Kalender - liturgi
Mars 2020

TiOnToFr


Liturgiska texter


Den 10 augusti 2020, måndag
Laurentius diakon och martyr


Helgon: Laurentius diakon och martyr
Romersk ärkediakon som dog martyrdöden under Valerianus förföljelse fyra dagar efter påven Sixtus II (se 7 aug.). Ansvarig för kyrkans ekonomi och karitativa verksamhet. Över hans grav lät Konstantin den store uppföra en basilika. Hans kult spreds redan under 300-talet.


Dagens bön:
Helige Fader, med glödande kärlek tjänade den helige Laurentius din Son i trohet intill döden, och därför har du ärat honom. Lär oss att älska det han älskade och att handla som han lärde.


Läsningar: 2 Kor ):6-10, Ps 112, Joh 12:24-26

Första läsningen
2 Kor 9:6–10
(Gud älskar en glad givare)


Läsning ur Paulus andra brev till korintherna.
Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 112:1–2, 5–9 (R. jfr 5a)

R.
Salig är den som är barmhärtig.

Salig den man som fruktar Herren
och har sin stora lust i hans bud.
Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden,
de redligas släkte skall bli välsignat. R.

Väl den som är barmhärtig och ger lån,
den som stöder all sin sak på rätt!
Ty han skall aldrig i evighet vackla,
den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. R.

För ont budskap fruktar han inte,
hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.
Hans hjärta är fast, det fruktar inte,
till dess han får se med lust på sina ovänner. R.

Han utströr, han ger åt de fattiga,
hans rättfärdighet består för evigt,
hans horn skall bli upphöjt med ära. R.

Halleluja
Joh 8:12bc

Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus, säger Herren.

Evangelium
Joh 12:24–26
(Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter