St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-08-08 - 2022-09-072022-08-08
Dominicus präst
måndag
Hes 1:2-5,24-28c, Ps 148, Matt 17:22-27
Född i Spanien omkr. 1170. Fick på en resa till Danmark kallelsen till ett fattigt liv som predikant. Predikade mot albigenserna, en kättersk riktning som sökte förverkliga absolut fattigdom, men insåg att kyrkan måste föregå med gott exempel I detta syfte grundade han Predikarnas orden (dominikanorden) med huvudvikten på studier, kontemplation och ett apostoliskt levnadssätt: contemplare et contemplata aliis tradere ("betrakta och lämna vidare det man betraktat titt andra"). Dog den 6 augusti 1221.
Ingen mässa

2022-08-09
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron
tisdag
Höga V 8:6-7, Ps 148 Luk 9:23-26
Edith Stein föddes i en praktiserande judisk familj i Wroclaw (Breslau) i dåvarande Tyskland 1891. 1922 mottog hon dopet. Under stora svårigheter genom trycket av den begynnande nazipropagandan undervisade hon i filosofi vid universitetet i Freiburg. Inträdde hos karmeliterna i Köln och fick namnet Teresa Benedicta av Korset. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. Hon deporterades till förintelselägret Oswiecim (Auschwitz) nära Kraków i Polen och sändes omedelbart till gaskammaren, sannolikt 9 augusti.
Ingen mässa

2022-08-10
Laurentius diakon och martyr
onsdag
2 Kor ):6-10, Ps 112, Joh 12:24-26
Romersk ärkediakon som dog martyrdöden under Valerianus förföljelse fyra dagar efter påven Sixtus II (se 7 aug.). Ansvarig för kyrkans ekonomi och karitativa verksamhet. Över hans grav lät Konstantin den store uppföra en basilika. Hans kult spreds redan under 300-talet.
Ingen mässa

2022-08-11
Clara jungfru
torsdag
Hes 12:1-12, Ps 78, Matt 18:21-19:1
Född i Assisi 1193. Franciscus inspirerade henne att grunda ett konvent i hans anda. Hennes liv präglades av sträng fattigdom och kärlekens gärningar. Dog år 1253.
Ingen mässa

2022-08-12
fredag i 19 veckan 'under året'
fredag
Hes 16:1-5,60,63, Ps Jes 12:2-3,4,5-6, Matt 19:3-12
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Född i Dijon i Frankrike 1572. Gifte sig med en adelsman, med vilken hon fick sex barn. Efter makens död ställde hon sig under andlig ledning av François de Sates och grundade med hans hjälp Marie besöks orden. Hon ägnade sig med iver åt att tjäna de sjuka och fattiga, men levde också ett liv i kontemplation. Dog 1641.
Ingen mässa

2022-08-13
lördag i 19 veckan 'under året'
lördag
Hes 18:1-10,13b,30-32, Ps 51, Matt 19:13-15
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer
Pontianus blev biskop i Rom 231. Kejsar Maximinus deporterade år 235 honom och den lärde och självständige presbytern Hippolytos till gruvarbete på Sardinien, Där avsade sig P. sitt ämbete och dog, graven finns i Calixtuskatakomben. Även Hippolytos dog på Sardinien.
Ingen mässa

2022-08-14
20 söndagen 'under året'
söndag
Jer 38:4-6,8-10, Ps 40, Heb 12:1-4, Luk 12:49-53
kl. 14.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2022-08-15
Marias upptagning i himmelen
måndag
Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, Ps 45, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56
Ingen mässa

2022-08-16
tisdag i 20 veckan 'under året'
tisdag
Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 1038
Ingen mässa

2022-08-17
onsdag i 20 veckan 'under året'
onsdag
Hes 34:1-11, Ps 23, Matt 20:1-16
Ingen mässa

2022-08-18
torsdag i 20 veckan 'under året'
torsdag
Hes 36:23-28, Ps 51, Matt 22:1-14
Ingen mässa

2022-08-19
fredag i 20 veckan 'under året'
fredag
Hes 37:1-14, Ps 107, Matt 22:34-40
Jean Eudes präst
Föddes i stiftet Séez i Frankrike 1601. Var under flera år församlingspräst, framstående särskilt som predikant. Grundade kongregationer för att förbättra prästutbildningen och verkade för att utbreda vördnaden för Jesu och Marias hjärtan. Död 1680.
Ingen mässa

2022-08-20
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
lördag
Hes 43:1-7a, Ps 85, Matt 23:1-12
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-08-21
21 söndagen 'under året'
söndag
Jes 66:18-21, Ps 117, Heb 12:5-7,11-13, Luk 13:22-30
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-08-22
Jungfru Maria Drottningen
måndag
Jes 9:2-7, Ps 113, Luk 1:26-38
Instiftades 1954 av Pius XII för att hedra Herrens ödmjuka tjänarinna, som upphöjts högre än någon annan skapad varelse (Luk l :52) och nu regerar med Kristus, närmast honom på hans högra sida (jfr Ef 1:20, 2:6, Ps 45:10).
kl. 18.00 - Mässa

2022-08-23
tisdag i 21 veckan 'under året'
tisdag
2 Thes 2:1-3a,13-17, Ps 98, Matt 23:23-26
Rosa av Lima jungfru
Född i Lima i Peru 1586. Levde som dominikantertiär ett tillbakadraget liv under kroppsliga och själsliga lidanden. Dog 1617.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-08-24
Bartolomaios apostel
onsdag
Upp 21:9b-14, Ps 145, Joh 1:45-51
Frän Kana, fördes av Filippos till Jesus. Enligt traditionen skall han ha förkunnat i Indien och där ha blivit martyr.
kl. 12.00 - Mässa

2022-08-25
torsdag i 21 veckan 'under året'
torsdag
1 Kor 1:1-9, Ps 145, Matt 24:42-51
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst
Ludvig född 1214, blev konung av Frankrike vid 22 års ålder (Ludvig IV). I hans äktenskap föddes elva barn. En duglig regent, som också var from och tänkte på sina undersåtars andliga behov. Dog i Karthago under ett korståg 1270. Josef av Calasanz, från Aragonien, född 1557. Verkade först som präst i sitt hemland, men begav sig sedan till Rom där han öppnade skolor för medellösa barn. Led svära motgångar i sitt arbete, något som han bar med jämnmod. Dog i Rom 1648.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-08-26
fredag i 21 veckan 'under året'
fredag
1 Kor 1:17-25, Ps 33, Matt 25:1-13
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-08-27
Monica Augustinus mor
lördag
1 Kor 1:26-31, Ps 33, Matt 25:14-30
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2022-08-28
22 söndagen 'under året'
söndag
Syr 3:17-18,20,28-29, Ps 68, Heb 12:18-19,22-24a, Luk 14:7-14
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2022-08-29
Johannes döparens martyrium
måndag
Jer 1:17-19, Ps 71, Mark 6:17-29
Johannes döparens stora högtidsdag är hans födelsedag (24 juni), men från 5/600-talen ägnas också en dag åt minnet av hur han avrättades på Herodes order och Herodias önskan.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2022-08-30
tisdag i 22 veckan 'under året'
tisdag
1 Kor 2:10b-16, Ps 145, Luk 4:31-37
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-08-31
onsdag i 22 veckan 'under året'
onsdag
1 Kor 3:1-9, Ps 119, Luk 4:38-44
kl. 12.00 - Mässa