St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-06-18 - 2019-07-182019-06-18
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
2 Kor 8:1-19, Ps 146, Matt 5:43-48
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-06-19
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kor 9:6-11, Ps 112, Matt 6:1-6,16-18
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-06-20
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
2 Kor 11:1-11, Ps 111, Matt 6:7-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
fredag
2 Kor 11:18,22-30, Ps 34, Matt 6:19-23
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-06-22
lördag i 11 veckan 'under året'
lördag
2 Kor 12:1-10, Ps 34, Matt 6:24-34
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-06-23
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
1 Mos 14:18-20, 1 Kor 11:23-26, Luk 9:11b-17
Ingen mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Pontifikalmässa och procession
Ingen mässa i Simrishamn

2019-06-24
Johannes Döparens födelse
måndag
Jes 49:1-6, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-06-25
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 13:2,5-18, Ps 15, Matt 7:6,12-14
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-06-26
onsdag i 12 veckan 'under året'
onsdag
1 Mos 15:1-12,17-18, Ps 105, Matt 7:15-20
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-06-27
torsdag i 12 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 16:1-12,15-16, Ps 106, Matt 7:21-29
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare
Föddes år 370. Efterträdde sin morbror som biskop och patriark i Alexandria 412. Bekämpade Nestorius och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431, som fastslog Marias titel Theotokos (Guds moder). Dog år 444.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-06-28
Jesu Hjärtas Dag
fredag
Hes 34:11-16, Rom 5:5b-11, Luk 15:3-7
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-06-29
Petrus och Paulus
lördag
Apg 12:1-11, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-06-30
13 söndagen 'under året'
söndag
1 Kung 19:16b,19-21, Gal 5:1,13-18, Luk 9:51-62
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-07-01
måndag i 13 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 18:16-33, Ps 103, Matt 8:18-22
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-07-02
tisdag i 13 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 19:15-29, Ps 26, Matt 8:23-27
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-07-03
Tomas apostel
onsdag
Ef 2:19-22, Ps 117, Joh 20:24-29
Känd främst för sitt tvivel inför Kristi uppståndelse, som dock blev till en bekännelse så snart han fick se den uppståndne: "Min Herre och min Gud!" Inget säkert är känt om hans liv utöver det som står i evangelierna. Skall enligt traditionen ha fört evangeliet via Syrien till Indien. Tomas firas nu på den dag då han av ålder har firats i den syriska kyrkan.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-07-04
torsdag i 13 veckan 'under året'
torsdag
1 Mos 22:1-19, Ps 116, Matt 9:1-8
Elisabeth av Portugal
Av kunglig härkomst från Aragonien blev hon redan som flicka förmäld med kungen av Portugal, med vilken hon fick två söner. Efter makens död delade hon ut sina ägodelar åt de fattiga och levde sedan som franciskantertiär ett liv i bön och goda gärningar, men hon fortsatte också att ingripa för att stifta fred och medla i sitt land. Död 1336.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-07-05
fredag i 13 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 23:1-4,19;24:1-8,62-67, Ps 106, Matt 9:9-13
Antonio Maria Zaccaria präst
Född i Italien år 1502, studerade medicin i Padua men blev präst och grundade barnabitorden med evangelisation och ungdomsarbete som huvuduppgifter. Dog år 1539.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2019-07-06
lördag i 13 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 27:1-5,15-29, Ps 135, Matt 9:14-17
Maria Goretti jungfru och martyr
Växte upp under mycket fattiga förhållanden. Knivstacks är 1902 vid tolv års ålder av en förtvivlad beundrade, som hon inte ville ge sig ät. Innan hon avled förlät hon sin mördare. Helgonförklarad av Pius XII år 1950.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-07-07
14 söndagen 'under året'
söndag
Jes 66:10-14c, Gal 6:14-18, Luk 10:1-12,17-20
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-07-08
måndag i 14 veckan 'under året'
måndag
1 Mos 28:10-22a, Ps 91, Matt 9:18-26
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-07-09
tisdag i 14 veckan 'under året'
tisdag
1 Mos 32:22-32, Ps 17, Matt 9:32-38
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer
Född i Kina 1746, gjorde tjänst i kejsarens armé men påverkad av de heliga martyrernas ståndaktighet omvändes han, blev präst och dog som martyr 1815 därför att han bekänt och förkunnat evangeliet. Tillsammans med honom ihågkommes idag en mängd martyrer i Guds kyrka i Kina, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk, män, kvinnor, ungdomar och barn i olika åldrar,
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-07-10
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron
onsdag
1 Mos 41:55-57,42:5-7a,17-24a, Ps 33, Matt 10:1-7
Knut IV var konung av Danmark och främjade kyrkans intressen gentemot adeln. Han tog sig också an deras sak som stod utanför ättesamhället. Han mördades av en grupp upproriska undersåtar i S:t Albans kyrka i Odense år 1086.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-07-11
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron
torsdag
Ords 2:1-9 Ps 34 Matt 19:27-29
Född i Nursia i Umbrien omkr. år 480. Uppfostrad i Rom men flydde materialismen i sin miljö därför att leva som eremit i Subiaco. Han samlade sedan lärjungar och grundade på Monte Cassino det berömda klostret. Skrev den regel som efterhand blivit bestämmande för allt västerländskt munkväsende. Dog den 21 murs 547, men redan i slutet av 700-talet firades hans minne på många platser den 11 juli.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-07-12
fredag i 14 veckan 'under året'
fredag
1 Mos 46:1-7,28-30 Ps 37, Matt 10:16-23
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-07-13
lördag i 14 veckan 'under året'
lördag
1 Mos 49:29-33,50:15:26a, Ps 105, Matt 10:24-33
Henrik II
Född i Bayern 973, efterträdde sin far som kung och kröntes till kejsare 1014. Ivrade för kyrkans förnyelse, duglig också som regent. Grundade flera stift och donerade stora gåvor till kloster. Dog 1024 och helgonförklarades av Eugenius III 1146.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-07-14
15 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 30:10-14, Kol 1:15-20, Luk 10:25-37
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-07-15
Bonaventura biskop och kyrkolärare
måndag
2 Mos 1:8-14,22, Ps 124, Matt 10:34-11:1
Född i Etrurien omkr. 1218. Studerade filosofi och teologi i Paris, undervisade sedan sina franciskanbröder med stor framgång. Blev biskop av Alba och kardinal. Dog i Lyon 1274. Ett grunddrag i hans många skrifter är betonandet av sambandet mellan teologi och mystik; han värjde sig mot en alltför spekulativ teologi.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-07-16
tisdag i 15 veckan 'under året'
tisdag
2 Mos 2:1-15a, Ps 69, Matt 11:20-24
Vår Fru av berget Karmel
I bibeln omtalas berget Karmel för sin skönhet. Det var där profeten Elia försvarade Israels tro mot baalsdyrkan. Från 1100- talet fanns eremiter på Karmel. De bildade en kontemplativ orden under Guds moders beskydd.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-07-17
onsdag i 15 veckan 'under året'
onsdag
2 Mos 3:1-6,9-12, Ps 103, Matt 11:25-27
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-07-18
torsdag i 15 veckan 'under året'
torsdag
2 Mos 3:13-20, Ps 105, Matt 11:28-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2019-07-19
fredag i 15 veckan 'under året'
fredag
2 Mos 11:10-12:14, Ps 116, Matt 12:1-8
Apollinaris biskop och martyr
I slutet av etthundratalet tros denne biskop ha förkunnat Kristi outrannsakliga rikedomar bland hedningarna, ha grundat kyrkan i den stad som låg i anslutning till den romerska flottstationen (Classis) i Ravenna och därefter ha lidit en utdragen och hedersam martyrdöd. Hans himmelska födelsedag infaller den 23 juli.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-07-20
Thorlak biskop Islands skyddspatron
lördag
2 Mos 12:37-42, Ps 136, Matt 12:14-21
Biskop av Skalholt, bekännare, död 1193. Han prästvigdes som ung, studerade i Paris och Lincoln och blev abbot i augustinorden på Island, 1174 biskop. Stred mot stormännens omoral. Hans reliker skrinlades den 20 juli 1198.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-07-21
16 söndagen 'under året'
söndag
1 Mos 18:1-10a, Kol 1:24-28, Luk 10:38-42
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)

2019-07-22
Maria från Magdala
måndag
Höga V 3:1-4a, Ps 63, Joh 20:1-2,11-18
Hörde till Jesu följeslagare, var med vid hans död och fick tidigt på påskdagsmorgonen såsom den första se den Uppståndne. Vördnaden för henne spreds särskilt under 1100-talet i västkyrkan. I traditionen har Maria ofta sammanställts och ibland förväxlats med synderskan i Simons hus (Luk 7) och den Maria som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12).
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2019-07-23
tisdag i 16 veckan 'under året'
tisdag
2 Mos 14:21-15:1, Ps 2 Mos 15:8-17, Matt 12:46-50
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag
Det stora svenska helgonet dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas (söndagen efter) den 7 oktober.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-07-24
onsdag i 16 veckan 'under året'
onsdag
2 Mos 16:1-5,9-15, Ps 78, Matt 13:1-9
Charbel Makhluf präst
Född i byn Biqa´ Kafra i Libanon 1828. Inträdde i de libanesiska maroniternas orden och antog där namnet Charbel. Efter sin prästvigning sökte han sig till ensamheten, och i strävan efter större helgelse lämnade han klostret i Annaia, levde i öknen i yttersta försakelse och tjänade Gud med fastor och böner. Avled 24 december år 1898.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-07-25
Jakob apostel
torsdag
2 Kor 4:7-15, Ps 126, Matt 20:20-28
Son till Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna fick tillsammans med Petrus vara med på förklaringsberget och i Getsemane. Dödades på order av Herodes Agrippa omkr. år 42. Han vördas särskilt i Santiago di Compostela.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-07-26
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar
fredag
2 Mos 20:1-17, Ps 19, Matt 13:18-23
Enligt en tradition redan från andra århundradet hette jungfru Marias föräldrar Joakim och Anna och föddes Maria efter lång ofruktsamhet. Från 500-talet vördades Anna i den östliga kyrkan, från 900-talet i den västliga. Joakim upptogs i kalendariet först på 1500-talet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2019-07-27
Marta
lördag
1 Joh 4:7-16, Ps 34, Joh 11:19-27
Syster till Maria och Lasaros. Jesus besökte gärna deras hem i Betania, där Marta utverkade att hennes bror uppväcktes från de döda. Marta firas sedan 1200-talet med en egen dag, som i det allmänna kalendariet är den 29 juli.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa