St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-06-06 - 2020-07-062020-06-06
lördag i 9 veckan 'under året'
lördag
2 Tim 4:1-8, Ps 71, Mark 12:38-44
Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-06-07
Heliga Trefaldighets dag
söndag
2 Mos 34:4b-6,8-9, 2 Kor 13:11-13, Joh 3:16-18
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-06-08
måndag i 10 veckan 'under året'
måndag
1 Kung 17:1-6, Ps 121, Matt 5:1-12
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-09
tisdag i 10 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 17:7-16, Ps 4, Matt 5:13-16
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
Född i Nisibis i Mesopotamien 306 i en kristen familj. Undervisade i den teologiska skolan i Nisibis, efter 363 i Edessa. Levde som asket, men ingrep också aktivt i kyrkans liv. Var mycket produktiv som författare och har efterlämnat bibelkommentarer, men fr.a. ett stort antal hymner, ett slags predikningar i hymnisk och poetisk form, där han bl.a. vänder sig mot tidens villoläror. Denne "den heliga Andens lyra" dog år 373.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-06-10
onsdag i 10 veckan 'under året'
onsdag
1 Kung 18:20-39, Ps 16, Matt 5:17-19
kl. 12.00 - Mässa

2020-06-11
Barnabas apostel
torsdag
Apg 11:21b-26,13:1-3, Ps 98 Matt 10:7-13
Var levit från Cypern och tillhörde den första församlingen i Jerusalem. Förkunnade i Antiochia och följde Paulus på hans första resa. Deltog i apostlamötet år 49. Skall ha dött på Cypern.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-06-12
fredag i 10 veckan 'under året'
fredag
1 Kung 19:9a,11-16. Ps 27 Matt 5:27-32
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
Från England, predikade på den kristne sveakungen Inges tid vid mitten av 1000-talet i Sörmland. Han skall ha blivit stenad den 11 juni (årtal okänt) invid Strängnäs och avbildas därför med stenar i handen.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-13
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
lördag
1 Kung 19:19-21, Ps 16, Matt 5:33-37
Föddes i Lissabon mot slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika men kom i stället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Hade stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Utsågs av Franciscus att som den förste i orden undervisa medbröderna i teologi. Han dog i Padua år 1231.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-06-14
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
5 Mos 8:2-3,14b-16a, 1 Kor 10:16-17, Joh 6:51-58
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-06-15
måndag i 11 veckan 'under året'
måndag
1 Kung 21:1-16, Ps 5, Matt 5:38-42
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-06-16
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 21:17-29, Ps 51, Matt 5:43-48
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-06-17
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 2:1,6-14, Ps 31, Matt 6:1-6,16-18
kl. 12.00 - Mässa

2020-06-18
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
Syr 48:1-14, Ps 97, Matt 6:7-15
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2020-06-19
Jesu Hjärtas Dag
fredag
5 Mos 7:6-11, 1 Joh 4:7-16, Matt 11:25-30
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-20
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
lördag
Jes 61:9-11, Ps 1 Sam 1,4-8d, Luk 2:41-51

kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-06-21
12 söndagen 'under året'
söndag
Jer 20:10-13, Rom 5:12-15, Matt 10:26-33
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-06-22
måndag i 12 veckan 'under året'
måndag
2 Kung 17:5-8,13-15a,18, Ps 60, Matt 7:1-5
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-23
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36, Ps 48, Matt 7:6,12-14
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-06-24
Johannes Döparens födelse
onsdag
Jes 49:1-6, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
kl. 12.00 - Mässa

2020-06-25
torsdag i 12 veckan 'under året'
torsdag
2 Kung 24:8-17, Ps 79, Matt 7:21-29
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-06-26
fredag i 12 veckan 'under året'
fredag
2 Kung 25:1-12, Ps 137, Matt 8:1-4
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-27
lördag i 12 veckan 'under året'
lördag
Klag 2:2,10-14,18-19, Ps 74, Matt 8:5-17
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-06-28
13 söndagen 'under året'
söndag
2 Kung 4:8-11,14-16a, Rom 6:3-4,8-11, Matt 10:37-42
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-06-29
Petrus och Paulus
måndag
Apg 12:1-11, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-06-30
tisdag i 13 veckan 'under året'
tisdag
Am 3:1-8,;4:11-12, Ps 5, Matt 8:23-27
Den romerska kyrkans första martyrer
En minnesdag för dem som led martyrdöden under Neros förföljelse. Både historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar kort tid därefter i sina skrifter om denna förföljelse.
kl. 18.00 - Mässa med vesper