Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Maj 2018

TiOnToFr
1tisdag i 5 påskveckan
Josef arbetaren

2onsdag i 5 påskveckan
Athanasios biskop och kyrkolärare

3torsdag i 5 påskveckan
Filippos och Jakob apostlar

4fredag i 5 påskveckan

5lördag i 5 påskveckan

6Sjätte Påsksöndagen

7måndag i 6 påskveckan

8tisdag i 6 påskveckan

9onsdag i 6 påskveckan

10Kristi Himmelsfärdsdag

11fredag i 6 påskveckan

12lördag i 6 påskveckan
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr

13Sjunde Påsksöndagen
Vår Fru av Fatima

14måndag i 7 påskveckan
Mattias apostel

15tisdag i 7 påskveckan

16onsdag i 7 påskveckan

17torsdag i 7 påskveckan

18fredag i 7 påskveckan
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron

19lördag i 7 påskveckan
Johannes I påve och martyr

20Pingstdagen
Bernardino av Siena präst

21måndag i 7 veckan 'under året'
Jungfru Maria, kyrkans moder

22tisdag i 7 veckan 'under året'
Rita av Cascia ordenskvinna

23onsdag i 7 veckan 'under året'

24Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

25fredag i 7 veckan 'under året'
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru

26lördag i 7 veckan 'under året'
Filippo Neri präst

27Heliga Trefaldighets dag
Augustinus av Canterbury biskop

28måndag i 8 veckan 'under året'

29tisdag i 8 veckan 'under året'

30onsdag i 8 veckan 'under året'

31torsdag i 8 veckan 'under året'
Jungfru Marias besök


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Lyfta ur natten låt oss hålla vaka,
psalmernas sötma smaka på vår tunga,
så att för Herren vi med kraft kan sjunga
ljuvliga hymner.

Godhetens Konung, för oss till din tronsal,
där dina helgon samlas efter striden.
Må de oss lära att här troget leva
efter din vilja.

Dig vare ära, evighetens Fader,
enfödde Son, dig tillhör lov och heder,
du som med Anden allt i gudoms enhet
samfällt regerar. Amen.

Under dagen:

O Gud, du ljus av evighet,
o saliga Treenighet,
vi böjer oss bekännande
i bön inför ditt majestät.

Vi tror på Fadern och hans Son,
hans sanna väsens återsken,
på Anden, som med kärleks band
förenar dem i fast förbund.

O sanning klar och kärlek ren,
o vandringsmål och salighet,
giv tro och hopp och helighet
och kärlek, av din gudom tänd.

Du Alfa är och Omega,
allt skapats källa, segerkrans,
du är allena tröstare,
ett stadigt hopp för vandrare.

Du som allena allt förmår
allena är för alla nog,
du, endast du, är allas ljus
och nådelön i himlens ljus.

I frid låt oss åkalla Gud,
vår Fader och hans ende Son
och Anden, Herren, Hjälparen:
Dig vare tack, Treenige. Amen.Ant. 1 Herre, nåd och sanning står inför ditt ansikte.

Psalm 89:2-38
Guds barmhärtighet mot Davids ätt
Bland Davids efterkommande har Gud enligt sitt löfte kallat fram en räddare: Jesus (Apg 13:22-23)

I


Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet *
och förkunna din trofasthet från släkte till släkte.
     Jag bekänner: Din godhet varar i evighet, *
     din trohet står fast i himlen.
Jag har slutit ett förbund med min utvalde, *
med ed har jag lovat min tjänare David:
     Jag skall befästa din ätt för évigt *
     och låta din tron bestå från släkte till släkte."
Herre, av himlarna prisas dina under *
och i de heligas församling din trofasthet.
     Ty vilken i skyn kan anses lik Herren, *
     vilken bland Guds söner kan liknas vid Herren?
Mäktig och förfärande är Gud i de heligas råd, *
värd att frukta mer än alla som omger honom.
     Herre, härskarornas Gud, vem är dig lik? *
     Du omges av styrka och trofasthet.
Du är den som råder över havets uppror, *
du stillar dess böljor när de reser sig.
     Du genomborrade och förintade Råhab, *
     med din mäktiga arm skingrade du dina fiender.
Din är himmelen, din är jorden, *
du har grundat jordkretsen
och allt som finns på den.
     Du har skapat norr och söder, *
     Tabor och Hermon jublar till din ära.
Du har en arm med hjältekraft, *
mäktig är din hand, högt upplyft är din högra hand.
     Rättfärdighet och rätt är fästet för din tron, *
     nåd och sanning står inför ditt ansikte.
Saligt är det folk som prisar dig, *
de som vandrar, o Herre, i ditt ansiktes ljus.
     De gläder sig alltid åt ditt namn *
     och jublar över din segerkraft.
Du är deras styrka och prydnad, *
i din godhet upphöjer du vårt hörn.
     Och han som är vår sköld tillhör Herren, *
     vår konung tillhör Israels Helige.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, nåd och sanning står inför ditt ansikte.

Ant. 2 Guds Son blev en människa av Davids ätt.

II

Du sade en gång i en syn till dina fromma: +
"Jag har lagt hjälp i en hjältes hand, *
jag har upphöjt en yngling ur folket.
     Jag har funnit min tjänare David *
     och smort honom med min heliga olja.
Min hand skall stadigt vara med honom, *
och min arm skall styrka honom.
     Ingen fiende skall oväntat komma över honom, *
     och ingen orättfärdig skall förtrycka honom.
Nej, jag skall krossa hans ovänner framför honom, *
jag skall hemsöka dem som hatar honom.
     Min trofasthet och min nåd skall vara med honom, *
     och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.
Jag skall lägga havet under hans hand *
och strömmarna under hans högra hand.
     Han skall kalla mig så: Du min fader, *
     min Gud och min frälsnings klippa.
Ja, jag skall göra honom till den förstfödde, *
till den högste bland konungarna på jorden.
     Jag skall bevara min nåd åt honom i evighet, *
     mitt förbund med honom skall stå fast.
Jag skall låta hans ätt bestå för evigt, *
hans tron, så länge himmelen vårar."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Guds Son blev en människa av Davids ätt.

Ant. 3 Mitt löfte till David skall jag inte bryta: Hans ätt skall bestå i evighet.

III

"Om hans söner överger min lag *
och inte vandrar efter mina befallningar,
     om de bryter mot mina stadgar *
     och inte håller mina bud,
då skall jag hemsöka deras överträdelse med ris *
och deras missgärning med plågor,
     men jag skall inte ta ifrån dem min nåd, *
     jag skall inte svika i trofasthet.
Jag skall inte bryta mitt förbund *
eller förändra vad mina läppar har talat.
     En gång för alla har jag svurit det vid min helighet, *
     mitt löfte till David skall jag inte bryta.
Hans ätt skall bestå i evighet, *
hans tron inför mig lika länge som solen,
     som månen skall den evigt bestå, *
     som det trofasta vittnet i skyn."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Mitt löfte till David skall jag inte bryta: Hans ätt skall bestå i evighet.

När dina ord upplåts, ger de ljus
och skänker de enfaldiga förstånd.

Första läsningen
Dom 6:33-40; 7:1-8,16-22a
Gideon besegrar midjaniterna


Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade allesammans församlat sig och gått över floden och slagit läger i Jisreels dal. Men Gideon hade blivit beklädd med Herrens Andes kraft. Han stötte i basun, och abiesriterna församlade sig och följde efter honom. Och han sände omkring budbärare i hela Manasse, så att också de övriga församlade sig och följde efter honom. Likaså sände han budbärare till Aser, Sebulon och Naftali, och dessa drog då också upp, de andra till mötes.
Och Gideon sade till Gud: "Om du verkligen vill genom min hand rädda Israel, som du har lovat, så se nu här. Jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen. Om dagg kommer bara på ullen, medan marken i övrigt överallt förblir torr, då vet jag att du genom min hand skall rädda Israel, som du har lovat." Och det skedde så, ty när han tidigt dagen därefter kramade ur ullen, kunde han av den pressa ut så mycket dagg, att en hel skål blev full med vatten. Men Gideon sade till Gud: "Må din vrede inte upptändas mot mig, därför att jag talar ännu en enda gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att bara ullen förblir torr, medan dagg kommer överallt annars på marken." Och Gud gjorde så den natten. Bara ullen var torr, men i övrigt hade dagg kommit överallt på marken.
Tidigt följande morgon drog Jerubbaal, det är Gideor iväg med allt folket som följde honom, och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, från Morehöjden ned i dalen.
Men Herren sade till Gideon: "Folket som har följt dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge Midjan i deras hand. Ty Israel kunde då berömma sig mot mig och säga: 'Min egen hand har räddat mig.' Låt därför nu tillkännage för folket och säga: Om någon fruktar och är rädd, så må han vända tillbaka hem och skynda bort från Gileads berg." Då vände 22 000 man av folket tillbaka, så att endast 10 000 man stannade kvar.
Men Herren sade till Gideon: "Folket är ännu för talrikt. För dem ned till vattnet, så skall jag där göra ett urval av dem åt dig. Den om vilken jag då säger till dig: 'Denne skall gå med dig', han får gå med dig, men var och en om vilken jag säger till dig: 'Denne skall inte gå med dig', han får inte gå med." Så förde han då folket ned till vattnet. Och Herren sade till Gideon: "Alla som läppjar av vattnet, som hunden gör, dem skall du ställa för sig, och likaså alla som faller ned på knä för att dricka." Då befanns antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen vara 300 man. Allt det övriga folket hade fallit ned på knä för att dricka vatten. Och Herren sade till Gideon: "Med de 300 män som har läppjat av vattnet skall jag rädda er och ge Midjan i din hand. Allt det övriga folket må bege sig hem, var och en till sitt." Då tog hans folk till sig sitt matförråd och sina basuner. Därefter lät han alla de andra israeliterna gå hem, var och en till sin hydda. Han behöll endast de 300 männen. Och midjaniternas läger hade han nedanför sig i dalen.
Och han delade sina 300 män i tre grupper och gav allesammans basuner i händerna, likaså tomma krukor med facklor inne i krukorna. Och han sade till dem: "Se på mig och gör som jag. Så snart jag har kommit till utkanten av lägret, skall ni göra som jag gör. När nämligen jag och alla som jag har med mig stöter i basunerna, skall också ni stöta i basunerna runt omkring hela lägret och ropa: 'För Herren och för Gideon!"'
Så kom nu Gideon och de hundra män som han hade med sig till utkanten av lägret, när den mellersta nattvakten gick in. Och man hade just ställt ut vakterna. Då stötte de i basunerna och krossade krukorna som de hade i sina händer. De tre grupperna stötte i basunerna och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i basunerna och stötte i dem. Och de ropade: "Herrens och Gideons svärd!" Men de stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring lägret. Då började alla i lägret att löpa hit och dit och skrika och fly. Och när de stötte i de 300 basunerna, vände Herren den enes svärd mot den andre i hela lägret.

Responsorium 1 Kor 1:27-29; Luk 1:52

Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till,
+ så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa,
+ så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud.

Andra läsningen
Ur Cyprianus kommentar till Herrens bön.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja


I bönen följer sedan: Tillkomme ditt rike. Vi ber att Guds rike skall göras synligt för oss, liksom vi även bad att hans namn skulle hållas heligt av oss. Ty när regerar Gud inte? Eller när skulle det ha tagit sin början som alltid funnits hos honom och aldrig upphört? Vi ber att vårt rike som Gud har lovat oss skall komma, det som förvärvats genom Kristi blod och lidande, så att vi som tidigare har varit slavar i världen sedan skall kunna regera under Kristi styre, såsom han själv lovar och säger: Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.
Kära bröder, det kan vara så att Kristus själv är Guds rike, honom som vi varje dag åstundar skall komma, och vars ankomst vi önskar skall förverkligas ibland oss snart. Ty eftersom han själv är uppståndelsen, då vi ju uppstår i honom, kan han på samma sätt själv förstås som Guds rike, ty vi skall regera i honom.
Vi handlar väl då vi ber om Guds rike, det vill säga det himmelska riket, ty det finns också ett jordiskt rike. Men den som redan har avsvurit sig denna världen står över dess berömmelse och herravälde.
Vi tillägger också och säger: Ske din vilja såsom i himmelen sä ock på jorden, inte för att Gud skall göra vad han vill, utan för att vi skall kunna göra det som Gud vill. Ty vem kan hindra Gud från att göra vad han vill? Men ber vi om Guds vilja, det vill säga hans hjälp och skydd, därför att djävulen hindrar oss, så att vi i själ och handling inte kan hörsamma Gud i allt, ty ingen är stark av egna krafter, utan det är genom Guds välvilja och barmhärtighet som man är trygg.
Ja, även Herren visar på den mänskliga svagheten, den som han själv bar: Fader låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Han gav också sina lärjungar en förebild, för att de inte skulle följa sin egen vilja utan Guds, när han tilläde: Men inte som jag vill utan som du vill. Det är sålunda Guds vilja som Kristus både gjorde och lärde: Ödmjukhet i sitt uppförande, fasthet i tron, måttfullhet i sitt tal, i gärningarna rättfärdighet, barmhärtighet i sina verk, ordning i sin karaktär, oförmögenhet att begå en oförrätt och förmåga att bära en som man blivit utsatt för, att hålla fred med sina bröder, att älska Herren av allt hjärta, att älska honom eftersom han är Fadern, frukta honom eftersom han är Gud, att inte sätta någonting framför Kristus, ty han satte ingenting framför oss, att oskiljaktigt hålla fast vid hans kärlek, att ståndaktigt och troget stå vid hans kors när det är strid om hans namn och ära, att i tal uppvisa den fasthet med vilken vi bekänner vår tro, i tortyr den tillförsikt med vilken vi strider, i döden det tålamod med vilket vi kröns. Det är detta som är att vilja vara Kristi medarvinge, detta är att utföra Guds befallning, detta är att uppfylla Faderns vilja.

Responsorium Matt 7:21b; Mark 3:35

Den som gör min himmelske Faders vilja,
+ han skall komma in i himmelriket.
Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor,
+ han skall komma in i himmelriket.

Slutbön

Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss tillbedja Herren, vår skapare, ty han har gjort oss.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se nu, hur nattens skuggor sakta viker,
skimrande rodnad smyckar morgonhimlen.
Hängivet låt oss då i endräkt lova
Herren allsmäktig.

Må Gud barmhärtig i sin nåd fördriva
all vår förtvivlan, giva oss sin frälsning
och i sin mildhet öppna rikets portar
för dem som beder.

Eviga Gudom, alla gåvors källa,
Fadern och Sonen och den helga Anden,
må över jorden sången härligt ljuda,
Gud, till din ära. Amen.

Ant. 1 Herre, var mig nådig; gläd din tjänares själ.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.
     Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
     rädda din tjänare som förtröstar på dig.
Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.
     Låt mig få glädjas över din hjälp, *
     ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
     Lyssna, Herre, till mitt rop, *
     och ge akt på mina böner.
Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svåra mig.
     Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
     inget är som dina verk.
Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.
     Ty du är stor, och du gör under, *
     du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.
     Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
     att jag fruktar ditt namn.
Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,
     ty din nåd mot mig är stor, *
     och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.
     Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
     sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.
     Ge mig ett tecken på din godhet: +
     låt dem som hatar mig stå där med skam *
     och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, var mig nådig; gläd din tjänares själ.

Ant. 2 Salig den som lever rättfärdigt och talar sanning.

Canticum
Jes 33:13-16
Gud skall döma rättvist
Löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla (Apg 2:39)


Hör, ni som är fjärran, vad jag har gjort, *
ni som är nära, besinna min makt.
     Syndarna i Sion blir förfärade, *
     ångest griper alla onda:
"Vem kan härda ut vid denna förtärande eld, *
vem av oss kan bo vid denna eviga glöd?"
     Den som lever rättskaffens och talar sanning, +
     den som vägrar att skaffa sig profit genom våld, *
     den som tillsluter sina händer för mutor,
den som stänger sina öron för planer på mord *
och sluter sina ögon för det som är ont.
     Han skall få bo på höjderna, +
     de befästa klipporna skall vara hans skydd, *
     han skall få bröd och aldrig sakna vatten.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Salig den som lever rättfärdigt och talar sanning.

Ant. 3 Höj jubel inför Herren, konungen.

Psalm 98
Herren, segraren och domaren
Denna psalm syftar på Herrens första ankomst och hur alla folk kommer till tro på honom (Athanasios)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
ty han har gjort under.
     Han har vunnit seger med sin högra hand *
     och med sin heliga arm.
Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hedningarnas ögon.
     Han har tänkt på sin nåd
     och trofasthet mot Israels hus, *
     alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.
Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lovsjung.
     Prisa Herren med harpa, *
     med harpa och med lovsång.
Höj jubel med trumpeter och basuner *
inför Herren, konungen.
     Må havet brusa med allt vad det rymmer, *
     jordens krets och de som bör på den.
Må strömmarna klappa i händerna, *
må bergen jubla med varandra
     inför Herren, *
     ty han kommer för att döma jorden.
Han skall döma jordens krets med rättfärdighet *
med rättvisa skall han döma folken.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Höj jubel inför Herren, konungen.

Kort läsning
Job 1:21; 2:10b


Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit. Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn! Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?

Responsorium

Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, + ty till dem har jag behag.
Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, + ty till dem har jag behag.
Behåll mig vid liv på dina vägar,
+ ty till dem har jag behag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, + ty till dem har jag behag.

Ant. Herre, visa barmhärtighet mot oss, och stå fast vid ditt heliga förbund.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Herre, visa barmhärtighet mot oss, och stå fast vid ditt heliga förbund.

Förbön

Kristus har utlämnat sig för att vi skulle ha liv i överflöd. Låt oss bedja till honom:
R. Kom ihåg din kyrka, Herre.

Gode Herde, välsignad vare du som ger oss ljus och liv
— gör oss tacksamma för alla dina gåvor.
Tänk på din hjord, som du församlat från hela världen
— så att ingen går förlorad av dem som Fadern har gett dig.
Led din kyrka på dina budords väg
— och ge henne trohetens helige Ande.
Ge kyrkan liv och kraft vid ordets och brödets bord
— så att hon får den näring hon behöver och följer dig med glädje.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Lys upp vårt sinne, Herre vår Gud, med ljuset av din nåd, så att vi lever för dig, som i din visdom skapat oss och uppehåller oss i din försyn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Psalm 119:XIV (105-112)

Ditt ord är mina fötters lykta *
och ett ljus på min stig.
     Jag har svurit och hållit det: *
     att ta dina rättfärdiga lagar i åkt.
Herre, jag lider och plågas, *
behåll mig vid liv, som du har lovat.
     Låt min muns frivilliga offer behaga dig, *
     och lär mig dina lågar.
Mitt liv är ständigt i fara, *
men jag glömmer inte din låg.
     Gudlösa vill snärja mig, *
     men jag far inte vilse från dina befallningar.
Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, *
de är mitt hjärtas fröjd.
     Jag har vänt mitt hjärta
     till att handla efter dina stadgar, *
     alltid och intill slutet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.


Ant. 2 Jag är betryckt och fattig. Du är min hjälp och min befriare.

Psalm 70
Bön om hjälp
Herre, hjälp oss, vi går under (Matt 8:25)


Gud, kom till min räddning. *
Herre, skynda till min hjälp.
     Må de drabbas av skam och blygsel *
     de som står efter mitt liv och vill förgöra det,
må de vika vanärade tillbaka, *
alla de som önskar min ofärd.
     Må de vända bort i skam, *
     de som säger till mig: "Så går det med rätta!"
Men alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
     må alltid säga: "Gud är stor".
Jag är betryckt och fattig. *
Gud, skynda till min hjälp.
     Du är min hjälp och min befriare. *
     Dröj inte, o Herre.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag är betryckt och fattig. Du är min hjälp och min befriare.


Ant. 3 Herren skall inte döma efter som ögonen ser, utan med rättfärdighet och rätt.

Psalm 75
Herren, den högste domaren
Han störtar härskare frän deras troner, och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig, *
vi åkallar ditt namn och förkunnar dina under.
     "Om jag än bidar min tid, *
     så dömer jag dock rätt.
Om än jorden är i upplösning
med alla som bör på den, *
så håller dock jag dess pelare stadiga."
     Jag säger till de stolta: Var inte så förmätna, *
     och till de gudlösa: Upphöj inte hornet.
Ja, höj inte ert horn så högt, *
för inte fräckt och hårdnackat tal.
     Ty inte från öster eller väster, *
     inte heller från öknen eller bergen kommer hjälpen.
Nej, Gud är den som dömer, *
han ödmjukar den ene och upphöjer den andre.
     En kalk är i Herrens hand,
     den skummar av vin
     och är full av tillblandad dryck, *
     och av den slår han i.
Sannerligen, alla gudlösa på jorden *
måste dricka dess drägg i botten.
     Men jag skall jubla för evigt, *
     jag skall lovsjunga Jakobs Gud.
"Jag skall hugga av de gudlösas hörn, *
men den rättfärdige skall lyfta sitt huvud."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren skall inte döma efter som ögonen ser, utan med rättfärdighet och rätt.

Kort läsning
1 Kor 13:4-7


Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig,
de som längtar efter din räddning må alltid säga: Herren är stor.

Slutbön

Herre, helige Fader, trofaste Gud, du gav oss Anden för att samla dina genom synden skingrade barn. Låt oss bli människor som främjar enhetens och fredens sak i världen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Psalm 119:XIV (105-112)

Ditt ord är mina fötters lykta *
och ett ljus på min stig.
     Jag har svurit och hållit det: *
     att ta dina rättfärdiga lagar i åkt.
Herre, jag lider och plågas, *
behåll mig vid liv, som du har lovat.
     Låt min muns frivilliga offer behaga dig, *
     och lär mig dina lågar.
Mitt liv är ständigt i fara, *
men jag glömmer inte din låg.
     Gudlösa vill snärja mig, *
     men jag far inte vilse från dina befallningar.
Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, *
de är mitt hjärtas fröjd.
     Jag har vänt mitt hjärta
     till att handla efter dina stadgar, *
     alltid och intill slutet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.


Ant. 2 Jag är betryckt och fattig. Du är min hjälp och min befriare.

Psalm 70
Bön om hjälp
Herre, hjälp oss, vi går under (Matt 8:25)


Gud, kom till min räddning. *
Herre, skynda till min hjälp.
     Må de drabbas av skam och blygsel *
     de som står efter mitt liv och vill förgöra det,
må de vika vanärade tillbaka, *
alla de som önskar min ofärd.
     Må de vända bort i skam, *
     de som säger till mig: "Så går det med rätta!"
Men alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
     må alltid säga: "Gud är stor".
Jag är betryckt och fattig. *
Gud, skynda till min hjälp.
     Du är min hjälp och min befriare. *
     Dröj inte, o Herre.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag är betryckt och fattig. Du är min hjälp och min befriare.


Ant. 3 Herren skall inte döma efter som ögonen ser, utan med rättfärdighet och rätt.

Psalm 75
Herren, den högste domaren
Han störtar härskare frän deras troner, och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig, *
vi åkallar ditt namn och förkunnar dina under.
     "Om jag än bidar min tid, *
     så dömer jag dock rätt.
Om än jorden är i upplösning
med alla som bör på den, *
så håller dock jag dess pelare stadiga."
     Jag säger till de stolta: Var inte så förmätna, *
     och till de gudlösa: Upphöj inte hornet.
Ja, höj inte ert horn så högt, *
för inte fräckt och hårdnackat tal.
     Ty inte från öster eller väster, *
     inte heller från öknen eller bergen kommer hjälpen.
Nej, Gud är den som dömer, *
han ödmjukar den ene och upphöjer den andre.
     En kalk är i Herrens hand,
     den skummar av vin
     och är full av tillblandad dryck, *
     och av den slår han i.
Sannerligen, alla gudlösa på jorden *
måste dricka dess drägg i botten.
     Men jag skall jubla för evigt, *
     jag skall lovsjunga Jakobs Gud.
"Jag skall hugga av de gudlösas hörn, *
men den rättfärdige skall lyfta sitt huvud."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren skall inte döma efter som ögonen ser, utan med rättfärdighet och rätt.

Kort läsning
1 Kor 13:8-9,13


Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Må din nåd, Herre, vara över oss,
såsom vi hoppas på dig.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du ger oss arbetet och vilan. Välsigna det verk som vi påbörjat och hela det som brustit, så att vi kan fullborda allt till ditt behag. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Psalm 119:XIV (105-112)

Ditt ord är mina fötters lykta *
och ett ljus på min stig.
     Jag har svurit och hållit det: *
     att ta dina rättfärdiga lagar i åkt.
Herre, jag lider och plågas, *
behåll mig vid liv, som du har lovat.
     Låt min muns frivilliga offer behaga dig, *
     och lär mig dina lågar.
Mitt liv är ständigt i fara, *
men jag glömmer inte din låg.
     Gudlösa vill snärja mig, *
     men jag far inte vilse från dina befallningar.
Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, *
de är mitt hjärtas fröjd.
     Jag har vänt mitt hjärta
     till att handla efter dina stadgar, *
     alltid och intill slutet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.


Ant. 2 Jag är betryckt och fattig. Du är min hjälp och min befriare.

Psalm 70
Bön om hjälp
Herre, hjälp oss, vi går under (Matt 8:25)


Gud, kom till min räddning. *
Herre, skynda till min hjälp.
     Må de drabbas av skam och blygsel *
     de som står efter mitt liv och vill förgöra det,
må de vika vanärade tillbaka, *
alla de som önskar min ofärd.
     Må de vända bort i skam, *
     de som säger till mig: "Så går det med rätta!"
Men alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
     må alltid säga: "Gud är stor".
Jag är betryckt och fattig. *
Gud, skynda till min hjälp.
     Du är min hjälp och min befriare. *
     Dröj inte, o Herre.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag är betryckt och fattig. Du är min hjälp och min befriare.


Ant. 3 Herren skall inte döma efter som ögonen ser, utan med rättfärdighet och rätt.

Psalm 75
Herren, den högste domaren
Han störtar härskare frän deras troner, och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig, *
vi åkallar ditt namn och förkunnar dina under.
     "Om jag än bidar min tid, *
     så dömer jag dock rätt.
Om än jorden är i upplösning
med alla som bör på den, *
så håller dock jag dess pelare stadiga."
     Jag säger till de stolta: Var inte så förmätna, *
     och till de gudlösa: Upphöj inte hornet.
Ja, höj inte ert horn så högt, *
för inte fräckt och hårdnackat tal.
     Ty inte från öster eller väster, *
     inte heller från öknen eller bergen kommer hjälpen.
Nej, Gud är den som dömer, *
han ödmjukar den ene och upphöjer den andre.
     En kalk är i Herrens hand,
     den skummar av vin
     och är full av tillblandad dryck, *
     och av den slår han i.
Sannerligen, alla gudlösa på jorden *
måste dricka dess drägg i botten.
     Men jag skall jubla för evigt, *
     jag skall lovsjunga Jakobs Gud.
"Jag skall hugga av de gudlösas hörn, *
men den rättfärdige skall lyfta sitt huvud."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren skall inte döma efter som ögonen ser, utan med rättfärdighet och rätt.

Kort läsning
Kol 3:12-15


Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var över¬seende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall ni också förlåta. Över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlig¬het. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.

De ödmjuka skall äga landet
och njuta ostörd fred.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du räckte ut dina händer på korset för att rädda alla människor. Låt vad vi gör i dag behaga dig och bli en del av ditt verk att återlösa världen. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 20 juni 2018, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Släckt är dagens ljusa flamma,
själen i sin stilla kammar
nu till bön bereder sig.

Fast vi bor i dödens dalar
lugnt och tillitsfullt den talar,
livets Härskare, med dig.

Mörkret vänder nu tillbaka.
Låt ditt fadersöga vaka,
att vår vila bliver god.

Tänk i nåd på dem som lider,
som med nöd och sjukdom strider:
giv på nytt dem tröst och mod.

Låt oss bära i vårt hjärta
lugn och tillit, trots all smärta,
till ditt underfulla råd.

Låt vårt sinnes oro svalkas,
att, när dagen åter nalkas,
helt det fylles av din nåd.

Gud Treenig vare ära.
Herre Jesus, kom oss nära,
du som slitit dödens band.

Bönens rökelse sig höjer,
djupt i stoftet vi oss böjer,
Fader, Son och helge And'. Amen.

Ant. 1 De som sår under tårar skall skörda med jubel.

Psalm 126
Det hopp som skänker glädje
Liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten (2 Kor 1:7)


När Herren åter upprättade Sion, *
då var allt som om vi drömde:
     vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
     och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken: *
"Herren har gjort stora ting med dem!"
     Ja, Herren gjorde stora ting med oss, *
     och därför var vi glada.
Herre, upprätta oss åter, *
liksom du ger liv på nytt åt strömmarna i Negev.
     De som sår under tårar *
     skall skörda med jubel.
Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 De som sår under tårar skall skörda med jubel.

Ant. 2 Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad.

Psalm 127
Fåfäng strävan utan Herren
Ni är Guds byggnad (1 Kor 3:9)


Om inte Herren bygger huset, *
så arbetar de som bygger det förgäves.
     Om inte Herren bevarar staden, *
     så vakar väktaren förgäves.
Förgäves står ni tidigt upp och går sent till vila +
och äter er vedermödas bröd *
- Herren skänker allt åt sina vänner
medan de sover.
     Barn är en Herrens gåva, *
     livsfrukt en lön.
Som pilar i en hjältes hand
är söner som man får vid unga år. *
Salig den som har sitt koger fyllt av sådana!
     Han kommer inte till korta *
     när han i porten tvistar med sin motpart.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad.

Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.
     Han har befriat oss ur mörkrets välde *
     och fört in oss i det rike som tillhör hans älskade Son.
I honom äger vi vår frihet, *
förlåtelsen för våra synder.
     Han är den osynlige Gudens avbild, *
     den förstfödde,
     född innan världens grund blev lagd.
I honom skapades allt i himlen och på jorden, *
både synligt och osynligt,
troner och välden, härskare och makter.
     Genom honom och till honom har allt blivit skapat, *
     han är till före allting,
     och allting hålls samman i honom.
Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.
     Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
     och genom hans blod på korset stifta fred
och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och i himlen.
     Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Kort läsning
Ef 3:20-21


Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härlighe¬ten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Responsorium

Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.
Låt mig inte som syndarna förlora min själ.
+ Gud, var mig nådig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.

Ant. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Förbön

Gud har sänt sin Son som Frälsare och förebild för sitt folk. Vi ber i djupaste ödmjukhet:
R. Ditt folk skall prisa dig, o Herre.

Vi tackar dig för att du har utsett oss
— att vinna vår Herres Jesu Kristi härlighet.
Församla dem som åkallar ditt namn
— så att de förenas till ett i sanningen och kärleken.
Du universums skapare, vars Son ville arbeta med sina händer och dela människans villkor
— sörj i din försyn för dem som måste arbeta i sitt anletes svett.
Kom också ihåg dem som vigt sina liv åt sina bröder
— och låt dem inte nedslås av motgång eller oförståelse.
Visa din barmhärtighet mot dem som gått före oss in i evigheten
— och låt inte ovännen få dem i sitt våld.

Fader vår...

Slutbön
Må kyrkans innerliga bön nå fram till dig, barmhärtige Gud, så att vi renas från vår synd och utan hinder tjänar dig, vår styrka och vårt säkra fäste. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 20 juni 2018, onsdag
Onsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Vi tackar dig, o Herre Krist,
som är vår Frälserman förvisst.
Du för oss alla omsorg bär
med dina helga änglars här.

Vi lägger oss till vila ned.
Åt själen ro och frid bered,
bliv när oss, Herre, var oss huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.

Bevara oss till kropp och själ,
och hjälp oss till vårt sanna väl:
dig hålla kär i lust och nöd,
dig höra till i liv och död.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var min beskyddare och min borg.

Psalm 31:2-6
En plågad människas bön
Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Luk 23:46)


Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, +
låt mig aldrig komma på skam, *
befria mig i din rättfärdighet.
Vänd ditt öra till mig, skynda att rädda mig, *
var mig en fast klippa,
en borg som blir min räddning.
Ty du är mitt bergfäste och min borg, *
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig.
Du skall dra mig ur det nät som de lade ut för mig, *
ty du är mitt värn.
I din hand befaller jag min ande, *
du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var min beskyddare och min borg.

Ant. 2 Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst..

Psalm 130
Ur djupen ropar jag till dig
Han skall frälsa sitt folk från deras synder (Matt 1:21)


Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst, *
låt dina öron akta på mina böner.
     Om du, Herre, vill tillräkna synd, *
     Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse, *
för att man må frukta dig.
     Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
     och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
ja, mer än väktarna efter morgonen.
     Hoppas på Herren, Israel, +
     ty hos Herren finns nåd, *
     väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel *
från alla deras synder.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst..

Kort läsning
Ef 4:26b-27

Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gångna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg