Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
November 2017

TiOnToFr


Liturgiska texter

 PDF fil

Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen


Inledning:Dagens bön:

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son...

Läsningar: Jer 31:31-34 Ps 110, Mark 14:22-25

Första läsningen
Jer 31:31–34
(Jag skall sluta ett nytt förbund med dem och deras synd skall jag inte längre komma ihåg)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren.
Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ’Lär känna Herren’, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.”
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (671)
Ps 110:1b–e, 2, 3

R.
Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd.

Herren sade till min hérre: *
Sätt dig på min högra sída,
till dess jag lagt dina fíender *
som en pall under dina fötter. R.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Síon. *
Härska mitt bland dina fíender! R.

Hos dig finns väldet *
den dag då makten blir dín,
i helig strålglans har jag fött dig *
före morgonstjärnan, ur mitt sköte. R.

Halleluja


Fast han var Son, lärde han sig lyda genom att lida,
och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom
den som bringar evig frälsning.

Evangelium
Mark 14:22–25
(Detta är min kropp. Detta är mitt blod.)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, medan Jesus och hans lärjungar åt, tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.”
Så lyder Herrens evangelium.Förböner:

Låt oss genom Kristus utgjuta våra böner inför Gud, vår Fader, som styr allt med sin vilja och välsignar alla dem som sätter sitt hopp till honom:

1. Kristus, du är Faderns Ord, lägg de rätta orden i vår mun, när vi skall be. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Kristus, Överstepräst och livets Bröd, låt dina utvalda tjänare leva sitt prästämbetes gåva och i dig frambära sig själva som en offergåva. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Kristus, härlighetens Herre, du som alltid vädjar för oss inför Fadern, gör oss trogna i vår bön, så att det aldrig fattas arbetare i din skörd. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Kristus, vår Herre, sänd av Fadern, låt alla finna livet och vägen till Guds rike i dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Kristus, du den levande Gudens Son, som med din död besegrat döden, låt våra avlidnas död bli den yttersta offergåvan som ger dem evig glädje i din härlighet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Gud, du håller världens öden i din hand. Avlägsna varje fara, skänk oss din frid och uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter