St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-04-15 - 2021-05-152021-04-15
torsdag i 2 påskveckan
torsdag
Apg 5:27-33, Ps 34, Joh 3:31-36

2021-04-16
fredag i 2 påskveckan
fredag
Apg 5:34-42, Ps 27, Joh 6:1-15

2021-04-17
lördag i 2 påskveckan
lördag
Apg 6:1-7, Ps 33, Joh 6:16-21

2021-04-18
Tredje Påsksöndagen
söndag
Apg 3,13-15,17-19, Ps 4, 1 Joh 2:1-5a, Luk 24:35-48

2021-04-19
måndag i 3 påskveckan
måndag
Apg 6:8-15, Ps 119, Joh 6:22-29

2021-04-20
tisdag i 3 påskveckan
tisdag
Apg 7:51-8:1a, Ps 31, Joh 6:30-35

2021-04-21
onsdag i 3 påskveckan
onsdag
Apg 8:1b-8, Ps 66, Joh 6:35-40
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare
Född i Piemonte år 1033, blev benediktin i klostret Le Bec i Normandie, undervisade i teologi och förde ett strängt asketiskt liv. Som ärkebiskop av Canterbury kämpade han för kyrkans oberoende och drevs två gånger i landsflykt. I sina skrifter har han bl.a. formulerat det s.k. ontologiska gudsbeviset. Dog är 1109.

2021-04-22
torsdag i 3 påskveckan
torsdag
Apg 8:26-40, Ps 66, Joh 6:44-51

2021-04-23
fredag i 3 påskveckan
fredag
Apg 9:1-20, Ps 117, Joh 6:52-59
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr
Georg. Redan under 300-talet vördades han som martyr i Lydda, Palestina, där en kyrka kom att uppföras till hans ära. Georgskulten utbreddes tidigt i både öst och väst. Han var soldat och säges ha dött i Lydda, men ingen vet när.
Adalbert.
Född i Libice i Böhmen omkring 956. Studerade i Magdeburg och antog vid konfirmationen namnet Adalbert. Åter i hemlandet prästvigdes han 983 och blev Prags andre biskop, som energiskt verkade för utrotandet av hedniska sedvänjor. När han misslyckades i denna verksamhet begav han sig till Rom och blev där munk. Under ett nytt försök att missionera, denna gång i Preussen, dödades han av sina motståndare den 23 april 997.

2021-04-24
lördag i 3 påskveckan
lördag
Apg 9:31-42, Ps 116, Joh 6:60-69
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr
Föddes i Sigmaringen i Sydtyskland 1578. Efter att först ha varit advokat inträdde han i kapucinorden och förde ett strängt asketiskt liv, Outtröttlig som predikant fick han i uppdrag att stärka den katolska tron i Schweiz, där han 1622 dödades av calvinistiska bönder. Juristernas skyddshelgon.

2021-04-25
Fjärde Påsksöndagen
söndag
Apg 4:8-12, Ps 118, 1 Joh 3:1-2, Joh 10:11-18

2021-04-26
måndag i 4 påskveckan
måndag
Apg 11:1-18, Ps 42, Joh 10:1-10

2021-04-27
tisdag i 4 påskveckan
tisdag
Apg 11:19-26, Ps 87, Joh 10:22-30

2021-04-28
onsdag i 4 påskveckan
onsdag
Apg 12:24-13:5a, Ps 67, Joh 12:44-50
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst
Pierre. Föddes 1803 i Frankrike, där han under några år var verksam som församlingspräst. Begav sig till Oceanien som missionär. Han fick utstå stora svårigheter men kunde likväl omvända några till tron. En av de omvända var son till öns hövding, som lät avrätta missionären, år 1841. Efter hans död blev hela öbefolkningen katolsk.
Louis
Marie Grigion de Montfort föddes i byn Montfort i Bretagne, prästvigdes i Paris, utnämndes av påven Clemens XI till apostolisk missionär. I denna egenskap genomkorsade han västra Frankrike och förkunnade glädjebudet om den eviga Visdomens mysterium, den inkarnerade och korsfäste Kristus, genom att undervisa om helgelsens väg genom Maria till Jesus. Han knöt präster och bröder till sin verksamhet, och i samarbete med den saliga Marie-Louise Trichet också systrar. Avled i Saint-Laurentsur- Sèvre i stiftet Luçon 28 april 1716 och efterlämnade åtskilliga skrifter, främst om den marianska spiritualiteten.

2021-04-29
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare
torsdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 103, Matt 11:25-30
Född i Siena 1347. Redan som flicka anslöt hon sig till domininikanordens lekmannagren. Brinnande av kärlek till Gud och nästan verkade hon för fred, påvens återvändande från Avignon och förnyelse av ordenslivet. Dog år 1380. K. och Teresa av Åvila är de hittills enda två kvinnliga kyrkolärarna.

2021-04-30
fredag i 4 påskveckan
fredag
Apg 13:26-33, Ps 2, Joh 14:1-6
Pius V påve
Född år 1504 inträdde han i dominikanorden och undervisade i teologi. Efter att ha blivit biskop och kardinal valdes han till påve 1566 och lade ner stor kraft på att förverkliga den reformation av kyrkan som det tridentinska konciliet beslutat om. Han fastställde den romerska mässbok som förblev gällande i 400 år, och han främjade missionen. Dog den l maj 1572.

Warning: Undefined array key "hl2k" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/Ymanad.php on line 152
2021-05-01
Josef arbetaren
lördag
1 Mos 1:26-2:3, Ps 90, Matt 13:54-58
Instiftades 1955 av Pius XII för att ge kristet innehåll (en "arbetets teologi") åt den internationella arbetardagen och åt arbetet överhuvud. Josef var enligt Matt 13:55 snickare.

2021-05-02
Femte Påsksöndagen
söndag
Apg 9:26-31, Ps 22, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:1-8

2021-05-03
Filippos och Jakob apostlar
måndag
1 Kor 15:1-8, Ps 19, Joh 14:6-14
Filippos kom från Betsaida i Galiléen och var först lärjunge till Johannes doparen. Det var han som enligt Johannesevangeliet bad Jesus: "Herre, visa oss Fadern" och fick svaret: "Den som har sett mig har sett Fadern" Jakob var den yngre av de båda apostlarna med samma namn, son titt Alfaios.

2021-05-04
tisdag i 5 påskveckan
tisdag
Apg 14:19-28, Ps 145, Joh 14:27-31a

2021-05-05
onsdag i 5 påskveckan
onsdag
Apg 15:1-6, Ps 122, Joh 15:1-8

2021-05-06
torsdag i 5 påskveckan
torsdag
Apg 15:7-21, Ps 96, Joh 15:9-11

2021-05-07
fredag i 5 påskveckan
fredag
Apg 15:22-31, Ps 57, Joh 15:12-17

2021-05-08
lördag i 5 påskveckan
lördag
Apg 16:1-10, Ps 100, Joh 15:18-21

2021-05-09
Sjätte Påsksöndagen
söndag
Apg 10:25-26,34-35,44-48, Ps 98, 1 Joh 4:7-10, Joh 15:9-17

2021-05-10
måndag i 6 påskveckan
måndag
Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a

2021-05-11
tisdag i 6 påskveckan
tisdag
Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-11

2021-05-12
onsdag i 6 påskveckan
onsdag
Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-15
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr
Två soldater under Diocletianus förföljelse som enligt Damasus blev kristna vid åsynen av de kristnas bekännarmod. För sin tro dömdes de titt döden. En basilika byggdes sedan över deras grav strax söder om Rom. Pankratios dog som martyr i Rom, troligen under Diocletianus förföljelse, kanske år 304. Hans grav finns vid Via Aurelia, där senare påven Symmachus lät uppföra en kyrka.

2021-05-13
Kristi Himmelsfärdsdag
torsdag
Apg 1:1-11, Ps 47, Ef 4:1-13, Mark 16:15-20

2021-05-14
Mattias apostel
fredag
Apg 1:15-17,20-26, Ps 113, Joh 15:9-17
Valdes enligt Apg 1 till att efterträda Judas Iskariot. l övrigt är ingen känt om honom. Dagens liturgi låter oss meditera över vad det innebär att fogas in i den apostoliska gemenskapen.

2021-05-15
lördag i 6 påskveckan
lördag
Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28

2021-05-16
Sjunde Påsksöndagen
söndag
Apg 1:15-17,20a,21-26, Ps 103, 1 Joh 4:11-16, Joh 17:11b-19

2021-05-17
måndag i 7 påskveckan
måndag
Apg 19:1-8, Ps 68, Joh 16:29-33

2021-05-18
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron
tisdag
Upp 21:2,22-27, Ps 101 Luk 22:24-30
Erik Jedvardsson dog i strid 1160, enligt traditionen efter att ha bevistat mässan på Kristi himmelsfärds dag i Uppsala. Han framställs som mönstret för en rättfärdig konung. Han skrinlades mycket snart, och hans namn finns medtaget redan i kalendariet från Vallentuna 1198. Hans reliker finns i Uppsala domkyrka.

2021-05-19
onsdag i 7 påskveckan
onsdag
Apg 20:28-38, Ps 68, Joh 17:11b-19
Johannes I påve och martyr
Född i Toscana, valdes till påve 523. Som ombud för kung Theoderik begav han sig till kejsar Justinus i Konstantinopel. På hemresan tillfångatogs han av kungen, som var missnöjd med utfallet av beskickningen. Han fördes till Ravenna, där han dog 526. Firas enligt det allmänna kalendariet den 18 maj.

2021-05-20
torsdag i 7 påskveckan
torsdag
Apg 22:30,23:6-11, Ps 16, Joh 17:20-26
Bernardino av Siena präst
Franciskan, en av medeltidens största folkpredikanter, som genomkorsade Italien under många resor och med sina predikningar utbredde vördnaden för Jesu namn. Han engagerade sig också för ett bättre teologiskt studium inom sin egen orden, skrev själv flera teologiska arbeten och bidrog tillfred mellan de två fiendepartierna i dåtidens Italien. Tog starka intryck av magister Mathias av Linköping, den heliga Birgittas biktfader. Föddes i Toscana 1380, dog 1444.

2021-05-21
fredag i 7 påskveckan
fredag
Apg 25:13-21, Ps 103, Joh 21:15-19
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Eugene de Mazenod föddes 1782 i Aix-en-Provence i en adlig familj. Hans familj flydde från Frankrike under franska revolutionen. Han tillbringade ungdomsåren i Italien. 20 år gammal återvände han till Frankrike och blev prästvigd 1811 i Amiens. 1816 grundade han kongregationen: Den obefläckade Jungfru Marias oblatmissionärer. Från 1837 och fram till sin död 1861 var han biskop av Marseille. Han saligförklarades den 19 oktober 1975 av den dåvarande påven Paulus VI och helgonförklarades den 3 December 1995 av påven Johannes Paulus II.
Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.
Hemming av Åbo Född i Bälinge utanför Uppsala i slutet av 1200-talet, valdes enhälligt till biskop av Åbo 1338. På sin tid den resligaste gestalten i det svenska episkopatet, en god organisatör, from herde, uppskattad av den heliga Birgitta. Hans skrinläggning (beatificering) ägde rum 1514.

2021-05-22
lördag i 7 påskveckan
lördag
Apg 28:1620,30-31, Ps 11, Joh 21:20-25
Rita av Cascia ordenskvinna
Rita. Levde i Umbrien på 1400-talet. Till en början gift med en våldsam man, vars utbrott hon uthärdade och som hon småningom försonade med Gud. Efter att ha förlorat man och barn inträdde hon som syster i augustinorden och blev där ett lysande föredöme i tålamod och hjärtats förkrosselse. Död före år 1457.

2021-05-23
Pingstdagen
söndag
Apg 2:1-11, Ps 104, Gal 5:16-25, Joh 15:26-27,16:12-15

Warning: Undefined array key "hl2k" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/Ymanad.php on line 152
2021-05-24
Jungfru Maria, kyrkans moder
måndag
1 Mos 3:9-15, 20, Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7, Joh 19:25–34