Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Augusti 2019

TiOnToFr
1torsdag i 17 veckan 'under året'
Alfonso Maria de Liguori biskop och kyrkolärare

2fredag i 17 veckan 'under året'
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Vercelli biskop

3lördag i 17 veckan 'under året'

418 söndagen 'under året'
Jean Marie Vianney präst

5måndag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

6Kristi Förklarings Dag
Kristi Förklarings Dag

7onsdag i 18 veckan 'under året'
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

8torsdag i 18 veckan 'under året'
Dominicus präst

9fredag i 18 veckan 'under året'
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron

10lördag i 18 veckan 'under året'
Laurentius diakon och martyr

1119 söndagen 'under året'
Clara jungfru

12måndag i 19 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

13tisdag i 19 veckan 'under året'
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer

14onsdag i 19 veckan 'under året'
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr

15Marias upptagning i himmelen
Marias upptagning i himmelen

16fredag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

17lördag i 19 veckan 'under året'

1820 söndagen 'under året'

19måndag i 20 veckan 'under året'
Jean Eudes präst

20tisdag i 20 veckan 'under året'
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare

21onsdag i 20 veckan 'under året'
Pius X påve

22torsdag i 20 veckan 'under året'
Jungfru Maria Drottningen

23fredag i 20 veckan 'under året'
Rosa av Lima jungfru

24lördag i 20 veckan 'under året'
Bartolomaios apostel

2521 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst

26måndag i 21 veckan 'under året'

27tisdag i 21 veckan 'under året'
Monica Augustinus mor

28onsdag i 21 veckan 'under året'
Augustinus biskop och kyrkolärare

29torsdag i 21 veckan 'under året'
Johannes döparens martyrium

30fredag i 21 veckan 'under året'

31lördag i 21 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Invitatorium
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer


(eller - black-white)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, som kröner martyrerna med härlighetens segerkrans.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Med glada sinnen bär vi fram
ett lovets offer på den dag
då Kristi gåvors segerkraft
i hans martyrer burit frukt.

Se, herdar över Herrens hjord
och hövdingar i ädel kamp,
se, himmelrikets tjänare
och världens ljus och räddare.

Med andens mod de övervann
sin skräck för mänskors grymma straff,
de bytte i en helig död
all jordens glans mot saligt ljus.

I dem bor Faderns härlighet
och Andens råd och ljuvlighet,
i dem är Sonens jubelsång
och återklang av himmelsk fröjd.

Hör våra böner, Frälsare:
Låt oss som ödmjukt tjänar dig
förenas med bekännarna
som prisar dig i himlarna. Amen.


Ant. 1 Mitt i sina kval såg Kristi martyrer himlens härlighet, och de ropade: Herre, hjälp oss.

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning, *
och rena mig från min synd.

Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat *
och gjort vad ont är i dina ögon.

Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.

Se, i synd är jag född, *
och i synd har min moder avlat mig.

Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
två mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
och utplåna alla mina skulder.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
och ta inte din heliga ande ifrån mig.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.

Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
och syndarna skall omvända sig till dig.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

Herre, öppna mina läppar, *
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta.

Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.

Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
brännoffer och heloffer, *
då skall man offra tjurar på ditt altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Mitt i sina kval såg Kristi martyrer himlens härlighet, och de ropade: Herre, hjälp oss.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Canticum
Tob 13:8-11,13-14b,15-16b
Tacksägelse för folkets befrielse
Han visade mig den heliga staden Jerusalem ... full av Guds härlighet (Upp 21:10-11)


Prisa Herren, alla utvalda, lova hans storhet. *
Fira glädjedagar och tacka honom.

Jerusalem, du heliga stad,
han skall slå dig för vad du gjort, *
men han skall också förbarma sig över de rättfärdiga

Tacka Herren, det är gott för dig, +
prisa evighetens konung, *
så skall ditt tempel med jubel byggas upp på nytt.

Måtte han låta alla de fångna få glädjas hos dig
och ge alla de olyckliga sin kärlek hos dig, *
släktled efter släktled i evighet.

Ett strålande ljus skall nå till jordens gränser, +
Många folk skall komma till dig fjärran ifrån, *
de skall komma från världens ände

för att bo nära Herren Guds heliga namn, *
de skall bära fram sina gåvor till himlens konung.

Släktled efter släktled
skall de sjunga glädjesånger i dig, *
och den utvalda stadens namn skall bestå i evighet.

Gläd dig då och jubla med de rättfärdiga, *
ty de skall alla samlas och prisa evighetens herre.

Saliga de som älskar dig, *
saliga de som gläder sig över din välgång.

Min själ skall prisa Herren, den store konungen, +
ty Jerusalem skall byggas upp på nytt *
och hans tempel för eviga tider.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Ant. 3 Alla martyrer, lova Herren i höjden.

Psalm 147B
Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru (Upp 21:9)


Jerusalem, prisa Herren, *
Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta, *
han har välsignat dina söner.

Han skaffar dina gränser fred, *
han mättar dig med bästa vete.

Han sänder ut sitt ord över jorden, *
hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull, *
rimfrost strör han ut som aska.

Han sprider hagel som smulor, *
han sänder kyla, och vattnet blir till is.

När han sänder sitt ord, då smälter det frusna, *
låter han vinden blåsa, då strömmar vattnen på nytt.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord, *
för Israel sina stadgar och bud.

Så har han inte gjort för något främmande folk, *
och hans bud, dem känner de inte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Alla martyrer, lova Herren i höjden.

Kort läsning
2 Kor 1:3-5


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus.

Responsorium

De rättfärdiga och heliga, + de skall leva i evighet.
De rättfärdiga och heliga, + de skall leva i evighet.
De får sin lön av Herren,
+ de skall leva i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
De rättfärdiga och heliga, + de skall leva i evighet.

Ant. Saliga de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull: dem hör himmelriket till.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Saliga de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull: dem hör himmelriket till.

Förbön

Låt oss lovprisa vår Frälsare Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, förebilden för alla martyrer som lidit döden för Guds ords skull, och säga:
R. Du har friköpt oss åt Gud med ditt blod.

Genom dina martyrer, som frivilligt gick i döden av trohet mot dig
— ge oss, Herre, den äkta inre friheten.
Genom dina martyrer, som bekände tron till priset av sitt eget blod
— ge oss, Herre, en ren och uthållig tro.
Genom dina martyrer, som tog på sig korset och gick i dina spår
— ge oss, Herre, nåden att bära livets prövningar.
Genom dina martyrer, som tvättade sina kläder rena i Lammets blod
— ge oss, Herre, nåden att övervinna alla köttets och världens lockelser.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, alla folks skapare och frälsare, underbart har du rotat din kyrka i Korea och låtit den växa genom dina martyrer Andreas, Paulus och deras följeslagares bekännelse till ditt namn. Hjälp oss genom deras förbön och exempel att vara dig trogna intill döden. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
Rom 12:17a,19b-20a,21


Löna inte ont med ont. Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att dricka. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Herrens nåd varar från evighet till evighet,
när man tänker på hans befallningar och gör efter dem.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du fördes bort vid tredje timmen för att korsfästas för vår och hela världens skull. Vi ber om din försoning över det som varit och ditt beskydd mot framtida hot. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
1 Joh 3:16


Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du som vid sjätte timmen, när mörkret hade världen i sitt våld, frambar dig själv på korsets altare för oss och för de många, ge oss ditt ljus så att vi når det eviga livet. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
1 Joh 4:9-11


Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Gud, vår sköld, se till oss.
Akta på din smordes ansikte.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du öppnade ditt rikes port för rövaren. Vi bekänner våra synder i fast förvissning om att också vi får vara med dig i ditt paradis. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.Vesper
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må sången stiga ren och klar
till heliga martyrers lov,
ty de har gått sin Herres väg
och delar så hans härlighet.

De drack en gång ur bägaren
som fyllts från evighetens brunn,
och strax lät Anden plåna ut
all längtan efter denna värld.

När de berövats kroppens bröd,
gav Anden liv och mättnad nog,
de närdes av ett himmelskt Ord
och levde så i överflöd.

Ej fängelse, ej fångenskap,
ej hunger tömde deras kraft,
i dödens stund lovsjungande
de övervann all världens makt.

Så följde de i Herrens spår
på livets väg mot härligt mål,
och efter bål och kors och svärd
de krönts med evig segerkrans.

Vi beder dig, o Frälsare:
förena oss som tjänar dig
vid tronen med de heliga
som lovar dig i evighet. Amen.


Ant. 1 De heligas kroppar vilar i gravens frid, och deras namn lever för evigt.

Psalm 145
Lovsång till Gud den allsmäktige
Rättfärdig är du som är och som var, du helige (Upp 16:5)


Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, *
och lova ditt namn alltid och i evighet.

Jag vill dagligen lova dig *
och prisa ditt namn alltid och i evighet.

Stor och högtlovad är Herren, *
outrannsaklig är hans storhet.

Släkte efter släkte skall prisa dina verk, *
de skall förkunna dina väldiga gärningar.

De skall tala om ditt majestät, din härliga glans, *
och dina underfulla verk skall jag begrunda.

De skall vittna om din makt,
om dina fruktansvärda gärningar, *
och dina storverk skall jag förkunna.

De skall utbreda ryktet om din stora godhet *
och jubla över din rättfärdighet.

Nådig och barmhärtig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla *
och förbarmar sig över alla sina verk.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, *
och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjunga.

De skall förkunna för människorna
dina väldiga gärningar *
och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter, *
och ditt herravälde varar från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 De heligas kroppar vilar i gravens frid, och deras namn lever för evigt.

Ant. 2 Jag såg själarna av dem som blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd.

II

Herren är trofast i alla sina ord, *
full av godhet i alla sina gärningar.

Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla, *
och han upprättar alla förnedrade.

Allas ögon väntar efter dig, *
och du ger dem deras mat i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och mättar allt levande med nåd.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom.

Han gör vad de gudfruktiga begär *
och hör deras rop och räddar dem.

Herren bevarar alla dem som älskar honom, *
men alla gudlösa skall han förinta.

Min mun skall förkunna Herrens lov,
allt som lever skall prisa hans heliga namn *
alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag såg själarna av dem som blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd.

Ant. 3 Dessa heliga har offrat sina kroppar för förbundets skull, de har tvättat sina kläder i Lammets blod.

Canticum
Upp 15:3-4

Tillbedjan


Stora och förunderliga är dina gärningar, *
Herre, allsmäktige Gud,

rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
du folkens konung.

Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
Du allena är helig.

Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
din rättfärdighet har blivit uppenbar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Dessa heliga har offrat sina kroppar för förbundets skull, de har tvättat sina kläder i Lammets blod.

Kort läsning
1 Pet 4:13-14


Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

Responsorium

Gläd er i Herren, + ni rättfärdiga, fröjda er!
Gläd er i Herren, + ni rättfärdiga, fröjda er!
Alla ni rättsinniga, jubla,
+ ni rättfärdiga, fröjda er!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gläd er i Herren, + ni rättfärdiga, fröjda er!

Ant. I himlen gläder sig de heliga som följde Kristus efter ända till döden. Av kärlek till honom gav de sitt blod, nu får de jubla med honom utan ände.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. I himlen gläder sig de heliga som följde Kristus efter ända till döden. Av kärlek till honom gav de sitt blod, nu får de jubla med honom utan ände.

Förbön

Vid den timme, då påsklammet slaktades, då martyrernas konung frambar sitt liv vid den sista måltiden och då hans kropp togs ner från korset, tackar vi honom och säger:
R. Vi prisar och tillber dig, Herre.

Vi prisar dig, Herre, du som har älskat oss ända till det yttersta, du vår Frälsare, martyrernas kraft och förebild.
Du som kallar alla botfärdiga syndare till det eviga livets lön.
Du som i dag har låtit din kyrka frambära det nya och eviga förbundets blod, utgjutet till syndernas förlåtelse.
Du som i dag har gett oss nåden att hålla ut i tron.
Du som i dag har förenat många bröder med din död.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, alla folks skapare och frälsare, underbart har du rotat din kyrka i Korea och låtit den växa genom dina martyrer Andreas, Paulus och deras följeslagares bekännelse till ditt namn. Hjälp oss genom deras förbön och exempel att vara dig trogna intill döden. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 20 september 2019, fredag
Fredag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Den sig i Herrens hand förtror
och i hans vingars skugga bor,
han säger trygg: I Gud jag
har min hjälpare och mitt försvar.

Han fruktar icke mörkrets makt,
ej världens smälek och förakt:
i nödens tid, på sorgens dag
hans glädje är Guds välbehag.

När världens väsende förgår,
förgängelsen ej honom når.
En salig fröjd, en evig frid
är slutet på hans korta strid.

Högtlovat vare Herrens namn.
Det är en trygg, en ljuvlig hamn,
i alla faror, nöd och sorg
en mäktig sköld, en säker borg.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Kort läsning
Jfr Jer 14:9

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑Läsningsgudstjänst
Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O ende Gud, Trefaldige,
som råder över allt ditt verk,
välsigna du vår psaltarsång,
vårt morgonoffer till ditt lov.

Ur vilans bädd vi reser oss,
förnyade av nattens ro,
och ropar efter läkedom
för syndakroppens alla sår.

Låt makten i din härlighet
bli uppenbar i mörkrets värld
och plåna ut all orenhet
som fläckat ned din skapelse.

Med hjärtats tro och tillförsikt
vi beder dig: Ge ljus och kraft,
att under dagens växlingar
bevara oss från svek och fall.

O gode Fader, stå oss bi,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

Din kärlek, Herre Jesu Krist,
oss väpnar mot all världens list,
den överskyler all vår brist
och återgiver vad vi mist.

Din kärlek som i döden brann,
ditt blod som från din sida rann,
din död som döden övervann
förlossning för oss alla fann.

Du kom till oss från himlen ned,
för oss ditt liv i strid framskred,
och korsets död för oss du led
att oss förvärva evig fred.

Ja, nu och alltid när oss bliv,
allt ont, o Jesus, från oss driv,
och en gång nådigt åt oss giv
en salig död, ett evigt liv. Amen.Ant. 1 Herre, dölj dig inte när jag åkallar dig.

Psalm 55:2-15,17-24
Klagan över falska vänner
Bävan och ångest kom över Jesus (Mark 14:33)

I


Lyssna, Gud, till min bön,
dölj dig inte för min åkallan, *
hör på mig och svara mig.

I min vånda är jag utan ro och måste klaga, *
vid fiendens rop, vid den gudlöses skri.

Ty de drar olycka över mig, *
de ansätter mig i vrede.

Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, *
dödens fasor har fallit över mig.

Fruktan och bävan kommer över mig, *
förfäran griper mig.

Därför tänker jag:
Ack att jag hade vingar som duvan! *
Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

Ja, långt bort skulle jag fly *
och finna härbärge i öknen.

Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt *
undan oväder och stormvind.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, dölj dig inte när jag åkallar dig.

Ant. 2 Herren skall hjälpa oss, befria och skydda oss.

II

Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. *
Ty våld och uppror ser jag i staden.

Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar, *
ondska och olycka råder där.

Där råder fördärv, *
förtryck och svek viker inte från dess torg.

Det är inte en fiende som smädar mig, *
det kunde jag bära,

det är inte min ovän som förhäver sig, *
för honom kunde jag gömma mig undan.

Nej, du gör det, du som var min jämlike, *
min vän och förtrogne,

du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, *
du som gick med mig i högtidsskaran i Guds hus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen


Ant. 2 Herren skall hjälpa oss, befria och skydda oss.

Ant. 3 Kasta din börda på Herren, han skall upphöj dig.

III

Men jag ropar till Gud. *
Herren skall hjälpa mig.

Afton och morgon och middag suckar jag och klagar, *
och han skall höra min röst.

Han befriar och skyddar mig, +
så att de inte kommer vid mig, *
dessa många som går till angrepp.

Gud skall höra min bön och besegra dem, *
han som sedan urtiden sitter på sin tron.

Ty de vill inte vända om, *
och de fruktar inte Gud.

Han bär hand på sin vän, *
han bryter Guds förbund.

Orden i hans mun är hala som smör, *
men stridslust fyller hans hjärta.

Hans ord är lenare än olja, *
men de är dragna svärd.

Kasta din börda på Herren, +
han skall låta dig stå upprätt, *
han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar.

Gud, du skall störta ner dem i gravens djup,
de blodgiriga och falska
får inte ens leva halva sitt liv, *
men jag förtröstar på dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Kasta din börda på Herren, han skall upphöj dig.

Min son, ge akt på min vishet,
böj ditt öra till mitt förstånd.

Första läsningen
Hes 16:3-19, 35-43, 59-63
Det otrogna Jerusalem


Så säger Herren, Herren till Jerusalem: Från Kanaans land härstammar du, och där är du född. Din fader var en amoré och din moder en hetitisk kvinna. Och vid din födelse gick det så till. När du föddes, skar ingen av din navelsträng, och du blev inte rentvättad med vatten, ej heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande, att han ville göra något sådant med dig eller visa dig något förbarmande, utan man kastade ut dig på öppna fältet den dag du föddes. Så ringa aktade man ditt liv.
Då gick jag förbi där du låg och fick se dig sprattla i ditt blod, och jag sade till dig: "Du skall få bli vid liv, du som ligger där i ditt blod." Ja, jag sade till dig: "Du skall få bli vid liv, du som ligger där i ditt blod. Ja, jag skall föröka dig till många tusen, som växterna är på marken." Och du sköt upp och blev stor och mycket vacker. Dina bröst hade höjt sig, och ditt hår hade växt, men du var ännu naken och blottad.
Då gick jag åter förbi där du var och fick se att din tid var inne, din älskogstid, och jag bredde min mantel över dig och täckte över din blygd. Och så gav jag dig min ed och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min.
Och jag tvättade dig med vatten och sköljde blodet av dig, och smorde dig med olja, och klädde på dig brokigt vävda kläder och satte på dig skor av tahasskinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av silke. Och jag prydde dig med smycken: jag satte armband på dina armar och en kedja om din hals, jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en härlig krona på ditt huvud. Så blev du prydd med guld och silver, och dina kläder var av fint linne, av siden och av tyg i brokig vävnad. Fint mjöl, honung och olja fick du att äta. Du blev omåttligt skön, och så blev du omsider en drottning. Och ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader som jag hade satt på dig, säger Herren, Herren.
Men du förlitade dig på din skönhet och bedrev otukt, sedan du nu hade fått sådant rykte. Du slösade din otukt på var och en som gick där fram: det skulle ju vara något för honom. Och du tog dina kläder och gjorde dig med dem brokiga offerhöjder och bedrev på dessa otukt, sådana gärningar som eljest aldrig någonsin har förekommit, ej heller mer skall göras. Och du tog dina härliga smycken, det guld och silver som jag hade gett dig, och gjorde dig så mans-bilder, med vilka du bedrev otukt. Och du tog dina brokigt vävda kläder och höljde dem i dessa, och min olja och min rökelse satte du fram för dem. Och det bröd som jag hade gett dig - ty fint mjöl, olja och honung hade jag ju låtit dig få att äta - detta satte du fram för dem till en välbehaglig lukt, ja, så långt gick det, säger Herren, Herren.
Hör därför Herrens ord, du sköka. Så säger Herren, Herren: Eftersom du har varit så frikostig med din skam och blottat din blygd i otukt med dina älskare, därför, och för alla dina vedervärdiga eländiga avgudars skull och för dina söners blods skull, dina söners, som du gav åt dessa, se, därför skall jag församla alla dina älskare, dem som du har varit till behag, ja, alla dem som du har älskat mer eller mindre. Dem skall jag församla mot dig från alla håll och blotta din blygd inför dem, så att de får se all din blygd. Och jag skall döma dig efter den lag som gäller för äktenskapsbryterskor och blodsutgjuterskor, och skall låta dig bli ett blodigt offer för min vrede och nitälskan. Och jag skall ge dig i deras hand, och de skall slå ned dina stenrösen och bryta ned dina höjdaltaren, och slita av dig kläderna och ta ifrån dig dina härliga smycken och låta dig ligga naken och blottad.
Och de skall sammankalla en församling mot dig, och man skall stena dig och hugga sönder dig med svärd, och dina hus skall man bränna upp i eld. Så skall man hålla dom över dig inför många kvinnors ögon. Och så skall jag göra slut på din otukt, och du skall inte mer kunna ge någon skökolön. Och jag skall släcka min vrede på dig, så att min nitälskan kan vika ifrån dig, och så att jag får ro och slipper att mer förtörnas. Eftersom du inte tänkte på din ungdoms dagar, utan var avog mot mig i allt detta, se, därför skall också jag låta dina gärningar komma över ditt huvud, säger Herren, Herren, för att du inte mer må lägga sådan skamlighet till alla dina andra styggelser.
Ty så säger Herren, Herren: Jag har handlat med dig efter dina gärningar, ty du hade ju föraktat eden och brutit förbundet. Men jag vill nu tänka på det förbund som jag slöt med dig i din ungdoms dagar, och upprätta med dig ett evigt förbund. Då skall du tänka tillbaka på dina vägar och skämmas, när du får ta till dig dina systrar, de större med de mindre, ty jag skall ge dem åt dig till döttrar, dock inte för din trohet i förbundet. Men jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall erfara att jag är Herren, och så skall du tänka på det och blygas, så att du av skam inte mer kan öppna din mun, då när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren.

Responsorium Jfr Jes 54:6, 8; Hes 16:60

Jag kallade dig som en övergiven kvinna. I ett ögonblick av vrede dolde jag mitt ansikte.
+ Med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din förlossare.
Jag vill nu tänka på det förbund som jag slöt med dig i din ungdoms dagar, och upprätta med dig ett evigt förbund,
+ med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din förlossare.

Andra läsningen
Ur Andreas Kim Taegons sista uppmaning till de troende.
Tron fullbordas genom kärlek och uthållighet


Älskade bröder och vänner, tänk på detta om och om igen: Gud inrättade vid tidens början himmel och jord och allt. Meditera också över varför och med vilken avsikt han har skapat just människan till sin avbild och likhet.
Om vi i denna värld, så fylld av faror och elände, inte erkänner Herren som Skaparen, då vore det ingen mening med att vi föddes och att vi är kvar i livet. Fastän vi kommer till denna världen genom Guds nåd och likaledes genom Guds nåd har tagit emot dopet och trätt in i kyrkan, blivit Herrens lärjungar och bär ett dyrbart namn, till vad tjänar blott namnet utan själva saken? Annars vore det meningslöst att vi kommit till världen och inträtt i kyrkan, ja det vore att förråda Herren och hans nåd. Bättre att inte födas än att ta emot Guds nåd och synda mot den.
Se på bonden som sår i åkern. I rätt tid plöjer han jorden, sedan gödslar han den och utan hänsyn till arbetet under solen strör han ut det dyra utsädet. När skördetiden är inne och axen är tunga, glömmer hans hjärta svetten och mödan och bultar av glädje. Om axen är tomma och inget annat återstår än halm och agnar, då kommer han ihåg sin svett och hårda möda, och ju mer arbete han har lagt ner på åkern, desto mer lämnar han den nu i träda.
På samma sätt gör Herren jorden till sin åker, oss människor till risplantor, nåden till gödsel, och genom inkarnationen och återlösningen vattnar han den med sitt blod för att vi skall växa och mogna. När på domens dag skörde-tiden är inne skall den som mognat i nåden glädja sig åt himmelriket som Guds adopterade barn. Men den som inte mognat blir en ovän, även om han tidigare var Guds adopterade barn, och efter förtjänst skall han straffas för evigt.
Kära bröder, tänk på detta: vår Herre Jesus steg ner i världen och utstod otaliga smärtor och grundade kyrkan ge-nom sitt lidande och låter den växa genom de troendes lidande. Hur mycket än denna världens makter ansätter henne och förföljer henne kan de ändå inte övervinna henne. Efter Jesu himmelsfärd har kyrkan växt överallt mitt i lidandena, från apostlarnas tid ända till våra dagar.
Under de femtio eller sextio år som gått sedan kyrkan vann insteg här i vårt Korea har de troende genomgått upprepade förföljelser, och än idag rasar förföljelsen, så att åtskilliga trosfränder - bland dem jag själv - kastats i fängelse, liksom ni härdar ut mitt i lidandet. Eftersom vi tillsammans utgör en enda kropp, hur skulle vi då undgå att bedrövas i vårt innersta? Hur kunde vi låta bli att känna den mänskliga känslan av smärta över att skiljas åt?
Men Skriften säger att Gud har omsorg om minsta hårstrå på vårt huvud, och han kan det eftersom han vet allt. Hur kan vi då uppfatta denna stora förföljelse annat än som Herrens befallning eller hans belöning eller hans straff?
Följ därför Guds vilja och kämpa av allt ert hjärta för den himmelske ledaren Jesus och besegra denna världens andemakt som redan besegrats av Kristus.
Jag besvär er att inte glömma kärleken till bröderna, utan hjälp varandra och håll ut, till dess att Herren förbarmar sig över oss och häver förföljelsen.
Här är vi tjugo, och med Guds nåd är alla hittills vid gott mod. Om någon avrättas, vädjar jag till er att inte glömma hans familj. Det är mycket jag kunde säga, men hur kan det sägas med penna och bläck? Jag slutar detta brev. Eftersom vi nu står inför striden, ber jag er att ni vandrar i tro, så att vi slutligen kan lyckönska varandra när vi kommit till himlen. Jag lämnar efter mig en kärlekens kyss till er.

Responsorium Jfr 2 Kor 6:9-10

Dessa martyrer blev Kristi vittnen. De vek inte för hotelser utan prisade sin Herre.
+ Martyrernas blod blir de kristnas utsäde.
De var misskända, men ändå erkända, de dog men ändå lever de, de hade ingenting men ägde allt.
+ Martyrernas blod blir de kristnas utsäde.

Slutbön

Gud, alla folks skapare och frälsare, underbart har du rotat din kyrka i Korea och låtit den växa genom dina martyrer Andreas, Paulus och deras följeslagares bekännelse till ditt namn. Hjälp oss genom deras förbön och exempel att vara dig trogna intill döden. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg