St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-02-19 - 2018-03-212018-02-19
måndag i 1 fasteveckan
måndag
3 Mos 19:1-2,11-18, Ps 19, Matt 25:31-46
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-02-20
tisdag i 1 fasteveckan
tisdag
Jes 55:10-11, Ps 34, Matt 6:7-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-02-21
onsdag i 1 fasteveckan
onsdag
Jona 3:1-10, Ps 51, Luk 11:29-32
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare - kan ihågkommas
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-02-22
Petrus biskopsstol
torsdag
1 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19
Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerske biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, hur firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som, biskop i Rom.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-02-23
fredag i 1 fasteveckan
fredag
Hes 18:21-28, Ps 130, Matt 5:20-26
Polykarpos biskop och martyr - kan ihågkommas
Polykarpos var apostlalärjunge och vän till biskop Ignatius av Antiochia. Själv var han biskop av Smyrna och reste till Rom. för att överlägga med påven Aniketos om den rätta tiden för påskfirandet. Brändes på bål omkr. år 155, mer än nittio år gammal. Ögonvittnen har antecknat hans svar då han uppmanades att smäda Kristus: I 86 år har jag tjänat honom, och han har aldrig gjort mig någon orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tilbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-24
lördag i 1 fasteveckan
lördag
5 Mos 26:16-19, Ps 119, Matt 5:43-48
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-02-25
Andra söndagen i fastan
söndag
1 Mos 22:1-2,9a,10-13,15-18, Rom 8:31b-34, Mark 9:2-10
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-02-26
måndag i 2 fasteveckan
måndag
Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-27
tisdag i 2 fasteveckan
tisdag
Jes 1:10-20, Ps 50, Matt 23:1-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-02-28
onsdag i 2 fasteveckan
onsdag
Jer 18:18-20, Ps 31, Matt 20:17-28
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-03-01
torsdag i 2 fasteveckan
torsdag
Jer 17:5-10, Ps 1, Luk 16:19-31
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-03-02
fredag i 2 fasteveckan
fredag
1 Mos 37:3-4,12-13a,17b-28, Ps 105, Matt 21:33-43,45-46
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-03-03
lördag i 2 fasteveckan
lördag
Mik 7:14-15,18-20, Ps 103, Luk 15:1-3,11-32
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-03-04
Tredje söndagen i fastan
söndag
2 Mos 20:1-17, 1 Kor 1:22-25, Joh 2:13-25
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-03-05
måndag i 3 fasteveckan
måndag
2 Kung 5:1-15a, Ps 42, Luk 4:24-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-03-06
tisdag i 3 fasteveckan
tisdag
Dan B:2,11-20, Ps 25, Matt 18:21-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-03-07
onsdag i 3 fasteveckan
onsdag
5 Mos 4:1,5-9, Ps 147, Matt 5:17-19
Perpetua och Felicitas martyrer - kan ihågkommas
Två unga kvinnor som led martyrdöden i Karthago är 203 under Septimius Severus förföljelse. En berömd skildring av deras martyrium, delvis skriven av Perpetua, har bevarats. Felicitas, som väntade barn, var hennes slavinna.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-03-08
torsdag i 3 fasteveckan
torsdag
Jer 7:23-28, Ps 95, Luk 11:14-23
Johannes av Gud ordensman - kan ihågkommas
En portugisisk ung man som efter militärtjänst upplevde en plötslig omvändelse och sedan ägnade hela sitt liv åt att vårda sjuka. Grundade ett sjukhus i Granada och fick medhjälpare, som sedan grundade Barmhärtiga bröders orden. Tillnamnet "av Gud" fick han av sin biskop. Dog i Granada år 1550.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-03-09
fredag i 3 fasteveckan
fredag
Hos 14:2-10, Ps 81, Mark 12:28b-34
Francesca Romana ordenskvinna - kan ihågkommas
Romersk adelsdam, född 1384. Giftes bort som helt ung och fick tre söner. Känd som mystiker och visionär samt för hängivet, ödmjukt och tålmodigt arbete bland fattiga och sjuka. Hon grundade en oblatkongregation som skulle leva i benediktinsk anda. Död 1440.
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tilbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-03-10
lördag i 3 fasteveckan
lördag
Hos 6:1-6, Ps 51, Luk 18:9-14
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-03-11
Fjärde söndagen i fastan
söndag
2 Krön 36:14-16,19-23, Ef 2:4-10, Joh 3:14-21
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-03-12
måndag i 4 fasteveckan
måndag
Jes 65:17-21, Ps 30, Joh 4:43-54
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-03-13
tisdag i 4 fasteveckan
tisdag
Hes 47:1-9,12, Ps 46, Joh 5:1-3,5-16
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-03-14
onsdag i 4 fasteveckan
onsdag
Jes 49:8-15, Ps 145, Joh 5:17-30
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa

2018-03-15
torsdag i 4 fasteveckan
torsdag
2 Mos 32:7-14, Ps 106, Joh 5:31-47
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-03-16
fredag i 4 fasteveckan
fredag
Vish 2:1a,12-22, Ps 34, Joh 7:1-2,10,25-30
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tilbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-03-17
lördag i 4 fasteveckan
lördag
Jer 11:18-20, Ps 7, Joh 7:40-52
Patrick biskop Irlands apostel - kan ihågkommas
Irlands apostel föddes i Skottland omkr. år 385. Som ung fördes han som slav till Irland och fick vakta får. Lyckades fly och blev efter utbildning i Gallien så småningom biskop och återvände för att kristna Irland; han återkom 432. Han grundade många kyrkor och skolor och organiserade öns kyrkoliv i nära anknytning till den befintliga samhällsstrukturen, med klostren som medelpunkter. Dog i staden Down år 461.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-03-18
Femte söndagen i fastan
söndag
Jer 31:31-34, Heb 5:7-9, Joh 12:20-33
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-03-19
Josef Jungfru Marias Brudgum
måndag
2 Sam 7:4-5a,12-14a,16, Rom 4:13,16-18,22, Matt 1:16,18-21,24a
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-03-20
tisdag i 5 fasteveckan
tisdag
4 Mos 21:4-9, Ps 102, Joh 8:21-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-03-21
onsdag i 5 fasteveckan
onsdag
Dan 3:14:28, Ps Dan B:29-33, Joh 8:31-42
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa

2018-03-22
torsdag i 5 fasteveckan
torsdag
1 Mos 17:3-9, Ps 105, Joh 8:51-59
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-03-23
fredag i 5 fasteveckan
fredag
Hes 37:21-28, Ps Jer 31:10-13, Joh 11:45-56
Toribio av Mongrovejo biskop - kan ihågkommas
Född i Spanien 1538. Undervisade först i juridik i Salamanca men reste 1580 till Amerika, där han blivit ärkebiskop av Lima. Trots starkt motstånd från prästerskapet och kolonialmakten utförde han genom flera synoder ett stort kyrkligt reformarbete. Genom täta visitationer sökte han hjälpa i synnerhet indianerna. Dog 1606. Perus skyddshelgon.
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tilbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-03-24
lördag i 5 fasteveckan
lördag
Jer 20:10-13, Ps 17, Joh 10:31-42
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-03-25
Palmsöndagen
söndag
Jes 50:4-7, Fil 2:6-11, Mark 14:1-15:47
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-03-26
måndag i stilla veckan
måndag
Jes 42:1-7, Ps 27, Joh 12:1-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-03-27
tisdag i stilla veckan
tisdag
Jes 49:1-6, Ps 71, Joh 13:21-33,36-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-03-28
onsdag i stilla veckan
onsdag
Jes 50:4-9a, Ps 69, Matt 26:14-25
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-03-29
Skärtorsdag
torsdag
2 Mos 12:1-8,11-14, 1 Kor 11:23-26, Joh 13:1-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-03-30
Långfredag
fredag
Jes 52:13-53:12, Heb 4:14-16;5:7-9, Joh 18:1-19:42
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tilbedjan
kl. 18.00 - Mässa