St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-01-23 - 2018-02-222018-01-23
tisdag i 3 veckan 'under året'
tisdag
2 Sam 6:12b-15,17-19, Ps 24, Mark 3:31-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-01-24
Francois de Sales biskop och kyrkolärare
onsdag
2 Sam 7:4-17, Ps 27, Mark 4:1-20
Från 1602 biskop i Genève, där han verkade mycket för att återställa den katolska tron. Som själasörjare samtidigt sträng och mild, som skribent full av humor och sunt förnuft. Av hans skrifter är Filotea den mest kända. Dog i Lyon 1622.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-01-25
Paulus omvändelse
torsdag
Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18
Paulus omvändelse på vägen till Damaskus blev en händelse av genomgripande betydelse för kyrkans spridning i den icke-judiska världen. Den skildras fyra gånger i Nya testamentet och har firats denna dag sedan 300-talet, Den äldsta kända liturgin finns i frankiska gudstjänstböcker från 700-talets slut.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-01-26
Timotheos och Titus biskopar
fredag
2 Tim 1:1-8, Ps 96, Luk 10:1-9
Enligt traditionen skall Timotheos ha varit biskop i Efesos, Titus på Kreta. Inget är med visshet känt om dem utöver vad som står i de till dem riktade tre breven i Nya testamentet. De firades tidigare var för sig (Timotheos sedan 700-talet, Titus sedan 1854) men fick 1969 en gemensam dag.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-01-27
lördag i 3 veckan 'under året'
lördag
2 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51, Mark 4:35-41
Angela Merici jungfru
Italienska. Tillhörde franciskanernas tredje orden, ägnade sig åt att ge flickor allsidig utbildning. 1535 grundade hon ursulinorden för detta syfte. Död 1540, helgonförklarad 1807.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-01-28
4 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 18:15-20, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-01-29
måndag i 4 veckan 'under året'
måndag
2 Sam 15:13-14,30;16:5-13a, Ps 3, Mark 5:1-20
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-01-30
tisdag i 4 veckan 'under året'
tisdag
2 Sam 18:9-10,14b,24-25a,31-33;19:1-3, Ps 86, Mark 5:21-43
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-01-31
Giovanni Bosco präst
onsdag
2 Sam 24:2,9-17, Ps 32, Mark 6:1-6a
Född år 1815 nära Castelnuovo i Italien. Efter en svår uppväxt kom han att agna sitt liv som präst åt att ge pojkar en bättre utbildning. Grundade salesianorden. Död 1888.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-02-01
torsdag i 4 veckan 'under året'
torsdag
1 Kung 2:1-4,10-12, Ps 1 Krön 29:10-12, Mark 6:7-13
Blasius biskop och martyr
Biskop i Sebaste i Armenien under 300-talet. Under medeltiden spreds vördandet av honom över hela kyrkan. Firas enligt det allmänna romerska kalendariet den 3 februari.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-02-02
fredag i 4 veckan 'under året'
fredag
Syr 47:2-11, Ps 18, Mark 6:14-29
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-02-03
Ansgar biskop Nordens apostel
lördag
1 Kung 3:4-13, Ps 119 Mark 6:30-34
Född i Frankrike trädde A, i unga år in i klostret Corbie och blev sedan lärare i dess tyska dotterkloster Corvey. 826 sändes han som missionen till Danmark, men hade ringa framgång; bättre gick det hos svearna. Ansgar utnämndes av Gregorius IV till biskop i Hamburg med ansvar för de nordliga missionsområdena. Han dog den 3 februari 865. Hans lärjunge Rimbett ägnade honom en av medeltidens historiskt mest tillförlitliga helgonbiografier.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-02-04
Kyndelmässodagen
söndag
Mal 3:1-4, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-02-05
Agatha jungfru och martyr
måndag
1 Kung 8:1-7,9-13, Ps 132, Mark 6:53-56
Led martyrdöden på Sicilien, troligen under Decius förföljelse omkr. 250. Hennes kult spreds snabbt över kyrkan, och hon nämns i den romerska kanonbönen. Enligt legenden blev hon grymt torterad och avrättad av guvernören, när hon vägrade avsvärja sig sin tro och gifta sig med honom.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-02-06
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer
tisdag
1 Kung 8:22-23,27-30, Ps 84, Mark 7:1-13
Paul Miki föddes i Japan 1564 etter 1566. Han blev jesuit och förkunnade med stor framgång evangeliet för sina landsmän. När förföljelsen av de kristna tilltagit, greps han tillsammans med 25 trosfränder och korsfästes efter svår tortyr i Nagasaki den 5 februari 1597.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-02-07
onsdag i 5 veckan 'under året'
onsdag
1 Kung 10:1-10, Ps 37, Mark 7:14-23
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-02-08
torsdag i 5 veckan 'under året'
torsdag
1 Kung 11:4-13, Ps 106, Mark 7:24-30
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru
Hieronimus. Född i Venedig 1486, död 1537. Var först soldat, men ägnade sig sedan helhjärtat åt att tjäna fattiga, pestsmittade och andra sjuka, till vilka han gav alla sina ägodelar. Grundade en orden som han kallade De eländigas tjänare.
JosefinaFöddes i Darfur-regionen i Sudan nära byn Jebel Agilere omkring år 1868. Tillfångatogs redan som barn och såldes flera gånger som slav och blev svårt misshandlad. När hon befriats blev hon kristen i Venedig och trädde in i Kärlekens döttrar i Canossa och tillbragte resten av livet i staden Schio i Vicenza i Italien i självutgivande kärlek intill sin död 1947.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-02-09
fredag i 5 veckan 'under året'
fredag
1 Kung 11:29-32; 12:19, Ps 81, Mark 7:31-37
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-10
Scholastica jungfru
lördag
1 Kung 12:26-32; 13:33-34, Ps 106, Mark 8:1-10
Syster till den helige Benedictus. Följde sin bror till Monte Cassino och bodde i närheten av klostret. Hon dog där, troligen år 547.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-02-11
6 söndagen 'under året'
söndag
3 Mos 13:1-2,44-46, 1 Kor 10:31-11:1, Mark 1:40-45
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-02-12
måndag i 6 veckan 'under året'
måndag
Jak 1:1-11, Ps 119, Mark 8:11-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-13
tisdag i 6 veckan 'under året'
tisdag
Jak 1:12-18, Ps 94, Mark 8:14-21
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-02-14
Askonsdag
onsdag
Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6,16-18
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-02-15
torsdag efter Askonsdag
torsdag
5 Mos 30:15-20, Ps 1, Luk 9:22-25
Sigfrid av Växjö biskop
Engelskfödd biskop i början av 1000-talet, som på Olav den heliges uppdrag först kom till Norge och sedan till Sverige, l Erikskrönikans prolog kallas han "den som kristnade Sveriges land". Enligt en 1200-talslegend döpte han Olov Skötkonung vid Husaby källa.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-02-16
fredag efter Askonsdag
fredag
Jes 58:1-9a, Ps 51, Matt 9:14-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-17
lördag efter Askonsdag
lördag
Jes 58:9b-14, Ps 86, Luk 5:27:32
De sju grundarna av servitorden
Sju män i Florens under 1200-talet, som levde som eremiter på ett berg i närheten av sin stad. De vördade särskilt jungfru Maria. De verkade senare i hela Toscana och grundade Marie tjänares orden, stadfäst 1304 och känd för sina insatser för de sköna konsterna och i socialt arbete.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-02-18
Första söndagen i fastan
söndag
1 Mos 9:8-15, 1 Pet 3:18-22, Mark 1:12-15
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-02-19
måndag i 1 fasteveckan
måndag
3 Mos 19:1-2,11-18, Ps 19, Matt 25:31-46
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-02-20
tisdag i 1 fasteveckan
tisdag
Jes 55:10-11, Ps 34, Matt 6:7-15
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-02-21
onsdag i 1 fasteveckan
onsdag
Jona 3:1-10, Ps 51, Luk 11:29-32
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-02-22
Petrus biskopsstol
torsdag
1 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19
Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerske biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, hur firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som, biskop i Rom.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-02-23
Polykarpos biskop och martyr
fredag
Hes 18:21-28, Ps 130, Matt 5:20-26
Polykarpos var apostlalärjunge och vän till biskop Ignatius av Antiochia. Själv var han biskop av Smyrna och reste till Rom. för att överlägga med påven Aniketos om den rätta tiden för påskfirandet. Brändes på bål omkr. år 155, mer än nittio år gammal. Ögonvittnen har antecknat hans svar då han uppmanades att smäda Kristus: I 86 år har jag tjänat honom, och han har aldrig gjort mig någon orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-24
lördag i 1 fasteveckan
lördag
5 Mos 26:16-19, Ps 119, Matt 5:43-48
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-02-25
Andra söndagen i fastan
söndag
1 Mos 22:1-2,9a,10-13,15-18, Rom 8:31b-34, Mark 9:2-10
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-02-26
måndag i 2 fasteveckan
måndag
Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-02-27
tisdag i 2 fasteveckan
tisdag
Jes 1:10-20, Ps 50, Matt 23:1-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-02-28
onsdag i 2 fasteveckan
onsdag
Jer 18:18-20, Ps 31, Matt 20:17-28
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-03-01
torsdag i 2 fasteveckan
torsdag
Jer 17:5-10, Ps 1, Luk 16:19-31
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2018-03-02
fredag i 2 fasteveckan
fredag
1 Mos 37:3-4,12-13a,17b-28, Ps 105, Matt 21:33-43,45-46
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2018-03-03
lördag i 2 fasteveckan
lördag
Mik 7:14-15,18-20, Ps 103, Luk 15:1-3,11-32
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa