Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Maj 2019

TiOnToFr
1onsdag i 2 påskveckan
Josef arbetaren

2torsdag i 2 påskveckan
Athanasios biskop och kyrkolärare

3fredag i 2 påskveckan
Filippos och Jakob apostlar

4lördag i 2 påskveckan

5Tredje Påsksöndagen

6måndag i 3 påskveckan

7tisdag i 3 påskveckan

8onsdag i 3 påskveckan

9torsdag i 3 påskveckan

10fredag i 3 påskveckan

11lördag i 3 påskveckan

12Fjärde Påsksöndagen
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr

13måndag i 4 påskveckan
Vår Fru av Fatima

14tisdag i 4 påskveckan
Mattias apostel

15onsdag i 4 påskveckan

16torsdag i 4 påskveckan

17fredag i 4 påskveckan

18lördag i 4 påskveckan
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron

19Femte Påsksöndagen
Johannes I påve och martyr

20måndag i 5 påskveckan
Bernardino av Siena präst

21tisdag i 5 påskveckan
Eugene de Mazenod biskop, Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo

22onsdag i 5 påskveckan
Rita av Cascia ordenskvinna

23torsdag i 5 påskveckan

24fredag i 5 påskveckan

25lördag i 5 påskveckan
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru

26Sjätte Påsksöndagen
Filippo Neri präst

27måndag i 6 påskveckan
Augustinus av Canterbury biskop

28tisdag i 6 påskveckan

29onsdag i 6 påskveckan

30Kristi Himmelsfärdsdag

31fredag i 6 påskveckan
Jungfru Marias besök


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Låt oss i nattens mörka tid
i lydnad för profetens ord
besjunga Fadern och hans Son
och Anden, Herren, Hjälparen.

Ty detta är den fasans stund
då Herren sänder ängeln ut
att krossa mörkrets härskarmakt,
allt förstfött i Egyptens land.

Men för det folk som Gud har valt
är frälsningstimman inne strax,
ty Herrens ängel skonar dem
som tecknats med förbundets blod.

Egypten höjer klagorop,
begraver döda i sin jord,
men Israel kan fira glatt
befrielsen i Lammets blod.

Det sanna Israel är vi,
vår glädje du, vårt Påskalamm,
o Kristus, du som övervann
det ondas välde i din död.

Bered oss, Konung, Segrare,
för rikets stora härlighet,
där vi till sist vid Lammets tron
skall sjunga evig glädjesång. Amen.

Under dagen:

Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Giv oss din frälsning, hör vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder,
helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen.

Ant. 1 Ditt kors, o Herre, är livets träd.

Psalm 1
De två vägarna
Saliga de som satt sitt hopp till korset och stigit ner i vattnet (Barnabasbrevet 11:8)


Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg *
eller sitter där hädare sitter

utan har sin lust i Herrens lag *
och tänker på hans lag både dag och natt.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, *
vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar: *
allt vad han gör, det lyckas väl.

Inte så de gudlösa: *
de är som agnar som vinden för bort.

Därför skall de gudlösa inte bestå i domen *
och inte syndarna i de rättfärdigas församling.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg, *
men de gudlösas väg leder till fördärvet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Ditt kors, o Herre, är livets träd.

Ant. 2 Jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.

Psalm 2
Messias, konung och segrare
De har sannerligen gaddat sig samman mot din tjänare Jesus, som du har smort (jfr Apg 4:27)


Varför larmar hedningarna, *
varför smider folken fåfänga planer?

Jordens kungar gör sig redo, +
furstarna gaddar sig samman *
mot Herren och hans smorde:

"Låt oss slita sönder deras bojor *
och kasta av oss deras band."

Han som bor i himmelen ler åt dem, *
Herren ser på dem med förakt.

Han talar till dem i sin vrede *
och förskräcker dem i sin förgrymmelse:

"Jag själv har insatt min konung *
på Sion, mitt heliga berg."

Jag vill kungöra hans beslut:
Herren sade till mig: "Du är min son, *
jag har fött dig i dag.

Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel *
och jordens ändar till egendom.

Du skall slå dem med järnspira, *
som lerkärl skall du krossa dem."

Så kom nu till förstånd, ni konungar, *
låt varna er, ni domare på jorden.

Tjäna Herren med fruktan, *
och kyss hans fötter med bävan,

så att han inte vredgas och ni går under, +
ty hans vrede kan lätt bli upptänd. *
Saliga alla de som förtröstar på honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.

Ant. 3 Du är min ära, du lyfter mitt huvud, Herre min Gud.

Psalm 3
Herren är min sköld
Han lade sig ner, han sov och han stod upp, ty Herren beskyddade honom (Irenaeus)


Herre, se så många mina ovänner är!
Mänga reser sig upp mot mig, *
många säger:
"Det finns ingen räddning för honom hos Gud."

Men du, Herre, är en sköld för mig, *
du är min ära, den som lyfter mitt huvud.

Jag höjde min röst och ropade till Herren, *
och han svarade mig från sitt heliga berg.

Jag lade mig ner och somnade in, *
jag har åter vaknat upp, ty Herren beskyddar mig.

Jag fruktar inte för skaror av många tusen, *
som lägrar sig mot mig runt omkring.

Herre, stå tipp, *
hjälp mig, min Gud.

Du slår mina fiender på kinden, *
du krossar de gudlösas tänder.

Hos Herren finns räddningen. *
Låt din välsignelse komma över ditt folk!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Du är min ära, du lyfter mitt huvud, Herre min Gud.

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom.
Lär och vägled varandra med all vishet.

Första läsningen
Sef 1:1-7; 1:14 - 2:3
Herrens stora dag är nära


Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kusi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i Josias, Amons sons, Judas kungs, tid.
Jag skall rycka bort och förgöra allt vad på jorden är, säger Herren. Jag skall förgöra människor och djur, jag skall förgöra fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, det vacklande riket tillsammans med de ogudaktiga människorna, ja, människorna skall jag utrota från jorden, säger Herren.
Jag skall räcka ut min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Baals sista kvarleva, avgudaprofeternas namn tillsammans med prästerna, dem som på taken tillber himmelens härskara, och dem som tillber Herren och svär vid honom och svär vid Malkam, dem som har vikit bort från Herren, och dem som aldrig har sökt Herren eller frågat efter honom.
Var stilla inför Herren, Herren! Ty Herrens dag är nära, Herren har tillrett ett slaktoffer, han har invigt sina gäster.
Herrens stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag! I ångest ropar nu hjältarna. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma, en dag då basunljud och härskri höjs mot de fastaste städer och mot de högsta murtorn. Då skall jag bereda människorna sådan ångest att de går där som blinda, därför att de har syndat mot Herren. Deras blod skall spridas omkring som stoft, och deras kroppar skall kastas ut som orenlighet.
Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty en ände, ja, en ände med förskräckelse skall han göra på alla jordens inbyggare.
Besinna dig och kom till sans, du folk utan blygsel, innan ännu rådslutet är fullbordat - den dagen hastar fram, som agnar far! - och innan Herrens vredes glöd kommer över er, ja, innan Herrens vredes dag kommer över er. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, som håller hans lag. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanhända blir ni så beskyddade på Herrens vredes dag.

Responsorium Sef 2:3; Luk 6:20

Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, som håller hans lag.
+ Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.
Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
+ Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.

Andra läsningen
Ur en predikan av Chromatius av Aquileia.
Vid tempelporten


När den helige Petrus och Johannes genom att bota den halte mannen hade givit ett uppenbart tecken på Guds kraft, heter det: På den dagen kom fem tusen män till tro.
Om vi tänker efter, kan vi i den halte mannen se ett förebud om hemlighetsfulla mysterier. När nämligen den halte befann sig vid templets Sköna port och kastade sin blick på Petrus och Johannes, fick han sin hälsa åter. På samma sätt var även vi en gång, innan vi hade kommit fram till kunskapen om Kristus, i sanning halta, ty såsom halta stapplade vi, borta från rättfärdighetens väg. Men det var inte med våra kroppsliga ben som vi haltade, utan genom vår inre människas vacklande gång.
Men så trädde vi fram till templets Sköna port och fäste med tro våra blickar vid Kristi apostlar. Då fick vår själs steg sin fasthet, så att vi inte mera stapplade fram på ondskans väg utan med fast gång kan gå fram på rättfärdighetens väg. Vi kom nämligen fram, eller rättare sagt: vi fördes av Kristus fram till templets Sköna port, där det var vanligt att vanföra botades. Templets Sköna port är Evangeliets predikan, genom vilken Guds tempel, som är kyrkan, får sin andliga skönhet. I henne mottar de i anden svaga och i själen vanföra frälsningens läkedom. Denna templets Sköna port mottog alltså en halt man, men återlämnade honom frisk. På samma sätt mottar Evangeliets predikan de halta och svaga, som förs fram för att höra den, men den gör dem åter hela och friska.
Vill du veta vilken denna Sköna port är? Hör vad David säger i psalmen: Öppna för mig rättfärdighetens portar, säger han, och jag vill träda in genom dem och tacka Herren. Och han tillägger: Detta är Herrens port, de rättfärdiga skall gå in genom den. I lagen och profeterna finns alltså, säger han, många portar. Men dessa olika portar leder fram till en enda port, nämligen till Evangeliets predikan. Den är i sanning Kristi port, ty genom lagen och profeterna når man fram till den evangeliska förkunnelsen. Den kallas i egentlig mening för Herrens port, ty genom den upplåts åt oss en väg fram till himmelriket. Hör hur patriarken Jakob visar oss detta i Första Moseboken: Då Jakob såg en stege, som vilade på jorden och räckte upp ända till himmelen och hur Gud lutade sig mot den, sade han: Detta är Guds hus och detta är en himmelens port.
Evangeliets predikan är alltså himmelens port, ty genom den stiger vi upp till himmelriket. Den porten öppnade såsom den förste vår Herre och Frälsare genom sin uppstån-delses nyckel. Ty han uppstod i sin kropp och steg med sin kropp upp till himmelen, för att genom sin himmelsfärd öppna himmelens port för oss, den som intill tiden för Her-rens uppståndelse var stängd och tillbommad för alla.
Öppen är alltså vägen genom Kristi uppståndelse. Det var därför inte utan skäl som patriarken Jakob berättade, att han på samma plats [det vill säga på Golgata] hade sett en stege, vars övre ände nådde upp ända till himmelen och hur Herren lutade sig mot den. Stegen som räckte från jorden anda upp till himmelen är Kristi kors, genom vilket vi har tillträde till himmelen och som för oss ända till himmelen. På denna stege är de många dygdernas trappsteg insatta, och genom dessa stiger vi upp till himmelen: tron, rättfärdigheten, kyskheten, heligheten, tålamodet, barmhärtigheten och alla de andra goda dygderna. De är trappstegen i denna stege. Om vi med tro stiger upp på dem, skall vi utan tvivel nå fram till himmelen.

Responsorium Ps 9:14,15; 31:3

Du, Herre, lyfter upp från dödens portar
+ för att jag må förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.
Böj ditt öra till mig, rädda mig snart
+ för att jag må förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej


(eller - black-white)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Uppståndelse- och skapardag!
Från Edens lustgård, Kristi grav
på nytt du stiger. I ditt ljus
vi med apostlarna går ut.

Lätt, snabbt som dagern sprider sig
låt bönen hasta, stark och fri,
och genom dig, o Gud, nå fram
till någon som din frid ej fann.

Vi själva står här utan makt.
Vårt liv vi i din hand har lagt.
Vår lovsång och vår tystnad led
och var i dagens gärning med.

Dig, världens Frälsare, vi ber:
Vad du oss gav, på nytt oss ge.
Vår skam och skuld ifrån oss tag
och skänk oss evigt liv i dag.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller:

O Skapare av evighet,
du råder över dag och natt
och ger åt varje ögonblick
dess mening och dess möjlighet.

Om dagens ankomst bär du bud,
i mörkret är du väktaren,
du leder nattlig pilgrimsfärd,
din nåd förvandlar natt till dag.

O morgonstjärna, evigt ny,
som jagar bort all dunkelhet,
du skingrar med din klarhets glans
förnekarnas och lögnens här.

O Herre, stöd de vacklande
och gläd dem med din kärleks blick.
Låt oss inför dig falla ned
och tröstade bli resta upp.

För sinnet lys, du världens ljus,
fördriv vår andes sömnighet,
låt våra läppar bära fram
sitt tack och lov inför din tron.

Din är all makt och härlighet,
o Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

Ant. 1 I gryningen söker jag dig för att få se din makt och din ära.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud,  *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,  *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet,  *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv,  *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever,  *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett,  *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd  *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp,  *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill dig,  *
din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 I gryningen söker jag dig för att få se din makt och din ära.

Ant. 2 Med en röst lovsjöng de tre männen i den brinnande ugnen: Prisad vare Gud. Halleluja.
eller:
Lovsjung och upphöj Herren i evighet. Halleluja.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk,  *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar,  *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,  *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne,  *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg,  *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd,  *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,  *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker,  *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö,  *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord,  *
prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken,  *
prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor,  *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar,  *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor,  *
prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni hans präster,  *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,  *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,  *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande  *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar,  *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2 Med en röst lovsjöng de tre männen i den brinnande ugnen: Prisad vare Gud. Halleluja.
eller:
Lovsjung och upphöj Herren i evighet. Halleluja.

Ant. 3 Sion, jubla över Herren, din konung. Halleluja.

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära,  *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare,  *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans,  *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk,  *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära,  *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun  *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken  *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor  *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven.  *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Sion, jubla över Herren, din konung. Halleluja.

Kort läsning
Upp 7:10b,12


Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.

Responsorium

Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.
Du som sitter på Faderns högra sida,
+ förbarma dig över oss.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.

Ant. De skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i Guds rike.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. De skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i Guds rike.

Förbön

Lovad vare Kristus, vår sanna sol och dag, som lyser över alla och som inte vet av någon afton:
R. Du, Herre, är vårt liv.

Du världarnas Herre, vi tar emot denna morgon ur din hand
- i jubel över uppståndelsen.
Låt din gode Ande lära oss att göra din vilja
- och låt din vishet ledsaga oss.
Låt oss med glädje samlas på din dag
- kring det bord där du ger oss ditt ord och din kropp.
Vi tackar dig av hela vårt hjärta
- för dina oräkneliga välgärningar mot oss.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Det är gott att ta sin tillflykt till Herren. Evigt varar hans nåd. Halleluja.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.

I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?

Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det är gott att ta sin tillflykt till Herren. Evigt varar hans nåd. Halleluja.


Ant. 2 Herren är min starkhet och min lovsång. Halleluja.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
men Herren hjälper mig.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.

Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.

Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren är min starkhet och min lovsång. Halleluja.


Ant. 3 Jag tackar dig, Herre, du som hör min bön. Halleluja.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.

Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag tackar dig, Herre, du som hör min bön. Halleluja.

Kort läsning
1 Joh 4:16


Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd,
behåll mig vid liv på dina vägar.

Slutbön

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Det är gott att ta sin tillflykt till Herren. Evigt varar hans nåd. Halleluja.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.

I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?

Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det är gott att ta sin tillflykt till Herren. Evigt varar hans nåd. Halleluja.


Ant. 2 Herren är min starkhet och min lovsång. Halleluja.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
men Herren hjälper mig.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.

Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.

Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren är min starkhet och min lovsång. Halleluja.


Ant. 3 Jag tackar dig, Herre, du som hör min bön. Halleluja.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.

Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag tackar dig, Herre, du som hör min bön. Halleluja.

Kort läsning
Gal 6:7-8


Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.

I evighet, Herre, står ditt ord fast,
från släkte till släkte varar din trofasthet.

Slutbön

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Det är gott att ta sin tillflykt till Herren. Evigt varar hans nåd. Halleluja.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.

I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?

Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det är gott att ta sin tillflykt till Herren. Evigt varar hans nåd. Halleluja.


Ant. 2 Herren är min starkhet och min lovsång. Halleluja.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
men Herren hjälper mig.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.

Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.

Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren är min starkhet och min lovsång. Halleluja.


Ant. 3 Jag tackar dig, Herre, du som hör min bön. Halleluja.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.

Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag tackar dig, Herre, du som hör min bön. Halleluja.

Kort läsning
Gal 6:9-10


Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid, skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder.

Jag ropar av allt hjärta. Herre, svara mig.
Jag vill ta dina stadgar i akt.

Slutbön

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu nalkas dagen snart sitt slut
och solens bana sänker sig.
I gryningen vi sjöng ditt lov.
O Gud, vi åter prisar dig.

Av ljuset allting framgått har,
allt liv, all grönska på vår jord.
Men före allt som är och var
är ljusets ursprung, är ditt Ord.

Du talade, och allt blev till
efter en evig skaparplan.
Du skapade oss till din bild,
din egen Ande blev vårt liv.

O Fader, skapare och Gud,
o du Guds Ord, o helge And',
din kärlek är vårt hjärtas ljus.
Bli kvar hos oss till aftonen. Amen.

eller:

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty ur hans ena
ständigt rena
sjungande levande källa
vi framfötts.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till att skåda
fullhetens goda
oändliga himmelska skönhet
vi kallats.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till den eviga
glädjens saliga
festliga måltid i höjden
vi bjudits. Amen.


Ant. 1 Herren sträcker ut hans kungaspira från Sion, och han skall härska i all evighet. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Krist

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,

medan jag lägger dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!

Villigt samlas ditt folk *
i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.

Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.

Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren sträcker ut hans kungaspira från Sion, och han skall härska i all evighet. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Krist

Ant. 2 Jorden bävar inför Herren. Halleluja.

Psalm 114
Israels befrielse ur Egypten
Ni skall inse att också ni har dragit ut ur Egypten, ni som har tagit avstånd från den innevarande tidsåldern (Augustinus)


När Israel drog ut ur Egypten, *
Jakobs hus ut från folket med främmande tunga,

då blev Juda hans helgedom, *
Israel hans herradöme.

Havet såg det och flydde, *
och Jordan vände tillbaka.

Bergen hoppade som vädurar, *
höjderna såsom lamm.

Varför flyr du undan, du hav? *
Du Jordan, varför vänder du tillbaka?

Ni berg, varför hoppar ni som vädurar, *
ni höjder, såsom lamm?

För Herren må du väl bäva, du jord, *
för Jakobs Guds ansikte,

för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, *
hårda stenen till en vattenkälla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jorden bävar inför Herren. Halleluja.

Ant. 3 Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Segern och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.

Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
ni som fruktar honom, både stora och små.
Halleluja.

Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.

Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
och bruden har gjort sig redo.
Halleluja.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Halleluja.

Kort läsning
2 Kor 1:3-4


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.

Responsorium

Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Från solens uppgång till dess nedgång,
+ från nu och till evig tid.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.

Ant. Då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist, säger Herren.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist, säger Herren.

Förbön

Vi tillber Kristus, Herren och huvudet för kyrkan, den kropp där vi är lemmarna:
R. Herre, låt ditt rike komma.

Visa din kyrka som enhetens sakrament i en splittrad värld
- och frälsningens mysterium för alla folk.
Befäst våra biskopar i gemenskapen kring påven N.
- och skänk dem enhetens, kärlekens och fridens gåva.
Förena alltmer de kristna med dig, deras huvud
- så att de vittnar med sitt liv om ditt rike.
Ge fred åt hela världen
- låt lugn och trygghet råda överallt.
Låt våra döda en gång stå upp till den eviga härligheten
- och låt oss dela deras glädje.

Fader vår...

Slutbön
Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 25 augusti 2019, söndag
Lördag och heldagsafton

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Tag i din nåd vår bön emot,
Allsmäktige, för Sonens skull,
som råder i all evighet
med dig i Andens enighet. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,
     du som i trångmål skaffar mig rum, *
     var mig nådig och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?
     Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
     Herren hör när jag ropar till honom.
Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.
     Offra rätta offer, *
     och förtrösta på Herren.
Många säger: "Vem ger oss lycka?" *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!
     Du ger mig glädje i hjärtat, *
     större än andras, när de får säd och vin i överflöd.
I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.
     Lyft era händer upp mot templet *
     och välsigna Herren.
Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg