Kalender - liturgi
November 2019

TiOnToFr
1Alla Helgons Dag
Alla Helgons Dag

2Alla Själars Dag
Alla Själars Dag

331 söndagen 'under året'
Martin de Porres ordensman

4måndag i 31 veckan 'under året'
Carlo Borromeo biskop

5tisdag i 31 veckan 'under året'

6onsdag i 31 veckan 'under året'

7torsdag i 31 veckan 'under året'

8fredag i 31 veckan 'under året'

9Lateranbasilikans invigning
Lateranbasilikans invigning

1032 söndagen 'under året'
Leo den store påve och kyrkolärare

11måndag i 32 veckan 'under året'
Martin av Tours biskop

12tisdag i 32 veckan 'under året'
Josafat biskop och martyr

13onsdag i 32 veckan 'under året'

14torsdag i 32 veckan 'under året'

15fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare

16lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru

1733 söndagen 'under året'
Elisabeth av Ungern ordenskvinna

18måndag i 33 veckan 'under året'
Petrus- och Paulusbasilikornas invigning

19tisdag i 33 veckan 'under året'

20onsdag i 33 veckan 'under året'

21torsdag i 33 veckan 'under året'
Jungfru Marias tempelgång

22fredag i 33 veckan 'under året'
Caecilia jungfru och martyr

23lördag i 33 veckan 'under året'
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot

24Kristi Konungens Dag
Andreas Dung-Lac och hans följeslagare martyrer

25måndag i 34 veckan 'under året'
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr

26tisdag i 34 veckan 'under året'

27onsdag i 34 veckan 'under året'

28torsdag i 34 veckan 'under året'

29fredag i 34 veckan 'under året'

30lördag i 34 veckan 'under året'
Andreas apostelLiturgiska texter


Den 23 oktober 2019, onsdag
onsdag i 29 veckan 'under året'

Giovanni da Capistrano präst

Helgon: Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.


Dagens bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn.

eller
Himmelske Fader, du sände den helige Johannes till ditt folk med tröst och hjälp i svåra tider. Ställ oss under ditt trygga värn, och ge din kyrka fred och enhet.


Läsningar: Rom 6:12-18, Ps 124, Luk 12:39-48

Första läsningen
Rom 6:12–18
(Låt Herren använda era lemmar
som redskap för rättfärdigheten)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Synden skall inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden.
Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden, blev ni slavar under rättfärdigheten.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 124:1–8 (R. 8a)

R.
Vår hjälp är i Herrens namn.

Om inte Herren varit med oss
– så må Israel säga –
om inte Herren varit med oss,
när människorna gick till angrepp,
då hade de slukat oss levande,
när de kom emot oss i rasande vrede. R.

Då hade vattnen dränkt oss,
den strida strömmen gått över oss,
ja, då hade vi gått under
i de väldiga vattnen.
Lovad vare Herren
som inte gav oss till rov åt deras tänder! R.

Vi kom undan som en fågel ur jägarens snara:
snaran gick sönder, och vi kom undan.
Vår hjälp är i Herrens namn,
hans som har skapat himmel och jord. R.

Halleluja
Jfr Matt 24:42a, 44

Håll er vakna,
ni vet inte när Människosonen kommer.

Evangelium
Luk 12:39–48
(Av den som har fått mycket skall det krävas mycket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«
Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller alla?« Herren svarade: »Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter