Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 21 oktober 2018, söndag
29 söndagen 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu nalkas dagen snart sitt slut
och solens bana sänker sig.
I gryningen vi sjöng ditt lov.
O Gud, vi åter prisar dig.

Av ljuset allting framgått har,
allt liv, all grönska på vår jord.
Men före allt som är och var
är ljusets ursprung, är ditt Ord.

Du talade, och allt blev till
efter en evig skaparplan.
Du skapade oss till din bild,
din egen Ande blev vårt liv.

O Fader, skapare och Gud,
o du Guds Ord, o helge And',
din kärlek är vårt hjärtas ljus.
Bli kvar hos oss till aftonen. Amen.

eller:

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty ur hans ena
ständigt rena
sjungande levande källa
vi framfötts.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till att skåda
fullhetens goda
oändliga himmelska skönhet
vi kallats.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till den eviga
glädjens saliga
festliga måltid i höjden
vi bjudits. Amen.


Ant. 1 Herren sträcker ut hans kungaspira från Sion, och han skall härska i all evighet. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Herren sade till min herre: *
Sätt dig på min högra sida,

till dess jag lagt dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. *
Härska mitt bland dina fiender!

Hos dig finns väldet *
den dag då makten blir din,

i helig strålglans har jag fött dig *
före morgonstjärnan, ur mitt sköte.

Herren har svurit en ed *
som han aldrig skall ångra:

Du är präst för evigt *
i Melkisedeks efterföljd.

Herren är på din högra sida, *
han skall krossa kungar på sin vredesdag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren sträcker ut hans kungaspira från Sion, och han skall härska i all evighet. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

Ant. 2 Jorden bävar inför Herren. Halleluja.

Psalm 114
Israels befrielse ur Egypten
Ni skall inse att också ni har dragit ut ur Egypten, ni som har tagit avstånd från den innevarande tidsåldern (S:t Augustinus)


När Israel drog ut ur Egypten, *
Jakobs hus ut från folket med främmande tunga,

då blev Juda hans helgedom, *
Israel hans välde.

Havet såg det och flydde, *
och Jordan vände tillbaka.

Bergen hoppade som vädurar, *
höjderna såsom lamm.

Varför flyr du undan, du hav? *
Du Jordan, varför vänder du tillbaka?

Ni berg, varför hoppar ni som vädurar, *
ni höjder såsom lamm?

För Herren må du bäva, du jord, *
för Jakobs Guds ansikte,

för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, *
hårda stenen till en flödande källa.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jorden bävar inför Herren. Halleluja.

Ant. 3 Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Halleluja. Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.

Halleluja. Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
ni som fruktar honom, både höga och låga.
Halleluja.

Halleluja. Nu har Herren, vår Gud, den allsmäktige, tagit makten,
låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.

Halleluja. Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
och hans brud har gjort sig redo.
Halleluja.

Halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Halleluja.

Kort läsning
2 Kor 1:3-4


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.

Responsorium

Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Från solens uppgång till dess nedgång,
+ från nu och till evig tid.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.

Ant. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Förbön

Vi tillber Kristus, Herren och huvudet för kyrkan, den kropp där vi är lemmarna:
R. Herre, låt ditt rike komma.

Visa din kyrka som enhetens sakrament i en splittrad värld
— och frälsningens mysterium för alla folk.
Befäst våra biskopar i gemenskapen kring påven N.
— och skänk dem enhetens, kärlekens och fridens gåva.
Förena alltmer de kristna med dig, deras huvud
— så att de vittnar med sitt liv om ditt rike.
Ge fred åt hela världen
— låt lugn och trygghet råda överallt.
Låt våra döda en gång stå upp till den eviga härligheten
— och låt oss dela deras glädje.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg