Kalender - liturgi
Februari 2021

TiOnToFr
1måndag i 4 veckan 'under året'
Blasius biskop och martyr

2tisdag i 4 veckan 'under året'
Herrens frambärande i templet

3onsdag i 4 veckan 'under året'
Ansgar biskop Nordens apostel

4torsdag i 4 veckan 'under året'
Nils Hermansson biskop

5fredag i 4 veckan 'under året'
Agatha jungfru och martyr

6lördag i 4 veckan 'under året'
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer

7Kyndelmässodagen

8måndag i 4 veckan 'under året'
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru

9tisdag i 4 veckan 'under året'

10onsdag i 4 veckan 'under året'
Scholastica jungfru

11torsdag i 4 veckan 'under året'
Vår Fru av Lourdes

12fredag i 4 veckan 'under året'

13lördag i 4 veckan 'under året'

145 söndagen 'under året'
Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner

15måndag i 5 veckan 'under året'
Sigfrid av Växjö biskop

16tisdag i 5 veckan 'under året'

17Askonsdag
De sju grundarna av servitorden

18torsdag efter Askonsdag

19fredag efter Askonsdag

20lördag efter Askonsdag

21Första söndagen i fastan
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare

22måndag i 1 fasteveckan
Petrus biskopsstol

23tisdag i 1 fasteveckan
Polykarpos biskop och martyr

24onsdag i 1 fasteveckan

25torsdag i 1 fasteveckan

26fredag i 1 fasteveckan

27lördag i 1 fasteveckan

28Andra söndagen i fastanLiturgiska texter


Den 16 januari 2021, lördag
lördag i 1 veckan 'under året'


Dagens bön:

Herre, kom oss till mötes i vår bön, så att vi inser vilken uppgift du har givit oss och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett.


Läsningar: Heb 4:12-16, Ps 19, Mark 2:13-17

Första läsningen
Heb 4:12–16
(Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–10, 15 (R. jfr Joh 6:63c)

R.
Dina ord, o Herre, är ande och liv.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig,
Herre, min klippa och min förlossare. R.

Halleluja
Jfr Luk 4:18

Herren har sänt mig
att frambära ett glädjebud till de fattiga
och att förkunna befrielse för de fångna.

Evangelium
Mark 2:13–17
(Jag har inte kommit för att kala rättfärdiga, utan syndare)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden gick Jesus längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: »Följ mig!« Och Levi steg upp och följde honom.
När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, sade de till hans lärjungar: »Äter han med tullindrivare och syndare?« Jesus hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter