på sitt heliga ord
och på Abraham, sin tjänare.
Så förde han ut sitt folk med fröjd,
sina utvalda under jubel. R.

Halleluja
Jfr 2 Thess 2:14

Gud har kallat oss genom evangeliet,
för att vi skall vinna Jesu Kristi härlighet.

Evangelium
Luk 18:1–8
(Gud skall låta sina utvalda få sin rätt
när de ropar till honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: »I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’ » Och Herren sade: »Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter