St. Nikolai katolska församling
Ystad
2024-07-20 - 2024-08-192024-07-20
Thorlak biskop Islands skyddspatron
lördag
Mik 2:1-5, Ps 10, Matt 12:14-21
Biskop av Skalholt, bekännare, död 1193. Han prästvigdes som ung, studerade i Paris och Lincoln och blev abbot i augustinorden på Island, 1174 biskop. Stred mot stormännens omoral. Hans reliker skrinlades den 20 juli 1198.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2024-07-21
16 söndagen 'under året'
söndag
Jer 23:1-6, Ps 23, Ef 2:13-18, Mark 6:30-34
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2024-07-22
Maria från Magdala
måndag
Höga V 3:1-4a, Ps 63, Joh 20:1-2,11-18
Hörde till Jesu följeslagare, var med vid hans död och fick tidigt på påskdagsmorgonen såsom den första se den Uppståndne. Vördnaden för henne spreds särskilt under 1100-talet i västkyrkan. I traditionen har Maria ofta sammanställts och ibland förväxlats med synderskan i Simons hus (Luk 7) och den Maria som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12).
kl. 18.00 - Mässa

2024-07-23
tisdag i 16 veckan 'under året'
tisdag
Mik 7:14-15,18-20, Ps 85, Matt 12:46-50
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag
Mariavall: Johannes Cassianas präst

Det stora svenska helgonet dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas (söndagen efter) den 7 oktober.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2024-07-24
onsdag i 16 veckan 'under året'
onsdag
Jer 1:1,4-10, Ps 71, Matt 13:1-9
Charbel Makhluf präst
Född i byn Biqa´ Kafra i Libanon 1828. Inträdde i de libanesiska maroniternas orden och antog där namnet Charbel. Efter sin prästvigning sökte han sig till ensamheten, och i strävan efter större helgelse lämnade han klostret i Annaia, levde i öknen i yttersta försakelse och tjänade Gud med fastor och böner. Avled 24 december år 1898.
kl. 12.00 - Mässa

2024-07-25
Jakob apostel
torsdag
2 Kor 4:7-15, Ps 126, Matt 20:20-28
Son till Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna fick tillsammans med Petrus vara med på förklaringsberget och i Getsemane. Dödades på order av Herodes Agrippa omkr. år 42. Han vördas särskilt i Santiago di Compostela.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2024-07-26
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar
fredag
Jer 3:14-17, Ps Jer 31:10-13, Matt 13:18-23
Enligt en tradition redan från andra århundradet hette jungfru Marias föräldrar Joakim och Anna och föddes Maria efter lång ofruktsamhet. Från 500-talet vördades Anna i den östliga kyrkan, från 900-talet i den västliga. Joakim upptogs i kalendariet först på 1500-talet.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2024-07-27
Marta, Maria och Lasaros
lördag
1 Joh 4:7-16, Ps 34, Joh 11:19-27
Marta, Maria och Lasaros var syskon. De tog emot Herren i sitt hem: Marta betjänade honom omsorgsfullt, Maria tog hängivet till sig hans ord, och med sina böner utverkade de att brodern Lasaros uppväcktes från de döda.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2024-07-28
17 söndagen 'under året'
söndag
2 Kung 4:42-22, Ps 145, Ef 4:1-6, Joh 6:1-15
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2024-07-29
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon
måndag
Jer 13:1-11, Ps 5 Mos 32:18-21, Matt 13:31-35
Olav Haraldsson kristnade Norge och stupade vid Stiklastad år 1030. Han vördades mycket även i Sverige under medeltiden. I konsten känns han igen dels på kungakronan, dels på odjuret (en symbol för hedendomen) som han trampar under sin fot.
kl. 18.00 - Mässa

2024-07-30
tisdag i 17 veckan 'under året'
tisdag
Jer 14:17-22, Ps 79, Matt 13:36-43
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare
Torde ha levat på 1100-talet och avbildas med änkedok, svärd och bok. Enligt legenden hade hon fått kristen uppfostran, gifte sig och fick flera barn. Hon skall ha dödats som hämnd för att en svärson slagits ihjäl av några tjänare, underverk vid hennes döda kropp bevisade hennes oskuld.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2024-07-31
Ignatius av Loyola präst
onsdag
Jer 15:10,16-21, Ps 59, Matt 13:44-46
Baskisk adelsman, född 1491. Efter att ha tjänstgjort vid hovet och i armén omvändes han och studerade teologi i Paris. Där grundade han 1534 med några vänner Jesu sällskap, för vilket han sammanställde sitt meditationsprogram Andliga övningar. Som ledare för jesuitorden gjorde I. en betydande insats för kyrkan i en kritisk tid. Dog i Rom 1556.
kl. 12.00 - Mässa

2024-08-01
Alfonso Maria de Liguori biskop och kyrkolärare
torsdag
Jer 18:1-6, Ps 146, Matt 13:47-53
Född i Neapel 1696, studerade juridik och sedan teologi och blev präst. Grundade en kvinnlig kontemplativ orden och en manlig kongregation med predikan och själavård som uppgift (redernptorister). Mycket framstående som predikant och moralteolog. 1762 blev han biskop av Sant' Agata dei Goti i nuv. Avellino. Fick på egen begäran avsked och drog sig tillbaka till ett av honom grundat kloster nära Neapel. Dog 1787.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2024-08-02
fredag i 17 veckan 'under året'
fredag
Jer 26:1-9, Ps 69, Matt 13:54-58
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Verceli biskop, Pierre-Julien Eymard präst
Katarina. Ulf Gudmarssons och Birgittas dotter, enligt uppgift mycket vacker. Kom 1350 till Rom och stannade där till moderns död 1373. Bidrog verksamt till birgittinordens stadfästelse och ledde klostret i Vadstena utan att formellt vara nunna eller insatt till abbedissa. Död i Vadstena den 24 mars 1381, skrinlades den l augusti 1489.

Eusebius född på Sardinien i början av 300-talet. Blev präst i Rom och 354 biskop av Vercelli vid Milano. Flitig predikant, grundade kommuniteter i sitt stift. Drevs i landsflykt av kejsar Constantius p.g.a. envist motstånd mot arianerna, som han fortsatte att bekämpa även efter hemkomsten. Dog år 371. Den förste biskop i västkyrkan som införde vita communis för präster.

Petrus. Född i La Mure i Frankrike 1811. Efter sin prästvigning arbetade han några år i själavården och inträdde därefter i Marie Sällskap. Han var en framstående förkunnare av den heliga eukaristin och grundade kongregationer för män och kvinnor i syfte att sprida den eukaristiska tillbedjan. För att främja vördnaden för eukaristin bland människor av alla slag startade och ledde han flera olika rörelser. Död 1 augusti 1868 i sin hemstad.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.45 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

2024-08-03
lördag i 17 veckan 'under året'
lördag
Jer 26:11-16,24, Ps 69, Matt 14:1-12
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2024-08-04
18 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 16:2-4,12-15, Ps 78, Ef 4:17,20b-24, Joh 6:24-35
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2024-08-05
måndag i 18 veckan 'under året'
måndag
Jer 28:1-17, Ps 119, Matt 14:13-21
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore
Vid konciliet i Efesos 431 proklamerades jungfru Maria som Guds moder. Påven Sixtus III lät 432—440 uppföra en basilika till hennes ära på Esquilinen i Rom. Den blev sedan kallad Santa Maria Maggiore. Detta är den äldsta Mariakyrkan i västerlandet.
Ingen mässa

2024-08-06
Kristi Förklarings Dag
tisdag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 97, 2 Pet 1:16-19, Mark 9:2-10
Ingen mässa

2024-08-07
onsdag i 18 veckan 'under året'
onsdag
Jer 31:1-7, Ps 31, Matt 15:21-28
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst
Sixtus blev påve 257. Han greps i enlighet med ett påbud av kejsar Valmanus, enligt traditionen då han firade liturgin i Calixtuskatakomben, och dödades tillsammans med fyra diakoner den 6 augusti. Han är gravsatt i samma katakomb. Cajetanus född i Vicenza 1480. Studerade juridik i Padua. Blev präst i Rom och ägnade sig samtidigt åt arbete bland stadens fattiga tillsammans med en grupp präster och lekmän. Lämnade så småningom sin höga prästerliga befattning för att ägna sig helt åt denna tjänst och åt kyrkligt reformarbete inom den nygrundade teatinorden. Dog i Neapel 1547.
Ingen mässa

2024-08-08
Dominicus präst
torsdag
Jer 31:31-34, Ps 51, Matt 16:13-23
Född i Spanien omkr. 1170. Fick på en resa till Danmark kallelsen till ett fattigt liv som predikant. Predikade mot albigenserna, en kättersk riktning som sökte förverkliga absolut fattigdom, men insåg att kyrkan måste föregå med gott exempel I detta syfte grundade han Predikarnas orden (dominikanorden) med huvudvikten på studier, kontemplation och ett apostoliskt levnadssätt: contemplare et contemplata aliis tradere ("betrakta och lämna vidare det man betraktat titt andra"). Dog den 6 augusti 1221.
Ingen mässa

2024-08-09
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron
fredag
Höga V 8:6-7, Ps 148 Luk 9:23-26
Edith Stein föddes i en praktiserande judisk familj i Wroclaw (Breslau) i dåvarande Tyskland 1891. 1922 mottog hon dopet. Under stora svårigheter genom trycket av den begynnande nazipropagandan undervisade hon i filosofi vid universitetet i Freiburg. Inträdde hos karmeliterna i Köln och fick namnet Teresa Benedicta av Korset. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. Hon deporterades till förintelselägret Oswiecim (Auschwitz) nära Kraków i Polen och sändes omedelbart till gaskammaren, sannolikt 9 augusti.
Ingen mässa

2024-08-10
Laurentius diakon och martyr
lördag
2 Kor ):6-10, Ps 112, Joh 12:24-26
Romersk ärkediakon som dog martyrdöden under Valerianus förföljelse fyra dagar efter påven Sixtus II (se 7 aug.). Ansvarig för kyrkans ekonomi och karitativa verksamhet. Över hans grav lät Konstantin den store uppföra en basilika. Hans kult spreds redan under 300-talet.
Ingen mässa

2024-08-11
19 söndagen 'under året'
söndag
1 Kung 19:4-8, Ps 34, Ef 4:30-5:2, Joh 6:41-51
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2024-08-12
måndag i 19 veckan 'under året'
måndag
Hes 1:2-5,24-28c, Ps 148, Matt 17:22-27
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Född i Dijon i Frankrike 1572. Gifte sig med en adelsman, med vilken hon fick sex barn. Efter makens död ställde hon sig under andlig ledning av François de Sates och grundade med hans hjälp Marie besöks orden. Hon ägnade sig med iver åt att tjäna de sjuka och fattiga, men levde också ett liv i kontemplation. Dog 1641.
Ingen mässa

2024-08-13
tisdag i 19 veckan 'under året'
tisdag
Hes 2:8-3:4, Ps 119, Matt 18:1-5,10,12-14
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer
Pontianus blev biskop i Rom 231. Kejsar Maximinus deporterade år 235 honom och den lärde och självständige presbytern Hippolytos till gruvarbete på Sardinien, Där avsade sig P. sitt ämbete och dog, graven finns i Calixtuskatakomben. Även Hippolytos dog på Sardinien.
Ingen mässa

2024-08-14
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr
onsdag
Hes 9:1-7,10:18-22, Ps 113, Matt 18:15-20
Född 1894 i Polen, inträdde som ung i konventualfranciskanernas orden. Grundade sällskapet Militia Mariae Immaculatae, som spreds bl.a. till Japan, l koncentrationslägret Auschwitz erbjöd han sitt liv i stället för en flerbarnsfar och dog efter att ha uppmuntrat sina medfångar den 14 augusti 1941.
Ingen mässa

2024-08-15
Marias upptagning i himmelen
torsdag
Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, Ps 45, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56
Ingen mässa

2024-08-16
fredag i 19 veckan 'under året'
fredag
Hes 16:1-5,60,63, Ps Jes 12:2-3,4,5-6, Matt 19:3-12
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 1038
Ingen mässa

2024-08-17
lördag i 19 veckan 'under året'
lördag
Hes 18:1-10,13b,30-32, Ps 51, Matt 19:13-15
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2024-08-18
20 söndagen 'under året'
söndag
Ords 9:1-6, Ps 34, Ef 5:15-20, Joh 6:51-58
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2024-08-19
måndag i 20 veckan 'under året'
måndag
Hes 24:15-24, Ps 5 Mos 32:18-21, Matt 19:16-22
Jean Eudes präst
Föddes i stiftet Séez i Frankrike 1601. Var under flera år församlingspräst, framstående särskilt som predikant. Grundade kongregationer för att förbättra prästutbildningen och verkade för att utbreda vördnaden för Jesu och Marias hjärtan. Död 1680.
kl. 18.00 - Mässa

2024-08-20
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
tisdag
Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2024-08-21
Pius X påve
onsdag
Hes 34:1-11, Ps 23, Matt 20:1-16
Född nära Venedig 1835. Uträttade ett stort pastoralt arbete som biskop av Mantua och patriark av Venedig. Valdes till påve 1903 och tog som sitt valspråk Instaurare omnia in Christo ("att sammanfatta allting i Kristus"). Verkade för liturgisk förnyelse och för ett flitigare mottagande av kommunionen och förnyade den kanoniska lagen. Dog den 20 augusti 1914.
kl. 12.00 - Mässa

2024-08-22
Jungfru Maria Drottningen
torsdag
Jes 9:2-7, Ps 113, Luk 1:26-38
Instiftades 1954 av Pius XII för att hedra Herrens ödmjuka tjänarinna, som upphöjts högre än någon annan skapad varelse (Luk l :52) och nu regerar med Kristus, närmast honom på hans högra sida (jfr Ef 1:20, 2:6, Ps 45:10).
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2024-08-23
fredag i 20 veckan 'under året'
fredag
Hes 37:1-14, Ps 107, Matt 22:34-40
Rosa av Lima jungfru
Född i Lima i Peru 1586. Levde som dominikantertiär ett tillbakadraget liv under kroppsliga och själsliga lidanden. Dog 1617.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2024-08-24
Bartolomaios apostel
lördag
Upp 21:9b-14, Ps 145, Joh 1:45-51
Frän Kana, fördes av Filippos till Jesus. Enligt traditionen skall han ha förkunnat i Indien och där ha blivit martyr.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2024-08-25
21 söndagen 'under året'
söndag
Jos 24:1-2a,15-17,18b, Ps 34, Ef 5:21-32, Joh 6:60-69
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2024-08-26
måndag i 21 veckan 'under året'
måndag
2 Thess 1:1-5,11-12, Ps 96, Matt 23:13-22
kl. 18.00 - Mässa

2024-08-27
Monica Augustinus mor
tisdag
2 Thes 2:1-3a,13-17, Ps 98, Matt 23:23-26
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2024-08-28
Augustinus biskop och kyrkolärare
onsdag
2 Thess 3:6-10,16-18, Ps 128, Matt 23:27-32
Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.
kl. 12.00 - Mässa