16 söndagen 'under året'
2019-07-21

Första läsningen
1 Mos 18:1-10a
(Herrens besök hos Abraham i Mamres terebintlund)


Läsning ur första Moseboken.
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. »Herre«, sade han, »visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter — nu när ni ändå har kommit vägen förbi.« De svarade: »Ja, gör det!« Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: »Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd.« Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt.
Sedan frågade de honom: »Var är Sara, din hustru?« Abraham svarade: »Inne i tältet.« Då sade han: »Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru Sara ha en son.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (614)
Ps 15:2-4b, 5

R.
Herre, vem får vara i din boning?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta *
och talar sanning av hjärtat.
Den som inte bär förtal på sin túnga, †
den som inte gör sin broder något ónt *
och inte drar smälek över sin nästa. R.

Den som föraktar den förkástlige *
men ärar dem som fruktar Hérren.
Den som inte ger lån mot ränta *
och inte tar mutor för att fälla den óskyldige. R.

Andra läsningen
Kol 1:24-28
(Den uppenbarade hemligheten)


Läsning Paulus brev till kolosserna.
Jag gläder mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Saliga de som hör ordet och tar vara på det
och genom uthållighet bär frukt.

Evangelium
Luk 10:38-42
(Jesus hos Marta och Maria)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Maria från Magdala
2019-07-22

Första läsningen
Höga V 3:1–4a
(Jag fann honom som min själ har kär)


Läsning ur Höga Visan.
Där jag låg på min bädd om natten,
sökte jag honom som min själ har kär,
jag sökte honom, men fann honom inte.
Jag vill stå upp och gå omkring i staden,
på gatorna och på torgen.
Jag vill söka honom som min själ har kär.
Jag sökte honom, men fann honom inte.
Väktarna mötte mig, där de gick omkring i staden.
Har ni sett honom som min själ har kär?
Knappt hade jag kommit förbi dem,
så fann jag honom som min själ har kär.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 63:2–6, 8–9 (R. 2b)

R.
Min själ törstar efter dig Herre, min Gud.

Gud, du är min Gud,
i gryningen söker jag dig.
Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
i ett torrt land som försmäktar utan vatten. R.

Så skådar jag nu efter dig i templet,
för att få se din makt och din ära.
Ty din nåd är bättre än liv,
mina läppar skall prisa dig. R.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever,
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.
Min själ blir mättad som av märg och fett,
och med jublande läppar lovsjunger min mun. R.

Ty du är min hjälp,
och under dina vingars skugga jublar jag.
Min själ håller sig intill dig,
din högra hand beskyddar mig. R.

Halleluja

Berätta för oss, Maria, vad du såg på vägen.
Jag kom till Kristi grav, och såg den Uppståndnes härlighet.

Evangelium
Joh 20:1–2, 11–18
(Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.«
Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: »Varför gråter du, kvinna?« Hon svarade: »De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.« När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: »Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?« Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: »Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.« Jesus sade till henne: »Maria.« Hon vände sig om och sade till honom: »Rabbouni!« (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: »Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.« Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag
2019-07-23

Första läsningen
2 Mos 14:21 – 15:1
(Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose räckte ut sin hand över havet. Då drev Herren undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten, och han gjorde så havet till torrt land. Och vattnet klövs itu. Och Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, under det att vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Och egyptierna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare, förföljde dem och kom efter dem ut till mitten av havet. Men när morgonväkten var inne, blickade Herren på egyptiernas här ur eldstoden och molnskyn och sände förvirring i egyptiernas här. Och han lät hjulen falla ifrån deras vagnar, så att det blev svårt för dem att komma framåt. Då sade egyptierna: »Låt oss fly för Israel, ty Herren strider för dem mot egyptierna.«
Men Herren sade till Mose: »Räck ut din hand över havet, så att vattnet vänder tillbaka och kommer över egyptierna, över deras vagnar och ryttare.« Då räckte Mose ut sin hand över havet, och mot morgonen vände havet tillbaka till sin vanliga plats, och egyptierna som flydde möttes av det. Och Herren skingrade egyptierna mitt i havet. Och vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna, hela faraos här, som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Men Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet, och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem.
Så räddade Herren den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havsstranden. Och när Israel såg hur Herren hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket Herren. Och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose.
Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära:

Läsningen följs direkt av nedanstående sången.

Responsoriepsalm
2 Mos 15:8–10, 12, 17 (R. 1a)

R.
Jag vill sjunga till Herrens ära. Högt är han upphöjd.

När du fnös av vrede, dämdes vattnen upp,
böljorna reste sig och stod som en mur,
vattenmassorna stelnade i havets djup.
Då sade fienden: »Jag skall jaga dem och hinna upp dem,
jag skall utskifta byte och hämnas.
Jag skall dra mitt svärd,
min hand skall förinta dem.« R.

Du andades på dem, då täcktes de av havet,
de sjönk som bly i de väldiga vattnen.
Du räckte ut din högra hand,
då uppslukades de av jorden. R.

Du förde ditt folk in i ditt heliga land
och planterade dem på det berg som är din egendom,
på den plats som du, Herre, gjort till din boning,
i det tempel, Herre, som dina händer har berett. R.

Halleluja
Joh 14:23

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom.

Evangelium
Matt 12:46–50
(Den som gör min himmelske faders vilja
är min bror och syster och mor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden då Jesus talade till folket, kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: »Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.« Han svarade honom: »Vem är min mor, och vilka är mina bröder?« Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: »Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 16 veckan 'under året'
Charbel Makhluf präst
2019-07-24

Första läsningen
2 Mos 16:1–5, 9–15
(Jag vill låta bröd från himmelen regna år er)


Läsning ur andra Moseboken.
Israels barns hela menighet bröt upp från Elim och kom till öknen Sin, mellan Elim och Sinai, på femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egyptens land. Och Israels barns hela menighet knotade mot Mose och Aron i öknen. Israels barn sade till dem: »Ack att vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptens land, där vi satt vid köttgrytorna och hade mat nog att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger.«
Då sade Herren till Mose: »Se, jag vill låta bröd från himmelen regna åt er. Och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så skall jag sätta dem på prov, för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. Och när de på den sjätte dagen tillagar vad de har fört hem, skall det vara dubbelt mot vad de eljest samlar in för varje dag.«
Och Mose sade till Aron: »Säg till Israels barns hela menighet: Träd fram inför Herren, ty han har hört hur ni knotar.« När sedan Aron talade till Israels barns hela menighet, vände de sig mot öknen, och se, då visade sig Herrens härlighet i molnskyn. Och Herren talade till Mose och sade: »Jag har hört hur Israels barn knotar. Tala till dem och säg: Vid aftontiden skall ni få kött att äta, och i morgon skall ni få bröd att mätta er med. Så skall ni erfara att jag är Herren, er Gud.«
Och om aftonen kom vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg dagg fallen runt omkring lägret. Och när daggen som hade fallit gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint, såsom fjäll, något fint, likt rimfrost. När Israels barn såg detta, frågade de varandra: »Vad är det?« Ty de visste inte vad det var. Men Mose sade till dem: »Detta är brödet som Herren har gett er till föda.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 78:18–19, 23–28 (R. 24b)

R.
Herren gav dem bröd från himmelen.

De satte Gud på prov i sina hjärtan,
de begärde mat för sin lystnad.
De talade mot Gud, de sade:
»Kan väl Gud duka ett bord i öknen?« R.

Han gav befallning åt skyarna i höjden
och öppnade himmelens dörrar,
han lät manna regna över dem till föda,
och sände dem korn från himmelen. R.

Änglabröd fick människor äta,
han gav dem mat i överflöd.
Han lät östanvinden fara ut på himmelen,
i sin makt förde han sunnanvinden fram. R.

Och han lät kött regna över dem som stoft,
bevingade fåglar som havets sand.
Han lät det falla ner i sitt läger,
runt omkring sin boning. R.

Halleluja


Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;
alla som finner honom får det eviga livet.

Evangelium
Matt 13:1–9
(Den gav skörd hundrafalt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser: »En man gick ut för att så. När han sådde, föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp, eftersom myllan var tunn. Men när solen steg, sveddes det och vissnade bort, eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jakob apostel
2019-07-25

Första läsningen
2 Kor 4:7–15
(Alltid bär jag med mig i min kropp
den död som Jesus fick lida)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.
Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 126 (R. 5)

R.
De som sår under tårar skall skörda med jubel.

När Herren åter upprättade Sion,
då var vi som drömmande.
Då blev vår mun uppfylld med glädje
och vår tunga med jubel. R.

Då sade man bland hedningarna:
»Herren har gjort stora ting med dem.«
Ja, Herren hade gjort stora ting med oss,
därför var vi glada. R.

Herre, upprätta oss igen,
så som du återför bäckarna i Sydlandet.
[De som sår under tårar
skall skörda med jubel.]
De går ut gråtande och bär sitt utsäde, d
e kommer åter med jubel och bär sina kärvar. R.

Halleluja
Joh 15:16

Jag har utvalt er
och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt,
frukt som består, säger Herren.

Evangelium
Matt 20:20–28
(Min bägare skall ni få dricka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom Sebedaios–sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade: »Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus svarade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Då sade han: »Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.« När de andra tio hörde detta, blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar
2019-07-26

Första läsningen
2 Mos 20:1–17
(Lagen gavs genom Mose)


Läsning ur andra Moseboken.
Gud talade Gud alla dessa ord till Mose på Sinai berg. Han sade: »Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.
Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.
Du skall inte dräpa.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–11 (R. jfr Joh 6:68)

R.
Du har det eviga livets ord.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Halleluja
Jfr Luk 8:15

Saliga är de som hör ordet och tar vara på det
och genom uthållighet bär frukt.

Evangelium
Matt 13:18–23
(Den som för ordet och förstår bär frukt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull, kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Marta
Marta
2019-07-27

Första läsningen
1 Joh 4:7–16
(Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss)


Läsning ur Johannes första brev.
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–11 (R. 2a el. 9a)

R.
Jag vill alltid prisa Herren .

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom,
och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god.
Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R.

Frukta Herren, ni hans heliga,
ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Unga lejon lider nöd och hungrar,
men de som söker Herren
lider inte brist på något gott. R.

Halleluja
Joh 8:12

Jag är världens ljus, säger Herren.
Den som följer mig skall ha livets ljus.

Evangelium
Joh 11:19–27
(Jag tror att du är Messias, Guds son)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg, gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« Jesus sade: »Din bror kommer att uppstå.« Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

17 söndagen 'under året'
2019-07-28

Första läsningen
1 Mos 18:20-32
(Abrahams förbön - Bli inte vred, Herre, om jag talar)


Läsning ur första Moseboken.
Herren sade: »Klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så, måste jag få veta det.«
Männen gick vidare mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham vände sig till Herren och sade: »Skall du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Skall du då verkligen förinta den i stället för att skona den för de femtio rättfärdigas skull som bor där? Så kan du inte göra, döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra! Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt?« Herren sade: »Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden.« Abraham fortsatte: »Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Kanske fattas det fem för att det skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull?« Herren svarade: »Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte förgöra den.« Ännu en gång tog Abraham till orda: »Kanske finns där fyrtio?« Herren sade: »Då skall jag inte göra det, för de fyrtios skull.« Abraham sade: »Bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där trettio?« Herren svarade: »Om jag finner trettio, skall jag inte göra det.« Då sade Abraham: »Jag dristar mig att tala till dig, Herre. Kanske finns där tjugo?« Herren svarade: »Då skall jag inte förgöra staden, för de tjugos skull.« Abraham fortsatte: »Bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns där tio?« Herren svarade: »Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (688)
Ps 138:1-3, 6-8

R.
Herre, svara mig när jag ropar.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, *
inför änglarna vill jag sjunga ditt lóv.
Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga témpel, *
och prisa ditt namn för din nåd och din sánning. R.

Ty du har hållit allt du lóvat, *
ja, gjort långt mer än allt vad du ságt oss.
Du svarade mig när jag rópade, *
du gav mig frimodighet och kráft. R.

Herren tronar i höjden, †
men han vänder blicken till de rínga *
och känner den högmodige fjärran ifrån.
Om än min väg går genom nöd, *
så behåller du mig vid lív. R.

Du räcker ut din hand mot mina fienders vréde, *
din högra hand hjälper mig.
Herren står mig bi.
Herre, evigt varar din nåd. *
Överge inte dina händers vérk! R.

Andra läsningen
Kol 2:12-14
(Gud har gjort er levande tillsammans med Kristus)


Läsning Paulus brev till kolosserna.
Ni har blivit begravda med Kristus i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Vi har fått en Ande som ger oss söners rätt,
så att vi kan ropa: Abba! Fader!

Evangelium
Luk 11:1-13
(Be, så skall ni få)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Då sade han till dem: »När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.«
Han sade till dem: »Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------