St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-02-17 - 2019-03-192019-02-17
6 söndagen 'under året'
söndag
Jer 17:5-8, 1 Kor 15:12,16-20, Luk 6:17-18a,20-26
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-02-18
måndag i 6 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 4:1-15,25, Ps 50, Mark 8:11-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-02-19
tisdag i 6 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 6:5-8;7:1-5,10, Ps 29, Mark 8:14-21
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-02-20
onsdag i 6 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 8:6-13,20-22, Ps 116, Mark 8:22-26
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-02-21
torsdag i 6 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 9:1-13, Ps 102, Mark 8:27-33
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-02-22
Petrus biskopsstol
fredag
1 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19
Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerske biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, hur firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som, biskop i Rom.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-02-23
lördag i 6 veckan 'under året'
lördag
Heb 11:1-7, Ps 145, Mark 9:2-13
Polykarpos biskop och martyr
Polykarpos var apostlalärjunge och vän till biskop Ignatius av Antiochia. Själv var han biskop av Smyrna och reste till Rom. för att överlägga med påven Aniketos om den rätta tiden för påskfirandet. Brändes på bål omkr. år 155, mer än nittio år gammal. Ögonvittnen har antecknat hans svar då han uppmanades att smäda Kristus: I 86 år har jag tjänat honom, och han har aldrig gjort mig någon orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-02-24
7 söndagen 'under året'
söndag
1 Sam 26:2,7-9,12-13,22-23, 1 Kor 15:45-49, Luk 6:27-38
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-02-25
måndag i 7 veckan 'under året'
måndag
Syr 1:1-10, Ps 93, Mark 9:14-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-02-26
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Syr 2:1-11, Ps 37, Mark 9:30-37
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-02-27
onsdag i 7 veckan 'under året'
onsdag
Syr 4:11-19, Ps 119, Mark 9:38-40
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-02-28
torsdag i 7 veckan 'under året'
torsdag
Syr 5:1-8, Ps 1, Mark 9:41-50
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-03-01
fredag i 7 veckan 'under året'
fredag
Syr 6:5-17, Ps 119, Mark 10:1-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2019-03-02
lördag i 7 veckan 'under året'
lördag
Syr 17:1-15, Ps 103, Mark 10:13-16
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-03-03
8 söndagen 'under året'
söndag
Syr 27:4-7, 1 Kor 15:54-58, Luk 6:39-45
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-03-04
måndag i 8 veckan 'under året'
måndag
Syr 17:24-29, Ps 32, Mark 10:17-27
Kasimir
Polsk kungason, död i Vilna 26 år gammal 1484. Begåvad, intresserad av statsmannayrket, men ägnade också mycket av sin tid åt tjänst bland de fattiga. Ivrade för trons utbredande och vördade eukaristin och den heliga Jungfrun. Polens och Lituanens skyddshelgon.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-03-05
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag
Syr 35:1-12, Ps 50, Mark 10:28-31
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-03-06
Askonsdag
onsdag
Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6,16-18
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och utdelandet av askan

2019-03-07
torsdag efter Askonsdag
torsdag
5 Mos 30:15-20, Ps 1, Luk 9:22-25
Perpetua och Felicitas martyrer - kan ihågkommas
Två unga kvinnor som led martyrdöden i Karthago är 203 under Septimius Severus förföljelse. En berömd skildring av deras martyrium, delvis skriven av Perpetua, har bevarats. Felicitas, som väntade barn, var hennes slavinna.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-03-08
fredag efter Askonsdag
fredag
Jes 58:1-9a, Ps 51, Matt 9:14-15
Johannes av Gud ordensman - kan ihågkommas
En portugisisk ung man som efter militärtjänst upplevde en plötslig omvändelse och sedan ägnade hela sitt liv åt att vårda sjuka. Grundade ett sjukhus i Granada och fick medhjälpare, som sedan grundade Barmhärtiga bröders orden. Tillnamnet "av Gud" fick han av sin biskop. Dog i Granada år 1550.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-03-09
lördag efter Askonsdag
lördag
Jes 58:9b-14, Ps 86, Luk 5:27:32
Francesca Romana ordenskvinna - kan ihågkommas
Romersk adelsdam, född 1384. Giftes bort som helt ung och fick tre söner. Känd som mystiker och visionär samt för hängivet, ödmjukt och tålmodigt arbete bland fattiga och sjuka. Hon grundade en oblatkongregation som skulle leva i benediktinsk anda. Död 1440.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-03-10
Första söndagen i fastan
söndag
5 Mos 26:4-10, Rom 10:8-13, Luk 4:1-13
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-03-11
måndag i 1 fasteveckan
måndag
3 Mos 19:1-2,11-18, Ps 19, Matt 25:31-46
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-03-12
tisdag i 1 fasteveckan
tisdag
Jes 55:10-11, Ps 34, Matt 6:7-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-03-13
onsdag i 1 fasteveckan
onsdag
Jona 3:1-10, Ps 51, Luk 11:29-32
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-03-14
torsdag i 1 fasteveckan
torsdag
Est 12,14-16,23-25, Ps 138, Matt 7:7-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-03-15
fredag i 1 fasteveckan
fredag
Hes 18:21-28, Ps 130, Matt 5:20-26
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-03-16
lördag i 1 fasteveckan
lördag
5 Mos 26:16-19, Ps 119, Matt 5:43-48
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-03-17
Andra söndagen i fastan
söndag
1 Mos 15:5-12,17-18, Fil 3:17-4:1, Luk 9:28b-36
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-03-18
måndag i 2 fasteveckan
måndag
Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-38
Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare - kan ihågkommas
Född av kristna föräldrar 315, biskop av Jerusalem 348. Han måste på grund av de pågående arianska striderna tre gånger gå i landsflykt. Särskilt i sina kateketiska predikningar visar han sig som en framstående utläggare av den ortodoxa läran med pastorala tillämpningar. Han dog är 386 eller 387.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-03-19
Josef Jungfru Marias Brudgum
tisdag
2 Sam 7:4-5a,12-14a,16, Rom 4:13,16-18,22, Matt 1:16,18-21,24a
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-03-20
onsdag i 2 fasteveckan
onsdag
Jer 18:18-20, Ps 31, Matt 20:17-28
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-03-21
torsdag i 2 fasteveckan
torsdag
Jer 17:5-10, Ps 1, Luk 16:19-31
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-03-22
fredag i 2 fasteveckan
fredag
1 Mos 37:3-4,12-13a,17b-28, Ps 105, Matt 21:33-43,45-46
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-03-23
lördag i 2 fasteveckan
lördag
Mik 7:14-15,18-20, Ps 103, Luk 15:1-3,11-32
Toribio av Mongrovejo biskop - kan ihågkommas
Född i Spanien 1538. Undervisade först i juridik i Salamanca men reste 1580 till Amerika, där han blivit ärkebiskop av Lima. Trots starkt motstånd från prästerskapet och kolonialmakten utförde han genom flera synoder ett stort kyrkligt reformarbete. Genom täta visitationer sökte han hjälpa i synnerhet indianerna. Dog 1606. Perus skyddshelgon.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-03-24
Tredje söndagen i fastan
söndag
2 Mos 3:1-8a,13-15, 1 Kor 10:1-6,10-12, Luk 13:1-9
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-03-25
Jungfru Marie Bebådelsedag
måndag
Jes 7:10-14, Heb 10:4-10, Luk 1:26-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-03-26
tisdag i 3 fasteveckan
tisdag
Dan B:2,11-20, Ps 25, Matt 18:21-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-03-27
onsdag i 3 fasteveckan
onsdag
5 Mos 4:1,5-9, Ps 147, Matt 5:17-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-03-28
torsdag i 3 fasteveckan
torsdag
Jer 7:23-28, Ps 95, Luk 11:14-23
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska