St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-08-25 - 2019-09-242019-08-25
21 söndagen 'under året'
söndag
Jes 66:18-21, Heb 12:5-7,11-13, Luk 13:22-30
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-08-26
måndag i 21 veckan 'under året'
måndag
1 Thess 1:1-5,8b-10, Ps 149, Matt 23:13-22
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-08-27
Monica Augustinus mor
tisdag
1 Thess 2:1-8, Ps 139, Matt 23:23-26
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-08-28
Augustinus biskop och kyrkolärare
onsdag
1 Thess 2:9-13, Ps 139, Matt 23:27-32
Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-08-29
Johannes döparens martyrium
torsdag
Jer 1:17-19, Ps 71, Mark 6:17-29
Johannes döparens stora högtidsdag är hans födelsedag (24 juni), men från 5/600-talen ägnas också en dag åt minnet av hur han avrättades på Herodes order och Herodias önskan.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-08-30
fredag i 21 veckan 'under året'
fredag
1 Thess 4:1-8, Ps 97, Matt 25:1-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-08-31
lördag i 21 veckan 'under året'
lördag
1 Thess 4:9-11, Ps 98, Matt 25:14-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-09-01
22 söndagen 'under året'
söndag
Syr 3:17-18,20,28-29, Heb 12:18-19,22-24a, Luk 14:7-14
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-09-02
måndag i 22 veckan 'under året'
måndag
1 Thess 4:13-18, Ps 96, Luk 4:16-30
Herrens törnekrona
Ett officium om Kristi Törnekrona författades av den salige Brynolf, biskop av Skara, sedan han mottagit en tagg av Herrens törnekrona genom den norske kungen 1304. Törnekronan firades högtidligt i Skarastiftet under medeltiden den 2 september. Dagen påminner om hur Frälsaren hånades, bespottades, törnekröntes och berövades sin mänskliga värdighet av soldaterna och kan firas som böndag för alla psykiskt lidande människor.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-09-03
Gregorius den store påve och kyrkolärare
tisdag
1 Thess 5:1-6,9-11, Ps 27, Luk 4:31-37
Föddes i Rom. omkr. 540. Efter att ha gjort karriär som ämbetsman och blivit stadsprefekt i Rom blev han munk och vigdes till diakon. Under några år var han påvligt sändebud i Konstantinopel. Den 3 september 590 blev han påve och verkade under fjorton år, då han blå. gjorde energiska insatser för att organisera kyrkolivet och sände munkar att missionera bland germaner och angelsaxare. Skrev bibelkommentarer och skrifter med praktiskt, pastoralt syfte, som tillhör den latinska kyrkans mest betydelsefulla andliga och teologiska litteratur. Dog den 12 mars 604.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-09-04
onsdag i 22 veckan 'under året'
onsdag
Kol 1:1-8, Ps 52, Luk 4:38-44
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-09-05
torsdag i 22 veckan 'under året'
torsdag
Kol 1:9-14, Ps 98, Luk 5:1-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-09-06
fredag i 22 veckan 'under året'
fredag
Kol 1:15-20, Ps 100, Luk 5:33-39
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2019-09-07
lördag i 22 veckan 'under året'
lördag
Kol 1:21-23, Ps 54, Luk 6:1-5
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-09-08
23 söndagen 'under året'
söndag
Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17, Luk 14:25-33
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-09-09
måndag i 23 veckan 'under året'
måndag
Kol 1:24-2:3, Ps 62, Luk 6:6-11
Petrus Claver präst
Född i Verdú i Spanien 1580. Studerade litteratur och filosofi vid universitetet i Barcelona och inträdde därefter i Jesu Sällskap. Hörsammade kallelsen att bli missionär framför allt med hjälp av den helige Alfonso Rodriguez, dörrvakt i jesuitkollegiet på Mallorca. Prästvigd för missionen i Colombia verkade han till sin död bland de afrikanska slavarna där. Han hade avlagt ett löfte att alltid vara ?de svartas slav?. Avled med brutna krafter i Cartagena, Colombia, 8 september 1654.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-09-10
tisdag i 23 veckan 'under året'
tisdag
Kol 2:6-15, Ps 145, Luk 6:12-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-09-11
onsdag i 23 veckan 'under året'
onsdag
Kol 3:1-11, Ps 145, Luk 6:20-26
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-09-12
torsdag i 23 veckan 'under året'
torsdag
Kol 3:12-17, Ps 150, Luk 6:27-38
Jungfru Marias heliga namn

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-09-13
Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare
fredag
1 Tim 1:1-2,12-14, Ps 16, Luk 6:39-42
Från Antiochia, född omkr. 350. Levde efter grundliga studier som asket. Som präst blev han berömd genom sina predikningar ("Gyllenmunnen"). År 397 valdes han till biskop av Konstantinopel och visade sig även där vara en framstående herde, som särskilt försvarade de fattigas sak. Hans oförskräckta kritik av hovet ledde till att han två gånger drevs i landsflykt. Hans författarskap är vid sidan av Augustinus det mest omfattande i fornkyrkan. Dog i landsförvisning 407.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-09-14
Det heliga korsets upphöjelse
lördag
4 Mos 21:4-9, Fil 2:6-11, Joh 3:13-17
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-09-15
24 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 32:7-11,13-14, 1 Tim 1:12-17, Luk 15:1-32
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-09-16
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer
måndag
1 Tim 2:1-8, Ps 28, Luk 7:1-10
Cornelius blev biskop av Rom i en storming tid (251-253) med yttre tryck och inre oro i kyrkan. Han blev offer för en förföljelse mot de kristna och dog som fånge. Cyprianus i Kartago, hans vän, halshöggs år 258. De båda har alltid firats gemensamt.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-09-17
tisdag i 24 veckan 'under året'
tisdag
1 Tim 3:1-13, Ps 101, Luk 7:11-17
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare
Född 1542 i Toscana. Blev jesuit i Rom, undervisade på Collegium Romanum och var en av motreformationens största teologer. Hans mest kända verk är dels ett apologetiskt arbete med titeln Kontroverser, dels en stor och en liten katekes. Blev till sist kardinal, men levde i stor frivillig fattigdom och enkelhet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-09-18
onsdag i 24 veckan 'under året'
onsdag
1 Tim 3:14-16, Ps 111, Luk 7:31-35
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-09-19
torsdag i 24 veckan 'under året'
torsdag
1 Tim 4:12-16, Ps 111, Luk 7:36-50
Januarius biskop och martyr
Biskop av Neapel, led martyrdöden under Diocletianus förföljelse tillsammans med sex andra år 305.Berömt är det s.k. blodundret som är knutet till denna dag och som man hittills inte kunnat finna något förklaring till.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-09-20
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
fredag
1 Tim 6:3-12, Ps 49, Luk 8:1-3
Vid mitten av 1800-talet fick Korea 103 martyrer, bland vilka särskilt märks prästen Andreas Kim Taegon och lekmannen Paulus Chong Hasang. De övriga var lekmän i alla åldrar.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-09-21
Matteus apostel och evangeliet
lördag
Ef 4:1-7,11-13, Ps 19, Matt 9:9-13
I Matt 9 skildras hur tullindrivaren Levi kallades av Jesus, Skall enligt traditionen ha förkunnat i Palestina och sedan i Persien, Det första evangeliet förknippades redan på 100-talet med hans namn.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-09-22
25 söndagen 'under året'
söndag
Am 8:4-7, 1 Tim 2:1-8, Luk 16:1-13
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-09-23
Pio av Pietrelcina präst
måndag
Esra 1:1-6, Ps 126, Luk 8:16-18
Född i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-09-24
tisdag i 25 veckan 'under året'
tisdag
Esra 6:7-8,12b,14-20, Ps 122, Luk 8:19-21
Alla Sveriges skyddshelgon
Högtiden infördes troligen på 1400-talet. Den 24 september var Uppsala domkyrkas relikfest och har nu valts för denna minnesdag över alla de heliga som bidragit till kyrkans växt i vårt land.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-09-25
onsdag i 25 veckan 'under året'
onsdag
Esra 9:5-9, Ps Tob 13:2-5,8, Luk 9:1-6
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-09-26
torsdag i 25 veckan 'under året'
torsdag
Hagg 1:1-8, Ps 149, Luk 9:7-9
Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-09-27
Vincent de Paul präst
fredag
Hagg 2:1b-10, Ps 43, Luk 9:18-22
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-09-28
lördag i 25 veckan 'under året'
lördag
Sak 2:1-5,10-11a, Ps Jer 31:10-12b,13, Luk 9:43b-45
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-09-29
26 söndagen 'under året'
söndag
Am 6:1a,4-7, 1 Tim 6:11-16, Luk 16:19-31
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-09-30
Hieronymus präst och kyrkolärare
måndag
Sak 8:2-8, Ps 102, Luk 9:46-50
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina; där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-10-01
Teresa av Jesusbarnet jungfru
tisdag
Sak 8:20-23, Ps 87, Luk 9:51-56
Föddes i Alencon i Frankrike 1873. Redan som flicka trädde hon m i karmelitklostret i Lisieux. Hennes liv var kort ? hon dog 26 år gammal i tuberkulos ? och utan märkliga händelser, men genom sina nedtecknade ord har hon betytt mycket, Hon ville lära ut en väg till fullkomning utan stordåd, "den lilla vägen".
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-10-02
Skyddsänglarna
onsdag
2 Mos 23:20-23a, Ps 91, Matt 18:1-5,10
Skyddsänglarnas dag firas för att hedra de osynliga väsen som av Gud fått uppgiften att skydda oss på vår väg (Matt 4:6; 18:10). Dagen infördes i det romerska kalendariet 1615.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-10-03
torsdag i 26 veckan 'under året'
torsdag
Neh 8:1-4a,5b-6,7b-12, Ps 19, Luk 10:1-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska