St. Nikolai katolska församling
Ystad
2017-11-22 - 2017-12-222017-11-22
Caecilia jungfru och martyr
onsdag
2 Mack 7:1,20,31, Ps 17, Luk 19:11-28
Vördnaden för denna tidiga martyr (200-talet?) spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning, och hon prisas som en sann jungfru. Hon har sedan 1500-talet gällt som musikens skyddshelgon, kanske därför att legenden säger att hon lovsjöng Gud "i sitt hjärta" samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-11-23
torsdag i 33 veckan 'under året'
torsdag
1 Mack 2:15-29, Ps 50, Luk 19:41-44
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-11-24
Andreas Dung-Lac och hans följeslagare martyrer
fredag
1 Mack 4:36-37,52-59, Ps 1 Krön 29:10-12d, Luk 19:45-48
Under förra hälften av 1800-talet utbröt blodiga förföljelser mot de kristna i Vietnam. Höjdpunkten nåddes under härskaren Tuduc (1843-83), under vilken ett stort antal kristna led martyrdöden. Johannes Paulus II kanoniserade 117 av dem 1988, av vilka 96 var infödda vietnameser, 11 dominikanska missionärer från Spanien och 10 missionärer från missionsseminariet i Paris.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2017-11-25
lördag i 33 veckan 'under året'
lördag
1 Mack 6:1-13, Ps 9, Luk 20:27-40
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
Niels. Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog den 5 december 1686 i Schwerin men vilar i Florens. Saligförklarades 1988.

Katarina. Traditionen uppger att Katarina led martyrdöden i Alexandria. Hon skall ha besuttit ovanligt skarpsinne i förening med klokhet och stor själsstyrka. Hennes kvarlevor vördas i det berömda Katarinaklostret på berget Sinai.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-11-26
Kristi Konungens Dag
söndag
Hes 34:11-12,15-17, 1 Kor 15:20-26,28, Matt 25:31-46
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2017-11-27
måndag i 34 veckan 'under året'
måndag
Dan 1:1-6,8-20, Ps Dan B:29-33, Luk 21:1-4
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2017-11-28
tisdag i 34 veckan 'under året'
tisdag
Dan 2:31-45, Ps Dan B:34-38, Luk 21:5-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2017-11-29
onsdag i 34 veckan 'under året'
onsdag
Dan 5:1-6,13-14,16-17,23-28, Ps Dan B:39-44, Luk 21:12-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-11-30
Andreas apostel
torsdag
Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22
Kom från Betsaida och var först lärjunge till Johannes döparen. Blev kallad av Jesus och förde sin bror Petrus till honom. Nämns ett flertal gånger i evangelierna. Efter pingsten skall han ha förkunnat evangeliet i flera länder och blivit korsfäst i Achaia
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-12-01
fredag i 34 veckan 'under året'
fredag
Dan 7:2-14, Ps Dan B:52-58, Luk 21:29-33
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2017-12-02
lördag i 34 veckan 'under året'
lördag
Dan 7:15-27, Ps Dan B:59-64, Luk 21:34-36
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-12-03
Första söndagen i advent
söndag
Jes 63:16b-17,64:1-8, 1 Kor 1:3-9, Mark 13:33-37
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2017-12-04
1 måndag i advent
måndag
Jes 4:2-6, Ps 122, Matt 8:5-11
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare
Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Efter grundliga studier i filosofi blev han munk och präst i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna; hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkr. hundra års ålder.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-12-05
1 tisdag i advent
tisdag
Jes 11:1-10, Ps 72, Luk 10:21-24
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2017-12-06
1 onsdag i advent
onsdag
Jes 25:6-10a, Ps 23, Matt 15:29-37
Nicolaus av Myra biskop
Biskop i Myra i nuv. Turkiet, död omkr. år 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-12-07
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
torsdag
Jes 26:1-6, Ps 118, Matt 7:21,24-27
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2017-12-08
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
fredag
1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2017-12-09
1 lördag i advent
lördag
Jes 30:19-21,23-26, Ps 147, Matt 9:35-10:1,6-8
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-12-10
Andra söndagen i advent
söndag
Jes 40:1-5,9-11, 2 Pet 3:8-14, Mark 1:1-08
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2017-12-11
2 måndag i advent
måndag
Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2017-12-12
2 tisdag i advent
tisdag
Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-14
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2017-12-13
Lucia jungfru och martyr
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet; hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-12-15
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2017-12-16
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-12-17
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 61:1-2a,10-11, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8,19-28
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2017-12-18
3 måndag i advent
måndag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18 december
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-12-19
3 tisdag i advent
tisdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2017-12-20
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20 december
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-12-21
3 torsdag i advent
torsdag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska

2017-12-22
3 fredag i advent
fredag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22 december
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2017-12-23
3 lördag i advent
lördag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
Johannes av Kety präst
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-12-24
Fjärde söndagen i advent
söndag
2 Sam 7:1-5,8b-12,14a,16, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2017-12-25
Juledag
måndag
Jes 62:11-12, Ps 97, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2017-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
tisdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Ps 31, Matt 10:17-22
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2017-12-27
Johannes apostel och evangelist
onsdag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
torsdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-12-29
Thomas Becket biskop och martyr
fredag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2017-12-30
4 lördag i advent
lördag
1 Joh 2:12-17, Ps 96, Luk 2:36-40
30 december
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-12-31
Den Heliga Familjen
söndag
1 Mos 15:1-6,21:1-3, Heb 11:8,11-12,17-19, Luk 2:22-40
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)