Kalender - breviar
Oktober 2019

TiOnToFr
1tisdag i 26 veckan 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

2onsdag i 26 veckan 'under året'
Skyddsänglarna

3torsdag i 26 veckan 'under året'

4fredag i 26 veckan 'under året'
Franciscus av Assisi

5lördag i 26 veckan 'under året'

627 söndagen 'under året'
Bruno, präst

7Birgitta av Vadstena
Birgitta av Vadstena

8tisdag i 27 veckan 'under året'
Vår Fru av Rosenkransen

9onsdag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10torsdag i 27 veckan 'under året'

11fredag i 27 veckan 'under året'
Johannes XXIII påve

12lördag i 27 veckan 'under året'

1328 söndagen 'under året'

14måndag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

15tisdag i 28 veckan 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

16onsdag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17torsdag i 28 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

18fredag i 28 veckan 'under året'
Lukas evangelist

19lördag i 28 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

2029 söndagen 'under året'

21måndag i 29 veckan 'under året'

22tisdag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve

23onsdag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24torsdag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

25fredag i 29 veckan 'under året'

26lördag i 29 veckan 'under året'

2730 söndagen 'under året'

28måndag i 30 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

29tisdag i 30 veckan 'under året'

30onsdag i 30 veckan 'under året'

31torsdag i 30 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Barmhärtighetens store Gud,
all världens Skapare och ljus,
Treenige, bevara du
ditt goda verk från undergång.

Tag, Herre, i din nåd emot
vår suckan och vårt hjärtas sång,
och låt oss i din härlighet
få glädjas, rena från all skuld.

Bränn bort all ondska, varje svek
med lågan i din kärleks eld,
och håll oss alltid vakande
i väntan på din återkomst.

Se, innan dagen ännu grytt
tillbeder vi ditt majestät.
O att du ville mätta oss
med evigt liv hos dig en gång.

Giv oss, o Fader, nåd därtill,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

O Jesu, styr min vandring så
att jag dig efterfölja må
och här på denna pilgrimsstig
går till mitt rätta hem hos dig.

O du som själv barmhärtig är,
barmhärtighet mig också lär.
Du som är sanningen förvisst,
lär mig att fly all lögn, all list.

Ditt ok är ljuvt, din börda lätt,
din väg är sanning, nåd och rätt.
O Jesu, lär mig följa dig
och bliva din evinnerlig.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Herren kallar på himmel och jord, för att döma sitt folk.

Psalm 50
Den sanna fromheten
Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (jfr Matt 5:17)

I


Gud, Herren Gud, talar och kallar hela jorden, *
ända från öster till väster.

Från Sion, det fullkomligt sköna, *
träder Gud fram i glans.

Vår Gud kommer, han skall inte tiga, +
framför honom går förtärande eld, *
kring honom stormar det häftigt.

Han kallar på himlen därovan och på jorden, *
ty han vill hålla dom över sitt folk:

"Samla inför mig mina fromma, *
som sluter förbund med mig vid offer."

Himlarna förkunnar att han är rättfärdig, *
att Gud är den som skipar rätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren kallar på himmel och jord, för att döma sitt folk.

Ant. 2 Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig.

II

"Hör, mitt folk, jag vill tala, +
Israel, jag vill ställa dig till svars. *
Jag är Gud, din Gud.

Jag vill inte straffa dig för dina offer, *
dina brännoffer har jag alltid inför mig.

Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus *
eller bockar ur dina fållor,

ty mina är alla skogens djur, *
boskapen på de tusende bergen.

Jag känner alla fåglar i skyn, *
jag vet vad som rör sig på marken.

Om jag hungrade, behövde jag inte säga det, *
ty min är jorden och allt som finns på den.

Skulle jag då äta kött från tjurar *
eller dricka blod från bockar?

Nej, offra lovets offer åt Gud, *
och infria dina löften till den Högste.

Åkalla mig i nöden, *
så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig.

Ant. 3 Den som offrar lovets offer, han ärar mig.

III

Men till den gudlöse säger Gud:
"Hur kan du tala om mina stadgar *
och föra mitt förbund på tungan,

du som hatar tuktan *
och vänder ryggen åt mina ord?

Om du ser en tjuv, så håller du med honom, *
med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

Din mun talar onda, elaka ord, *
och din tunga smider ränker.

Du förtalar din broder, *
du anklagar din moders son!

Så gör du, och jag tiger, *
och nu tror du att jag är som du.

Nej, jag vill ställa fram det för dina ögon, *
och jag vill straffa dig.

Ni som glömmer Gud, lägg märke till detta, *
så att jag inte sliter sönder er utan räddning:

Den som offrar lovets offer, han ärar mig, *
och den som ger akt på sin väg,
honom skall jag låta se min frälsning."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Den som offrar lovets offer, han ärar mig.

Vi har ständigt bett för er
att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja.

Första läsningen
Dan 12:1-13
Ändens tid


"På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän, och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits, allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta, som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen skall vakna upp, somliga till evigt liv, och somliga till vanära och evig skam. De förståndiga skall då lysa, som himlafästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och evinnerligen. Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid. Många kommer att rannsaka den, och insikten skall så växa till." När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand, och en på dess andra strand. Och en av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?" Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. Och jag hörde detta, men förstod det inte, och jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, ty dessa ord skall förbli gömda och förseglade intill ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall 1 290 dagar förgå. Säll är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. Men gå du fram mot ändens tid. Sedan du har vilat, skall du uppstå till din del, vid dagarnas slut."

Responsorium Jfr Luk 20:35a, 36, 38

De som befinns värdiga att uppstå från de döda är inte längre underkastade döden.
+ De är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå.
Gud är inte en gud för döda, utan för levande, ty för honom är alla levande.
+ De är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå.

Andra läsningen
Ur Hippolytos kommentar till Daniels bok.
Uppståndelsen från de döda


Detta är vad som enligt Daniel kommer att hända, men han tillägger: Många av dem som sover i mullen skall vakna upp, somliga till evigt liv, och somliga till vanära och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlafästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och evinnerligen. Vilka är de som sover i mullen, om inte de människors kroppar, som skall stå upp sedan de har återfunnit sina själar. Vissa återfår sina kroppar, som är rena och klart lysande, för att uppstå till livet, andra skall uppstå till domen då himlavalvet brister. Ty den helige Paulus har sagt: Han skall räddas, men som ur eld. Och i evangeliet säger Herren också: Då skall de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Han säger att dessa skall uppstå till livet som har trott på det sanna livet och som har sina namn skrivna i livets bok, men att de andra skall uppstå till vanära och evig skam, som har fäst sig vid antikrist som Jesaja profeterar när han säger: Det är som med en mantel som sölats i blod och inte kan bli ren. På samma sätt skall du inte bli ren, ty du har ödelagt mitt land och du har dödat mitt folk. Du skall inte leva till evig tid, du avkomma av ogärningsmän. Förbered dina barn på att dödas för fädernas missgärningars skull, ty de skall inte stå upp och besitta min jord.

Responsorium Dan 12:3; Upp 2:10; Sak 14:5b

De förståndiga skall då lysa som himlafästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och evinnerligen.
+ Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.
+ Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.

Slutbön

Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder till kropp och själ, i frihet göra det goda som du har berett åt oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru


(eller - black-white)


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss höra Guds röst, så att vi får komma in i hans vila.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, himlen rodnar, mörkret flyr,
på jorden gryr en dag på nytt,
och ljuset bryter fram med kraft;
låt ondskan vika för dess makt.

Må nattens oro lämna oss,
från själen lyftas skuldens ok,
må frestelser och dunkla hot
ej mera bringa oss på fall.

Så skall vår bävan bli förbytt
i glädje, ty en dag skall gry,
den sista, då gudomligt ljus
skall strömma ut från Herrens hus.

Gud Fadern vare tack och lov,
och ära ske hans ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trofasthet,

till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.

Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
jag vill jubla över dina händers verk.

Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!

En oförnuftig människa kan inte inse det, *
en dåre kan inte förstå det:

Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,

så sker det till deras eviga fördärv. *
Men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.

Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.

Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
du gjuter frisk olja över mitt huvud.

Med lust får jag se ner på mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, *
som en ceder på Libanon växer han till.

Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.

Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
de frodas och grönskar.

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig. *
Han är min klippa, i honom finns ingen orätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd.

Ant. 2 Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
eller:
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Canticum
Hes 36:24-28
Herren ger sitt folk nytt liv
De skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem (Upp 21:3)


Jag skall hämta er från folken
och samla er från alla länder *
och föra er till ert land.

Jag skall gjuta rent vatten över er,
så att ni blir rena, *
jag skall rena er från all er orenhet
och från alla era falska gudar.

Jag skall skänka er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma in i er, *
jag skall ta bort hjärtat av sten ur er kropp
och ge er ett hjärta av kött.

Jag skall låta min ande komma in i er
och göra så att ni följer mina stadgar *
och håller mina bud och handlar efter dem.

Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. *
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
eller:
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Ant. 3 Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop
har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender; *
dina ovänner och vedersakare förstummas.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,

vad är då en människa, att du tänker på henne, *
eller en människoson, att du tar dig an honom?

Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk, *
allting lade du under hans fötter:

alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
allt som vandrar havens vägar.

Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig.

Kort läsning
2 Pet 3:13-15a


Efter Herrens löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning.

Responsorium

Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig.
Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig.
Min tunga skall förkunna din rättfärdighet,
+ jag vill lovsjunga dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig.

Ant. Herre, styr våra fötter in på fredens väg.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, styr våra fötter in på fredens väg.

Förbön

Låt oss tillbe Gud, som gett liv och hopp åt världen genom Kristus. Vi vänder oss till honom och säger:
R. Herre, hör vår bön.

Fader, som är upphov till allt, du ger oss denna nya dag
- lär oss att leva med Kristus till din ära.
Låt Anden som du gjutit i vårt hjärta stanna kvar hos oss
- med trons, hoppets och kärlekens gåvor.
Låt oss ha vårt hjärtas skatt i himlen
- så att vi utan tvekan svarar när du kallar oss.
Ryck oss undan den Ondes list och lockelser
- så att vi inte stöter foten mot någon sten.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig när morgonen gryr att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Gud, vår Fader, du gav den heliga Margareta en särskild kärlek till de fattiga och små. Låt oss på hennes förbön utstråla din kärlek bland alla som vi möter på vår väg. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Må din hand vara mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.

Psalm 119:XXI (161-168)

Herre, låt mitt rop komma inför ditt ansikte, *
ge mig förstånd efter ditt ord.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
rädda mig efter ditt löfte.

Mina läppar må flöda över av lov, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min tunga må sjunga om ditt ord, *
ty alla dina bud är rätta.

Må din hand vara mig till hjälp, *
ty jag har utvalt dina befallningar.

Herre, jag längtar efter din frälsning, *
och din lag är min lust.

Låt mig leva, så skall jag lova dig, *
och låt dina lagar hjälpa mig.

Om jag går vilse, +
så sök efter mig som efter ett förlorat får. *
Jag är din tjänare. Jag glömmer inte dina bud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Må din hand vara mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.


Ant. 2 Gud, din tron står för tid och evighet.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människor, +
ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
ja, Gud har välsignat dig för evigt.

Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.

Drag ut och vinn seger! +
Försvara sanning och rätt! *
Din högra hand skall göra underbara gärningar.

Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Gud, din tron står för tid och evighet, *
ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Gud, din tron står för tid och evighet.


Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, redo som en brud som är smyckad för sin man.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.

Under glädje och fröjd förs de fram, *
de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.

Ditt namn vill jag göra prisat
bland alla kommande släkten, *
ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Kort läsning
Dan 6:27b-28a


Vår Gud är den levande Guden, som förblir evinnerligen, och hans rike är sådant att det inte kan förstöras, och hans välde består intill änden. Han är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden.

Bli stilla och besinna att jag är Gud,
upphöjd över folken, upphöjd över jorden.

Slutbön

Herre, himmelske Fader, ge Andens ljus åt oss som tillber dig, och låt oss undgå ondskans makt och ha vår glädje i att ständigt prisa dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Må din hand vara mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.

Psalm 119:XXI (161-168)

Herre, låt mitt rop komma inför ditt ansikte, *
ge mig förstånd efter ditt ord.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
rädda mig efter ditt löfte.

Mina läppar må flöda över av lov, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min tunga må sjunga om ditt ord, *
ty alla dina bud är rätta.

Må din hand vara mig till hjälp, *
ty jag har utvalt dina befallningar.

Herre, jag längtar efter din frälsning, *
och din lag är min lust.

Låt mig leva, så skall jag lova dig, *
och låt dina lagar hjälpa mig.

Om jag går vilse, +
så sök efter mig som efter ett förlorat får. *
Jag är din tjänare. Jag glömmer inte dina bud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Må din hand vara mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.


Ant. 2 Gud, din tron står för tid och evighet.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människor, +
ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
ja, Gud har välsignat dig för evigt.

Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.

Drag ut och vinn seger! +
Försvara sanning och rätt! *
Din högra hand skall göra underbara gärningar.

Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Gud, din tron står för tid och evighet, *
ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Gud, din tron står för tid och evighet.


Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, redo som en brud som är smyckad för sin man.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.

Under glädje och fröjd förs de fram, *
de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.

Ditt namn vill jag göra prisat
bland alla kommande släkten, *
ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Kort läsning
Rom 15:5-7


Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

Herren har behag till sitt folk,
han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Slutbön

Herre, du vars kärlek brinner med en evig låga, lär oss att älska dig och så bli ljus och värme för vår nästa. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 16 november 2019, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Må din hand vara mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.

Psalm 119:XXI (161-168)

Herre, låt mitt rop komma inför ditt ansikte, *
ge mig förstånd efter ditt ord.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
rädda mig efter ditt löfte.

Mina läppar må flöda över av lov, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min tunga må sjunga om ditt ord, *
ty alla dina bud är rätta.

Må din hand vara mig till hjälp, *
ty jag har utvalt dina befallningar.

Herre, jag längtar efter din frälsning, *
och din lag är min lust.

Låt mig leva, så skall jag lova dig, *
och låt dina lagar hjälpa mig.

Om jag går vilse, +
så sök efter mig som efter ett förlorat får. *
Jag är din tjänare. Jag glömmer inte dina bud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Må din hand vara mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.


Ant. 2 Gud, din tron står för tid och evighet.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människor, +
ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
ja, Gud har välsignat dig för evigt.

Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.

Drag ut och vinn seger! +
Försvara sanning och rätt! *
Din högra hand skall göra underbara gärningar.

Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Gud, din tron står för tid och evighet, *
ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Gud, din tron står för tid och evighet.


Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, redo som en brud som är smyckad för sin man.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.

Under glädje och fröjd förs de fram, *
de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.

Ditt namn vill jag göra prisat
bland alla kommande släkten, *
ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Kort läsning
Fil 4:8,9b


Mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Då skall fridens Gud vara med er.

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,
och prisa ditt namn alltid och i evighet.

Slutbön

Hör oss, Herre, och skänk oss fullkomlig frid, så att vi är öppna för dig alla dagar av vårt liv och på den heliga jungfrun Marias förbön når fram till vårt mål hos dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.Vesper
Den 16 november 2019, lördag
33 söndagen 'under året'


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Du glädjens Ljus, du återsken
     av den himmelske Faderns eviga,
     saliga härlighet, Jesus Kristus!

När solen sänker sig och aftonglöden brinner
vi kommer för att prisa Fader, Son och helig Ande. R.

I varje tid, i alla evigheter
dig vare tack och lov från allt som är och lever. R.

O Kriste, o Guds Son, som skänker liv i överflöd,
dig vare lov, dig prisar alla världar. R.

eller:

Evige Fader, dig sitt lov förklara
himmel och jord och alla väsens skara.
Tryggt är i dina vingars skugga vara.
Din är all ära.

Frälsare, Konung, du bar smärtans krona,
gav så dig själv att oss i domen skona
och, i din kärlek, allt med Gud försona.
Din är all ära.

Helige Ande, från förgängligheten
leder du oss i tron till härligheten.
Skänk oss för evigt livet, saligheten.
Din är all ära.

Vig våra läppar, helga du vår tunga
till att din makt, Treenige, besjunga.
Samla ditt folk i lovsång: gamla, unga.
Din är all ära. Amen.


Ant. 1 Som ett rökoffer må min bön stiga upp inför dig, o Gud.

Psalm 141:1-9
Bön i farans stund
Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner (Upp 8:4)


Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, *
lyssna till min röst då jag nu ropar till dig.

Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer, *
mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

Sätt, o Herre, en vakt för min mun, *
bevaka mina läppars dörr.

Låt inte mitt hjärta vika av till något ont, *
till att öva gudlösa gärningar.

Jag vill inte sitta tillsammans med män som gör orätt *
av deras läckerheter vill jag inte äta.

Må den rättfärdige slå mig, *
må den trogne straffa mig,

om jag mottar de gudlösas olja på mitt huvud. *
Mot deras ondska är bönen mitt vapen.

De skall utlämnas åt sin domare,
han som är min klippa, *
och erfara att mina ord är honom till behag.

Som när jorden ligger vänd och upplöjd *
skall deras ben ligga utspridda vid dödsrikets rand.

Till dig, Herre, ser mina ögon, *
till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte!

Bevara mig för de snaror som de lägger ut på min väg *
och för ogärningsmännens giller.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Som ett rökoffer må min bön stiga upp inför dig, o Gud.

Ant. 2 Du är min tillflykt, min del i de levandes land.

Psalm 142
Du är min tillflykt
Allt detta gick i uppfyllelse i Herren i lidandets stund (Hilarius)


Jag höjer min röst och ropar till Herren, *
jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, *
jag lägger fram min nöd inför honom.

När min ande försmäktar, *
är du den som känner min stig.

På den väg där jag skall gå *
har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se: *
där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig, *
ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till dig, Herre,
jag säger: Du är min tillflykt, *
min del i de levandes land.

Lyssna till mitt rop, *
jag är förnedrad och i nöd,

rädda mig från dem som förföljer mig, *
ty de är mig för starka.

För ut mig ur fängelset, *
så att jag får prisa ditt namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, *
när du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Du är min tillflykt, min del i de levandes land.

Ant. 3 Jesus Kristus är Herre.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.

Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,

för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna *
att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jesus Kristus är Herre.

Kort läsning
Rom 11:33-36


Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Responsorium

Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Herre, otaliga är dina verk! Med vishet har du gjort dem alla.
+ Din är äran i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.

Ant. Rätt blev skipad åt den Högstes heliga, och tiden var inne för de heliga att ta riket i besittning.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Rätt blev skipad åt den Högstes heliga, och tiden var inne för de heliga att ta riket i besittning.

Förbön

Låt oss lyfta våra hjärtan upp till den ende Guden, Fadern och Sonen och den helige Ande:
R. Var oss nära, Herre.

Helige Herre, allsmäktige Fader, låt rätten råda på vår jord
- och ditt folk njuta varaktig fred.
Led alla människor in i ditt rike
- och den fullkomliga frälsningen.
Låt äkta makar leva i din frid och efter din vilja
- så att deras kärlek mognar och består.
Gör gott, o Herre, mot dem som gjort oss gott
- och skänk dem evigt liv.
Ta vård om dem som ryckts bort av hat och krig
- och ge dem himmelrikets frid.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det vara vår högsta lycka att älska och tillbe dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 16 november 2019
Lördag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vareFadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Tag i din nåd vår bön emot,
Allsmäktige, för Sonens skull,
som råder i all evighet
med dig i Andens enighet. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,

du som i trångmål skaffar mig rum, *
var mig nådig och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?

Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
Herren hör när jag ropar till honom.

Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.

Offra rätta offer, *
och förtrösta på Herren.

Många säger: "Vem ger oss lycka?"  *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

Du ger mig glädje i hjärtat, *
större än andras, när de får säd och vin i överflöd.

I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.

Lyft era händer upp mot templet *
och välsigna Herren.

Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
 Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg