Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

218. Vad är liturgin?
Liturgin är firandet av Kristi mysterium, framför allt av hans påskmysterium. I liturgin utövar Jesus Kristus sitt prästerliga ämbete och under tecken framträder och förverkligas människors helgelse och av Kristi mystiska kropp, det vill säga av huvudet och lemmarna, firas den offentliga gudstjänst som människan som skapad varelse är skyldig Gud.

219. Vilken plats intar liturgin i kyrkans liv?
Liturgin, den främsta heliga handlingen, utgör höjdpunkten mot vilken kyrkans aktivitet är riktad och samtidigt källan från vilken hennes livskraft strömmar fram. Genom liturgin fortsätter Kristus i sin kyrka, med henne och genom henne, vår återlösnings verk.

220. Vad sker i den sakramentala frälsningsordningen?
Den sakramentala frälsningsordningen har som uppgift att förmedla frukterna av Kristi återlösning genom firandet av kyrkans sakrament, allra mest genom eukaristin, “till dess han kommer” (1 Kor 11:26).


B

#     ¤     +