Kalender - liturgi
September 2020

TiOnToFr
1tisdag i 22 veckan 'under året'

2onsdag i 22 veckan 'under året'
Herrens törnekrona

3torsdag i 22 veckan 'under året'
Gregorius den store påve och kyrkolärare

4fredag i 22 veckan 'under året'

5lördag i 22 veckan 'under året'

623 söndagen 'under året'

7måndag i 23 veckan 'under året'

8tisdag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias födelse

9onsdag i 23 veckan 'under året'
Petrus Claver präst

10torsdag i 23 veckan 'under året'

11fredag i 23 veckan 'under året'

12lördag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias heliga namn

1324 söndagen 'under året'
Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare

14Det heliga korsets upphöjelse
Det heliga korsets upphöjelse

15tisdag i 24 veckan 'under året'
Jungfru Marias smärtor

16onsdag i 24 veckan 'under året'
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer

17torsdag i 24 veckan 'under året'
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare

18fredag i 24 veckan 'under året'

19lördag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

2025 söndagen 'under året'
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

21måndag i 25 veckan 'under året'
Matteus apostel och evangeliet

22tisdag i 25 veckan 'under året'

23onsdag i 25 veckan 'under året'
Pio av Pietrelcina präst

24torsdag i 25 veckan 'under året'
Alla Sveriges skyddshelgon

25fredag i 25 veckan 'under året'

26lördag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer

2726 söndagen 'under året'
Vincent de Paul präst

28måndag i 26 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer

29tisdag i 26 veckan 'under året'
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar

30onsdag i 26 veckan 'under året'
Hieronymus präst och kyrkolärareLiturgiska texter


Den 21 oktober 2020, onsdag
onsdag i 29 veckan 'under året'


Dagens bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn.


Läsningar: Ef 3:2-12, Ps Jes 12:2-6, Luk 12:39-48

Första läsningen
Ef 3:2–12
(Kristi hemlighet har nu uppenbarats)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Ni har hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jes 12:2–3, 4b–6 (R. 3)

R.
Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor.

Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte mer.
Herren är min styrka och min lovsång,
han blev min räddning. R.

Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens källor,
Tacka Herren, åkalla hans namn,
ropa ut hans gärningar bland folken,
förkunna att hans namn är högt. R.

Lovsjung Herren för hans härliga gärningar,
låt dem bli kända över hela jorden.
Jubla av glädje, ni som bor i Sion,
Israels Helige visar sin makt bland er. R.

Halleluja
Jfr Matt 24:42a, 44

Håll er vakna,
ni vet inte när Människosonen kommer.

Evangelium
Luk 12:39–48
(Av den som har fått mycket skall det krävas mycket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«
Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller alla?« Herren svarade: »Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter