St. Nikolai katolska församling
Ystad
2021-06-12 - 2021-07-122021-06-12
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
lördag
Jes 61:9-11, Ps 1 Sam 1,4-8d, Luk 2:41-51

kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-06-13
11 söndagen 'under året'
söndag
Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34
kl. 11.00 - Mässa
kl. 18.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2021-06-14
måndag i 11 veckan 'under året'
måndag
2 Kor 6:1-10, Ps 98, Matt 5:38-42
kl. 18.00 - Mässa

2021-06-15
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
2 Kor 8:1-19, Ps 146, Matt 5:43-48
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-06-16
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kor 9:6-11, Ps 112, Matt 6:1-6,16-18
kl. 12.00 - Mässa

2021-06-17
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
2 Kor 11:1-11, Ps 111, Matt 6:7-15
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-06-18
fredag i 11 veckan 'under året'
fredag
2 Kor 11:18,22-30, Ps 34, Matt 6:19-23
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-06-19
lördag i 11 veckan 'under året'
lördag
2 Kor 12:1-10, Ps 34, Matt 6:24-34
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-06-20
12 söndagen 'under året'
söndag
Job 38:1,8-11, Ps 107, 2 Kor 5:14b-17, Mark 4:35-41
kl. 11.00 - Mässa
kl. 18.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2021-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
måndag
1 Mos 12:1-9, Ps 33, Matt 7:1-5
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2021-06-22
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 13:2,5-18, Ps 15, Matt 7:6,12-14
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-06-23
onsdag i 12 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 15:1-12,17-18, Ps 105, Matt 7:15-20
kl. 12.00 - Mässa

2021-06-24
Johannes Döparens födelse
torsdag
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-06-25
fredag i 12 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 17:1,9-10,15-22, Ps 128, Matt 8:1-4
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-06-26
lördag i 12 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 18:1-15, Ps Luk 1:46-55, Matt 8:5-17
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-06-27
13 söndagen 'under året'
söndag
Vish 1:13-15,2:23-24, Ps 30, 2 Kor 8:7,9,13-15, Mark 5:21-43
kl. 11.00 - Mässa
kl. 18.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2021-06-28
Irenaeus av Lyon biskop och martyr
måndag
1 Mos 18:16-33, Ps 103, Matt 8:18-22
Född omkr. 135, lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. År 177 blev han presbyter i Lyon och snart därefter biskop. Två skrifter av honom är bevarade, därhän utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Hans teologi utövar fortfarande starkt inflytande. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr. år 202.
kl. 18.00 - Mässa

2021-06-29
Petrus och Paulus
tisdag
Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-06-30
onsdag i 13 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 21:5,8-20, Ps 34, Matt 8:28-34
Den romerska kyrkans första martyrer
En minnesdag för dem som led martyrdöden under Neros förföljelse. Både historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar kort tid därefter i sina skrifter om denna förföljelse.
kl. 12.00 - Mässa

2021-07-01
torsdag i 13 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 22:1-19, Ps 116, Matt 9:1-8
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-07-02
fredag i 13 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 23:1-4,19,24:1-8,62-67, Ps 106, Matt 9:9-13
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.40 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

2021-07-03
Tomas apostel
lördag
Ef 2:19-22, Ps 117, Joh 20:24-29
Känd främst för sitt tvivel inför Kristi uppståndelse, som dock blev till en bekännelse så snart han fick se den uppståndne: "Min Herre och min Gud!" Inget säkert är känt om hans liv utöver det som står i evangelierna. Skall enligt traditionen ha fört evangeliet via Syrien till Indien. Tomas firas nu på den dag då han av ålder har firats i den syriska kyrkan.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-07-04
14 söndagen 'under året'
söndag
Hes 2:2-5, Ps 123, 2 Kor 12:7-10, Mark 6:1-7
kl. 11.00 - Mässa
kl. 18.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2021-07-05
måndag i 14 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 28:10-22a, Ps 91, Matt 9:18-26
Antonio Maria Zaccaria präst
Född i Italien år 1502, studerade medicin i Padua men blev präst och grundade barnabitorden med evangelisation och ungdomsarbete som huvuduppgifter. Dog år 1539.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2021-07-06
tisdag i 14 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 32:22-32, Ps 17, Matt 9:32-38
Maria Goretti jungfru och martyr
Växte upp under mycket fattiga förhållanden. Knivstacks är 1902 vid tolv års ålder av en förtvivlad beundrade, som hon inte ville ge sig ät. Innan hon avled förlät hon sin mördare. Helgonförklarad av Pius XII år 1950.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-07-07
onsdag i 14 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 41:55-57,42:5-7a,17-24a, Ps 33, Matt 10:1-7
kl. 12.00 - Mässa

2021-07-08
torsdag i 14 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 44:18-21,23b-29,45:1-5, Ps 105, Matt 10:7-15
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-07-09
fredag i 14 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 46:1-7,28-30 Ps 37, Matt 10:16-23
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer
Född i Kina 1746, gjorde tjänst i kejsarens armé men påverkad av de heliga martyrernas ståndaktighet omvändes han, blev präst och dog som martyr 1815 därför att han bekänt och förkunnat evangeliet. Tillsammans med honom ihågkommes idag en mängd martyrer i Guds kyrka i Kina, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk, män, kvinnor, ungdomar och barn i olika åldrar,
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-07-10
lördag i 14 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 49:29-33,50:15:26a, Ps 105, Matt 10:24-33
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-07-11
15 söndagen 'under året'
söndag
Am 7:12-15, Ps 85, Ef 1:3-14, Mark 6:7-13
kl. 11.00 - Mässa
kl. 18.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2021-07-12
måndag i 15 veckan 'under året'
måndag
2 Mos 1:8-14,22, Ps 124, Matt 10:34-11:1
kl. 18.00 - Mässa

2021-07-13
tisdag i 15 veckan 'under året'
tisdag
2 Mos 2:1-15a, Ps 69, Matt 11:20-24
Henrik II
Född i Bayern 973, efterträdde sin far som kung och kröntes till kejsare 1014. Ivrade för kyrkans förnyelse, duglig också som regent. Grundade flera stift och donerade stora gåvor till kloster. Dog 1024 och helgonförklarades av Eugenius III 1146.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-07-14
onsdag i 15 veckan 'under året'
onsdag
2 Mos 3:1-6,9-12, Ps 103, Matt 11:25-27
Camillo de Lellis präst
Född i Italien 1550. Var först militär, omvändes och ägnade sig sedan helt åt att vårda sjuka. Sedan han blivit präst grundade han ett ordenssällskap som skulle bygga sjukhus och tjäna de sjuka, särskilt de döende. Dog i Rom 1614.
kl. 12.00 - Mässa

2021-07-15
Bonaventura biskop och kyrkolärare
torsdag
2 Mos 3:13-20, Ps 105, Matt 11:28-30
Född i Etrurien omkr. 1218. Studerade filosofi och teologi i Paris, undervisade sedan sina franciskanbröder med stor framgång. Blev biskop av Alba och kardinal. Dog i Lyon 1274. Ett grunddrag i hans många skrifter är betonandet av sambandet mellan teologi och mystik, han värjde sig mot en alltför spekulativ teologi.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2021-07-16
fredag i 15 veckan 'under året'
fredag
2 Mos 11:10-12:14, Ps 116, Matt 12:1-8
Vår Fru av berget Karmel
I bibeln omtalas berget Karmel för sin skönhet. Det var där profeten Elia försvarade Israels tro mot baalsdyrkan. Från 1100- talet fanns eremiter på Karmel. De bildade en kontemplativ orden under Guds moders beskydd.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2021-07-17
lördag i 15 veckan 'under året'
lördag
2 Mos 12:37-42, Ps 136, Matt 12:14-21
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2021-07-18
16 söndagen 'under året'
söndag
Jer 23:1-6, Ps 23, Ef 2:13-18, Mark 6:30-34
kl. 11.00 - Mässa
kl. 18.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2021-07-19
måndag i 16 veckan 'under året'
måndag
2 Mos 14:5-18, Ps 2, Matt 12:38-42
Apollinaris biskop och martyr
I slutet av etthundratalet tros denne biskop ha förkunnat Kristi outrannsakliga rikedomar bland hedningarna, ha grundat kyrkan i den stad som låg i anslutning till den romerska flottstationen (Classis) i Ravenna och därefter ha lidit en utdragen och hedersam martyrdöd. Hans himmelska födelsedag infaller den 23 juli.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2021-07-20
Thorlak biskop Islands skyddspatron
tisdag
2 Mos 14:21-15:1, Ps 2 Mos 15:8-17, Matt 12:46-50
Biskop av Skalholt, bekännare, död 1193. Han prästvigdes som ung, studerade i Paris och Lincoln och blev abbot i augustinorden på Island, 1174 biskop. Stred mot stormännens omoral. Hans reliker skrinlades den 20 juli 1198.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2021-07-21
onsdag i 16 veckan 'under året'
onsdag
2 Mos 16:1-5,9-15, Ps 78, Matt 13:1-9
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare
Född i Portugal 1559. Blev en mycket bildad och framstående kapucin och genomkorsade Europa som predikant, l sina predikningar och skrifter bygger han på ett nära studium av bibelns hebreiska och grekiska grundtext. Dog i Lissabon 1619.
kl. 12.00 - Mässa