St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-10-21 - 2020-11-202020-10-21
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-22
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Ef 3:14-21, Ps 33, Luk 12:49-53
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.
kl. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2020-10-23
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Ef 4:1-6, Ps 24, Luk 12:54-59
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.30 - Rosenkransandakt
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-24
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-9
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-10-25
30 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10, Matt 22:34-40
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-10-26
måndag i 30 veckan 'under året'
måndag
Ef 4:32-5:8, Ps 1, Luk 13:10-17
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-27
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Ef 5:21-33, Ps 128, Luk 13:18-21
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-10-28
Simon och Judas apostlar
onsdag
Ef 2:19-22, Ps 19, Luk 6:12-19
Simon nämns i slutet av apostlaförteckningen i evangelierna och har tillnamnet Kananaios eller "seloten". I övrigt är inget känt om honom. Judos, även kallad Taddaios, var den apostel som under den sista måltiden frågade Jesus varför han skulle visa sig endast för lärjungarna och inte för världen.
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-29
torsdag i 30 veckan 'under året'
torsdag
Ef 6:10-20, Ps 144, Luk 13:31-35
kl. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2020-10-30
fredag i 30 veckan 'under året'
fredag
Fil 1:1-11, Ps 111, Luk 14:1-6
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.30 - Rosenkransandakt
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-31
lördag i 30 veckan 'under året'
lördag
Fil 1:18b-26, Ps 42, Luk 14:1,7-11
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-11-01
Alla Helgons Dag
söndag
Upp 7:2-4,9-14, 1 Joh 3:1-3, Matt 5:1-12a
kl. 9.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-11-02
Alla Själars Dag
måndag
Klag 3:17-26, Rom 8:14-23, Joh 6:37-40
kl. 18.00 - Mässa på svenska

2020-11-03
tisdag i 31 veckan 'under året'
tisdag
Fil 2:5-11, Ps 22, Luk 14:15-24
Martin de Porres ordensman
Fadern var spanjor och modern ättling till afrikanska slavar. Han utbildades till sjukvårdare, blev dominikansk lekbroder och ägnade sig särskilt åt omsorg om sjuka. Förde ett ödmjukt liv och älskade den tysta tillbedjan inför tabernaklet. Död i Lima i Peru 1639.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-11-04
Carlo Borromeo biskop
onsdag
Fil 2:12-18, Ps 27, Luk 14:25-33
Kardinal och ärkebiskop av Milano, där han dog 1584, 46 år gammal. Deltog i det tridentinska konciliet, vars beslut han arbetade intensivt på att förverkliga i sitt stift. Höll visitationer och synoder och försåg också sitt stift med en rad sociala institutioner.
kl. 12.00 - Mässa

2020-11-05
torsdag i 31 veckan 'under året'
torsdag
Fil 3:3-8a, Ps 105, Luk 15:1-10
kl. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2020-11-06
fredag i 31 veckan 'under året'
fredag
Fil 3:17-4:1, Ps 122, Luk 16:1-8
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.30 - Rosenkransandakt
kl. 18.00 - Mässa (latin)

2020-11-07
lördag i 31 veckan 'under året'
lördag
Fil 4:10-19, Ps 112, Luk 16:9-15
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-11-08
32 söndagen 'under året'
söndag
Vish 6:12-16, 1 Thess 4:13-18, Matt 25:1-13
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-11-09
Lateranbasilikans invigning
måndag
Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11,16-17, Joh 2:13-22
kl. 18.00 - Mässa

2020-11-10
Leo den store påve och kyrkolärare
tisdag
Tit 2:1-8, 11-14, Ps 37, Luk 17:7-10
Kom från Etrurien och blev påve 440. Var en framstående predikant, vars omkr. hundra bevarade predikningar är ett viktigt vittnesbörd om västerländsk teologi vid denna tid. Ingrep aktivt i samband med striderna om Kristi gudomliga och mänskliga natur (konciliet i Kalcedon). Försvarade ihärdigt kyrkans enhet. Han skall ha hindrat Attila och hunnerna att angripa Rom men fick tre år senare bevittna hur staden skövlades av vandalerna. Dog år 461.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-11-11
Martin av Tours biskop
onsdag
Tit 3:1-7, Ps 23, Luk 17:11-19
Föddes i Pannonien 316 av hedniska föräldrar. Var först soldat. Sedan han blivit döpt grundade han klostret Ligugé i f rankrike, där han levde som munk under andlig vägledning av S:t Hilarius. Blev sedan biskop i Tours, där han framstod som ett mönster för en stiftsherde; han grundade kloster, utbildade prästerna och visade de fattiga omsorg till både kropp och själ. Dog 397.
kl. 12.00 - Mässa

2020-11-12
Josafat biskop och martyr
torsdag
Filem v. 7-20, Ps 146, Luk 17:20-25
Född i Ukraina omkr. 1580 av ortodoxa föräldrar. Som biskop av Polock (Polotz) ivrade han för kyrkans enhet med Rom utifrån unionen i Brest Litovsk. Han mördades 1632 av motståndare till unionen.
kl. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2020-11-13
fredag i 32 veckan 'under året'
fredag
2 Joh v. 4-9, Ps 119, Luk 17:26-37
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.30 - Rosenkransandakt
kl. 18.00 - Mässa

2020-11-14
lördag i 32 veckan 'under året'
lördag
2 Joh v. 5-6, Ps 112, Luk 18:1-8
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-11-15
33 söndagen 'under året'
söndag
Ords 31:10-13,19-20,30-31, 1 Thess 5:1-6, Matt 25:14-30
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-11-16
måndag i 33 veckan 'under året'
måndag
Upp 1:1-4,2:1-5a, Ps 119, Luk 18:35-43
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru
Margareta. Född i Ungern 1046, där hennes far då vistades i landsflykt. Gifte sig med Malcolm III av Skottland, med vilken hon fick åtta barn. Framstod som ett föredöme både som mor och som drottning, främjade undervisning och kultur Dog i Edinburgh 1093. Gertrud. Född i Eisleben 1256, inträdde redan som flicka i cisterciensklostret i Helfta. Där ägnade hon sig med stor iver åt studier, särskilt i litteratur och filosofi. Räknas som en av Tysklands största mystiker. Hennes skrifter utmärks av kärlek till liturgin och andakten till Jesu hjärta. Dog den 17 november 1301
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-11-17
Elisabeth av Ungern ordenskvinna
tisdag
Upp 3:1-6,14-22, Ps 15, Luk 19:1-10
En prinsessa i Ungern, som helt ung giftes med Ludvig, lantgreve av Thuringen, med vilken hon fick tre barn. Efter sin makes död ägnade hon sig åt att vårda de sjuka och upprättade ett sjukhus där hon själv tjänstgjorde. Dog i Marburg 1231.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-11-18
onsdag i 33 veckan 'under året'
onsdag
Upp 4:1-11, Ps 150, Luk 19:11-28
Petrus- och Paulusbasilikornas invigning
De båda basilikorna invigdes på 300-talet av påvarna Silvester (Petrusbasilikan) och Siricius (Paulusbasilikan), Firandet av invigningsdagen utsträcktes sedan till kyrkan i stort. Den nuvarande Peterskyrkan invigdes 1626, Paulusbasilikan 1854.
kl. 12.00 - Mässa

2020-11-19
torsdag i 33 veckan 'under året'
torsdag
Upp 5:1-10, Ps 149, Luk 19:41-44
kl. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2020-11-20
fredag i 33 veckan 'under året'
fredag
Upp 10:8-11, Ps 119, Luk 19:45-48
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.30 - Rosenkransandakt
kl. 18.00 - Mässa

2020-11-21
Jungfru Marias tempelgång
lördag
Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50
Frän början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet — då denna kyrka sedan länge var förstörd — togs festen in i det romerska kalendariet. Den firar Maria, vars hela varelse från första ögonblicket var vigd åt Gud.
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-11-22
Kristi Konungens Dag
söndag
Hes 34:11-12,15-17, 1 Kor 15:20-26,28, Matt 25:31-46
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-11-23
måndag i 34 veckan 'under året'
måndag
Upp 14:1-3,4b-5, Ps 24, Luk 21:1-4
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.
kl. 18.00 - Mässa

2020-11-24
Andreas Dung-Lac och hans följeslagare martyrer
tisdag
Upp 14:14-20a, Ps 96, Luk 21:5-11
Under förra hälften av 1800-talet utbröt blodiga förföljelser mot de kristna i Vietnam. Höjdpunkten nåddes under härskaren Tuduc (1843-83), under vilken ett stort antal kristna led martyrdöden. Johannes Paulus II kanoniserade 117 av dem 1988, av vilka 96 var infödda vietnameser, 11 dominikanska missionärer från Spanien och 10 missionärer från missionsseminariet i Paris.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-11-25
onsdag i 34 veckan 'under året'
onsdag
Upp 15:1-4, Ps 98, Luk 21:12-19
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
Niels. Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog den 5 december 1686 i Schwerin men vilar i Florens. Saligförklarades 1988.

Katarina. Traditionen uppger att Katarina led martyrdöden i Alexandria. Hon skall ha besuttit ovanligt skarpsinne i förening med klokhet och stor själsstyrka. Hennes kvarlevor vördas i det berömda Katarinaklostret på berget Sinai.
kl. 12.00 - Mässa

2020-11-26
torsdag i 34 veckan 'under året'
torsdag
Upp 18:1-2,21-23, Ps 100, Luk 21:20-28
kl. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

2020-11-27
fredag i 34 veckan 'under året'
fredag
Upp 20:1-4,11-15, Ps 84, Luk 21:29-33
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.30 - Rosenkransandakt
kl. 18.00 - Mässa

2020-11-28
lördag i 34 veckan 'under året'
lördag
Upp 22:1-7, Ps 95, Luk 21:34-36
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-11-29
Första söndagen i advent
söndag
Jes 63:16b-17,64:1-8, 1 Kor 1:3-9, Mark 13:33-37
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn