Kalender - liturgi
Oktober 2020

TiOnToFr
1torsdag i 26 veckan 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

2fredag i 26 veckan 'under året'
Skyddsänglarna

3lördag i 26 veckan 'under året'

427 söndagen 'under året'
Franciscus av Assisi

5måndag i 27 veckan 'under året'

6tisdag i 27 veckan 'under året'
Bruno, präst

7Birgitta av Vadstena
Birgitta av Vadstena

8torsdag i 27 veckan 'under året'

9fredag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10lördag i 27 veckan 'under året'

1128 söndagen 'under året'
Johannes XXIII påve

12måndag i 28 veckan 'under året'

13tisdag i 28 veckan 'under året'

14onsdag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

15torsdag i 28 veckan 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

16fredag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17lördag i 28 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

1829 söndagen 'under året'
Lukas evangelist

19måndag i 29 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

20tisdag i 29 veckan 'under året'

21onsdag i 29 veckan 'under året'

22torsdag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve

23fredag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24lördag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

2530 söndagen 'under året'

26måndag i 30 veckan 'under året'

27tisdag i 30 veckan 'under året'

28onsdag i 30 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

29torsdag i 30 veckan 'under året'

30fredag i 30 veckan 'under året'

31lördag i 30 veckan 'under året'Liturgiska texter


Den 23 september 2020, onsdag
Pio av Pietrelcina präst

Helgon: Pio av Pietrelcina präst
Född i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, du lät genom en enastående nådegåva den helige prästen Pius ta del i din Sons kors, och genom hans tjänst förnyade du din barmhärtighets under i människors liv. Låt oss på hans förbön vara så förenade med Kristi lidanden att vi lyckligt når fram till uppståndelsens härlighet.


Läsningar: Ords 30:5-9, Ps 119, Luk 9:1-6

Första läsningen
Ords 30:5–9
(Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom
men låt mig få det bröd mig tillkommer)


Läsning ur Ordspråksboken.
Allt Guds tal är luttrat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.
Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte, intill min död: Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev alltför mätt, förneka dig, så att jag frågade: »Vem är Herren?« Eller om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:29, 72, 89, 101, 104, 163 (R. 105a)

R.
Ditt ord är mina fötters lykta.

Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,
och förunna mig din undervisning. R.

Din lag är mig bättre
än tusentals stycken guld och silver. R.

Herre, du är i evighet,
ditt ord står fast i himlen. R.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar,
ty jag vill hålla ditt ord. R.

Dina befallningar ger mig förstånd,
därför hatar jag alla lögnens vägar. R.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse,
men din lag har jag kär. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 9:1–6
(Jesus sände ut dem
för att förkunna Guds rike och bota sjuka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: »Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem.« Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter