Kalender - liturgi
Januari 2020

TiOnToFr
1Guds Mor Maria
Guds Mor Maria

2torsdag efter Nyårsdagen
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

3fredag efter Nyårsdagen
Jesu Heliga Namn

4lördag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

5Andra söndagen efter Jul
Vardag efter Nyårsdagen

6Herrens Uppenbarelse
Herrens Uppenbarelse

7tisdag efter Epifania
Raimond av Penafort präst

8onsdag efter Epifania
Vardag efter Epifania

9torsdag efter Epifania
Vardag efter Epifania

10fredag efter Epifania
Vardag efter Epifania

11lördag efter Epifania
Vardag efter Epifania

12Herrens Dop
Vardag efter Epifania

13måndag i 1 veckan 'under året'
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare

14tisdag i 1 veckan 'under året'

15onsdag i 1 veckan 'under året'

16torsdag i 1 veckan 'under året'

17fredag i 1 veckan 'under året'
Antonius abbot

18lördag i 1 veckan 'under året'
S:t Eriks domkyrkas invigning

192 söndagen 'under året'
Henrik biskop och martyr Finlands apostel

20måndag i 2 veckan 'under året'
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

21tisdag i 2 veckan 'under året'
Agnes jungfru och martyr

22onsdag i 2 veckan 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

23torsdag i 2 veckan 'under året'

24fredag i 2 veckan 'under året'
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

25lördag i 2 veckan 'under året'
Paulus omvändelse

263 söndagen 'under året'
Timotheos och Titus biskopar

27måndag i 3 veckan 'under året'
Angela Merici jungfru

28tisdag i 3 veckan 'under året'
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

29onsdag i 3 veckan 'under året'

30torsdag i 3 veckan 'under året'

31fredag i 3 veckan 'under året'
Giovanni Bosco prästLiturgiska texter


Den 14 december 2019, lördag
Johannes av Korset präst och kyrkolärare

Helgon: Johannes av Korset präst och kyrkolärare
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.


Dagens bön:

Fader, i den helige prästen Johannes visade du vad det vill säga att förneka sig själv och älska korset. Lär oss att leva som han, så att vi sedan får skåda din eviga härlighet.


Läsningar: Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13

Första läsningen
Syr 48:1–4, 9–11
(Elia skall återkomma)


Läsning ur Syraks bok.
Elia framträdde, den glödande profeten,
vars ord flammade som en fackla.
Han sände hungersnöd över folket
och blev genom sin heliga iver mångas död.
Med Herrens ord höll han himlen stängd,
och tre gånger kallade han ner eld därifrån.
Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!
Vem kan berömma sig av att vara din like?
Du fördes till himlen i en flammade stormby,
i en vagn dragen av eldhästar.
Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,
då du skall mildra vreden innan den blossar upp
och vända faderns hjärta till hans son
och återupprätta Jakobs stammar.
Saliga de som har fått se dig
men också de som har somnat in i kärlek,
ty även vi skall få leva.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 80:2ac, 3b, 15–16, 18–19 (R. 4)

R.
Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Lyssna, du Israels herde,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans,
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter till oss,
skåda ned från himlen och se på oss,
och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat,
den son som du har fostrat åt dig. R.

Håll din hand över din högra hands man,
den människoson som du har fostrat åt dig.
Då skall vi inte vika ifrån dig.
Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn. R.

Halleluja
Luk 3:4, 6

Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Matt 17:10–13
(Elia redan kommit, men de kände inte igen honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När lärjungarna gick ned från berget, frågade de Jesus: »Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?« Han svarade: »Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.« Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter