Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Juli 2019

TiOnToFr
1måndag i 13 veckan 'under året'

2tisdag i 13 veckan 'under året'

3onsdag i 13 veckan 'under året'
Tomas apostel

4torsdag i 13 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal

5fredag i 13 veckan 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst

6lördag i 13 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr

714 söndagen 'under året'

8måndag i 14 veckan 'under året'

9tisdag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer

10onsdag i 14 veckan 'under året'
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron

11torsdag i 14 veckan 'under året'
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron

12fredag i 14 veckan 'under året'

13lördag i 14 veckan 'under året'
Henrik II

1415 söndagen 'under året'
Camillo de Lellis präst

15måndag i 15 veckan 'under året'
Bonaventura biskop och kyrkolärare

16tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

17onsdag i 15 veckan 'under året'

18torsdag i 15 veckan 'under året'

19fredag i 15 veckan 'under året'
Apollinaris biskop och martyr

20lördag i 15 veckan 'under året'
Thorlak biskop Islands skyddspatron

2116 söndagen 'under året'
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare

22måndag i 16 veckan 'under året'
Maria från Magdala

23tisdag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag

24onsdag i 16 veckan 'under året'
Charbel Makhluf präst

25torsdag i 16 veckan 'under året'
Jakob apostel

26fredag i 16 veckan 'under året'
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

27lördag i 16 veckan 'under året'
Marta

2817 söndagen 'under året'
Botvid martyr

29måndag i 17 veckan 'under året'
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

30tisdag i 17 veckan 'under året'
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare

31onsdag i 17 veckan 'under året'
Ignatius av Loyola prästLiturgiska texter
Den 18 juni 2019, tisdag
tisdag i 11 veckan 'under året'


Dagens bön:

Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning.


Läsningar: 2 Kor 8:1-19, Ps 146, Matt 5:43-48

Första läsningen
2 Kor 8:1–9
(Kristus blev fattig för er skull)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Jag vill tala om för er vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats — efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er.
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva.
Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 146:2, 5–9a (R. 2a)

R.
Lova Herren, min själ.

Jag vill lova Herren, så länge jag lever,
jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. R.

Salig den vars hjälp är Jakobs Gud,
den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
Han har gjort himlen och jorden och havet
och allt som finns i dem.
Han är trofast för evigt. R.

Han skaffar rätt åt de förtryckta,
han ger bröd åt de hungrande.
Han löser de fångna. R.

Herren öppnar de blindas ögon,
Herren upprättar de förnedrade,
Herren bevarar främlingar,
faderlösa och änkor tar han sig an. R.

Halleluja
Jfr Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Evangelium
Matt 5:43–48
(Älska era fiender)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter