Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
September 2019

TiOnToFr
122 söndagen 'under året'

2måndag i 22 veckan 'under året'
Herrens törnekrona

3tisdag i 22 veckan 'under året'
Gregorius den store påve och kyrkolärare

4onsdag i 22 veckan 'under året'

5torsdag i 22 veckan 'under året'

6fredag i 22 veckan 'under året'

7lördag i 22 veckan 'under året'

823 söndagen 'under året'
Jungfru Marias födelse

9måndag i 23 veckan 'under året'
Petrus Claver präst

10tisdag i 23 veckan 'under året'

11onsdag i 23 veckan 'under året'

12torsdag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias heliga namn

13fredag i 23 veckan 'under året'
Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare

14Det heliga korsets upphöjelse
Det heliga korsets upphöjelse

1524 söndagen 'under året'
Jungfru Marias smärtor

16måndag i 24 veckan 'under året'
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer

17tisdag i 24 veckan 'under året'
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare

18onsdag i 24 veckan 'under året'

19torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

20fredag i 24 veckan 'under året'
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

21lördag i 24 veckan 'under året'
Matteus apostel och evangeliet

2225 söndagen 'under året'

23måndag i 25 veckan 'under året'
Pio av Pietrelcina präst

24tisdag i 25 veckan 'under året'
Alla Sveriges skyddshelgon

25onsdag i 25 veckan 'under året'

26torsdag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer

27fredag i 25 veckan 'under året'
Vincent de Paul präst

28lördag i 25 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer

2926 söndagen 'under året'
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar

30måndag i 26 veckan 'under året'
Hieronymus präst och kyrkolärareLiturgiska texter


Den 20 september 2019, fredag
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

Helgon: Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
Vid mitten av 1800-talet fick Korea 103 martyrer, bland vilka särskilt märks prästen Andreas Kim Taegon och lekmannen Paulus Chong Hasang. De övriga var lekmän i alla åldrar.


Dagens bön:

Gud, alla folks skapare och frälsare, underbart har du rotat din kyrka i Korea och låtit den växa genom dina martyrer Andreas, Paulus och deras följeslagares bekännelse till ditt namn. Hjälp oss genom deras förbön och exempel att vara dig trogna intill döden.


Läsningar: 1 Tim 6:3-12, Ps 49, Luk 8:1-3

Första läsningen
1 Tim 6:2c–12
(Du som tillhör Gud skall sträva efter rättfärdighet)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Läsning 1 Tim 6:2c–12 Så skall du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder, skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 49:6–10, 17–20 (R. Matt 5:3)

R.
Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.


Varför skulle jag frukta i olyckans dagar,
när mina förföljares ondska omger mig?
De förlitar sig på sina ägodelar
och berömmer sig av sin stora rikedom. R.

Men ingen kan rädda sig själv
eller ge Gud den lösepenning han kräver.
För dyr är lösen för livet,
den kan aldrig någonsin betalas,
så att man får leva för alltid
och undgår att se graven. R.

Frukta inte när en man blir rik,
när hans hus växer till i härlighet.
Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död,
hans härlighet följer honom inte dit ner. R.

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv,
och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,
så skall han dock gå till sina fäder,
till dem som inte längre ser ljuset. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 8:1–3
(Alla hjälpte dem med sina tillgångar)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter