Kalender - liturgi
Oktober 2019

TiOnToFr


Liturgiska texter


Den 6 juni 2020, lördag
lördag i 9 veckan 'under året'

Norbert av Xanten biskop

Helgon: Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.


Dagens bön:

Gud, vår Fader, inget finns som undandrar sig din försyn. Röj ur vägen allt som skadar oss, och ge oss allt som leder fram till dig.

eller
Fader i himlen, du gjorde den helige Norbert till en bönens man och en god och trogen kyrkans tjänare. Lyssna till hans böner och låt aldrig de dina sakna herdar efter ditt hjärta, sådana som leder hjorden dit där den kan finna näring för sin tro.


Läsningar: 2 Tim 4:1-8, Ps 71, Mark 12:38-44

Första läsningen
2 Tim 4:1-8
(Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 71:8-9,14-15b, 16-17,22 (R. 15a)

R.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet.

Låt min mun vara full av ditt lov,
hela dagen av din ära. Förkasta mig inte i min ålderdoms tid,
överge mig inte, när min kraft försvinner. R.

Men jag skall alltid hoppas på dig
och mer och mer sjunga ditt lov.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet,
hela dagen din godhet. R.

Jag skall frambära Herrens väldiga gärningar,
jag skall prisa din rättfärdighet, ja, endast din.
Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,
och än i dag förkunnar jag dina under. R.

Då vill jag tacka dig på harpa
för din trofasthet, min Gud,
jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels Helige. R.

Halleluja
Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Mark 12:38–44
(Den fattiga änkan lade mer i tempelkistan än alla de andra)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till folket i sin undervisning: »Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.«
Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: »Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.««
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter