St. Nikolai katolska församling
Ystad
2022-12-04 - 2023-01-03



2022-12-04
Andra söndagen i advent
söndag
Jes 11:1-10, Ps 72, Rom 15:4-9, Matt 3:1-12

2022-12-05
2 måndag i advent
måndag
Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-06
2 tisdag i advent
tisdag
Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-14
Nicolaus av Myra biskop
Biskop i Myra i nuv. Turkiet, död omkr. år 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-12-07
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.
kl. 12.00 - Mässa

2022-12-08
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
torsdag
1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-12-09
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-10
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13



2022-12-11
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 35:1-6a,10, Ps 146, Jak 5:7-10, Matt 11:2-11

2022-12-12
3 måndag i advent
måndag
4 Mos 24:2-7,15-17a, Ps 25, Matt 21:23-27
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-13
3 tisdag i advent
tisdag
Sef 3:1-2,9-13, Ps 34, Matt 21:28-32
Lucia jungfru och martyr
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet, hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-12-14
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 45:5a,7-8,18,21b-25, Ps 85, Luk 7:19-23
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.
kl. 12.00 - Mässa

2022-12-15
3 torsdag i advent
torsdag
Jes 54:1-10, Ps 30, Luk 7:24-30
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-12-16
3 fredag i advent
fredag
Jes 56:1-3a,6-8, Ps 67, Joh 5:33-36
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-17
3 lördag i advent
lördag
1 Mos 49:2,8-10, Ps 72, Matt 1:1-17
17-dec

2022-12-18
Fjärde söndagen i advent
söndag
Jes 7:10-14, Ps 24, Rom 1:1-7, Matt 1:18-24

2022-12-19
4 måndag i advent
måndag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19-dec
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-20
4 tisdag i advent
tisdag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20-dec
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-12-21
4 onsdag i advent
onsdag
21 december - Petrus Canisius präst och kyrkolärare
Född i nuv. Nederländerna 1521, studerade i Köln och inträdde i jesuitorden. Deltog som påvlig teolog vid det tridentinska konciliet. Verkade som föreståndare för den tyska ordensprovinsen, där han energiskt befäste den katolska tron, inte minst genom skrifter, bland vilka en katekes är mest känd. Dog 1597.
kl. 12.00 - Mässa

2022-12-22
4 torsdag i advent
torsdag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22-dec
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-12-23
4 fredag i advent
fredag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
23 december - Johannes av Kety präst
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-24
lördag
Julenatt
kl. 24.00 - Midnattsmässa i Ystad

2022-12-25
Juledag
söndag
Jes 62:11-12, Ps 97, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
kl. 11.00 - Mässa

2022-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
måndag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Ps 31, Matt 10:17-22
kl. 11.00 - Mässa på polska

2022-12-27
Johannes apostel och evangelist
tisdag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2022-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
onsdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.
kl. 12.00 - Mässa

2022-12-29
Thomas Becket biskop och martyr
torsdag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2022-12-30
Den Heliga Familjen
fredag
Syr 3:2-6,12-14, Ps 128, Kol 3:12/21, Matt 2:13-15,19-23
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2022-12-31
lördag efter jul
lördag
1 Joh 2:18-21, Ps 96, Joh 1:1-18
Silvester I påve
kl. 18.00 - Tacksägelsemässa