Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
December 2017

TiOnToFr


Liturgiska texter

 PDF fil

Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

Maria från Magdala - firas ej

Inledning:

Frälsningens verk, som Gud utför i det gamla och nya förbundet, består i att Gud församlar sitt folk, sin enda fårahjord. När vi kommer till söndagsmässan för att lyssna till Guds ord och för att fira Eukaristi, gör vi det på grund av vi ända sedan vårt dop tillhör Kyrkan. Genom att församlas till mässfirande vill vi också påskynda det ögonblick, då det kommer finnas en hjord samlad runt en herde.

HERRE - du blev lik oss i allt utom i synd. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du försonade oss med Gud genom korset och i din person dödade du fiendskapen. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du är den gode herden som leder oss på rätta vägar. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son...

Läsningar: Jer 23:1-6, Ps 23, Ef 2:13-18, Mark 6:30-34

Första läsningen
Jer 23:1-6
(Jag skall samla mina får, jag skall ge dem nya herdar)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Ve de herdar som låter fåren i min hjord gå vilse och skingras, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem. Ni har inte tagit hand om dem, men nu skall jag ta hand om er och straffa era onda gärningar, säger Herren. Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren.
Det skall komma en tid, säger Herren,
då jag skall låta ett rättfärdigt skott
växa ur Davids stam.
Han skall vara konung och härska med vishet
och skapa rätt och rättfärdighet i landet.
Under hans tid skall Juda vara skyddat
och Israel leva i trygghet.
Detta är det namn han skall bära:
Herren vår rättfärdighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (621)
Ps 23

R.
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.


Herren är min hérde, *
ingenting skall fáttas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han leder mig till vilans vátten.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära. R.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, *
fruktar jag inget ónt,
ty du är méd mig, *
din käpp och stav är min tröst. R.

Du dukar ett bórd för mig *
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med ólja *
och låter min bägare flöda över. R.

Din godhet och nåd skall följa mig
så länge jag léver, *
och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. R.

Andra läsningen
Ef 2:13-18
(Kristus är vår fred)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Mina får lyssnar till min röst, säger Herren,
och jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Mark 6:30-34
(Som får utan herde)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden samlades apostlarna hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sade till dem: »Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.« Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.
De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge.
Så lyder Herrens evangelium.P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2003
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2006
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2009
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2015

Förböner:

Genom Jesus Kristus och i den helige Ande ber vi till Gud vår Fader för kyrkan och för hela världen.

1. Herre, församla alla troende kristna från varje land och folk vid ett och samma altarbord, och skänk dem nåden att uppriktigt älska varandra. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Herre, skänk fredens nåd till det heliga Landets invånare, så att de gemensamt kan ära dig, den ende Guden och allas vår Fader. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Herre, välsigna dem som arbetar på åkrar och fält, så att deras möda ger bröd till alla behövande. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Herre, hjälp med din nåd alla dem som du kallar till din heliga tjänst, så att de fullgör den med glädje. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Herre, omslut alla oss som samlats kring ditt bord med din nåd, så att vårt deltagande i denna eukaristi stillar vårt hjärtas längtan. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Herre, vi står inför dig och frambär våra böner. Tag nådigt emot dem och hör oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter