St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-12-08 - 2022-01-072021-12-08
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
onsdag
1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
kl. 12.00 - Mässa

2021-12-09
2 torsdag i advent
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-12-10
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19


kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-12-11
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-12-12
Tredje söndagen i advent
söndag
Sef 3:14-17, Ps Jes 12:2-6, Fil 4:4-7, Luk 3:10-18
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2021-12-13
Lucia jungfru och martyr
måndag
4 Mos 24:2-7,15-17a, Ps 25, Matt 21:23-27
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet, hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.
kl. 18.00 - Mässa

2021-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
tisdag
Sef 3:1-2,9-13, Ps 34, Matt 21:28-32
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-12-15
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 45:5a,7-8,18,21b-25, Ps 85, Luk 7:19-23
kl. 12.00 - Mässa

2021-12-16
3 torsdag i advent
torsdag
Jes 54:1-10, Ps 30, Luk 7:24-30
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-12-17
3 fredag i advent
fredag
1 Mos 49:2,8-10, Ps 72, Matt 1:1-17
17-dec
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-12-18
3 lördag i advent
lördag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18-dec
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-12-19
Fjärde söndagen i advent
söndag
Mik 5:1-4a, Ps 80, Heb 10:5-10, Luk 1:39-45
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2021-12-20
4 måndag i advent
måndag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20-dec
kl. 18.00 - Mässa på polska

2021-12-21
4 tisdag i advent
tisdag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
21 december - Petrus Canisius präst och kyrkolärare
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-12-22
4 onsdag i advent
onsdag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22-dec
kl. 12.00 - Mässa

2021-12-23
4 torsdag i advent
torsdag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
23 december - Johannes av Kety präst
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-12-24
fredag
Julenatt
kl. 24.00 - Midnattsmässa i Ystad
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-12-25
Juledag
lördag
Jes 62:11-12, Ps 97, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
kl. 11.00 - Högmässa i Ystad
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamnkl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-12-26
Den Heliga Familjen
söndag
1 Sam 1:20-22,24-28, Ps 84, 1 Joh 3:1-2,21-24, Luk 2:41-52
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

2021-12-27
Johannes apostel och evangelist
måndag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).
kl. 18.00 - Mässa

2021-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
tisdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-12-29
Thomas Becket biskop och martyr
onsdag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.
kl. 12.00 - Mässa

2021-12-30
30-dec
torsdag
1 Joh 2:12-17, Ps 96, Luk 2:36-40

kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-12-31
Silvester I påve
fredag
1 Joh 2:18-21, Ps 96, Joh 1:1-18
Blev biskop av Rom 314 under Konstantin den stores regering. Under de donatistiska och arianska striderna ledde han kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog 335.
kl. 18.00 - Tacksägelsemässa och andakt
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa