Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'

Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

Helgon: Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 1038


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vår arvslott i besittning.

eller
Gud, du skördens Herre, på din kallelse bar den salige biskop Brynolf sitt ämbetes börda och vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till trogna arbetare som undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter.

Allsmäktige Gud, du som gjorde den helige konung Stefan till kyrkans förkämpe på jorden, låt honom nu vara hennes förebedjare i himlen.


Läsningar: Hes 12:1-12, Ps 78, Matt 18:21-19:1

Dagens Evangelium: Matt 18:21-19:1