St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-08-16 - 2018-09-152018-08-16
torsdag i 19 veckan 'under året'
torsdag
Hes 12:1-12, Ps 78, Matt 18:21-19:1
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 1038
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
Ingen mässa i Ystad

2018-08-17
fredag i 19 veckan 'under året'
fredag
Hes 16:1-5,60,63, Ps Jes 12:2-3,4,5-6, Matt 19:3-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-08-18
lördag i 19 veckan 'under året'
lördag
Hes 18:1-10,13b,30-32, Ps 51, Matt 19:13-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-08-19
20 söndagen 'under året'
söndag
Ords 9:1-6, Ef 5:15-20, Joh 6:51-58
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-08-20
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
måndag
Hes 24:15-24, Ps 5 Mos 32:18-21, Matt 19:16-22
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-08-21
Pius X påve
tisdag
Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30
Född nära Venedig 1835. Uträttade ett stort pastoralt arbete som biskop av Mantua och patriark av Venedig. Valdes till påve 1903 och tog som sitt valspråk Instaurare omnia in Christo ("att sammanfatta allting i Kristus"). Verkade för liturgisk förnyelse och för ett flitigare mottagande av kommunionen och förnyade den kanoniska lagen. Dog den 20 augusti 1914.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-08-22
Jungfru Maria Drottningen
onsdag
Jes 9:2-7, Ps 113, Luk 1:26-38
Instiftades 1954 av Pius XII för att hedra Herrens ödmjuka tjänarinna, som upphöjts högre än någon annan skapad varelse (Luk l :52) och nu regerar med Kristus, närmast honom på hans högra sida (jfr Ef 1:20; 2:6; Ps 45:10).
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-08-23
torsdag i 20 veckan 'under året'
torsdag
Hes 36:23-28, Ps 51, Matt 22:1-14
Rosa av Lima jungfru
Född i Lima i Peru 1586. Levde som dominikantertiär ett tillbakadraget liv under kroppsliga och själsliga lidanden. Dog 1617.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-08-24
Bartolomaios apostel
fredag
Hes 37:1-14, Ps 107, Matt 22:34-40
Frän Kana, fördes av Filippos till Jesus. Enligt traditionen skall han ha förkunnat i Indien och där ha blivit martyr.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-08-25
lördag i 20 veckan 'under året'
lördag
Hes 43:1-7a, Ps 85, Matt 23:1-12
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst
Ludvig född 1214, blev konung av Frankrike vid 22 års ålder (Ludvig IV). I hans äktenskap föddes elva barn. En duglig regent, som också var from och tänkte på sina undersåtars andliga behov. Dog i Karthago under ett korståg 1270. Josef av Calasanz, från Aragonien, född 1557. Verkade först som präst i sitt hemland, men begav sig sedan till Rom där han öppnade skolor för medellösa barn. Led svära motgångar i sitt arbete, något som han bar med jämnmod. Dog i Rom 1648.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-08-26
21 söndagen 'under året'
söndag
Jos 24:1-2a,15-17,18b, Ef 5:21-32, Joh 6:60-69
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-08-27
Monica Augustinus mor
måndag
2 Thess 1:1-5,11-12, Ps 96, Matt 23:13-22
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-08-28
Augustinus biskop och kyrkolärare
tisdag
2 Thes 2:1-3a,13-17, Ps 98, Matt 23:23-26
Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-08-29
Johannes döparens martyrium
onsdag
Jer 1:17-19, Ps 71, Mark 6:17-29
Johannes döparens stora högtidsdag är hans födelsedag (24 juni), men från 5/600-talen ägnas också en dag åt minnet av hur han avrättades på Herodes order och Herodias önskan.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-08-30
torsdag i 21 veckan 'under året'
torsdag
1 Kor 1:1-9, Ps 145, Matt 24:42-51
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-08-31
fredag i 21 veckan 'under året'
fredag
1 Kor 1:17-25, Ps 33, Matt 25:1-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-09-01
lördag i 21 veckan 'under året'
lördag
1 Kor 1:26-31, Ps 33, Matt 25:14-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-09-02
22 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 4:1-2,6-8, Jak 1:17-18,21-22,27, Mark 7:1-23
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-09-03
Gregorius den store påve och kyrkolärare
måndag
1 Kor 2:1-5, Ps 119, Luk 4:16-30
Föddes i Rom. omkr. 540. Efter att ha gjort karriär som ämbetsman och blivit stadsprefekt i Rom blev han munk och vigdes till diakon. Under några år var han påvligt sändebud i Konstantinopel. Den 3 september 590 blev han påve och verkade under fjorton år, då han blå. gjorde energiska insatser för att organisera kyrkolivet och sände munkar att missionera bland germaner och angelsaxare. Skrev bibelkommentarer och skrifter med praktiskt, pastoralt syfte, som tillhör den latinska kyrkans mest betydelsefulla andliga och teologiska litteratur. Dog den 12 mars 604.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-09-04
tisdag i 22 veckan 'under året'
tisdag
1 Kor 2:10b-16, Ps 145, Luk 4:31-37
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-09-05
onsdag i 22 veckan 'under året'
onsdag
1 Kor 3:1-9, Ps 119, Luk 4:38-44
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-09-06
torsdag i 22 veckan 'under året'
torsdag
1 Kor 3:18-23, Ps 24, Luk 5:1-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-09-07
fredag i 22 veckan 'under året'
fredag
1 Kor 4:1-5, Ps 37, Luk 5:33-39
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-09-08
Jungfru Marias födelse
lördag
Mik 5:2-4, Ps 13, Matt 1:18-23
Marias födelse firas som "frälsningens gryning" (jfr kollektbönen) sedan 51 600-talet av den bysantinska och romerska liturgin. Den har sitt ursprung i Jerusalem, som strax före år 500 fick en Marie födelses kyrka (senare kallad S:ta Annas kyrka).
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-09-09
23 söndagen 'under året'
söndag
Jes 35:4-7a, Jak 2:1-5, Mark 7:31-37
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-09-10
måndag i 23 veckan 'under året'
måndag
1 Kor 5:1-8, Ps 5, Luk 6:6-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-09-11
tisdag i 23 veckan 'under året'
tisdag
1 Kor 6:1-11, Ps 149, Luk 6:12-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-09-12
onsdag i 23 veckan 'under året'
onsdag
1 Kor 7:25-31, Ps 45, Luk 6:20-26
Jungfru Marias heliga namn

kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-09-13
Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare
torsdag
1 Kor 8:1b-7,11-13, Ps 139, Luk 6:27-38
Från Antiochia, född omkr. 350. Levde efter grundliga studier som asket. Som präst blev han berömd genom sina predikningar ("Gyllenmunnen"). År 397 valdes han till biskop av Konstantinopel och visade sig även där vara en framstående herde, som särskilt försvarade de fattigas sak. Hans oförskräckta kritik av hovet ledde till att han två gånger drevs i landsflykt. Hans författarskap är vid sidan av Augustinus det mest omfattande i fornkyrkan. Dog i landsförvisning 407.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-09-14
Det heliga korsets upphöjelse
fredag
4 Mos 21:4-9, Fil 2:6-11, Joh 3:13-17
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-09-15
Jungfru Marias smärtor
lördag
Heb 5:7-9, Ps 31, Joh 19:25-27
Dagen började firas av servitorden (se 17 febr.) på 1600-talet för att ära minnet av hur Jesu moder delade sin sons lidande och under hans kors blev vår moder: "Se din moder" (Joh 19:27).
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-09-16
24 söndagen 'under året'
söndag
Jes 50:5-9a, Jak 2:14-18, Mark 8:27-35
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-09-17
måndag i 24 veckan 'under året'
måndag
1 Kor 11:17-26, Ps 40, Luk 7:1-10
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare
Född 1542 i Toscana. Blev jesuit i Rom, undervisade på Collegium Romanum och var en av motreformationens största teologer. Hans mest kända verk är dels ett apologetiskt arbete med titeln Kontroverser, dels en stor och en liten katekes. Blev till sist kardinal, men levde i stor frivillig fattigdom och enkelhet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-09-18
tisdag i 24 veckan 'under året'
tisdag
1 Kor 12:12-14,27-31, Ps100, Luk 7:11-17
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-09-19
onsdag i 24 veckan 'under året'
onsdag
1 Kor 12:31-13:13, Ps 33, Luk 7:31-35
Januarius biskop och martyr
Biskop av Neapel, led martyrdöden under Diocletianus förföljelse tillsammans med sex andra år 305.Berömt är det s.k. blodundret som är knutet till denna dag och som man hittills inte kunnat finna något förklaring till.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-09-20
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
torsdag
1 Kor 15:1-11, Ps 118, Luk 7:36-50
Vid mitten av 1800-talet fick Korea 103 martyrer, bland vilka särskilt märks prästen Andreas Kim Taegon och lekmannen Paulus Chong Hasang. De övriga var lekmän i alla åldrar.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-09-21
Matteus apostel och evangeliet
fredag
Ef 4:1-7,11-13, Ps 19, Matt 9:9-13
I Matt 9 skildras hur tullindrivaren Levi kallades av Jesus, Skall enligt traditionen ha förkunnat i Palestina och sedan i Persien, Det första evangeliet förknippades redan på 100-talet med hans namn.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-09-22
lördag i 24 veckan 'under året'
lördag
1 Kor 15:35-37,42-49, Ps 56, Luk 8:4-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-09-23
25 söndagen 'under året'
söndag
Vish 2:12,17-20, Jak 3:16-4:3, Mark 9:30-37
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2018-09-24
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag
Ords 3:27-35, Ps 15, Luk 8:16-18
Alla Sveriges skyddshelgon
Högtiden infördes troligen på 1400-talet. Den 24 september var Uppsala domkyrkas relikfest och har nu valts för denna minnesdag över alla de heliga som bidragit till kyrkans växt i vårt land.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa