Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

569. Vad är karakteristiskt för den muntliga bönen?
Den muntliga bönen förbinder kroppen med hjärtats inre bön. Också den bön som kommer ur hjärtats allra innersta skulle aldrig helt kunna försumma den muntliga bönen. I varje fall bör denna stiga upp ur personlig tro. Med Fader vår har Jesus lärt oss en fullkomlig formulering av muntlig bön.

570. Vad är meditation?
Meditation är eftertanke i bön, som framför allt utgår från Guds ord i Bibeln. Den sätter insikten, fantasin, känslan och längtan i rörelse för att fördjupa vår tro, omvända vårt hjärta och stärka vår vilja att följa Kristus. Den är en förberedande etapp mot kärleksföreningen med Kristus.

571. Vad är kontemplativ bön?
Kontemplativ bön är en enkel blick på Gud i tystnad och kärlek. Den är en Guds gåva, ett ögonblick av ren tro, under vilket den bedjande söker Kristus, ger sig hän åt Faderns kärleksfulla vilja och samlar sig under påverkan av Anden. Den heliga Teresa av Avila beskriver den som en intim vänskapsförbindelse, “varvid man ofta helt ensam talar med den Gud av vilken man vet sig vara älskad”.


B

#     ¤     +