St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-09-23 - 2020-10-232020-09-23
Pio av Pietrelcina präst
onsdag
Ords 30:5-9, Ps 119, Luk 9:1-6
Född i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.
kl. 12.00 - Mässa

2020-09-24
torsdag i 25 veckan 'under året'
torsdag
Pred 1:2-11, Ps 90, Luk 9:7-9
Alla Sveriges skyddshelgon
Högtiden infördes troligen på 1400-talet. Den 24 september var Uppsala domkyrkas relikfest och har nu valts för denna minnesdag över alla de heliga som bidragit till kyrkans växt i vårt land.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-09-25
fredag i 25 veckan 'under året'
fredag
Pred 3:1-11, Ps 144, Luk 9:18-22
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-09-26
lördag i 25 veckan 'under året'
lördag
Pred 11:9-12:8, Ps 90, Luk 9:43b-45
Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-09-27
26 söndagen 'under året'
söndag
Hes 18:25-28, Fil 2:1-11, Matt 21:28-32
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-09-28
måndag i 26 veckan 'under året'
måndag
Job 1:6-22, Ps 17, Luk 9:46-50
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-09-29
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
tisdag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-09-30
Hieronymus präst och kyrkolärare
onsdag
Job 9:1-12,14-16, Ps 88, Luk 9:57-62
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina; där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-01
Teresa av Jesusbarnet jungfru
torsdag
Job 19:21-27, Ps 27, Luk 10:1-12
Föddes i Alencon i Frankrike 1873. Redan som flicka trädde hon m i karmelitklostret i Lisieux. Hennes liv var kort — hon dog 26 år gammal i tuberkulos — och utan märkliga händelser, men genom sina nedtecknade ord har hon betytt mycket, Hon ville lära ut en väg till fullkomning utan stordåd, "den lilla vägen".
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2020-10-02
Skyddsänglarna
fredag
2 Mos 23:20-23a, Ps 91, Matt 18:1-5,10
Skyddsänglarnas dag firas för att hedra de osynliga väsen som av Gud fått uppgiften att skydda oss på vår väg (Matt 4:6; 18:10). Dagen infördes i det romerska kalendariet 1615.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2020-10-03
lördag i 26 veckan 'under året'
lördag
Job 42:1-3,5-6,12-16, Ps 119, Luk 10:17-24
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-10-04
27 söndagen 'under året'
söndag
Jes 5:1-7, Fil 4:6-9, Matt 21:33-43
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-10-05
måndag i 27 veckan 'under året'
måndag
Gal 1:6-12, Ps 111, Luk 10:25-37
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-10-06
tisdag i 27 veckan 'under året'
tisdag
Gal 1:13:24, Ps 139, Luk 10:38-42
Bruno, präst
Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-10-07
Birgitta av Vadstena
onsdag
Vish 7:7-14, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-08
torsdag

kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-10-09
fredag i 27 veckan 'under året'
fredag
Gal 3:7-14, Ps 111, Luk 11:14-26
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst
Som nybliven änka blev Ingrid 1281 priorinna i Sveriges första kvinnliga dominikankonvent. Hon dog efter ett år, men sägs hela sitt liv ha tjänat Gud och sin nästa. Reste flera gånger till Rom och gjorde också en. pilgrimsfärd till Jerusalem. Dionysios. Enligt Gregorius av Tours kom D. från Rom till Gallien omkr. år 250 och blev den förste biskopen av Paris, där han tillsammans med två präster led martyrdöden under Decius förföljelse. Giovanni Leonardi. Född i Toscana 1541, utbildades till apotekare men ville bli präst. Han ägnade sig mycket åt att undervisa barn i den kristna tron, men ägnade sig också med stor iver åt ungdomsarbete och vuxenundervisning i det tridentinska konciliets anda. Han anses vara en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av missionskongregationen De propaganda fide. Dog i Rom 1609.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-10
lördag i 27 veckan 'under året'
lördag
Gal 3:22-29, Ps 105, Luk 11:27-28
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-10-11
28 söndagen 'under året'
söndag
Jes 25:6-9, Fil 4:12-14,19-20, Matt 22:1-14
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-10-12
måndag i 28 veckan 'under året'
måndag
Gal 4:22-24,26-27,31, Ps 113, Luk 11:29-32
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-13
tisdag i 28 veckan 'under året'
tisdag
Gal 5:1-6, Ps 119, Luk 11:37-41
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-10-14
onsdag i 28 veckan 'under året'
onsdag
Gal 5:18-25, Ps 1, Luk 11:42-46
Calixtus I påve och martyr
Denne påve, vars grekiska namn var Kallistos, var en frigiven slav. Han vigdes till diakon av påven Zefyrinos, vars efterträdare han blev 217, Som påve bekämpade han olika villoläror men mötte också motstånd när han mjukade upp den kyrkliga disciplinen. Blev martyr 222. En av Roms katakomber är uppkallad efter honom, som under sin diakontid bl.a. hade hand om gravplatsförvaltningen.
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-15
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
torsdag
Ef 1:1-10, Ps 98, Luk 11:46-54
Född i Spanien 1515. Som karmelit gjorde hon stora framsteg på fullkomlighetens väg och hade uppenbarelser. Men hon var även handlingsmänniska och utarbetade ett program för sin ordens förnyelse, l detta arbete hade hon stora motgångar, som hon bar med jämnmod. Dog 1582. Utnämndes av Paulus VI till historiens första kvinnliga kyrkolärare.
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2020-10-16
fredag i 28 veckan 'under året'
fredag
Ef 1:11-14, Ps 33, Luk 12:1-7
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
Hedvig född i Bayern 1174, gifte sig med fursten av Schlesien och fick sju barn. Brinnande i sin fromhet, tog sig an fattiga och sjuka, för vilka hon grundade sjukhus. Sedan maken dött gick hon in i ett kloster, där hon dog 1243. Margareta. Född 1647 i stiftet Autun, Frankrike. Gick in i Marie besöks orden, blev känd som mystiker. Verkade för att utbreda kulten av Jesu hjärta. Dog den 17 oktober 1690.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-17
Ignatius av Antiochia biskop och martyr
lördag
Ef 1:15-23, Ps 8, Luk 12:8-12
Död omkr. 107. Från sin biskopsstad i Syrien fördes han för att kastas för vilddjuren på Roms cirkus. Under vägen skrev han sju brev till de församlingar som han passerade, och även till de kristna i Rom. Breven genomsyras av brevskrivarens innerliga förening med Gud i Kristus, och de utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kyrkan. I breven undervisar han om Kristus, kyrkan, det kristna livet och martyriet.
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-10-18
29 söndagen 'under året'
söndag
Jes 45:1,4-6, 1 Thess 1:1-5a, Matt 22:15-21
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-10-19
måndag i 29 veckan 'under året'
måndag
Ef 2:1-10, Ps 100, Luk 12:13-21
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
Mellan åren 1642 och 1649 dödades i Nordamerika åtta jesuiter av indianer efter fruktansvärd tortyr. Isaac Jogues dog den 18 oktober 1647, Jean de Brébeuf den 16 mars 1648. Paulus. Föddes i Ligurien 1694. Levde ett apostoliskt liv för att hjälpa fattiga och sjuka. Grundade Passionistkongregationen. Sedan han blivit präst verkade han med stor iver för själarnas frälsning, allt under sträng botgöring. Dog i Rom den 18 oktober 1775.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-10-20
tisdag i 29 veckan 'under året'
tisdag
Ef 2:12-22, Ps 85, Luk 12:35-38
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-10-21
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-22
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Ef 3:14-21, Ps 33, Luk 12:49-53
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-10-23
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Ef 4:1-6, Ps 24, Luk 12:54-59
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-24
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-9
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-10-25
30 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10, Matt 22:34-40
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-10-26
måndag i 30 veckan 'under året'
måndag
Ef 4:32-5:8, Ps 1, Luk 13:10-17
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-27
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Ef 5:21-33, Ps 128, Luk 13:18-21
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-10-28
Simon och Judas apostlar
onsdag
Ef 2:19-22, Ps 19, Luk 6:12-19
Simon nämns i slutet av apostlaförteckningen i evangelierna och har tillnamnet Kananaios eller "seloten". I övrigt är inget känt om honom. Judos, även kallad Taddaios, var den apostel som under den sista måltiden frågade Jesus varför han skulle visa sig endast för lärjungarna och inte för världen.
kl. 12.00 - Mässa

2020-10-29
torsdag i 30 veckan 'under året'
torsdag
Ef 6:10-20, Ps 144, Luk 13:31-35
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-10-30
fredag i 30 veckan 'under året'
fredag
Fil 1:1-11, Ps 111, Luk 14:1-6
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-10-31
lördag i 30 veckan 'under året'
lördag
Fil 1:18b-26, Ps 42, Luk 14:1,7-11
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-11-01
Alla Helgons Dag
söndag
Upp 7:2-4,9-14, 1 Joh 3:1-3, Matt 5:1-12a
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn