St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-05-19 - 2022-06-182022-05-19
torsdag i 5 påskveckan
torsdag
Apg 15:7-21, Ps 96, Joh 15:9-11
Johannes I påve och martyr
Född i Toscana, valdes till påve 523. Som ombud för kung Theoderik begav han sig till kejsar Justinus i Konstantinopel. På hemresan tillfångatogs han av kungen, som var missnöjd med utfallet av beskickningen. Han fördes till Ravenna, där han dog 526. Firas enligt det allmänna kalendariet den 18 maj.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-05-20
fredag i 5 påskveckan
fredag
Apg 15:22-31, Ps 57, Joh 15:12-17
Bernardino av Siena präst
Franciskan, en av medeltidens största folkpredikanter, som genomkorsade Italien under många resor och med sina predikningar utbredde vördnaden för Jesu namn. Han engagerade sig också för ett bättre teologiskt studium inom sin egen orden, skrev själv flera teologiska arbeten och bidrog tillfred mellan de två fiendepartierna i dåtidens Italien. Tog starka intryck av magister Mathias av Linköping, den heliga Birgittas biktfader. Föddes i Toscana 1380, dog 1444.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-05-21
lördag i 5 påskveckan
lördag
Apg 16:1-10, Ps 100, Joh 15:18-21
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Eugene de Mazenod föddes 1782 i Aix-en-Provence i en adlig familj. Hans familj flydde från Frankrike under franska revolutionen. Han tillbringade ungdomsåren i Italien. 20 år gammal återvände han till Frankrike och blev prästvigd 1811 i Amiens. 1816 grundade han kongregationen: Den obefläckade Jungfru Marias oblatmissionärer. Från 1837 och fram till sin död 1861 var han biskop av Marseille. Han saligförklarades den 19 oktober 1975 av den dåvarande påven Paulus VI och helgonförklarades den 3 December 1995 av påven Johannes Paulus II.
Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.
Hemming av Åbo Född i Bälinge utanför Uppsala i slutet av 1200-talet, valdes enhälligt till biskop av Åbo 1338. På sin tid den resligaste gestalten i det svenska episkopatet, en god organisatör, from herde, uppskattad av den heliga Birgitta. Hans skrinläggning (beatificering) ägde rum 1514.
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-05-22
Sjätte Påsksöndagen
söndag
Apg 15:1-2,22-29, Ps 67, Upp 21:10-14,22-24a, Joh 14:23-29
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-05-23
måndag i 6 påskveckan
måndag
Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a
kl. 18.00 - Mässa

2022-05-24
tisdag i 6 påskveckan
tisdag
Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-11
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-05-25
onsdag i 6 påskveckan
onsdag
Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-15
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru
Beda föddes i närheten av klostret Wearmouth i norra England år 673. Utbildades av den lärde Benedict Biscop, blev munk och präst. Författade ett stort antal bibelkommentarer, där han förde traditionen från kyrkofäderna, särskilt Augustinus, vidare. Skrev en engelsk kyrkohistoria, som är källan till en stor del av vår kunskap om Englands äldsta historia. Dog år 735. Gregorius VII hette egentligen Hildebrand och föddes i Toscana omkr. år 1028. Efter studier i Rom blev han munk. Han deltog i många beskickningar för att hjälpa påvarna i arbetet på kyrkans förnyelse. 1073 blev han själv påve under namnet Gregorius VII och hävdade som ingen före honom kyrkans oberoende, vilket motarbetades blå. av kejsar Henrik IV. Han dog landsflyktig i Salerno år 1085. Maria de Pazzi, född i Florens 1566, karmelit, förde ett liv fyllt av bön och umbäranden. Bad ivrigt för kyrkans förnyelse. Mystiker, benådad med profetians ande. Medsystrarna tecknade ner hennes ord om vägen till fullkomningen. Död 1607.
kl. 12.00 - Mässa

2022-05-26
Kristi Himmelsfärdsdag
torsdag
Apg 1:1-11, Ps 47, Heb 9:24-28,10:19-23, Luk 24:46-53
kl. 11.00 - Mässa

2022-05-27
fredag i 6 påskveckan
fredag
Apg 18:9-18, Ps 47, Joh 16:20-23a
Augustinus av Canterbury biskop
Augustinus var munk i Rom när han sändes iväg av påven Gregorius den store för att utbreda tron i England. ("Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!") 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert, Han ordnade det kyrkliga livet och omvände många till tron. Död 604 eller 605.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-05-28
lördag i 6 påskveckan
lördag
Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-05-29
Sjunde Påsksöndagen
söndag
Apg 7:55-60, Ps 97, Upp 22:12-14,16-17,20, Joh 17:20-26
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-05-30
måndag i 7 påskveckan
måndag
Apg 19:1-8, Ps 68, Joh 16:29-33
kl. 18.00 - Mässa på polska

2022-05-31
Jungfru Marias besök
tisdag
Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-06-01
Justinus martyr
onsdag
Apg 20:28-38, Ps 68, Joh 17:11b-19
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.
kl. 12.00 - Mässa

2022-06-02
torsdag i 7 påskveckan
torsdag
Apg 22:30,23:6-11, Ps 16, Joh 17:20-26
Marcellinus och Petrus martyrer
Påven Damasus berättar om deras martyrium (omkr. 305), som han fått kunskap om genom deras egen bödel. De halshöggs i en lund, varefter kropparna gravsattes i kyrkogården Ad duas lauros, där en basilika sedan kom att uppföras över deras grav. De nämns i den romerska kanonbönen.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-06-03
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
fredag
Apg 25:13-21, Ps 103, Joh 21:15-19
Under åren 1885-1887 dödades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Några av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dessa var C. L. och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.40 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

2022-06-04
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
lördag
Apg 28:1620,30-31, Ps 11, Joh 21:20-25
Elisabeth Hesselblad föddes 4 juni 1870 av lutherska föräldrar i Fåglavik i Västergötland. Hon utvandrade till USA vid 18 års ålder och upptogs 1902 i katolska kyrkan. Hennes önskan att bli läkare omöjliggjordes av sjukdom. Hon fick 1906 påvligt tillstånd att bära birgittindräkten och grundade en reformerad gren av orden (godkänd 1920) med kloster i Europa, Indien och USA. Hon avled 1957 och saligförklarades av Johannes Paulus II år 2000.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-06-05
Pingstdagen
söndag
Apg 2:1-11, Ps 104, Rom 8:8-17, Joh 14:15-16,23b-26
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-06-06
Jungfru Maria, kyrkans moder
måndag
1 Mos 3:9-15, 20, Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7, Joh 19:25–34

kl. 18.00 - Mässa på polska

2022-06-07
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-37
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-06-08
onsdag i 7 veckan 'under året'
onsdag
Jak 4:13-17, Ps 49, Mark 9:38-40
kl. 12.00 - Mässa

2022-06-09
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
torsdag
Jes 6:1-4,8 Ps 23, Joh 17:1-2,9,14-26
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-06-10
fredag i 7 veckan 'under året'
fredag
Jak 5:9-12, Ps 103, Mark 10:1-12
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-06-11
Barnabas apostel
lördag
Apg 11:21b-26,13:1-3, Ps 98 Matt 10:7-13
Var levit från Cypern och tillhörde den första församlingen i Jerusalem. Förkunnade i Antiochia och följde Paulus på hans första resa. Deltog i apostlamötet år 49. Skall ha dött på Cypern.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-06-12
Heliga Trefaldighets dag
söndag
Ords 8:22-31, Ps 8, Rom 5:1-5, Joh 16:12-15
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-06-13
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
måndag
1 Kung 21:1-16, Ps 5, Matt 5:38-42
Föddes i Lissabon mot slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika men kom i stället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Hade stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Utsågs av Franciscus att som den förste i orden undervisa medbröderna i teologi. Han dog i Padua år 1231.
kl. 18.00 - Mässa

2022-06-14
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 21:17-29, Ps 51, Matt 5:43-48
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-06-15
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 2:1,6-14, Ps 31, Matt 6:1-6,16-18
kl. 12.00 - Mässa

2022-06-16
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
Syr 48:1-14, Ps 97, Matt 6:7-15
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-06-17
fredag i 11 veckan 'under året'
fredag
2 Kung 11:1-4,9-18,20, Ps 132, Matt 6:19-23
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-06-18
lördag i 11 veckan 'under året'
lördag
2 Krön 24:17-25, Ps 89, Matt 6:24-34
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-06-19
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
1 Mos 14:18-20, Ps 110, 1 Kor 11:23-26, Luk 9:11b-17
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-06-20
måndag i 12 veckan 'under året'
måndag
2 Kung 17:5-8,13-15a,18, Ps 60, Matt 7:1-5
kl. 18.00 - Mässa på polska

2022-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
tisdag
2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36, Ps 48, Matt 7:6,12-14
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-06-22
onsdag i 12 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 22:8-13,23:1-3, Ps 119, Matt 7:15-20
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.
kl. 12.00 - Mässa

2022-06-23
torsdag i 12 veckan 'under året'
torsdag
2 Kung 24:8-17, Ps 79, Matt 7:21-29
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-06-24
Jesu Hjärtas Dag
fredag
Hes 34:11-16, Ps 23, Rom 5:5b-11, Luk 15:3-7
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-06-25
Johannes Döparens födelse
lördag
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-06-26
13 söndagen 'under året'
söndag
1 Kung 19:16b,19-21, Ps 16, Gal 5:1,13-18, Luk 9:51-62
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-06-27
måndag i 13 veckan 'under året'
måndag
Am 2:6-10,13-16, Ps 50, Matt 8:18-22
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
Föddes år 370. Efterträdde sin morbror som biskop och patriark i Alexandria 412. Bekämpade Nestorius och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431, som fastslog Marias titel Theotokos (Guds moder). Dog år 444.
kl. 18.00 - Mässa