Kalender - liturgi
Oktober 2019

TiOnToFr
1tisdag i 26 veckan 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

2onsdag i 26 veckan 'under året'
Skyddsänglarna

3torsdag i 26 veckan 'under året'

4fredag i 26 veckan 'under året'
Franciscus av Assisi

5lördag i 26 veckan 'under året'

627 söndagen 'under året'
Bruno, präst

7Birgitta av Vadstena
Birgitta av Vadstena

8tisdag i 27 veckan 'under året'
Vår Fru av Rosenkransen

9onsdag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10torsdag i 27 veckan 'under året'

11fredag i 27 veckan 'under året'
Johannes XXIII påve

12lördag i 27 veckan 'under året'

1328 söndagen 'under året'

14måndag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

15tisdag i 28 veckan 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

16onsdag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17torsdag i 28 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

18fredag i 28 veckan 'under året'
Lukas evangelist

19lördag i 28 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

2029 söndagen 'under året'

21måndag i 29 veckan 'under året'

22tisdag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve

23onsdag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24torsdag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

25fredag i 29 veckan 'under året'

26lördag i 29 veckan 'under året'

2730 söndagen 'under året'

28måndag i 30 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

29tisdag i 30 veckan 'under året'

30onsdag i 30 veckan 'under året'

31torsdag i 30 veckan 'under året'Liturgiska texter


Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'

Albertus Magnus biskop och kyrkolärare

Helgon: Albertus Magnus biskop och kyrkolärare
En av medeltidens största tänkare. Studerade i Paris, blev dominikan och verkade som lärare på flera platser. (Thomas av Aquino hörde till hans elever.) Var en tid biskop av Regensburg. Hans författarskap omfattade förutom teologin även naturvetenskaper, som han ville förena med tron till en syntes. Dog i Köln 1280.


Dagens bön:

Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder till kropp eller själ, i frihet göra det goda som du har berett åt oss.

eller
Evige Gud, du som gav den helige biskopen Albertus den stora uppgiften att förena mänsklig forskning med uppenbarad tro, låt oss följa hans föredöme, så att vi genom vetenskapernas framsteg når en djupare kunskap om dig och alltmer älskar dig.


Läsningar: Vish 13:1-9, Ps 19, Luk 17:26-37

Första läsningen
Vish 13:1–9
(Varför har de då inte redan funnit tingens härskare)


Läsning ur Vishetens bok.
Ohjälpliga dårar var alla de människor som inte visste något om Gud, inte förmådde hämta kunskap ur det sköna de såg om Honom som är, och inte lärde känna konstnären genom att ge akt på hans verk, utan trodde att elden eller vinden eller den flyktiga luften eller stjärnornas krets eller det svallande havet eller himlens ljusbärare var gudar och världens styresmän. Om de har hållit dessa ting för gudar därför att de tjusats av deras skönhet, då bör de inse hur mycket förmer än tingen deras härskare är. All skönhets upphov har ju skapat dem. Och om de drivits av förundran över tingens makt och kraft, bör de lära sig av dem hur mycket mäktigare deras skapare är. Ty ur storheten och skönheten hos det skapade träder bilden av dess upphovsman fram för tanken. Ändå förtjänar dessa människor inte att klandras så strängt; det är kanske så att de söker Gud och gärna vill finna honom, fastän de går vilse under sina ansträngningar. De lever bland hans verk och utforskar dem, och de förleds av den yttre anblicken, eftersom det de ser är så vackert. Men urskuldas helt kan de inte — om de förmådde skaffa sig så stora kunskaper att de kunde ana sig till evigheten, varför har de då inte redan funnit tingens härskare?
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. 2a)

R.
Himlarna förkunnar Guds ära.

Himlarna förkunnar Guds ära,
och fästet vittnar om hans händers verk.
Den ena dagen talar därom till den andra,
den ena natten kungör det för den andra,
det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hörs. R.

De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Jfr Luk 21:28

Räta på er, lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig.

Evangelium
Luk 17:26–37
(Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.
Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall rädda det. Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.« De frågade honom: »Var blir det, herre?« Han svarade: »Där liket ligger, där samlas gamarna.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter