Johannes Döparens födelse - år

Petrus och Paulus - år

13 söndagen 'under året' - år B