Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

33. Vad menas med ?trons symboler??
Det är formuleringar - även kallade “trosbekännelser” eller “Credo” - i vilka kyrkan från äldsta tid på ett sammanfattande sätt har uttryckt och gett vidare sin egen tro på ett normativt språk, gemensamt för alla troende.

34. Vilka är de äldsta trosbekännelserna?
Det är “dop-symboler”. Eftersom dopet ges  “i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn” (Mt 28:19) uttrycks trossanningarna som formuleras där i relation till de tre personerna i den heliga Treenigheten.

35. Vilka är de viktigaste trosbekännelserna?
De viktigaste trosbekännelserna är den apostoliska trosbekännelsen, som är den romerska kyrkans dopbekännelse från äldsta tid, och den nicenska (nicenskt-konstantinopolitanska), som är frukten av arbetet vid de ekumeniska koncilierna i Nicea (Nikaia) år 325 och Konstantinopel år 381, och som än i dag är gemensam för alla stora kyrkor i öst och väst.


B

#     ¤     +