Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Augusti 2017

TiOnToFr
1tisdag i 17 veckan 'under året'
Alfonso Maria de Liguori biskop och kyrkolärare

2onsdag i 17 veckan 'under året'
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Vercelli biskop

3torsdag i 17 veckan 'under året'

4fredag i 17 veckan 'under året'
Jean Marie Vianney präst

5lördag i 17 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

6Kristi Förklarings Dag
Kristi Förklarings Dag

7måndag i 18 veckan 'under året'
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

8tisdag i 18 veckan 'under året'
Dominicus präst

9onsdag i 18 veckan 'under året'
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron

10torsdag i 18 veckan 'under året'
Laurentius diakon och martyr

11fredag i 18 veckan 'under året'
Clara jungfru

12lördag i 18 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

1319 söndagen 'under året'
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer

14måndag i 19 veckan 'under året'
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr

15Marias upptagning i himmelen
Marias upptagning i himmelen

16onsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

17torsdag i 19 veckan 'under året'

18fredag i 19 veckan 'under året'

19lördag i 19 veckan 'under året'
Jean Eudes präst

2020 söndagen 'under året'
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare

21måndag i 20 veckan 'under året'
Pius X påve

22tisdag i 20 veckan 'under året'
Jungfru Maria Drottningen

23onsdag i 20 veckan 'under året'
Rosa av Lima jungfru

24torsdag i 20 veckan 'under året'
Bartolomaios apostel

25fredag i 20 veckan 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst

26lördag i 20 veckan 'under året'

2721 söndagen 'under året'
Monica Augustinus mor

28måndag i 21 veckan 'under året'
Augustinus biskop och kyrkolärare

29tisdag i 21 veckan 'under året'
Johannes döparens martyrium

30onsdag i 21 veckan 'under året'

31torsdag i 21 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Lyfta ur natten låt oss hålla vaka,
psalmernas sötma smaka på vår tunga,
så att för Herren vi med kraft kan sjunga
ljuvliga hymner.

Godhetens Konung, för oss till din tronsal,
där dina helgon samlas efter striden.
Må de oss lära att här troget leva
efter din vilja.

Dig vare ära, evighetens Fader,
enfödde Son, dig tillhör lov och heder,
du som med Anden allt i gudoms enhet
samfällt regerar. Amen.

Under dagen:

O Gud, du ljus av evighet,
o saliga Treenighet,
vi böjer oss bekännande
i bön inför ditt majestät.

Vi tror på Fadern och hans Son,
hans sanna väsens återsken,
på Anden, som med kärleks band
förenar dem i fast förbund.

O sanning klar och kärlek ren,
o vandringsmål och salighet,
giv tro och hopp och helighet
och kärlek, av din gudom tänd.

Du Alfa är och Omega,
allt skapats källa, segerkrans,
du är allena tröstare,
ett stadigt hopp för vandrare.

Du som allena allt förmår
allena är för alla nog,
du, endast du, är allas ljus
och nådelön i himlens ljus.

I frid låt oss åkalla Gud,
vår Fader och hans ende Son
och Anden, Herren, Hjälparen:
Dig vare tack, Treenige. Amen.Ant. 1 Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka.

Psalm 18:2-30
Tacksägelse för räddning och seger
De som tror på Kristus frambär lovsång till honom för befrielsen från fienderna, dvs. för att denna världens furste fråntagits sin makt (Kyrillos av Alexandria)

I


Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka, *
Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare,
     min Gud, min klippa, till vilken jag tar min tillflykt, *
     min sköld och mitt räddande horn, mitt värn.
Lovad vare Herren! Jag ropar till honom, *
och jag blir räddad från mina fiender.
     Dödens bränningar brusade kring mig, *
     fördärvets stormflod förskräckte mig,
dödsrikets snaror omgav mig, *
dödens band föll över mig.
     Men jag åkallade Herren i min nöd, *
     jag ropade till min Gud.
Han hörde från sin himmelska boning min röst, *
mitt rop inför honom kom till hans öron.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka.

Ant. 2 Herren räddar mig, ty han har behag till mig.

II

Då skalv jorden och bävade, +
bergens grundvalar darrade, *
de skakades, ty hans vrede var upptänd.
     Ett rökmoln steg upp från hans näsa +
     och förtärande eld från hans mun, *
     kring honom flammade eldsglöd.
Han sänkte himlen och for ned, *
och töcken var under hans fötter.
     Han for på keruben och flög, *
     han svävade på vindens vingar.
Han dolde sig i mörker som i en hydda, *
i mörka vatten, tjocka moln.
     Av glansen framför honom vek molnen undan, *
     hagel föll och eldsglöd for ned.
Och Herren dundrade i himlen, +
den Högste lät höra sin röst, *
hagel föll och eldsglöd for ned.
     Han sköt sina pilar och förskingrade dem, *
     blixtar i mängd och förvirrade dem.
Vattnens bäddar kom i dagen, *
jordens grundvalar blottades,
     Herre, för ditt rytande, *
     för din vredes stormvind.
Han räckte ut sin hand från höjden och grep mig, *
han drog upp mig ur de stora vattnen.
     Han räddade mig från min mäktige fiende *
     från mina ovänner, som var mig för starka.
De överföll mig på min olyckas dag, *
men Herren blev mitt stöd.
     Han förde ut mig på rymlig plats, *
     han räddade mig, ty han hade behag till mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren räddar mig, ty han har behag till mig.

Ant. 3 Du låter min lampa brinna klart; Herre min Gud, du gör mitt mörker till ljus.

III

Herren lönar mig för min trohet, *
han lönar mig för mina händers renhet.
     Ty jag höll mig på Herrens vägar *
     och avföll inte från min Gud i trolöshet.
Jag hade alla hans lagar för ögonen, *
jag lät inte hans stadgar vika ifrån mig.
     Så var jag ostrafflig inför honom *
     och tog mig till vara för att synda.
Därför lönade mig Herren, för min trohet, *
för mina händers renhet inför hans ögon.
     Mot den fromme bevisar du dig from, *
     mot den redlige bevisar du dig redlig.
Mot den rene bevisar du dig ren, *
men mot den vrånge bevisar du dig avog.
     Du upprättar de förnedrade *
     men ödmjukar de stolta.
Du låter min lampa brinna klart. *
Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.
     Med dig kan jag besegra harar, *
     med min Gud stormar jag murar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Du låter min lampa brinna klart; Herre min Gud, du gör mitt mörker till ljus.

Alla häpnade över de ljuvliga ord
som utgick ur hans mun.

Första läsningen
2 Pet 2:9-22
Dom och frälsning


Herren vet att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under skall också de gå under, och så blir de lurade på vad de har lurat till sig. De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen. De är en skam och vanära där de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden. De förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet, dessa förbannade, som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Bileam, Bosors son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig men blev tillrättavisad för sitt brott: en stum åsna började tala med människoröst och hejdade profeten i hans dårskap.
Dessa människor är källor utan vatten, dimmoln som jagas av stormbyar: det djupaste mörker väntar dem. De talar stora men tomma ord, de vädjar till kroppens begär och lockar med utsvävningar tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse. De utlovar frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man blir underkuvad av är man slav under. Om de som tack vare kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus har kommit undan världens orenhet låter sig fångas av den igen och underkuvas, då ligger de sämre till nu än förra gången. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg än att ha kunskapen om den och sedan dra sig undan de heliga bud som de har mottagit. Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråken: hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen.

Responsorium Fil 4:8,9; 1 Kor 16:13

Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, ta fasta på det,
+ och fridens Gud skall vara med er.
Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka,
+ och fridens Gud skall vara med er.

Andra läsningen
Ur Augustinus utläggning av Psaltaren.

Den gamla och den nya sången


Låt oss lova Herren med vår röst och med vårt förstånd och med den goda handlingen. Och låt oss, såsom denna psalm manar oss, sjunga till honom den nya sången, ty så börjar den: Sjung till Herren den nya sången. Den gamla människan, den gamla sången; den nya människan, den nya sången. Det gamla förbundet, den gamla sången; det nya förbundet, den nya sången. I det gamla förbundet är löftena tidliga och jordiska. Den som älskar det jordiska sjunger den gamla sången, den som vill sjunga den nya sången, älskar det eviga. Denna nya kärlek är också evig. Den är därför den alltid nya, ty den åldras aldrig.
Om ni tänker noga på saken, är detta [nya] det gamla. På vilket sätt är det då något nytt? Har inte, mina bröder, det eviga livet nyss blivit fött? Det eviga livet är Kristus själv, och efter sin gudom har han inte nyss blivit född, ty i begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Om det som finns till genom honom är något gammalt, vad är då han, genom vilken det blev till? Vad, om inte den evige, den med Fadern evige? Men vi, som fallit i synden, har hamnat i det gamla. Det är vår stämma som talar i psalmen, där det under klagan sägs: Jag har åldrats för alla mina ovänners skull. Människan åldrades genom synden, men hon förnyas genom nåden. Alla de som förnyas i Kristus, för att de skall börja att höra till det eviga livet, sjunger den nya sången.
Denna sång är fredens sång, den är kärlekens sång. Var och en som skiljer sig från gemenskapen med de heliga sjunger inte den nya sången. Han följer nu den gamla ovänskapen, inte den nya kärleken. Vad innefattas i den nya kärleken? Fred, det heliga samfundets enhetsband, den andliga sammanfogningen, byggnaden av levande stenar. Var finns detta? Inte på en enda plats bara, utan runtom i hela världen. Hör om detta från en annan psalm, där det sägs: Sjung till Herren den nya sången, sjung till Herren, hela jorden. Härav kan man fatta, att den som inte sjunger med hela jorden, sjunger den gamla sången, vilka ord som än går ut ur hans mun.
Herren sade till somliga, som klär sig i fårakläder men invärtes är glupande ulvar, och för att den mänskliga svagheten inte skulle sakna möjlighet att igenkänna ulven under fårpälsen: På deras frukt skall ni känna igen dem. Vi söker kärlekens frukt, vi finner söndringens törnen. På deras frukt skall ni känna igen dem. Deras sång är alltså den gamla; låt oss sjunga den nya sången. Bröder, jag har redan sagt det: hela jorden sjunger den nya sången. Den som inte med hela jorden sjunger den nya sången, han må säga vad han vill, han må med sin röst sjunga Halleluja, han må sjunga hela dagen, han må sjunga hela natten; mina öron riktar sig inte mot rösten hos den som sjunger, utan jag söker levnadssättet och handlingen. Jag frågar alltså och säger: vad är det du sjunger? Han svarar: Halleluja. Vad betyder Halleluja? Lova Herren. Kom, låt oss tillsammans lova Herren. Om du lovar Herren, och jag lovar Herren, varför lever vi då i oenighet? Kärleken lovar Herren, oenigheten är en hädelse mot Herren.

Responsorium Ps 71:8,23; 9:3

Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.
+ Mina läppar skall jubla, ty jag vill lovsjunga dig.
Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.
+ Mina läppar skall jubla, ty jag vill lovsjunga dig.

Slutbön

Herre, var oss när i alla våra böner, och låt oss, genom den heliga Caecilias förmedling, få svar och hjälp av din barmhärtighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, som kröner martyrerna med härlighetens segerkrans.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Guds martyr, du i din död
har följt den ende Sonens väg;
hans seger är nu evigt din
i härlighetens paradis.

Må kraften i din trogna bön
befria oss från synd och skuld,
från otrons smitta skydda oss
och ondskans härar driva bort.

Se, brustna är de starka band
som fjättrade din svaga kropp;
så lös oss med Guds kärleks makt
från träldom under världens lag.

Gud Fadern och hans ende Son
och Anden vare tack och lov,
som dig har krönt i himlens sal
med evighetens ärekrans. Amen.

Ant. 1 Herre, mina läppar skall prisa dig. Din nåd är bättre än liv.

Psalm 36
Syndarens ondska och Guds godhet
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12)


Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta, *
hos honom finns ingen fruktan för Gud.
     Synden smickrar honom till att tro *
     att hans ogärning aldrig blir röjd och avskydd.
Hans ord är ondska och svek,
åt vishet vänder han ryggen, *
han gör inte längre det goda.
     Han ligger på sin bädd och smider onda planer, +
     han har slagit in på orätt väg, *
     han skyr inte något ont.
Herre, till himlen sträcker sig din nåd, *
din trofasthet ända till skyarna.
     Din rättfärdighet är som väldiga berg,
     din rättvisa som det djupaste hav. *
     Herre, du hjälper både människor och djur.
Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! *
I dina vingars skugga finner människor tillflykt.
     De får njuta överflödet i ditt hus, *
     i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa, *
i ditt ljus ser vi ljus.
     Låt din kärlek aldrig vika från de dina, *
     välsigna alltid dina trogna.
Låt inte de stolta trampa ner mig, *
låt inte de onda driva bort mig.
     Där ligger de, ogärningsmännen, *
     slagna till marken, ohjälpligt fallna.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, mina läppar skall prisa dig. Din nåd är bättre än liv.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Canticum
Judit 16:lb-2,13-15
Herren, världens skapare, beskyddar sitt folk
De sjöng en ny sång (Upp 5:9)


Stäm upp en sång till min Gud med tamburiner, *
lovsjung Herren till cymbaler,
     låt psalmen klinga till hans pris, *
     ära och åkalla hans namn.
Ty Herren är den Gud som avgör striden, +
han räddade mig in i sitt läger, *
in till folket, undan mina förföljare.
     Jag vill sjunga en ny sång till min Guds ära. +
     Herre, stor och härlig är du, *
     underbar och oövervinnelig i din kraft.
Dig må hela din skapelse tjäna, +
ty på ditt ord blev allting till, *
du sände ut din ande att bygga det.
     Ingen kan stå emot när du befaller; *
     bergens fästen skakar, haven rörs upp,
och klippor smälter som vax inför dig. *
Men mot dem som fruktar dig är du barmhärtig.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Ant. 3 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, säger Herren.

Psalm 47
Herren, världsalltets konung
En av er kommer att förråda mig, han som äter med (Mark 14:18)


Klappa i händerna, alla folk, *
höj jubel till Gud med fröjderop.
     Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta, *
     en väldig konung över hela jorden.
Han tvingar folken under oss *
och folkslagen under våra fötter.
     Han utväljer åt oss ett eget land, *
     Jakobs, hans älskades, stolthet.
Gud har stigit upp under jubel, *
Herren, till dånet av basuner.
     Lovsjung Gud, ja, lovsjung, *
     lovsjung vår konung, lovsjung.
Ty Gud är konung över hela jorden, *
sjung och spela till hans ära.
     Gud är nu konung över alla hedningar, *
     Gud har satt sig på sin heliga tron.
Folkens yppersta har samlats *
och blir ett folk åt Abrahams Gud.
     De som är jordens sköldar tillhör Gud, *
     högt är han upphöjd.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, säger Herren.

Kort läsning
2 Kor 1:3-5


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus.

Responsorium

Herren är min styrka + och min lovsång.
Herren är min styrka + och min lovsång.
Han blev min räddning
och min lovsång.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren är min styrka + och min lovsång.

Ant. I gryningen ropade Caecilia: Ni Kristi soldater lägg av er mörkrets gärningar och ta på er ljusets rustning.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. I gryningen ropade Caecilia: Ni Kristi soldater lägg av er mörkrets gärningar och ta på er ljusets rustning.

Förbön

Låt oss lovprisa vår Frälsare Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, förebilden för alla martyrer som lidit döden för Guds ords skull, och säga:
R. Du har friköpt oss åt Gud med ditt blod.

Genom dina martyrer, som frivilligt gick i döden av trohet mot dig
— ge oss, Herre, den äkta inre friheten.
Genom dina martyrer, som bekände tron till priset av sitt eget blod
— ge oss, Herre, en ren och uthållig tro.
Genom dina martyrer, som tog på sig korset och gick i dina spår
— ge oss, Herre, nåden att bära livets prövningar.
Genom dina martyrer, som tvättade sina kläder rena i Lammets blod
— ge oss, Herre, nåden att övervinna alla köttets och världens lockelser.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Herre, var oss nära i alla våra böner, och låt oss, genom den heliga Caecilias förmedling, få svar och hjälp av din barmhärtighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.
Ant. 1 Lovad vare du. Lär mig din stadgar.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt órd.
     Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
     låt mig inte fara vilse från dina bud.
Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.
     Lovad vare du, Herre! Lär mig dina stadgar. *
     Med mina läppar förkunnar jag alla dina lågar.
Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.
     Jag vill begrunda dina befallningar *
     och skåda på dina stigar.
Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt órd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Lovad vare du. Lär mig din stadgar.


Ant. 2 Håll mina steg på dina vägar, o Gud.

Psalm 17
Bön om räddning från de gudlösa
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner ... och han blev bönhörd (Heb 5:7)

I


Hör, o Herre, en rättfärdig sak,
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön. *
Den kommer inte från falska läppar.
     Jag ber dig, Herre: Ge mig min rätt, *
     dina ögon ser vad som är rätt och sånt.
Du prövar mitt hjärta, *
du utforskar det om natten,
     du rannsakar mig men finner ingen orätt, *
     inga onda tankar går ut ur min mun.
Efter dina läppars ord vill jag handla, *
vad människor än må göra.
     På dina budords stigar går mina steg, *
     mina fötter håller sig stadigt på dina vägar.
Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. *
Vänd ditt öra till mig, hör mina ord.
     Bevisa din underbara nåd,
     och befria mig från fienden, *
     du som räddar dem
     som tar sin tillflykt till din högra hand.
Bevara mig som en ögonsten, *
skydda mig i dina vingars skugga
     för de gudlösa, som vill förgöra mig, *
     för mina dödsfiender, som omger mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Håll mina steg på dina vägar, o Gud.


Ant. 3 Stå upp, Herre, och rädda mig.

II

De förhärdar sitt hjärta, *
de tar stolta ord i sin mun.
     De är runt omkring mig, var jag än går, *
     de spejar efter hur de kan slå mig till marken,
som lejonet som längtar efter rov, *
det unga lejonet som ligger i försåt.
     Stå upp, Herre, träd emot den gudlöse, slå ner honom, *
     rädda mig från honom med ditt svärd.
Rädda mig med din hand, Herre,
från dessa människor, *
från denna världens människor,
     som har allting redan i detta livet *
     och vilkas buk du fyller med dina gåvor,
som har söner i mängd *
och lämnar sitt överflöd åt sina barn.
     I rättfärdighet skall jag skåda ditt ansikte, *
     när jag vaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Stå upp, Herre, och rädda mig.

Kort läsning
1 Pet 1:13-14


Var beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.

Herre, visa mig dina vägar.
Lär mig dina stigar.

Slutbön

Herre, helige Fader, trofaste Gud, du gav oss Anden för att samla dina genom synden skingrade barn. Låt oss bli människor som främjar enhetens och fredens sak i världen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Lovad vare du. Lär mig din stadgar.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt órd.
     Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
     låt mig inte fara vilse från dina bud.
Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.
     Lovad vare du, Herre! Lär mig dina stadgar. *
     Med mina läppar förkunnar jag alla dina lågar.
Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.
     Jag vill begrunda dina befallningar *
     och skåda på dina stigar.
Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt órd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Lovad vare du. Lär mig din stadgar.


Ant. 2 Håll mina steg på dina vägar, o Gud.

Psalm 17
Bön om räddning från de gudlösa
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner ... och han blev bönhörd (Heb 5:7)

I


Hör, o Herre, en rättfärdig sak,
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön. *
Den kommer inte från falska läppar.
     Jag ber dig, Herre: Ge mig min rätt, *
     dina ögon ser vad som är rätt och sånt.
Du prövar mitt hjärta, *
du utforskar det om natten,
     du rannsakar mig men finner ingen orätt, *
     inga onda tankar går ut ur min mun.
Efter dina läppars ord vill jag handla, *
vad människor än må göra.
     På dina budords stigar går mina steg, *
     mina fötter håller sig stadigt på dina vägar.
Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. *
Vänd ditt öra till mig, hör mina ord.
     Bevisa din underbara nåd,
     och befria mig från fienden, *
     du som räddar dem
     som tar sin tillflykt till din högra hand.
Bevara mig som en ögonsten, *
skydda mig i dina vingars skugga
     för de gudlösa, som vill förgöra mig, *
     för mina dödsfiender, som omger mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Håll mina steg på dina vägar, o Gud.


Ant. 3 Stå upp, Herre, och rädda mig.

II

De förhärdar sitt hjärta, *
de tar stolta ord i sin mun.
     De är runt omkring mig, var jag än går, *
     de spejar efter hur de kan slå mig till marken,
som lejonet som längtar efter rov, *
det unga lejonet som ligger i försåt.
     Stå upp, Herre, träd emot den gudlöse, slå ner honom, *
     rädda mig från honom med ditt svärd.
Rädda mig med din hand, Herre,
från dessa människor, *
från denna världens människor,
     som har allting redan i detta livet *
     och vilkas buk du fyller med dina gåvor,
som har söner i mängd *
och lämnar sitt överflöd åt sina barn.
     I rättfärdighet skall jag skåda ditt ansikte, *
     när jag vaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Stå upp, Herre, och rädda mig.

Kort läsning
1 Pet 1:15-16


Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Var heliga, ty jag är helig.

Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet,
och dina fromma skall jubla.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du ger oss arbetet och vilan. Välsigna det verk som vi påbörjat och hela det som brustit, så att vi kan fullborda allt till ditt behag. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Lovad vare du. Lär mig din stadgar.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt órd.
     Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
     låt mig inte fara vilse från dina bud.
Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.
     Lovad vare du, Herre! Lär mig dina stadgar. *
     Med mina läppar förkunnar jag alla dina lågar.
Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.
     Jag vill begrunda dina befallningar *
     och skåda på dina stigar.
Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt órd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Lovad vare du. Lär mig din stadgar.


Ant. 2 Håll mina steg på dina vägar, o Gud.

Psalm 17
Bön om räddning från de gudlösa
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner ... och han blev bönhörd (Heb 5:7)

I


Hör, o Herre, en rättfärdig sak,
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön. *
Den kommer inte från falska läppar.
     Jag ber dig, Herre: Ge mig min rätt, *
     dina ögon ser vad som är rätt och sånt.
Du prövar mitt hjärta, *
du utforskar det om natten,
     du rannsakar mig men finner ingen orätt, *
     inga onda tankar går ut ur min mun.
Efter dina läppars ord vill jag handla, *
vad människor än må göra.
     På dina budords stigar går mina steg, *
     mina fötter håller sig stadigt på dina vägar.
Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. *
Vänd ditt öra till mig, hör mina ord.
     Bevisa din underbara nåd,
     och befria mig från fienden, *
     du som räddar dem
     som tar sin tillflykt till din högra hand.
Bevara mig som en ögonsten, *
skydda mig i dina vingars skugga
     för de gudlösa, som vill förgöra mig, *
     för mina dödsfiender, som omger mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Håll mina steg på dina vägar, o Gud.


Ant. 3 Stå upp, Herre, och rädda mig.

II

De förhärdar sitt hjärta, *
de tar stolta ord i sin mun.
     De är runt omkring mig, var jag än går, *
     de spejar efter hur de kan slå mig till marken,
som lejonet som längtar efter rov, *
det unga lejonet som ligger i försåt.
     Stå upp, Herre, träd emot den gudlöse, slå ner honom, *
     rädda mig från honom med ditt svärd.
Rädda mig med din hand, Herre,
från dessa människor, *
från denna världens människor,
     som har allting redan i detta livet *
     och vilkas buk du fyller med dina gåvor,
som har söner i mängd *
och lämnar sitt överflöd åt sina barn.
     I rättfärdighet skall jag skåda ditt ansikte, *
     när jag vaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Stå upp, Herre, och rädda mig.

Kort läsning
Jak 4:7-8a,10


Böj er under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er. Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du räckte ut dina händer på korset för att rädda alla människor. Låt vad vi gör i dag behaga dig och bli en del av ditt verk att återlösa världen. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 22 november 2017, onsdag
Caecilia jungfru och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O alla trogna kämpars Gud
och krona, liv och nådelön,
låt dem som hyllar din martyr
barmhärtigt lösas från all synd.

Han (Hon) vittnade med munnens ord
om hjärtats tillförsikt och tro
och vann sin Herre, då han (hon) göt
sitt blod — som han — i kvalfull död.

Han (Hon) räknade som intet värd
den tomma glädje världen bjöd,
föraktande dess lockelser
han (hon) gick sin väg mot himmelen.

Låt oss med din martyr få del
i gåvan du i nåd berett
och evigt glädjas i den stad
där du församlar dina barn.

Dig vare ära, pris och lov,
O Fader, och din ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evighet Treenige. Amen.

Ant. 1 Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Psalm 27
Tillit i farans stund
Se, Guds tält står bland människorna (Upp 21:3)

I


Herren är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta? *
Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas?
     När de onda drar emot mig och vill förtära mig, *
     då stapplar de och faller,
     mina motståndare och fiender.
Om än en här lägrar sig mot mig,
så fruktar ändå inte mitt hjärta, *
om krig uppstår mot mig, så är jag dock trygg.
     Ett har jag begärt av Herren, +
     därefter traktar jag: *
     att få bo i Herrens hus så länge jag lever,
för att skåda Herrens ljuvlighet *
och söka svar i hans tempel.
     Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, *
     han beskyddar mig i sitt tält,
     han för mig upp på en klippa.
Nu kan jag lyfta mitt huvud *
över mina fiender runt omkring mig,
     och jag vill offra med jubel i hans tält, *
     jag vill sjunga och spela till Herrens ära.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Ant. 2 Om någon tjänar mig, skall min himmelske Fader ära honom.

II

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar, *
var mig nådig och svåra mig.
     Mitt hjärta minns att du har sagt: "Sök mitt ansikte." +
     Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag, *
     dölj inte ditt ansikte.
Driv inte bort din tjänare i vrede, +
du som har varit min hjälp, *
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.
     Nej, om än min fader och min moder överger mig, *
     skall Herren beskydda mig.
Visa mig, Herre, din väg, *
och led mig på en jämn stig, undan mina förföljare.
     Överlämna mig inte åt mina ovänners vilja, *
     ty mot mig uppstår falska vittnen
     och män som andas våld.
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda *
i de levandes land.
     Hoppas på Herren, +
     var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, *
     ja, hoppas på Herren.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Om någon tjänar mig, skall min himmelske Fader ära honom.

Ant. 3 Den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.
     Han har befriat oss ur mörkrets välde *
     och fört in oss i det rike som tillhör hans älskade Son.
I honom äger vi vår frihet, *
förlåtelsen för våra synder.
     Han är den osynlige Gudens avbild, *
     den förstfödde,
     född innan världens grund blev lagd.
I honom skapades allt i himlen och på jorden, *
både synligt och osynligt,
troner och välden, härskare och makter.
     Genom honom och till honom har allt blivit skapat, *
     han är till före allting,
     och allting hålls samman i honom.
Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.
     Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
     och genom hans blod på korset stifta fred
och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och i himlen.
     Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.

Kort läsning
1 Pet 4:13-14


Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

Responsorium

Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Du har prövat oss i eld, såsom guldet prövas,
+ och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.

Ant. Caecilia bar Kristi budskap i sitt hjärta. Dag och natt talade hon med Gud.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Caecilia bar Kristi budskap i sitt hjärta. Dag och natt talade hon med Gud.

Förbön

Vid den timme, då påsklammet slaktades, då martyrernas konung frambar sitt liv vid den sista måltiden och då hans kropp togs ner från korset, tackar vi honom och säger:
R. Vi prisar och tillber dig, Herre.

Vi prisar dig, Herre, du som har älskat oss ända till det yttersta, du vår Frälsare, martyrernas kraft och förebild.
Du som kallar alla botfärdiga syndare till det eviga livets lön.
Du som i dag har låtit din kyrka frambära det nya och eviga förbundets blod, utgjutet till syndernas förlåtelse.
Du som i dag har gett oss nåden att hålla ut i tron.
Du som i dag har förenat många bröder med din död.

Fader vår...

Slutbön
Herre, var oss nära i alla våra böner, och låt oss, genom den heliga Caecilias förmedling, få svar och hjälp av din barmhärtighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 22 november 2017, onsdag
Onsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Vi tackar dig, o Herre Krist,
som är vår Frälserman förvisst.
Du för oss alla omsorg bär
med dina helga änglars här.

Vi lägger oss till vila ned.
Åt själen ro och frid bered,
bliv när oss, Herre, var oss huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.

Bevara oss till kropp och själ,
och hjälp oss till vårt sanna väl:
dig hålla kär i lust och nöd,
dig höra till i liv och död.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var min beskyddare och min borg.

Psalm 31:2-6
En plågad människas bön
Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Luk 23:46)


Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, +
låt mig aldrig komma på skam, *
befria mig i din rättfärdighet.
Vänd ditt öra till mig, skynda att rädda mig, *
var mig en fast klippa,
en borg som blir min räddning.
Ty du är mitt bergfäste och min borg, *
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig.
Du skall dra mig ur det nät som de lade ut för mig, *
ty du är mitt värn.
I din hand befaller jag min ande, *
du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var min beskyddare och min borg.

Ant. 2 Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst..

Psalm 130
Ur djupen ropar jag till dig
Han skall frälsa sitt folk från deras synder (Matt 1:21)


Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst, *
låt dina öron akta på mina böner.
     Om du, Herre, vill tillräkna synd, *
     Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse, *
för att man må frukta dig.
     Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
     och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
ja, mer än väktarna efter morgonen.
     Hoppas på Herren, Israel, +
     ty hos Herren finns nåd, *
     väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel *
från alla deras synder.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst..

Kort läsning
Ef 4:26b-27

Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gångna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg