Den 23 januari 2018, tisdag
tisdag i 3 veckan 'under året'

Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar.


Läsningar: 2 Sam 6:12b-15,17-19, Ps 24, Mark 3:31-35

Dagens Evangelium: Mark 3:31-35

Vid den tiden kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: "Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” Jesus svarade dem: "Vem är min mor och mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”