St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-10-23 - 2019-11-222019-10-23
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Rom 6:12-18, Ps 124, Luk 12:39-48
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-10-24
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Rom 6:19-23, Ps 1, Luk 12:49-53
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-10-25
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Rom 7:18-25a, Ps 119, Luk 12:54-59
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-10-26
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Rom 8:1-11, Ps 24 Luk 13:1-9
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-10-27
30 söndagen 'under året'
söndag
Syr 35:15b-17,20-22a, 2 Tim 4:6-8,16-18, Luk 18:9-14
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet!!!)

2019-10-28
Simon och Judas apostlar
måndag
Ef 2:19-22, Ps 19, Luk 6:12-19
Simon nämns i slutet av apostlaförteckningen i evangelierna och har tillnamnet Kananaios eller "seloten". I övrigt är inget känt om honom. Judos, även kallad Taddaios, var den apostel som under den sista måltiden frågade Jesus varför han skulle visa sig endast för lärjungarna och inte för världen.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-10-29
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Rom 8:18-25, Ps 126, Luk 13:18-21
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-10-30
onsdag i 30 veckan 'under året'
onsdag
Rom 8,26-30, Ps 13, Luk 13:22-30
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-10-31
torsdag i 30 veckan 'under året'
torsdag
Rom 8,31b-39, Ps 109, Luk 13:31-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-11-01
Alla Helgons Dag
fredag
Upp 7:2-4,9-14, 1 Joh 3:1-3, Matt 5:1-12a
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2019-11-02
Alla Själars Dag
lördag
2 Mack 12:43-45, 2 Kor 4:14-5:1, Joh 11:32-45
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa

2019-11-03
31 söndagen 'under året'
söndag
Vish 11:22-12:2, 2 Thess 1:11-2:2, Luk 19:1-10
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-11-04
Carlo Borromeo biskop
måndag
Rom 11:29-36, Ps 69, Luk 14:12-14
Kardinal och ärkebiskop av Milano, där han dog 1584, 46 år gammal. Deltog i det tridentinska konciliet, vars beslut han arbetade intensivt på att förverkliga i sitt stift. Höll visitationer och synoder och försåg också sitt stift med en rad sociala institutioner.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-11-05
tisdag i 31 veckan 'under året'
tisdag
Rom 12:5-16a, Ps 131, Luk 14:15-24
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-11-06
onsdag i 31 veckan 'under året'
onsdag
Rom 13:8-10, Ps 112, Luk 14:25-33
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-11-07
torsdag i 31 veckan 'under året'
torsdag
Rom 14:7-12, Ps 27, Luk 15:1-10
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-11-08
fredag i 31 veckan 'under året'
fredag
Rom 15:14,21, Ps 98, Luk 16:1-8
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-11-09
Lateranbasilikans invigning
lördag
Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11,16-17, Joh 2:13-22
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-11-10
32 söndagen 'under året'
söndag
2 Mack 7:1-2,9-14, 2 Thess 2:16-3:5, Luk 20:27-38
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-11-11
Martin av Tours biskop
måndag
Vish 1:1-7, Ps 139, Luk 17:1-6
Föddes i Pannonien 316 av hedniska föräldrar. Var först soldat. Sedan han blivit döpt grundade han klostret Ligugé i f rankrike, där han levde som munk under andlig vägledning av S:t Hilarius. Blev sedan biskop i Tours, där han framstod som ett mönster för en stiftsherde; han grundade kloster, utbildade prästerna och visade de fattiga omsorg till både kropp och själ. Dog 397.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-11-12
Josafat biskop och martyr
tisdag
Vish 2:23-3:9, Ps 37, Luk 17:7-10
Född i Ukraina omkr. 1580 av ortodoxa föräldrar. Som biskop av Polock (Polotz) ivrade han för kyrkans enhet med Rom utifrån unionen i Brest Litovsk. Han mördades 1632 av motståndare till unionen.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-11-13
onsdag i 32 veckan 'under året'
onsdag
Vish 6:1-11, Ps 82, Luk 17:11-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-11-14
torsdag i 32 veckan 'under året'
torsdag
Vish 7:22-8,1, Ps 119, Luk 17:20-25
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-11-15
fredag i 32 veckan 'under året'
fredag
Vish 13:1-9, Ps 19, Luk 17:26-37
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare
En av medeltidens största tänkare. Studerade i Paris, blev dominikan och verkade som lärare på flera platser. (Thomas av Aquino hörde till hans elever.) Var en tid biskop av Regensburg. Hans författarskap omfattade förutom teologin även naturvetenskaper, som han ville förena med tron till en syntes. Dog i Köln 1280.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-11-16
lördag i 32 veckan 'under året'
lördag
Vish 18:14-16,19:6-9, Ps 105, Luk 18:1-8
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru
Margareta. Född i Ungern 1046, där hennes far då vistades i landsflykt. Gifte sig med Malcolm III av Skottland, med vilken hon fick åtta barn. Framstod som ett föredöme både som mor och som drottning, främjade undervisning och kultur Dog i Edinburgh 1093. Gertrud. Född i Eisleben 1256, inträdde redan som flicka i cisterciensklostret i Helfta. Där ägnade hon sig med stor iver åt studier, särskilt i litteratur och filosofi. Räknas som en av Tysklands största mystiker. Hennes skrifter utmärks av kärlek till liturgin och andakten till Jesu hjärta. Dog den 17 november 1301
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-11-17
33 söndagen 'under året'
söndag
Mal 4:1-2a, 2 Thess 3:7-12, Luk 21:5-19
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-11-18
måndag i 33 veckan 'under året'
måndag
1 Mack 1:11-16,43-45,57-60,65-67, Ps 119, Luk 18:35-43
Petrus- och Paulusbasilikornas invigning
De båda basilikorna invigdes på 300-talet av påvarna Silvester (Petrusbasilikan) och Siricius (Paulusbasilikan), Firandet av invigningsdagen utsträcktes sedan till kyrkan i stort. Den nuvarande Peterskyrkan invigdes 1626, Paulusbasilikan 1854.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-11-19
tisdag i 33 veckan 'under året'
tisdag
2 Mack 6:18-31, Ps 3, Luk 19:1-10
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-11-20
onsdag i 33 veckan 'under året'
onsdag
2 Mack 7:1,20,31, Ps 17, Luk 19:11-28
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-11-21
Jungfru Marias tempelgång
torsdag
1 Mack 2:15-29, Ps 50, Luk 19:41-44
Frän början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet ? då denna kyrka sedan länge var förstörd ? togs festen in i det romerska kalendariet. Den firar Maria, vars hela varelse från första ögonblicket var vigd åt Gud.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-11-22
Caecilia jungfru och martyr
fredag
1 Mack 4:36-37,52-59, Ps 1 Krön 29:10-12d, Luk 19:45-48
Vördnaden för denna tidiga martyr (200-talet?) spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning, och hon prisas som en sann jungfru. Hon har sedan 1500-talet gällt som musikens skyddshelgon, kanske därför att legenden säger att hon lovsjöng Gud "i sitt hjärta" samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-11-23
lördag i 33 veckan 'under året'
lördag
1 Mack 6:1-13, Ps 9, Luk 20:27-40
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-11-24
Kristi Konungens Dag
söndag
2 Sam 5:1-3, Kol 1:12-20, Luk 23:35-43
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-11-25
måndag i 34 veckan 'under året'
måndag
Dan 1:1-6,8-20, Ps Dan B:29-33, Luk 21:1-4
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
Niels. Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog den 5 december 1686 i Schwerin men vilar i Florens. Saligförklarades 1988.

Katarina. Traditionen uppger att Katarina led martyrdöden i Alexandria. Hon skall ha besuttit ovanligt skarpsinne i förening med klokhet och stor själsstyrka. Hennes kvarlevor vördas i det berömda Katarinaklostret på berget Sinai.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-11-26
tisdag i 34 veckan 'under året'
tisdag
Dan 2:31-45, Ps Dan B:34-38, Luk 21:5-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-11-27
onsdag i 34 veckan 'under året'
onsdag
Dan 5:1-6,13-14,16-17,23-28, Ps Dan B:39-44, Luk 21:12-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-11-28
torsdag i 34 veckan 'under året'
torsdag
Dan 6:12-28, Ps Dan B45:51, Luk 21:20-28
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-11-29
fredag i 34 veckan 'under året'
fredag
Dan 7:2-14, Ps Dan B:52-58, Luk 21:29-33
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-11-30
Andreas apostel
lördag
Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22
Kom från Betsaida och var först lärjunge till Johannes döparen. Blev kallad av Jesus och förde sin bror Petrus till honom. Nämns ett flertal gånger i evangelierna. Efter pingsten skall han ha förkunnat evangeliet i flera länder och blivit korsfäst i Achaia
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-12-01
Första söndagen i advent
söndag
Jes 2:1-5, Rom 13:11-14a, Matt 24:37-44
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)