Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

357. Vilket sammanhang har det kristna moraliska livet med tron på sakramenten?
Det som trosbekännelsen uttalar förmedlar sakramenten. Ja, med dessa tar de troende emot Kristi nåd och den Helige Andes gåvor, som sätter dem i stånd till att leva det nya livet som Guds söner och döttrar i Kristus, som tas emot i tro.


B

#     ¤     +