Första söndagen i advent
2020-11-29

Första läsningen
Jes 63:16b-17; 64:1-8
(O att du slet itu himlen och steg ner!)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Du, Herre, är vår fader,
alltid har du hetat vår befriare.
Varför låter du oss gå vilse
och överge dina vägar, Herre,
varför gör du våra hjärtan hårda,
så att vi inte fruktar dig?
Ändra dig för dina tjänares skull,
de stammar som är din egendom.
O att du slet itu himlen och steg ner,
så att bergen bävade inför dig,
som när elden bränner upp riset,
som när elden får vattnet att koka!
Fienden skulle lära känna ditt namn
och folken darra inför dig
när du utförde underverk som vi inte väntade oss
och aldrig förr hade hört om.
Inget öra har hört, inget öga har sett
någon annan gud än dig gripa in
för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,
dem som följer dig och tänker på dig.
Fast du vredgades syndade vi.
Så har vi gjort sedan urminnes tid —
skall vi bli frälsta?
Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder.
Men du, Herre, är vår fader.
Vi är leran och du har format oss,
vi är alla ett verk av din hand.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:2ac, 3b, 15-16,18-19

R.
Herre, kom till vår hjälp och befria oss!

Lyssna, du Israels hérde, *
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.
Låt din makt vakna upp *
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, *
skåda ned från himlen och sé på oss,
och ta dig an denna vínstock, *
den ranka din högra hand har plantérat, R.

Håll din hand över mannen vid din högra sída,
den människoson som du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. R.

Andra läsningen
1 Kor 1:3-9
(Vi väntar på att vår Herre Jesus Kristus skall uppenbaras)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Evangelium
Mark 13:33-37
(Håll er vakna, ni vet inte när husets herre kommer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andreas apostel
2020-11-30

Första läsningen
Rom 10:9–18
(Tron bygger på förkunnelsen,
och förkunnelsen på Kristi ord)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Matt 4:19

Kom och följ mig.
Jag skall göra er till människofiskare, säger Herren.

Evangelium
Matt 4:18–22
(De lämnade genast sina nätt och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 tisdag i advent
2020-12-01

Första läsningen
Jes 11:1–10
(På honom skall Herrens Ande vila)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam,
och en telning från dess rötter skall bära frukt.
Och på honom skall Herrens Ande vila,
vishets och förstånds Ande,
råds och starkhets Ande,
Herrens kunskaps och fruktans Ande.
Han skall ha sitt välbehag i Herrens fruktan,
och han skall inte döma efter som ögonen ser
eller skipa lag efter som öronen hör.
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma
och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden.
Och han skall slå jorden med sin muns stav,
och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.
Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans midja
och trofasthet bältet omkring hans höfter.
Då skall vargar bo tillsammans med lamm
och pantrar ligga tillsammans med killingar,
och kalvar och unga lejon och gödboskap skall samsas ihop,
och en liten gosse skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och beta,
deras ungar skall ligga tillsammans,
och lejon skall äta halm liksom oxar.
Ett dibarn skall leka invid en huggorms hål
och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall man då göra vad ont och fördärvligt är,
ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,
liksom havsdjupet är fyllt av vattnet.
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17 (R. 7)

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser. R.

Ty han skall rädda den fattige som ropar,
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall vara god mot den arme och fattige,
de fattigas liv skall han rädda. R.

Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig. R.

Halleluja


Se, Herren kommer i makt och glans,
han skall upplysa sina tjänares ögon.

Evangelium
Luk 10:21–24
(Jesus jublar av fröjd i den heliga Anden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fylldes Jesus med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 onsdag i advent
2020-12-02

Första läsningen
Jes 25:6–10
(Herren inbjuder till sitt gästabud
och torkar tårarna från alla ansikten)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta, märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat. Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och den slöja som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat.
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Ty Herrens hand skall vila över detta berg.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 23 (R. 6cd)

R.
Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Herren är min herde:
ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
så som han har lovat. R.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg. R.

Du dukar ett bord för mig
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden. R.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R.

Halleluja


Se, Herren kommer för att rädda sitt folk.
Saliga de som skyndar honom till mötes.

Evangelium
Matt 15:29–37
(Jesus botar många och ger mat åt fem tusen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem, och folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.
Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: »Det gör mig ont om folket. De har nu varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, för då orkar de kanske inte ta sig hem.« Lärjungarna svarade: »Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta?« Jesus frågade: »Hur många bröd har ni?« — »Sju stycken, och så några fiskar«, svarade de. Då sade han till folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, sju fulla korgar.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Francisco Xavier präst
Francisco Xavier präst
2020-12-03

Första läsningen
Jes 26:1–6
(Ett rättfärdigt folk får dra ditin, ett som håller tro)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
På den tiden skall man sjunga denna sång i Judas land:
»Vår stad ger oss styrka,
murar och värn bereder oss frälsning.
Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får dra ditin,
ett som håller tro.
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,
i frid, ty på dig förtröstar han.
Förtrösta då på Herren till evig tid,
ty Herren, Herren är en evig klippa.
Ty dem som tronar i höjden, dem störtar han ned,
ja, den höga staden.
Han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden,
han slår den ned i stoftet.
Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter,
under de armas steg.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 118:1, 8–9, 19–21, 25–27a (R. 26a)

R.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på furstar. R.

Öppna för mig rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
Detta är Herrens port,
här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig
och blev min räddning. R.

Herre, hjälp oss!
Herre, låt det gå oss väl!
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus. R.

Halleluja
Jes 55:6

Sök Herren, medan han låter sig finnas,
åkalla honom, medan han är nära.

Evangelium
Matt 7:21, 24–27
(Den som gör min himmelske faders vilja
skall komma in i himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 fredag i advent
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare
2020-12-04

Första läsningen
Jes 29:17–24
(På den dag skall de blindas ögon se)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Se, ännu bara en liten tid, och Libanon skall förvandlas till ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som vildmark.
De döva skall på den tiden höra vad som läses för dem, och de blindas ögon skall se och vara fria från dunkel och mörker. Och de ödmjuka skall då känna allt större glädje i Herren, och de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Ty våldsverkarna är då inte mer till, smädarna har fått ett slut, och de som stod efter fördärv är alla utrotade, de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blev fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn förvrängde rätten för den rättfärdige.
Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som räddade Abraham: Nu skall Jakob inte mer behöva blygas, nu skall hans ansikte ej vidare blekna, ty när han — hans barn — får se mina händers verk ibland sig, då skall de hålla mitt namn heligt, de skall hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud. De förvillade skall då få förstånd, och de knotande skall ta emot lärdom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a)

R.
Herren är mitt ljus och min frälsning.

Herren är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?
Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? R.

Ett har jag begärt av Herren,
därefter traktar jag:
att få bo i Herrens hus så länge jag lever,
för att skåda Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel. R.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren. R.

Halleluja


Se, Herren kommer i makt och glans,
han skall upplysa sina tjänares ögon.

Evangelium
Matt 9:27–31
(Två blinda botas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden följde två blinda efter Jesus och ropade: »Davids son, förbarma dig över oss!« När han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade: »Tror ni att jag kan hjälpa er?« De svarade: »Ja, herre.« Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ni tror, och det skall ske.« Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: »Låt ingen få veta detta«, men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 lördag i advent
2020-12-05

Första läsningen
Jes 30:19–21, 23–26
(Han skall vara dig nådig när du ropar)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig. Ty väl skall Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skall dina lärare inte mer sättas åt sidan, utan dina ögon skall se upp till dina lärare. Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: »Här är vägen, vandra på den.« Och han skall ge regn åt säden som du har sått på din mark, och han skall av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och närande, och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar. Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de skall äta saltad blandsäd som man har kastat med vanna och kastskovel. Och på alla höga berg och alla stora höjder skall bäckar rinna upp med strömmande vatten — när den stora slaktningens dag kommer, då torn skall falla. Och månens ljus skall bli som solens ljus och solens ljus skall bli sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

Responsoriepsalm
Ps 147:1–6 (R. Jes 30:18)

R.
Saliga de som väntar efter Herren.

Det är gott att prisa vår Gud,
det är härligt att lovsjunga honom.
Herren är den som bygger upp Jerusalem,
Israels fördrivna för han samman. R.

Han helar dem som har förkrossade hjärtan,
och deras sår förbinder han.
Han bestämmer stjärnornas antal,
han nämner dem alla vid namn. R.

Vår Herre är stor och väldig i kraft,
hans förstånd har ingen gräns.
Herren reser upp de förtryckta,
men de gudlösa slår han till jorden. R.

Halleluja
Jes 33:22

Herren är vår domare, Herren är vår härskare,
Herren är vår konung, han frälser oss.

Evangelium
Matt 9:35 – 10:1, 6–8
(När han såg människorna,
fylldes han av medlidande med dem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden vandrade Jesus omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.«
Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: »Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andra söndagen i advent
2020-12-06

Första läsningen
Jes 40:1-5, 9-11
(Bana väg för Herren)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt
för alla hennes synder.
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
Gå upp på ett högt berg
med ditt glädjebud, Sion,
ropa ut ditt glädjebud
med hög röst, Jerusalem.
Ropa, var inte rädd,
säg till Judas städer: Er Gud kommer!
Herren Gud kommer i all sin styrka,
han härskar med mäktig arm.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
Som en herde vallar han sin hjord.
Han tar upp lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
han driver tackorna varligt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (655)
Ps 85:9ab, 10-14

R.
Visa oss, Herre, din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning.


Jag vill höra vad Herren Gud tálar. *
Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma,
Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom,
och hans ära skall bo i vårt lánd. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där, *
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jórden *
och rättfärdighet blicka ned från hímmelen. R.

Herren skall skänka sin goda gåva, *
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå frámför honom, *
frälsning skall följa i hans spår. R.

Andra läsningen
2 Pet 3:8-14
(Vi väntar på nya himlar och en ny jord)


Läsning ur andra Petri brev.
En sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Mark 1:1-8
(Johannes döparens uppträdande. Gör Herrens stigar raka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja:
Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka
— så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------