St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-10-21 - 2018-11-202018-10-21
29 söndagen 'under året'
söndag
Jes 53:10-11, Heb 4:14-16, Mark 10:35-45
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-10-22
måndag i 29 veckan 'under året'
måndag
Ef 2:1-10, Ps 100, Luk 12:13-21
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-10-23
tisdag i 29 veckan 'under året'
tisdag
Ef 2:12-22, Ps 85, Luk 12:35-38
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-10-24
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-10-25
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Ef 3:14-21, Ps 33, Luk 12:49-53
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-10-26
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Ef 4:1-6, Ps 24, Luk 12:54-59
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-10-27
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-9
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-10-28
30 söndagen 'under året'
söndag
Jer 31:7-9, Heb 5:1-6, Mark 10:46-52
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet!!!)

2018-10-29
måndag i 30 veckan 'under året'
måndag
Ef 4:32-5:8, Ps 1, Luk 13:10-17
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-10-30
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Ef 5:21-33, Ps 128, Luk 13:18-21
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-10-31
onsdag i 30 veckan 'under året'
onsdag
Ef 6:1-9, Ps 145, Luk 13:22-30
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-11-01
Alla Helgons Dag
torsdag
Upp 7:2-4,9-14, 1 Joh 3:1-3, Matt 5:1-12a
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-11-02
Alla Själars Dag
fredag
Job 19:1,23,27, Fil 3:20-21, Joh 5:24-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-11-03
Martin de Porres ordensman
lördag
Fil 1:18b-26, Ps 42, Luk 14:1,7-11
Fadern var spanjor och modern ättling till afrikanska slavar. Han utbildades till sjukvårdare, blev dominikansk lekbroder och ägnade sig särskilt åt omsorg om sjuka. Förde ett ödmjukt liv och älskade den tysta tillbedjan inför tabernaklet. Död i Lima i Peru 1639.
kl. 7.40 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa för avlidna

2018-11-04
31 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 6:2-6, Heb 7:23-28, Mark 12:28-34
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-11-05
måndag i 31 veckan 'under året'
måndag
Fil 2:1-4, Ps 131, Luk 14:12-14
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-11-06
tisdag i 31 veckan 'under året'
tisdag
Fil 2:5-11, Ps 22, Luk 14:15-24
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-11-07
onsdag i 31 veckan 'under året'
onsdag
Fil 2:12-18, Ps 27, Luk 14:25-33
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-11-08
torsdag i 31 veckan 'under året'
torsdag
Fil 3:3-8a, Ps 105, Luk 15:1-10
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-11-09
Lateranbasilikans invigning
fredag
Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11,16-17, Joh 2:13-22
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-11-10
Leo den store påve och kyrkolärare
lördag
Fil 4:10-19, Ps 112, Luk 16:9-15
Kom från Etrurien och blev påve 440. Var en framstående predikant, vars omkr. hundra bevarade predikningar är ett viktigt vittnesbörd om västerländsk teologi vid denna tid. Ingrep aktivt i samband med striderna om Kristi gudomliga och mänskliga natur (konciliet i Kalcedon). Försvarade ihärdigt kyrkans enhet. Han skall ha hindrat Attila och hunnerna att angripa Rom men fick tre år senare bevittna hur staden skövlades av vandalerna. Dog år 461.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-11-11
32 söndagen 'under året'
söndag
1 Kung 17:10-16, Heb 9:24-28, Mark 12:38-44
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-11-12
Josafat biskop och martyr
måndag
Tit 1:1-9, Ps 24, Luk 17:1-6
Född i Ukraina omkr. 1580 av ortodoxa föräldrar. Som biskop av Polock (Polotz) ivrade han för kyrkans enhet med Rom utifrån unionen i Brest Litovsk. Han mördades 1632 av motståndare till unionen.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-11-13
tisdag i 32 veckan 'under året'
tisdag
Tit 2:1-8, 11-14, Ps 37, Luk 17:7-10
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-11-14
onsdag i 32 veckan 'under året'
onsdag
Tit 3:1-7, Ps 23, Luk 17:11-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-11-15
torsdag i 32 veckan 'under året'
torsdag
Filem v. 7-20, Ps 146, Luk 17:20-25
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare
En av medeltidens största tänkare. Studerade i Paris, blev dominikan och verkade som lärare på flera platser. (Thomas av Aquino hörde till hans elever.) Var en tid biskop av Regensburg. Hans författarskap omfattade förutom teologin även naturvetenskaper, som han ville förena med tron till en syntes. Dog i Köln 1280.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-11-16
fredag i 32 veckan 'under året'
fredag
2 Joh v. 4-9, Ps 119, Luk 17:26-37
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru
Margareta. Född i Ungern 1046, där hennes far då vistades i landsflykt. Gifte sig med Malcolm III av Skottland, med vilken hon fick åtta barn. Framstod som ett föredöme både som mor och som drottning, främjade undervisning och kultur Dog i Edinburgh 1093. Gertrud. Född i Eisleben 1256, inträdde redan som flicka i cisterciensklostret i Helfta. Där ägnade hon sig med stor iver åt studier, särskilt i litteratur och filosofi. Räknas som en av Tysklands största mystiker. Hennes skrifter utmärks av kärlek till liturgin och andakten till Jesu hjärta. Dog den 17 november 1301
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-11-17
Elisabeth av Ungern ordenskvinna
lördag
2 Joh v. 5-6, Ps 112, Luk 18:1-8
En prinsessa i Ungern, som helt ung giftes med Ludvig, lantgreve av Thuringen, med vilken hon fick tre barn. Efter sin makes död ägnade hon sig åt att vårda de sjuka och upprättade ett sjukhus där hon själv tjänstgjorde. Dog i Marburg 1231.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-11-18
33 söndagen 'under året'
söndag
Dan 12:1-3, Heb 10:11-14,18, Mark 13:24-32
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-11-19
måndag i 33 veckan 'under året'
måndag
Upp 1:1-4,2:1-5a, Ps 119, Luk 18:35-43
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-11-20
tisdag i 33 veckan 'under året'
tisdag
Upp 3:1-6,14-22, Ps 15, Luk 19:1-10
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-11-21
Jungfru Marias tempelgång
onsdag
Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50
Frän början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet ? då denna kyrka sedan länge var förstörd ? togs festen in i det romerska kalendariet. Den firar Maria, vars hela varelse från första ögonblicket var vigd åt Gud.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-11-22
Caecilia jungfru och martyr
torsdag
Upp 5:1-10, Ps 149, Luk 19:41-44
Vördnaden för denna tidiga martyr (200-talet?) spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning, och hon prisas som en sann jungfru. Hon har sedan 1500-talet gällt som musikens skyddshelgon, kanske därför att legenden säger att hon lovsjöng Gud "i sitt hjärta" samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-11-23
fredag i 33 veckan 'under året'
fredag
Upp 10:8-11, Ps 119, Luk 19:45-48
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-11-24
Andreas Dung-Lac och hans följeslagare martyrer
lördag
Upp 11:4-12, Ps 144, Luk 20:27-40
Under förra hälften av 1800-talet utbröt blodiga förföljelser mot de kristna i Vietnam. Höjdpunkten nåddes under härskaren Tuduc (1843-83), under vilken ett stort antal kristna led martyrdöden. Johannes Paulus II kanoniserade 117 av dem 1988, av vilka 96 var infödda vietnameser, 11 dominikanska missionärer från Spanien och 10 missionärer från missionsseminariet i Paris.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-11-25
Kristi Konungens Dag
söndag
Dan 7:13-14, Upp 1:5-8, Joh 18:33-37
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-11-26
måndag i 34 veckan 'under året'
måndag
Upp 14:1-3,4b-5, Ps 24, Luk 21:1-4
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-11-27
tisdag i 34 veckan 'under året'
tisdag
Upp 14:14-20a, Ps 96, Luk 21:5-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-11-28
onsdag i 34 veckan 'under året'
onsdag
Upp 15:1-4, Ps 98, Luk 21:12-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-11-29
torsdag i 34 veckan 'under året'
torsdag
Upp 18:1-2,21-23, Ps 100, Luk 21:20-28
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska