St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-08-10 - 2020-09-092020-08-10
Laurentius diakon och martyr
måndag
2 Kor ):6-10, Ps 112, Joh 12:24-26
Romersk ärkediakon som dog martyrdöden under Valerianus förföljelse fyra dagar efter påven Sixtus II (se 7 aug.). Ansvarig för kyrkans ekonomi och karitativa verksamhet. Över hans grav lät Konstantin den store uppföra en basilika. Hans kult spreds redan under 300-talet.
Ingen mässa

2020-08-11
Clara jungfru
tisdag
Hes 2:8-3:4, Ps 119, Matt 18:1-5,10,12-14
Född i Assisi 1193. Franciscus inspirerade henne att grunda ett konvent i hans anda. Hennes liv präglades av sträng fattigdom och kärlekens gärningar. Dog år 1253.
Ingen mässa

2020-08-12
onsdag i 19 veckan 'under året'
onsdag
Hes 9:1-7;10:18-22, Ps 113, Matt 18:15-20
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Född i Dijon i Frankrike 1572. Gifte sig med en adelsman, med vilken hon fick sex barn. Efter makens död ställde hon sig under andlig ledning av François de Sates och grundade med hans hjälp Marie besöks orden. Hon ägnade sig med iver åt att tjäna de sjuka och fattiga, men levde också ett liv i kontemplation. Dog 1641.
kl. 12.00 - Mässa

2020-08-13
torsdag i 19 veckan 'under året'
torsdag
Hes 12:1-12, Ps 78, Matt 18:21-19:1
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer
Pontianus blev biskop i Rom 231. Kejsar Maximinus deporterade år 235 honom och den lärde och självständige presbytern Hippolytos till gruvarbete på Sardinien, Där avsade sig P. sitt ämbete och dog; graven finns i Calixtuskatakomben. Även Hippolytos dog på Sardinien.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-08-14
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr
fredag
Hes 16:1-5,60,63, Ps Jes 12:2-3,4,5-6, Matt 19:3-12
Född 1894 i Polen, inträdde som ung i konventualfranciskanernas orden. Grundade sällskapet Militia Mariae Immaculatae, som spreds bl.a. till Japan, l koncentrationslägret Auschwitz erbjöd han sitt liv i stället för en flerbarnsfar och dog efter att ha uppmuntrat sina medfångar den 14 augusti 1941.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-08-15
Marias upptagning i himmelen
lördag
Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-08-16
20 söndagen 'under året'
söndag
Jes 56:1,6-7, Rom 11:13-15,29-32, Matt 15:21-28
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-08-17
måndag i 20 veckan 'under året'
måndag
Hes 24:15-24, Ps 5 Mos 32:18-21, Matt 19:16-22
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-08-18
tisdag i 20 veckan 'under året'
tisdag
Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-08-19
onsdag i 20 veckan 'under året'
onsdag
Hes 34:1-11, Ps 23, Matt 20:1-16
Jean Eudes präst
Föddes i stiftet Séez i Frankrike 1601. Var under flera år församlingspräst, framstående särskilt som predikant. Grundade kongregationer för att förbättra prästutbildningen och verkade för att utbreda vördnaden för Jesu och Marias hjärtan. Död 1680.
kl. 12.00 - Mässa

2020-08-20
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
torsdag
Hes 36:23-28, Ps 51, Matt 22:1-14
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2020-08-21
Pius X påve
fredag
Hes 37:1-14, Ps 107, Matt 22:34-40
Född nära Venedig 1835. Uträttade ett stort pastoralt arbete som biskop av Mantua och patriark av Venedig. Valdes till påve 1903 och tog som sitt valspråk Instaurare omnia in Christo ("att sammanfatta allting i Kristus"). Verkade för liturgisk förnyelse och för ett flitigare mottagande av kommunionen och förnyade den kanoniska lagen. Dog den 20 augusti 1914.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-08-22
Jungfru Maria Drottningen
lördag
Jes 9:2-7, Ps 113, Luk 1:26-38
Instiftades 1954 av Pius XII för att hedra Herrens ödmjuka tjänarinna, som upphöjts högre än någon annan skapad varelse (Luk l :52) och nu regerar med Kristus, närmast honom på hans högra sida (jfr Ef 1:20; 2:6; Ps 45:10).
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-08-23
21 söndagen 'under året'
söndag
Jes 22:19-23, Rom 11:33-36, Matt 16:13-20
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-08-24
Bartolomaios apostel
måndag
Upp 21:9b-14, Ps 145, Joh 1:45-51
Frän Kana, fördes av Filippos till Jesus. Enligt traditionen skall han ha förkunnat i Indien och där ha blivit martyr.
kl. 18.00 - Mässa

2020-08-25
tisdag i 21 veckan 'under året'
tisdag
2 Thes 2:1-3a,13-17, Ps 98, Matt 23:23-26
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst
Ludvig född 1214, blev konung av Frankrike vid 22 års ålder (Ludvig IV). I hans äktenskap föddes elva barn. En duglig regent, som också var from och tänkte på sina undersåtars andliga behov. Dog i Karthago under ett korståg 1270. Josef av Calasanz, från Aragonien, född 1557. Verkade först som präst i sitt hemland, men begav sig sedan till Rom där han öppnade skolor för medellösa barn. Led svära motgångar i sitt arbete, något som han bar med jämnmod. Dog i Rom 1648.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-08-26
onsdag i 21 veckan 'under året'
onsdag
2 Thess 3:6-10,16-18, Ps 128, Matt 23:27-32
kl. 12.00 - Mässa

2020-08-27
Monica Augustinus mor
torsdag
1 Kor 1:1-9, Ps 145, Matt 24:42-51
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-08-28
Augustinus biskop och kyrkolärare
fredag
1 Kor 1:17-25, Ps 33, Matt 25:1-13
Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-08-29
Johannes döparens martyrium
lördag
Jer 1:17-19, Ps 71, Mark 6:17-29
Johannes döparens stora högtidsdag är hans födelsedag (24 juni), men från 5/600-talen ägnas också en dag åt minnet av hur han avrättades på Herodes order och Herodias önskan.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-08-30
22 söndagen 'under året'
söndag
Jer 20:7-9, Rom 12:1-2, Matt 16:21-27
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-08-31
måndag i 22 veckan 'under året'
måndag
1 Kor 2:1-5, Ps 119, Luk 4:16-30
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-09-01
tisdag i 22 veckan 'under året'
tisdag
1 Kor 2:10b-16, Ps 145, Luk 4:31-37
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-09-02
onsdag i 22 veckan 'under året'
onsdag
1 Kor 3:1-9, Ps 119, Luk 4:38-44
Herrens törnekrona
Ett officium om Kristi Törnekrona författades av den salige Brynolf, biskop av Skara, sedan han mottagit en tagg av Herrens törnekrona genom den norske kungen 1304. Törnekronan firades högtidligt i Skarastiftet under medeltiden den 2 september. Dagen påminner om hur Frälsaren hånades, bespottades, törnekröntes och berövades sin mänskliga värdighet av soldaterna och kan firas som böndag för alla psykiskt lidande människor.
kl. 12.00 - Mässa

2020-09-03
Gregorius den store påve och kyrkolärare
torsdag
1 Kor 3:18-23, Ps 24, Luk 5:1-11
Föddes i Rom. omkr. 540. Efter att ha gjort karriär som ämbetsman och blivit stadsprefekt i Rom blev han munk och vigdes till diakon. Under några år var han påvligt sändebud i Konstantinopel. Den 3 september 590 blev han påve och verkade under fjorton år, då han blå. gjorde energiska insatser för att organisera kyrkolivet och sände munkar att missionera bland germaner och angelsaxare. Skrev bibelkommentarer och skrifter med praktiskt, pastoralt syfte, som tillhör den latinska kyrkans mest betydelsefulla andliga och teologiska litteratur. Dog den 12 mars 604.
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2020-09-04
fredag i 22 veckan 'under året'
fredag
1 Kor 4:1-5, Ps 37, Luk 5:33-39
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2020-09-05
lördag i 22 veckan 'under året'
lördag
1 Kor 4:6b-15, Ps 145, Luk 6:1-5
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-09-06
23 söndagen 'under året'
söndag
Hes 33:7-9, Rom 13:8-10, Matt 18:15-20
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-09-07
måndag i 23 veckan 'under året'
måndag
1 Kor 5:1-8, Ps 5, Luk 6:6-11
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-09-08
Jungfru Marias födelse
tisdag
Mik 5:2-4, Ps 13, Matt 1:18-23
Marias födelse firas som "frälsningens gryning" (jfr kollektbönen) sedan 51 600-talet av den bysantinska och romerska liturgin. Den har sitt ursprung i Jerusalem, som strax före år 500 fick en Marie födelses kyrka (senare kallad S:ta Annas kyrka).
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-09-09
onsdag i 23 veckan 'under året'
onsdag
1 Kor 7:25-31, Ps 45, Luk 6:20-26
Petrus Claver präst
Född i Verdú i Spanien 1580. Studerade litteratur och filosofi vid universitetet i Barcelona och inträdde därefter i Jesu Sällskap. Hörsammade kallelsen att bli missionär framför allt med hjälp av den helige Alfonso Rodriguez, dörrvakt i jesuitkollegiet på Mallorca. Prästvigd för missionen i Colombia verkade han till sin död bland de afrikanska slavarna där. Han hade avlagt ett löfte att alltid vara ”de svartas slav”. Avled med brutna krafter i Cartagena, Colombia, 8 september 1654.
kl. 12.00 - Mässa

2020-09-10
torsdag i 23 veckan 'under året'
torsdag
1 Kor 8:1b-7,11-13, Ps 139, Luk 6:27-38
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-09-11
fredag i 23 veckan 'under året'
fredag
1 Kor 9:16-19,22-27, Ps 84, Luk 6:39-42
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-09-12
lördag i 23 veckan 'under året'
lördag
1 Kor 10:14-22, Ps 116, Luk 6:43-49
Jungfru Marias heliga namn

kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-09-13
24 söndagen 'under året'
söndag
Syr 27:30-28:7, Rom 14:7-9, Matt 18:21-35
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-09-14
Det heliga korsets upphöjelse
måndag
4 Mos 21:4-9, Fil 2:6-11, Joh 3:13-17
kl. 18.00 - Mässa

2020-09-15
Jungfru Marias smärtor
tisdag
Heb 5:7-9, Ps 31, Joh 19:25-27
Dagen började firas av servitorden (se 17 febr.) på 1600-talet för att ära minnet av hur Jesu moder delade sin sons lidande och under hans kors blev vår moder: "Se din moder" (Joh 19:27).
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-09-16
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer
onsdag
1 Kor 12:31-13:13, Ps 33, Luk 7:31-35
Cornelius blev biskop av Rom i en storming tid (251-253) med yttre tryck och inre oro i kyrkan. Han blev offer för en förföljelse mot de kristna och dog som fånge. Cyprianus i Kartago, hans vän, halshöggs år 258. De båda har alltid firats gemensamt.
kl. 12.00 - Mässa

2020-09-17
torsdag i 24 veckan 'under året'
torsdag
1 Kor 15:1-11, Ps 118, Luk 7:36-50
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare
Född 1542 i Toscana. Blev jesuit i Rom, undervisade på Collegium Romanum och var en av motreformationens största teologer. Hans mest kända verk är dels ett apologetiskt arbete med titeln Kontroverser, dels en stor och en liten katekes. Blev till sist kardinal, men levde i stor frivillig fattigdom och enkelhet.
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2020-09-18
fredag i 24 veckan 'under året'
fredag
1 Kor 15:12-20, Ps 17, Luk 8:1-3
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa